Folkeuniversitetet Nordland - Ballangen

Folkeuniversitetet tilbyr utdanning på videregående- og universitetsnivå. Vi tilbyr kurs og utdanning innen yrkesfag, språk, kultur, fritidsaktiviteter m.m.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er Norges største arrangør av opplæring for voksne, og arbeider etter følgende formålsparagraf: Studieforbundet Folkeuniversitetet har til formål å fremme voksnes organiserte læring og kulturopplevelse på alle områder og i et livslangt perspektiv.

Folkeuniversitetet vil arbeide for voksne menneskers demokratiske rett til å delta i utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut fra egne behov, evner og interesser. Kursvirksomheten kan være ubundet av pensa eller forberede til offentlige eller private eksamener. For å fremme formålene, vil Folkeuniversitetet samarbeide med offentlige myndigheter og det private næringsliv, med offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Folkeuniversitetet er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.

Hjemmeside: https://www.folkeuniversitetet.no

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ENGELSK VG1 Språk, litteratur Ballangen Vgs-privatist 0
GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØLOVEN (HMS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ballangen Kurs 0
HMS FOR LEDERE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ballangen Kurs 0
JUS FOR BRANNVERNLEDERE Jus Ballangen Kurs 0
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Ballangen Fagskoleutdanning 0
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag Ballangen Vgs-privatist 0
MESTERUTDANNINGEN - BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Ballangen Kurs 0
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE BYGGFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ballangen Kurs 0
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag Ballangen Vgs-privatist 0
NORSK Språk, litteratur Ballangen Vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Ballangen Vgs-privatist 0
VÅTROMSSERTIFISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ballangen Kurs 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER