Høgskolen i Innlandet - Rena

Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Høgskolen har om lag 8000 studenter og 600 ansatte, og er lokalisert på fem studiesteder; Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad.

Campus Rena har 2995 studenter og ca 80 ansatte. Studiestedet har økonomi- og ledelsesfag som overordnet studie- og forskningsprofil, og tilbyr alt fra halvårsstudier til mastergrads- og videreutdanninger.

Avdelingen tilbyr også studier relatert til produksjon av musikk og den forretningsmessige siden av musikkbransjen. Studiene på avdelingen utvikles og tilbys i nært samarbeid med aktuelle næringer og bransjer, og skaper mulighet for nettverksbygging som studentene nyter godt av.

Rena har et aktivt studentmiljø med blant annet idrettslag, studentpub og kulturgrupper. Det skjer også mye på kultur- og idrettssiden ellers i kommunen, og for deg som er interessert i friluftsliv befinner du deg midt i smørøyet sommer som vinter.

Kontaktskjema - Høgskolen i Innlandet - Rena

Hei.

Takk for at du viser interesse for Høgskolen i Innlandet - Rena.

Vi ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du lurer på noe.

Vennligst fyll ut skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Følg oss på Facebook

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
BEREDSKAP OG KRISTHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
ENGELSK FOR INTERNASJONALE STYRKER - 10 SP Språk, litteratur Åmot Kurs 0
ETABLERVEILEDER Økonomi, marked og administrasjon Åmot Videre- og etterutdanning 0
GRØNT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
MUSIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
MUSIKKPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Åmot Bachelor 0
OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA) Økonomi, marked og administrasjon Åmot Master 0
OFFENTLIG STYRING, LEDELSE OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Åmot Årsstudium 0
PROSJEKTUTDANNING 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Åmot Kurs 0
PÅBYGGING I REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Åmot Videre- og etterutdanning 0
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Åmot Videre- og etterutdanning 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
REGNSKAPSUTDANNING I LANDBRUKET - 10+5 SP Økonomi, marked og administrasjon Åmot Kurs 0
RISIKO, SÅRBARHET OG BEREDSKAP Økonomi, marked og administrasjon Åmot Videre- og etterutdanning 0
SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Åmot Videre- og etterutdanning 0
SERVICELEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
TJENESTELEDELSE I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Åmot Andre grader/kurs 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Åmot Bachelor 0
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING MARKEDFØRING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Master 0
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Åmot Master 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER