Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Høgskolen har en studieportefølje med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil, og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning

Høgskolen har ca. 4800 studenter, hvorav 700 er deltids- og fjernundervisningsstudentar, og over 300 ansatte.

Visjon og verdier

"Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser for livet"

Høgskolen skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse.

Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høg studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering.

Kontaktskjema - Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Hei.

Takk for at du viser interesse for Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.

Vi ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du lurer på noe.

Vennligst fyll ut skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi ser fram til å høre fra deg.

45 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
AUDIOVISUELL FORTELLING Master
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Bachelor
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Master
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Årsstudium
FILMFOTOGRAFI Bachelor
FILMKLIPP Bachelor
FILMLYD Bachelor
FILMMANUS Bachelor
FILMPRODUKSJON Bachelor
FILMREGI Bachelor
Vis alle 45 studier

Følg oss på Facebook

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
AUDIOVISUELL FORTELLING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Master 0
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Årsstudium 0
FILMFOTOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMKLIPP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMLYD Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMMANUS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMREGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
FILMSCENOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC), deltid Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Master 0
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Lillehammer Årsstudium 0
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Lillehammer Bachelor 0
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
INNOVASJON - SPESIALISERING I LEDELSE OG ORGANISERING Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
INNOVASJON - SPESIALISERING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Master 0
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Årsstudium 0
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Bachelor 0
KARRIEREVEILEDNING Lærer- og lektorutdanning Lillehammer Master 0
KULTURPROSJEKTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Lillehammer Årsstudium 0
KULTURPROSJEKTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Lillehammer Bachelor 0
LOKALT UTVIKLINGSARBEID Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Master 0
MARKEDSFØRING OG LEDELSE AV TURISTOPPLEVELSER Hotell- og reiselivsfag Lillehammer Bachelor 1
MILJØPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Master 0
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Lillehammer Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Lillehammer Årsstudium 0
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Lillehammer Bachelor 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Lillehammer Bachelor 0
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Lillehammer Bachelor 0
RETTSVITENSKAP Jus Lillehammer Bachelor 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
SPESIALPEDAGOGIKK- RÅDGIVNING OG ENDRING Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
SPESIALPEDAGOGIKK- SPRÅK, LESING OG SKRIVING Pedagogiske fag Lillehammer Master 0
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Bachelor 0
TURISME OG REISELIV Hotell- og reiselivsfag Lillehammer Årsstudium 0
TV-LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
TV-REGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
TV-TEKNIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Lillehammer Bachelor 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Lillehammer Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Årsstudium 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Lillehammer Bachelor 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

INTERNASJONALE STUDIER
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Studer master i Barcelona. Ved Barcelona GSE, vil du finne dyktige folk som engasjerer seg i banebrytende forskning og høyere utdanning i økonomi. Over 88 % av studentene er fra utenfor Spania (37 % fra land utenfor Europa).
LES MER OM SKOLEN

 

Informasjonsvideoer fra Høgskolen i Østfold:


INGENIØRUTDANNINGER Y-VEIEN


INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN


INNOVASJON OG PROSJEKTLEDELSE


INGENIØR - KJEMI


INGENIØR - ELEKKTRO


INGENIØR - DATA


MASTER I APPLIED COMPUTER SCIENCE


DIGITALE MEDIER


INFORMASJONSSYSTEMER


INFORMATIKK


VIDEREUTDANNINGER HELSE


VERNEPLEIE


MASTER I TVERRFAGLIG SAMARBEID I
HELSE OG SOSIALSEKTOREN


ARBEIDS- OG VELFERDSFAG
 


BARNEHAGELÆRERUTDANNING
 


PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING
 


MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK
 


MASTER I BARNEHAGEPEDAGOGIKK
OG SMÅBARNSVITENSKAP


NETTSTUDIER I SPRÅK
 


MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE
 


MASTER I FREMMEDSPRÅK I SKOLEN


REGNSKAP OG REVISJON


INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON