NTNU

Hjemmeside: www.ntnu.no

Telefon: 73595000

Mail: studentservice@adm.ntnu.no

NTNU ønsker at du besøker www.ntnu.no/studier for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
AKTIVITET OG BEVEGELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Trondheim Master 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Trondheim Master 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
ANTIKKENS KULTUR Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
ANVENDT KLINISK FORSKNING Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Trondheim Master 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
ARKIV OG SAMLINGSFORVALTNING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Bachelor 0
AUDIOGRAFUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
BARNEVERNSPEDAGOG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
BEVEGELSESVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Trondheim Bachelor 0
BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Bachelor 0
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Trondheim Bachelor 0
BIOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag Trondheim Årsstudium 0
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Trondheim 5-årig master 0
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
BÆREKRAFTIG URBAN OVERGANG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
DANSEKUNNSKAP - PRAKSIS OG ARV Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Master 0
DATATEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Årsstudium 0
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Bachelor 0
DRIFT AV DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Bachelor 0
EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
ELEKTRONISK SYSTEMDESIGN OG INNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Master 0
EMNER I HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Trondheim Årsstudium 0
ENERGIBRUK OG ENERGIPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Trondheim Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
ENGELSK Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
ENGELSK LINGVISTIKK OG SPRÅKTILEGNELSE Språk, litteratur Trondheim Master 0
ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Trondheim Master 0
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
FEDME OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
FILM- OG MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Årsstudium 0
FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Bachelor 0
FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Master 0
FILMVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Bachelor 0
FILMVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Master 0
FILMVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Årsstudium 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Trondheim Master 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Trondheim Årsstudium 0
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
FONETIKK Språk, litteratur Trondheim Master 0
FONETIKK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Andre grader/kurs 0
FRANSK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur Trondheim Master 0
FRANSK Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
FYSIKK Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
FYSIKK Matematikk og naturfag Trondheim Bachelor 0
FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Trondheim 5-årig master 0
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
FØRSKOLEPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Trondheim Master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
GEOLOGI Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
GEOLOGI Matematikk og naturfag Trondheim Bachelor 0
GLOBAL PRODUKSJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
GLOBALISERING, TRANSNASJONALISME OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
HELSEINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Trondheim Årsstudium 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Trondheim Master 0
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Trondheim Master 0
IKT-BASERT SAMHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Master 0
INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
INDUSTRIELL KYBERNETIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Bachelor 0
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Master 0
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - KALDT KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - MATERIALTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
INGENIØR - MATTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Trondheim Bachelor 0
KIRKEMUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Årsstudium 0
KJEMI Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
KJEMI Matematikk og naturfag Trondheim Bachelor 0
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag Trondheim Master 0
KLINISK HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
KULTURMINNEFORVALTNING Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
KULTURMINNEFORVALTNING Historie, religion, idéfag Trondheim Master 0
KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Årsstudium 0
KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Årsstudium 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Bachelor 0
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
KYST- OG MARINTEKNOLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
LATIN Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
LETTMETALL, SILIKON OG FERROLEGERINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I GEOGRAFI Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I HISTORIE Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I SAMFUNNSFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I SPRÅKFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim 5-årig master 0
LÆRING - HJERNE, ADFERD, OMGIVELSER Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
MARITIM TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
MATEMATIKKDIDAKTIKK 1-7 Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
MATEMATIKKDIDAKTIKK 5-10 Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Trondheim Årsstudium 0
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Trondheim Bachelor 0
MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Master 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Bachelor 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Master 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Trondheim Årsstudium 0
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Profesjonsutdanning 0
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
MILJØTOKSIKOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
MOLEKYLÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
MR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Bachelor 0
MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Årsstudium 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Bachelor 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
NATURFAG Matematikk og naturfag Trondheim Master 0
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
NORDISK OG LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Trondheim Master 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 0
NORSKDIDAKTIKK 1-7 Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
NORSKDIDAKTIKK 5-10 Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
OLJE- OG GASSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
PARAMEDIC - NASJONAL PARAMEDICUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Årsstudium 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Trondheim Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Trondheim Årsstudium 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Trondheim Master 0
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Pedagogiske fag Trondheim Master 0
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
POLYMER TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
PRODUKTUTVIKLING OG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Profesjonsutdanning 0
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Bachelor 0
RELIGION Historie, religion, idéfag Trondheim Master 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Trondheim Bachelor 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Trondheim Årsstudium 0
RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 0
RÅDGIVNINGSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0
SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Trondheim Bachelor 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Årsstudium 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Bachelor 0
SAMFUNNSØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - BYGG- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - BYGG- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - BÆREKRAFTIG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - CHEMICAL ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - ELECTRIC POWER ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - FYSISK PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - GEOTECHNICS AND GEOHAZARDS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - HYDROPOWER DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIAL ECOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - INFORMATION SYSTEMS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - INGENIØRVITENSKAP OG IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - INNOVATIVE SUSTEINABLE ENERGY ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - MARIN TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - MARINE COASTAL DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - MARINE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - NATURAL GAS TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - NTNUS ENTREPENØRSKOLE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUM ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUM GEOSCIENCES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUMSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUMSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - PROJECT MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY AND SAFETY (RAMS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - SECURITY AND MOBILE COMPUTING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SIVILINGENIØR - TEKNISK GEOFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - URBAN ECOLOGICAL PLANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
SJØMATPRODUKSJON - KVALITET OG SIKKERHET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Trondheim Master 0
SKOLELEDELSE Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
SMERTE OG PALLIASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
SPANSK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
SPANSK Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Trondheim Master 0
SPESIALPEDAGOGIKK - ERFARINGSBASERT MASTER Pedagogiske fag Trondheim Master 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Trondheim Bachelor 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Trondheim Årsstudium 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
TEGNSPRÅK Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
TEGNSPRÅK OG TOLKNING Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
TELEMATIKK - KOMMUNIKASJONSNETT OG NETTBASERTE TJENESTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Bachelor 0
TRENINGSFYSIOLOGI OG IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Trondheim Master 0
TYSK Språk, litteratur Trondheim Master 0
TYSK Språk, litteratur Trondheim Årsstudium 0
TYSK Språk, litteratur Trondheim Bachelor 0
UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
UTDANNING OG OPPVEKST Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Trondheim Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Trondheim Bachelor 0
VEG OG JERNBANE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Trondheim Bachelor 0
VINDENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Trondheim Master 0
YRKESFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim Master 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG OG ANNLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTROFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTSFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning Trondheim Bachelor 1
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Trondheim Master 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER