Universitetet i Oslo

Hjemmeside: www.uio.no

Telefon: 22858200

Mail: studentinfo@admin.uio.no

Universitetet i Oslo ønsker at du besøker www.uio.no/studier for en oversikt over skolens studietilbud.

 

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Oslo Master 0
ANTIKKENS KULTUR Historie, religion, idéfag Oslo Årsstudium 0
ANVENDT MATEMATIKK OG MEKANIKK Matematikk og naturfag Oslo Master 0
ARKEOLOGI OG KONSERVERING Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
ARKEOLOGI OG KONSERVERING Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 0
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Oslo Master 0
AVANSERT GERIATISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
BIODIVERSITET OG SYSTEMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Oslo Master 0
DEMOKRATI OG RETTIGHETER I INFORMASJONSSAMFUNNET Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
ELEKTRONIKK OG DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
ESST: SAMFUNN, VITENSKAP OG TEKNOLOGI I EUROPA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Master 0
ESTETISKE STUDIER OG ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Oslo Bachelor 0
EUROPEISK KULTUR Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
EUROPEISK MASTER I HELSEØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
EUROPEISKE SPRÅK Språk, litteratur Oslo Bachelor 0
FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo 5-årig master 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
FILOSOFI OG IDEHISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 0
FORVALTNINGSINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
FRANSK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
FYSIKK Matematikk og naturfag Oslo Master 0
FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
GEOFAG Matematikk og naturfag Oslo Master 0
GEOFAG: GEOLOGI, GEOFYSIKK OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
HELSEØKONOMI, POLITIKK OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Årsstudium 0
HØYERE UTDANNING Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
IBSENSTUDIER Språk, litteratur Oslo Master 0
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Årsstudium 0
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGISK JUS Jus Oslo Master 0
INFORMATIKK: DESIGN, BRUK, INTERAKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
INFORMATIKK: DESIGN, BRUK, INTERAKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Bachelor 0
INFORMATIKK: NANOELEKTRONIKK OG ROBOTIKK Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
INFORMATIKK: NANOELEKTRONIKK OG ROBOTIKK Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Bachelor 0
INFORMATIKK: PROGRAMMERING OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
INFORMATIKK: PROGRAMMERING OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Bachelor 0
INFORMATIKK: SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
INFORMATIKK: SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Bachelor 0
INFORMATIKK: TEKNISKE OG NATURVITENSKAPELIGE ANVENDELSER Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Master 0
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
INTERDISIPLINÆR HELSEFORSIKRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
INTERKONTEKSTUELL TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
INTERNASJONAL HELSEFELLESSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
IT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
ITALIENSK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Master 0
KARRIERE: ASIA Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 0
KJEMI Matematikk og naturfag Oslo Master 0
KJEMI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
KLASSISKE SPRÅK Språk, litteratur Oslo Bachelor 0
KLASSISKE SPRÅK Språk, litteratur Oslo Master 0
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo 5-årig master 0
KOMPARATIV OG INTERNASJONAL UTDANNING Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
KRISTENDOM Historie, religion, idéfag Oslo Årsstudium 0
KRISTENDOM, KULTUR OG LÆRING Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 0
KRISTENDOMSSTUDIER Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
KULTUR OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Årsstudium 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Bachelor 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
LEKTORPROGRAMMET Lærer- og lektorutdanning Oslo 5-årig master 0
LINGVISTIKK Språk, litteratur Oslo Master 0
LINGVISTIKK Språk, litteratur Oslo Bachelor 0
LINGVISTIKK OG PROGRAMMER FOR ET FLERSPRÅKLIG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
MARITIM JUS Jus Oslo Master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Oslo Master 0
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
MATEMATIKK, INFORMATIKK OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Oslo Master 0
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Bachelor 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Årsstudium 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Master 0
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Profesjonsutdanning 0
MODELLERING OG DATAANALYSE Matematikk og naturfag Oslo Master 0
MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Oslo Master 0
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Oslo Bachelor 0
MUSEOLOGI OG KULTURARVSTUDIER Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Master 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Oslo Bachelor 0
NETTVERK- OG SYSTEMADMINISTRASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Master 0
NORDISK Språk, litteratur Oslo Master 0
NORDISK, SÆRLIG NORSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
NORDISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
NORDSJØENERGI JUS Jus Oslo Master 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo 5-årig master 0
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Bachelor 0
OFFENTLIG INTERNASJONAL JUS Jus Oslo Master 0
ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID Økonomi, marked og administrasjon Oslo Master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Oslo Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Oslo Master 0
PORTUGISISK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
PRAKTISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning Oslo Årsstudium 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Lærer- og lektorutdanning Oslo Årsstudium 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU): TEACH FIRST NORWAY Lærer- og lektorutdanning Oslo Årsstudium 0
PROFESJONSETIKK OG DIAKONI Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Profesjonsutdanning 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 0
PSYKOSOSIALT ARBEID - SELVMORD, RUS, VOLD OG TRAUMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
REALFAG Matematikk og naturfag Oslo Årsstudium 0
RELIGION OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 0
RELIGION OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
RELIGIONSHISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Årsstudium 0
RELIGIONSHISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
RELIGIONSHISTORIE OG KULTURHISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Bachelor 0
RELIGIØSE RØTTER I EUROPA Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
RETTSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
RETTSVITENSKAP (JUS) Jus Oslo 5-årig master 0
RUSSISK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Oslo Bachelor 0
SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo 5-årig master 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
SPANSK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Oslo Master 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Oslo Bachelor 0
SPESIALPEDAGOGIKK: LÆREVANSKER OG SÆRSKILTE BEHOV I ET SYSTEM- OG INDIVIDPERSPEKTIV Pedagogiske fag Oslo Årsstudium 0
SPESIELL OG INKLUDERENDE OPPLÆRING Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Master 0
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Oslo Bachelor 0
TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KUNNSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Oslo Master 0
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Oslo Profesjonsutdanning 0
TEORI OG PRAKSIS AV MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Årsstudium 0
TYSK Språk, litteratur Oslo Årsstudium 0
UTDANNINGSLEDELSE Lærer- og lektorutdanning Oslo Master 0
UTDANNINGSPOLITIKK FOR GLOBAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
UTVIKLING, MILJØ OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
UTVIKLINGSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Oslo Master 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Oslo Bachelor 0
VIKINGTID OG MIDDELALDERSTUDIER Historie, religion, idéfag Oslo Master 0
VIKINGTID OG NORRØNE STUDIER Historie, religion, idéfag Oslo Master 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER