Det teologiske Menighetsfakultet

Det teologiske Menighetsfakultet kjennetegnes ved et spennende mangfold, både menneskelig, faglig og kirkelig. Vi tilbyr en rekke studieprogram på bachelor- og masternivå som gir kompetanse for arbeid i skole og samfunn.

 

MF tilbyr en rekke studieprogram på bachelor- og masternivå som gir kompetanse for arbeid i skole og samfunn, samt egne doktorgradsprogram for deg som vil forske videre. Hos oss kan du også utdanne deg til ungdomsarbeider, prest, kateket eller diakon i Den norske kirke, og studere med sikte på en tjeneste i andre kirker og trossamfunn. Vi ønsker å være i fremste rekke som akademisk institusjon - i forskning, undervisningskvalitet og studie miljø.

 

Ti gode grunner til å studere på MF


1) MF har studenten i fokus og har et akkreditert kvalitetssystem som sikrer god kvalitet på utdannelsen. En uavhengig undersøkelse (Nautilus) viser at MF-studenter er svært fornøyde med sitt studiested.
2) MF tilbyr ca 400 emner innen teologi, religion, pedagogikk og samfunns-fag. Ca 80 emner undervises hvert semester.
3) MF har internasjonale studenter fra mange land, og gode utvekslingsavtaler for dem som vil studere i utlandet.
4) MF har gymsal, styrkerom og badstu gratis for studenter.
5) MF fokuserer på forskning, og scorer høyest på publiseringsstatistikken av alle læresteder i Norge (2006-2008).
6) MF ligger på Majorstuen, sentralt i Oslo.
7) Det er gudstjeneste i MFs kapell hver dag.
8) MF tilbyr kurs i luthersk, katolsk, pentekostal, metodistisk og salvasjonis-tisk teologi, og har studenter og lærere fra disse kirkesamfunn.
9) MF er akkreditert på alle nivåer fra bachelor til PhD.
10) MF er det største teologiske fakultetet i Norge med ca 950 studenter og 90 ansatte.

Studentene trives

Menighetsfakultetet (MF) har de siste årene deltatt i NAUTILUS-undersøkelsen som gjennomføres ved et utvalg universiteter og høgskoler. Undersøkelsen gir et overordnet nasjonalt bilde av studentenes vurderinger av forskjellige sider ved utdanningstilbudet. MF kommer samlet sett svært godt ut.

 

MF-studenten:

- er betydelig mer tilfreds med lærested og studiekvalitet enn gjennomsnittet 

- uttrykker sterkere enn gjennomsnittet at undervisningen gir inspirasjon til faglig fordypning 

- er betydelig mer tilfreds med lærerens forberedelse, formidling og engasjement enn gjennomsnittet

- er langt mer positiv til det sosiale miljøet enn de øvrige studentene som er med i undersøkelsen

Studieopphold i utlandet

 

MF har samarbeidsavtaler om studentutveksling med utdanningsinstitusjoner i USA, Canada, Afrika, Asia og Europa.

Du får en enda bedre utdannelse og studietid dersom du tar et studieopphold i et annet land. MF har god erfaring med å legge til rette for dette, og vi gjør det gjerne. Vi tar også ansvar for at det du studerer ved en annen utdanningsinstitusjon kan integreres i ditt studieløp på MF. Et semester i utlandet kan dermed gi deg full uttelling. I Europa tilrettelegges studentutvekslingen i rammen av Erasmus-programmet. Vi har utvekslingsavtaler med universiteter i Tyskland, Storbritannia, Italia og Tsjekkia. I Norden er MF en del av Nordplus-programmet der alle de nordiske fakulteter samarbeider.

MF arrangerer også med jevne mellomrom kortere studieturer til reisemål som England, Italia, Hellas og Midtøsten. På noen studieprogram inngår studietur som en obligatorisk del (Tverrkulturell kommunikasjon; Ungdom, kultur og tro). Reiselederne er våre egne lærere.

Ønsker du å vite mer, kan du kontakte vår internasjonale konsulent. Har du egne ideer, hjelper vår konsulent deg så langt som mulig.

Telefon: 22 59 05 74/ 22 59 05 00
E-post: studieresepsjonen@mf.no

Kontaktskjema - Det teologiske Menighetsfakultet

Hei.

Takk for at du viser interesse for Det teologiske Menighetsfakultet.

Vi ønsker gjerne å hjelpe deg dersom du lurer på noe.

Vennligst fyll ut skjemaet under, og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Følg oss på Facebook

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
DIAKONI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 1
KATOLSK PRESTEUTDANNING Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
KIRKELIG UNDERVISNING (KATEKET) Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
KLINISK SJELESORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
KLINISK SJELESORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
KRISTENDOM Historie, religion, idéfag Oslo Årsstudium 1
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I RLE / RELIGION OG ETIKK OG SAMFUNNSFAG Lærer- og lektorutdanning Oslo 5-årig master 1
METODISTISK PRESTEUTDANNING Historie, religion, idéfag Oslo Profesjonsutdanning 0
PRAKTISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning Oslo Årsstudium 0
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 1
RELIGION, SAMFUNN OG GLOBALE SPØRSMÅL Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
RELIGIONSHISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
RLE/RELIGION OG ETIKK (DELTID) - ERFARINGSBASERT Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 1
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 1
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Profesjonsutdanning 1
TJENESTE, MISJON OG MEDIA Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
UNGDOM, KULTUR OG TRO Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 1

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER