Norkalotten Bibel og Misjonssenter

Nbms eies og drives av Jesuskirka Tromsø. Jesuskirka er en frittstående menighet med pinse-karismatisk profil.

Nbms er en skole som henvender seg til bredden i det kristne miljøet. Det vil si at vi vil ha lærere og elever med ulik bakgrunn fra forskjellige kirkesamfunn. Troen på Jesu forsoning og Bibelen som rettesnor forener oss og danner et godt grunnlag for undervisningen på alle områder.

Praktisk informasjon:

Økonomi
Skolen koster 5000,- pr semester. Betalingsfrist er ved semesterstart. I tillegg må hver elev selv betale for nødvendig litteratur og praksisreiser. Hvis du skal kjøpe alle bøker nye vil det komme på ca. 2500,- til sammen. For praksisreiser må du regne med ca. 2000,- for høstsemesteret og ca. 3500,- for vårsemesteret. Praksiskostnadene dekker reise, kost og losji.

Stipend og lån
Som elev ved nbms har du rett til stipend og lån fra statens lånekasse for utdanning. Bibelskoleelever har rett til samme støtte som studenter, dvs ca 80 000,- pr år. 40 % av dette,dvs ca. 3200 pr måned, er stipend.
Dersom du har studielån fra før, løper det ikke renter på lånet under bibelskoleåret.

Når du har blitt tatt opp som elev kan du søke stipend og lån på lånekassens hjemmesider. Kontakt nbms hvis du vil at vi skal sende deg søknadsskjema i posten.  Les instruksjonen nøye og vær nøyaktig med utfyllingen slik at du unngår forsinkelser. Hvis du lurer på noe mer om stipend og lån, kan du se på lånekassens egen hjemmeside: www.lanekassen.no.

Bolig
Nbms har ikke internat, men Tromsø er en typisk studentby, med mange muligheter for å få leid en hybel eller leilighet. Du kan se på annonsene i lokalavisene (Nordlys eller Bladet Tromsø), eller sette inn en annonse selv. Kanskje vil flere elever gå sammen om å leie en leilighet? Mulighetene er mange!

Arbeid
Undervisningen ved bibelskolen foregår hver dag fra kl. 08.15 - 14.00. Vi oppfordrer alle elever til å finansiere skoleåret gjennom egen arbeidsinnsats. Arbeidsmarkedet i Tromsø gir mange muligheter for deg som vil jobbe på ettermiddag, kveld eller i helgene. Vær tidlig ute og oppsøk arbeidsgiverne personlig om du har mulighet til det. Det gir ofte best resultat. For noen kan det kanskje være en idé å få seg en sommerjobb i Tromsø og flytte hit litt tidligere. Mange arbeidsgivere ansetter sommervikarer med tanke på å bruke dem videre som ekstrahjelp i skoleåret. Vær også oppmerksom på at du må ha fri for å reise på praksis. Tidspunkt for dette blir klart like før semesterstart.

Web: www.nbms.no

1 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
BIBELSKOLE Andre grader/kurs
Vis alle 1 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BIBELSKOLE Historie, religion, idéfag Tromsø Andre grader/kurs 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER