Høgskolen i Innlandet - Lillehammer


Godt studiested – Studiested Lillehammer har god søkning til sine studier og har nå ca. 5000 studenter fra hele Norge og fra andre land.

God fadderordning – Studentene tar godt imot nye studenter hver høst.

Utenlandsopphold - Som student på Lillehammer kan du ta kortere eller lengre studieopphold i utlandet i løpet av studietiden.

UKA – Dette er en årlig kulturfestival som arrangeres av studentene på Lillehammer.

God tilgang på hybler - Det er forholdsvis lett å finne seg studentbolig på Lillehammer, enten
gjennom Studentsamskipnaden eller på det private utleiemarkedet.

Flotte omgivelser – Studiested Lillehammer ligger fint til på Storhove, ca. 5 kilometer nord for Lillehammer sentrum, og er lett tilgjengelig med bybuss. Vi holder hus i det tidligere radio- og TVsenteret fra Lillehammer-OL i 1994.

Sjarmerende by – Lillehammer er en trivelig by med vennlig atmosfære og ca. 28 000 innbyggere. Byen og regionen har et bredt tilbud innen kulturog friluftsliv, som gir studenter og ansatte en attraktiv ramme rundt arbeid og fritid.

De beste ski- og turmuligheter - Hafjell, Kvitfjell, Skeikampen, Gålå, Nordseter og Sjusjøen ligger i nærheten med friluftsmuligheter sommer som vinter.

Sentral beliggenhet – Vel 2 timer til Oslo med bil og tog.

Les mer om Lillehammer-regionen på www.lillehammer.com

Kontaktskjema - Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Hei.

Takk for at du viser interesse for Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Vi ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du lurer på noe.

Vennligst fyll ut skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi ser fram til å høre fra deg.

51 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
AUDIOVISUELL FORTELLING Master
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Bachelor
DIGITAL VISUAL DESIGN Bachelor
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Årsstudium
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Master
FILMFOTOGRAFI Bachelor
FILMKLIPP Bachelor
FILMLYD Bachelor
FILMMANUS Bachelor
FILMPRODUKSJON Bachelor
Vis alle 51 studier

Følg oss på Facebook

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
AUDIOVISUELL FORTELLING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
DIGITAL VISUAL DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Lillehammer Bachelor 0
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Årsstudium 0
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Master 0
FILMFOTOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMKLIPP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMLYD Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMMANUS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMREGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMSCENOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC), deltid Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Master 0
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Lillehammer Årsstudium 0
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Lillehammer Bachelor 0
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
INNOVASJON - SPESIALISERING I LEDELSE OG ORGANISERING Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
INNOVASJON - SPESIALISERING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Bachelor 0
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Årsstudium 0
KARRIEREVEILEDNING Lærer- og lektorutdanning Lillehammer Master 0
KREATIV DOKUMENTARREGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
KULTURPROSJEKTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Lillehammer Årsstudium 0
KULTURPROSJEKTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Lillehammer Bachelor 0
MARKEDSFØRING OG LEDELSE AV TURISTOPPLEVELSER Hotell- og reiselivsfag Lillehammer Bachelor 1
MILJØPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Master 0
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Lillehammer Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Lillehammer Årsstudium 0
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Lillehammer Bachelor 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Bachelor 0
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Master 0
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - BREDDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - DYBDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
REISELIV OG TURISME Hotell- og reiselivsfag Lillehammer Årsstudium 0
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Lillehammer Bachelor 0
RETTSVITENSKAP Jus Lillehammer Bachelor 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
SOSIALTFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE - BESLUTNINGER OG TILTAK I BARNEVERNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Master 0
SOSIALTFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE - MILJØARBEID OG MILJØTERAPEUTISK ARBEID MED BARN, UNGE OG UNGE-VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Master 0
SPECIAL EDUCATION - PRACTICAL SKILLS TRANSFORMATIVE LEARNING Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
SPESIALPEDAGOGIKK- RÅDGIVNING OG ENDRING Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
SPESIALPEDAGOGIKK- SPRÅK, LESING OG SKRIVING Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Bachelor 0
TV-LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
TV-REGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
TV-TEKNIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Årsstudium 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Bachelor 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER