Nord Universitet Bodø

Telefon: 755 17 200
E-post: postmottak@nord.no

Nord Universitetet ønsker at du besøker www.nord.no for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Bachelor
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Bachelor
BIOLOGI Bachelor
BIOLOGI OG AKVAKULTUR Master
DYREPLEIE Bachelor
EIENDOMSMEGLING Bachelor
ENERGILEDELSE - SIVILØKONOM Master
ENGELSK Bachelor
ENGELSK Årsstudium
FRILUFTSLIV Årsstudium
Vis alle 55 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Bodø Bachelor 1
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bodø Bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bodø Bachelor 1
BIOLOGI OG AKVAKULTUR Matematikk og naturfag Bodø Master 0
DYREPLEIE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bodø Bachelor 0
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bodø Bachelor 0
ENERGILEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Bodø Bachelor 0
ENGELSK Språk, litteratur Bodø Årsstudium 1
FRILUFTSLIV Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bodø Årsstudium 1
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Bodø 5-årig master 1
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Bodø 5-årig master 1
GRUNNSTUDIUM Samfunnsfag, psykologi Bodø Årsstudium 0
HAVBRUKSDRIFT OG LEDELSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bodø Bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bodø Årsstudium 1
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bodø Bachelor 1
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Bachelor 1
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
HR-LEDELSE - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
HUMAN RESOURCES (HR) Økonomi, marked og administrasjon Bodø Bachelor 0
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bodø Bachelor 1
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bodø Årsstudium 1
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bodø Bachelor 0
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bodø Årsstudium 1
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bodø Bachelor 1
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bodø Bachelor 1
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bodø Master 0
MARITIM ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Årsstudium 0
MBA I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
MBA I LUFTFARTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
MBA I ØKOLOGISK ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
NAUTIKK, MARITIM ØKONOMI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bodø Bachelor 0
NORDLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bodø Årsstudium 1
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bodø Bachelor 0
OFFENTLIG RETT Samfunnsfag, psykologi Bodø Årsstudium 1
PERSONALLEDELSE OG KOMPETANSEUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bodø Årsstudium 1
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bodø Årsstudium 0
PRAKTISK KUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Bodø Master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR ALLMENNFAG Lærer- og lektorutdanning Bodø Årsstudium 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG Lærer- og lektorutdanning Bodø Årsstudium 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Bodø Bachelor 0
SAMFUNNSSIKKERHET OG KRISELEDELSE - ERFARINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bodø Master 0
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bodø Master 0
SAMFUNNSVITENSKAP - SOSIALT ARBEID, KLIMAENDRINGER OG POLITIKK, INTERNASJONAL NORDOMRÅDEUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bodø Master 0
SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Bodø 5-årig master 0
SIVILØKONOM - MASTER OG SCIENCE IN BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bodø Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bodø Bachelor 0
SUBSTAINABLE MANAGEMENT - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Bodø Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bodø Bachelor 0
TILPASSET OPPLÆRING Lærer- og lektorutdanning Bodø Master 0
VISUELLE KUNSTFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bodø Årsstudium 1
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Årsstudium 0
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bodø Bachelor 0
ØKONOMI, MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bodø Årsstudium 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER