Folkeuniversitetet Nordland - Bogen i Ofoten

Folkeuniversitetet tilbyr utdanning på videregående- og universitetsnivå. Vi tilbyr kurs og utdanning innen yrkesfag, språk, kultur, fritidsaktiviteter m.m.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er Norges største arrangør av opplæring for voksne, og arbeider etter følgende formålsparagraf: Studieforbundet Folkeuniversitetet har til formål å fremme voksnes organiserte læring og kulturopplevelse på alle områder og i et livslangt perspektiv.

Folkeuniversitetet vil arbeide for voksne menneskers demokratiske rett til å delta i utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut fra egne behov, evner og interesser. Kursvirksomheten kan være ubundet av pensa eller forberede til offentlige eller private eksamener. For å fremme formålene, vil Folkeuniversitetet samarbeide med offentlige myndigheter og det private næringsliv, med offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Folkeuniversitetet er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.

Hjemmeside: https://www.folkeuniversitetet.no

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ENGELSK VG1 Språk, litteratur Evenes Vgs-privatist 0
GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØLOVEN (HMS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Evenes Kurs 0
HMS FOR LEDERE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Evenes Kurs 0
JUS FOR BRANNVERNLEDERE Jus Evenes Kurs 0
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Evenes Fagskoleutdanning 0
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag Evenes Vgs-privatist 0
MESTERUTDANNINGEN - BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Evenes Kurs 0
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE BYGGFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Evenes Kurs 0
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag Evenes Vgs-privatist 0
NORSK Språk, litteratur Evenes Vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Evenes Vgs-privatist 0
VÅTROMSSERTIFISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Evenes Kurs 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

INTERNASJONALE STUDIER
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Studer master i Barcelona. Ved Barcelona GSE, vil du finne dyktige folk som engasjerer seg i banebrytende forskning og høyere utdanning i økonomi. Over 88 % av studentene er fra utenfor Spania (37 % fra land utenfor Europa).
LES MER OM SKOLEN

 

Informasjonsvideoer fra Høgskolen i Østfold:


INGENIØRUTDANNINGER Y-VEIEN


INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN


INNOVASJON OG PROSJEKTLEDELSE


INGENIØR - KJEMI


INGENIØR - ELEKKTRO


INGENIØR - DATA


MASTER I APPLIED COMPUTER SCIENCE


DIGITALE MEDIER


INFORMASJONSSYSTEMER


INFORMATIKK


VIDEREUTDANNINGER HELSE


VERNEPLEIE


MASTER I TVERRFAGLIG SAMARBEID I
HELSE OG SOSIALSEKTOREN


ARBEIDS- OG VELFERDSFAG
 


BARNEHAGELÆRERUTDANNING
 


PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING
 


MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK
 


MASTER I BARNEHAGEPEDAGOGIKK
OG SMÅBARNSVITENSKAP


NETTSTUDIER I SPRÅK
 


MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE
 


MASTER I FREMMEDSPRÅK I SKOLEN


REGNSKAP OG REVISJON


INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON