Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand er en privat høgskole. Høgskolen driver sin virksomhet med basis i et kristent livssyn og med en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord.

Skolen har en økumenisk profil med ansatte og studenter med ulik kirkelig tilhørighet. 

Ansgar Teologiske Høgskole er ...

en økumenisk skole ...
Det arbeides for gjensidig forståelse og respekt for andres oppfatninger og overbevisninger.

med et tjenesteorientert studium ...
Høgskolens hovedoppgave er å utdanne for arbeid i menighet og misjon, skole og samfunn. Høgskolen ønsker å legge til rette for at det skjer en sunn holdningsmessig utvikling og kristen fostring hos studentene i løpet av studiet.

på evangelikal grunn
Ansgar Teologiske Høgskole definerer seg selv innenfor rammen av den evangelikale bevegelse. Den evangelikale bevegelse bygger på en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord, og er i internasjonal sammenheng representert gjennom organisasjoner som Lausanne-bevegelsen og Den Evangeliske Allianse.

Høgskolens overordnede målsetting er å

- utdanne til arbeid i menighet og misjon, skole og samfunn
- tilby fremtidsrettede utdanninger av høy kvalitet
 -tilby undervisning med forelesere som holder høy standard, både med hensyn til utdanning, pedagogiske evner og praktisk erfaring
- utvikle mennesker som fremmer læring, endring og verdiskapning i arbeidslivet
-gi en solid teoretisk og praktisk innføring i den kristne tro, menighetens liv og kirkens misjonsoppdrag, og vekke og videreutvikle kristnes ansvar for individ, menighet og samfunn.

Undervisningens formål er å

- gi studentene forskningsbasert basiskunnskap innenfor det enkelte fagområde
- utvikle hele mennesket, ikke bare kunnskapsnivået, samt utvikle studentenes samfunnsengasjement og medmenneskelige egenskaper
- holde sammen teoretisk kunnskap og praksis samt omsette teori til praksis
- fokusere på praktiske oppgaver, gruppearbeid samt hyppige evalueringer
- bevisstgjøre studentene med tanke på deres framtidige arbeid og tjeneste.

12 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Årsstudium
INTERKULTURELLE STUDIER Bachelor
KRISTENDOM MED RLE Årsstudium
KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Bachelor
LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING Master
MUSIKK Bachelor
MUSIKK Årsstudium
MUSIKK OG HELSE Bachelor
MUSIKKTEKNOLOGI Bachelor
PRAKTISK TEOLOGI Bachelor
Vis alle 12 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Årsstudium 1
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Bachelor 1
KRISTENDOM MED RLE Historie, religion, idéfag Kristiansand Årsstudium 1
KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Bachelor 0
LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING Historie, religion, idéfag Kristiansand Master 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Bachelor 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Årsstudium 1
MUSIKK OG HELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Bachelor 1
MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Bachelor 1
PRAKTISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Kristiansand Bachelor 1
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Årsstudium 0
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Kristiansand Bachelor 1

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER