Høgskolen Innlandet - Hamar

Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Høgskolen har om lag 8000 studenter og 600 ansatte, og er lokalisert på fem studiesteder; Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad.

Campus Hamar har 2 308 studenter og 180 ansatte. Studiestedet har lærerutdanninger og naturvitenskap som overordnet studie- og forskningsprofil. I tillegg finner du også studier innenfor musikk-, kultur-, spill- og designfag ved denne campusen. Avdelingen tilbyr masterutdanninger og en doktorgradsutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Hamar er den største byen i innlandet, og det bærer handel, uteliv og kulturtilbud preg av. Campusen ligger sentralt midt i byen. På kveldene treffes studentene på Sebs og Gregers som begge ligger få hundre meter fra campusen.

Kontaktskjema - Høgskolen Innlandet - Hamar

Hei.

Takk for at du viser interesse for Høgskolen Innlandet - Hamar.

Vi ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du lurer på noe.

Vennligst fyll ut skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Følg oss på Facebook

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ANDRESPRÅKSDIDAKTIKK Språk, litteratur Hamar Videre- og etterutdanning 0
ANDRESPRÅKSPEDAGOGIKK, KOMPETANSE FOR KVALITET Pedagogiske fag Hamar Andre grader/kurs 0
ANIMASJON OG DIGITAL KUNST Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Hamar Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Hamar Bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, NETT- OG SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Hamar Bachelor 0
BARNS SPRÅKUTVIKLING OG SPRÅKLÆRING I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Hamar Årsstudium 0
CORPORA AND LANGUAGE LEARNING Språk, litteratur Hamar Videre- og etterutdanning 0
DIGITAL FIKSJON - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Hamar Videre- og etterutdanning 0
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Hamar Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Hamar Årsstudium 0
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK 1 FOR 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK 2 FOR 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
ENGELSK FORDYPNING Språk, litteratur Hamar Videre- og etterutdanning 0
EXAMEN PHILOSOPHICUM Historie, religion, idéfag Hamar Andre grader/kurs 0
FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK Lærer- og lektorutdanning Hamar Bachelor 1
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Hamar 5-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Hamar 5-årig master 0
KROPPSØVING GLU 5-10 Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
KULTUR- OG SPRÅKFAGENES DIDAKTIKK Lærer- og lektorutdanning Hamar Master 0
LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING FOR UNGE OG VOKSNE MINIORITETSSPRÅKLIGE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
LESING OG SKRIVING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I SPRÅKFAG Lærer- og lektorutdanning Hamar 5-årig master 1
MATEMATIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10 TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
MATEMATIKK, UTESKOLE OG DIGITAL KOMPETANSE - FRA BARNEHAGE TIL 7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Hamar Årsstudium 1
NATIVE AMERICAN LITERATURE(S) Språk, litteratur Hamar Videre- og etterutdanning 0
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NATURFAG 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NATURFAG FOR GRUNNSKOLEN 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK Språk, litteratur Hamar Årsstudium 1
NORSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK 1 FOR 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK 2 FOR 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK FORDYPNING Språk, litteratur Hamar Videre- og etterutdanning 0
NORSK SPRÅK OG KULTUR FOR INTERNASJONALE STUDENTER (NOIS) Språk, litteratur Hamar Årsstudium 0
NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Hamar Master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning Hamar Årsstudium 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Lærer- og lektorutdanning Hamar Årsstudium 0
REALFAGENES DIDAKTIKK Matematikk og naturfag Hamar Master 0
REGNING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (RLE) 2 - (1.-7. OG 5.-10.) Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
RLE 1 FOR GRUNNSKOLEN 1-7 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Hamar Årsstudium 0
SAMFUNNSFAG FOR GRUNNSKOLENS 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
SAMFUNNSFAG FOR GRUNNSKOLENS 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
SEVU-PPT - ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Hamar Videre- og etterutdanning 0
SPILLTEKNOLOGI OG SIMULERING Informasjonsteknologi og informatikk Hamar Bachelor 0
SPRÅK I DIGITALE SJANGERE Språk, litteratur Hamar Videre- og etterutdanning 0
TILPASSET OPPLÆRING Lærer- og lektorutdanning Hamar Master 0
TILPASSET OPPLÆRING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Hamar Master 0
VEILEDNING 1 - 15 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
VEILEDNING 2 -15 SP Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
VIDEREUTDANNING FOR FAGARBEIDERE I BARNEHAGEN Lærer- og lektorutdanning Hamar Videre- og etterutdanning 0
VIDEREUTDANNING I BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Hamar Videre- og etterutdanning 0
VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID I BARNEHAGEN Pedagogiske fag Hamar Videre- og etterutdanning 0
VISUELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi Hamar Videre- og etterutdanning 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER