Universitetet i Bergen

Hjemmeside: www.uib.no

Telefon: 55580000

Universitetet i Bergen ønsker at du besøker www.uib.no/studietilbud for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bergen Årsstudium 0
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
AKTUARFAGET Jus Bergen Profesjonsutdanning 0
ALLMENN LINGVISTIKK Språk, litteratur Bergen Master 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bergen Master 0
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bergen Master 0
ARABISK Språk, litteratur Bergen Master 0
ARABISK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bergen Bachelor 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bergen Master 0
BARNEVERNSPEDAGOG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bergen Master 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
DATALINGVISTIKK OG SPRÅKTEKNOLOGI Språk, litteratur Bergen Master 0
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Master 0
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Bachelor 0
ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Bergen Årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur Bergen Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
ETNOMUSIKOLOGI OG MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Master 0
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
FELLES EUROPEISK MASTERPROGRAM I SYSTEMDYNAMIKK (EMSD) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Master 0
FILM- OG TV-PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Bachelor 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bergen Master 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bergen Bachelor 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bergen Årsstudium 0
FILOSOFI INNEN HELSEFREMMENDE STUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
FISKEHELSE Matematikk og naturfag Bergen Profesjonsutdanning 0
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Bergen Master 0
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur Bergen Årsstudium 0
FRANSK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur Bergen Master 0
FYSIKK Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
FYSIKK Matematikk og naturfag Bergen Master 0
FYSIOTERAPIVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
GENETISK RETTLEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bergen Årsstudium 0
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bergen Master 0
GEOVITENSKAP INNEN NEDBØR OG LITOSFÆREN Matematikk og naturfag Bergen Master 0
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
GRESK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
GRESK Språk, litteratur Bergen Master 0
HELSEFREMMENDE ARBEID OG HELSEPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bergen Bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bergen Årsstudium 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bergen Master 0
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Bachelor 0
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Master 0
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Master 0
INFORMATIKK - PROGRAMUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Master 0
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
INTEGRERT ADJUNKTUTDANNING I MATEMATIKK OG NATURFAG Lærer- og lektorutdanning Bergen Bachelor 0
INTERNASJONAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
ITALIENSK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
ITALIENSK Språk, litteratur Bergen Master 0
JAPANSK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Bachelor 0
KINESISK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
KJEMI Matematikk og naturfag Bergen Master 0
KJEMI Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bergen Årsstudium 0
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
KLASSISK FILOLOGI Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
KLINISK MASTERSTUDIUM FOR FYSIOTERAPEUTER I MANUELL TERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
KOGNITIV VITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bergen Bachelor 0
KULTURVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Bachelor 0
KULTURVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bergen Master 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Master 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Årsstudium 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Bachelor 0
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag Bergen Master 0
LATIN Språk, litteratur Bergen Master 0
LATIN Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I FREMMEDSPRÅK Lærer- og lektorutdanning Bergen 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I HISTORIE Lærer- og lektorutdanning Bergen 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I NATURVITENSKAP ELLER MATEMATIKK Lærer- og lektorutdanning Bergen 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I NORDISK Lærer- og lektorutdanning Bergen 5-årig master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bergen Master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Årsstudium 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Bachelor 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Master 0
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Profesjonsutdanning 0
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bergen Master 0
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MILJØ- OG RESSURSFAG - NATURVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MILJØ- OG RESSURSFAG - SAMFUNNSVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bergen Bachelor 0
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bergen Master 0
MUSIKKTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen 5-årig master 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Bachelor 0
NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Bachelor 0
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bergen Master 0
NATURVITENSKAPELIGE FAG Matematikk og naturfag Bergen Årsstudium 0
NORDISK Språk, litteratur Bergen Årsstudium 0
NORDISK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
NORDISK MASTERPROGRAM I MARINE ØKOSYSTEMER OG KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Master 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bergen Master 0
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Bergen Master 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Lærer- og lektorutdanning Bergen Bachelor 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur Bergen Årsstudium 0
NYE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Bachelor 0
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen 5-årig master 0
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bergen Master 0
ORALVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bergen Årsstudium 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bergen Master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bergen Bachelor 0
PEDAGOGIKK, IKT-BASERT Pedagogiske fag Bergen Master 0
PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Bachelor 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Master 0
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning Bergen Årsstudium 0
PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bergen Master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Profesjonsutdanning 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Årsstudium 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bergen Bachelor 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bergen Master 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bergen Årsstudium 0
RELIGIØSE RØTTER I EUROPA Historie, religion, idéfag Bergen Master 0
RETORIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bergen Bachelor 0
RETTSVITENSKAP (JUS) Jus Bergen 5-årig master 0
RUSSISK Språk, litteratur Bergen Master 0
RUSSISK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bergen Master 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bergen Bachelor 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bergen Profesjonsutdanning 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bergen Årsstudium 0
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bergen Årsstudium 0
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Årsstudium 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur Bergen Master 0
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur Bergen Årsstudium 0
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIUM Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bergen Bachelor 0
SPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
SPRÅKVITENSKAP Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
STATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bergen Bachelor 0
STATISTIKK Matematikk og naturfag Bergen Master 0
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Master 0
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bergen Bachelor 0
TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Bachelor 0
TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Master 0
TOÅRIG MASTERPROGRAM I RETTSVITENSKAP Jus Bergen Master 0
TYSK Språk, litteratur Bergen Master 0
TYSK Språk, litteratur Bergen Bachelor 0
TYSK Språk, litteratur Bergen Årsstudium 0
UNDERVISNING MED FORDYPNING I ENGELSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bergen Master 0
UNDERVISNING MED FORDYPNING I MATEMATIKK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bergen Master 0
UNDERVISNING MED FORDYPNING I NORSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bergen Master 0
UTVIKLINGSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bergen Master 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bergen Bachelor 0
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Master 0
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Bachelor 0
UTØVING ELLER KOMPOSISJON FOR UTENLANDSKE STUDENTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bergen Årsstudium 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER