Universitetet i Agder - Campus Kristiansand

Hjemmeside: www.uia.no

Telefon: 38141000

Universitetet i Agder ønsker at du besøker www.uia.no for en oversikt over skolens studietilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
ANVENDT FILOSOFI Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Bachelor
BIOINGENIØRUTDANNING Bachelor
BIOLOGI Bachelor
BIOLOGI Årsstudium
DRAMA Årsstudium
ENGELSK Master
ENGELSK Årsstudium
ENGELSK Bachelor
ERNÆRING Bachelor
Vis alle 91 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
ANVENDT FILOSOFI Historie, religion, idéfag Kristiansand Bachelor 1
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Bachelor 0
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Kristiansand Bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag Kristiansand Årsstudium 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Årsstudium 1
ENGELSK Språk, litteratur Kristiansand Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Kristiansand Årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur Kristiansand Bachelor 0
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Bachelor 0
ERNÆRING, MAT OG KULTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Årsstudium 0
FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKELIGE LÆRERE Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Bachelor 0
FAGLÆRERUTDANNING I DRAMA Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Bachelor 1
FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Bachelor 0
FAGLÆRERUTDANNING I TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Bachelor 0
FILMVITENSKAP OG FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kristiansand Årsstudium 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Kristiansand Årsstudium 1
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Bachelor 0
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Master 0
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kristiansand Andre grader/kurs 0
FRANSK Språk, litteratur Kristiansand Årsstudium 1
FRILUFTSLIV Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Kristiansand Årsstudium 0
FYSIKK Matematikk og naturfag Kristiansand Årsstudium 1
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING OG GLOBALE ENDRINGSKREFTER Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Master 0
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning Kristiansand 5-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning Kristiansand 5-årig master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Kristiansand Årsstudium 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Kristiansand Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Kristiansand Bachelor 0
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Kristiansand Årsstudium 0
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Kristiansand Bachelor 0
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Kristiansand Master 0
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Kristiansand Master 0
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Kristiansand Årsstudium 0
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Kristiansand Bachelor 0
KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKASJON OG MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kristiansand Bachelor 0
KOMMUNIKASJON, KOMMUNIKASJON OG MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kristiansand Årsstudium 0
KOMMUNIKASJON, MEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kristiansand Bachelor 0
KOMMUNIKASJON, MEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kristiansand Årsstudium 0
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Master 0
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Bachelor 0
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Årsstudium 0
LEKTORUTDANNING FOR 8. - 13. TRINN Lærer- og lektorutdanning Kristiansand 5-årig master 0
LITTERATUR, FILM OG TEATER Språk, litteratur Kristiansand Bachelor 0
LITTERATUR, FILM OG TEATER Språk, litteratur Kristiansand Årsstudium 1
MARINBIOLOGI - AKVATISK ØKOLOGI Matematikk og naturfag Kristiansand Master 0
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Kristiansand Bachelor 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Kristiansand Årsstudium 1
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Kristiansand Bachelor 1
MATEMATIKKDIDAKTIKK Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Master 0
MATEMATIKKDIDAKTIKK, NORDISK MASTER Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Master 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Årsstudium 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Kristiansand Årsstudium 1
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Kristiansand Bachelor 1
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR FOR UTENLANDSKE STUDENTER Språk, litteratur Kristiansand Master 0
OPPLEVELSESBASERT REISELIV Hotell- og reiselivsfag Kristiansand Bachelor 0
OVERSETTING OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON, ENGELSK Språk, litteratur Kristiansand Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Kristiansand Årsstudium 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Kristiansand Bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Kristiansand Master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR ALLMENNFAG Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Årsstudium 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning Kristiansand Årsstudium 0
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag Kristiansand Årsstudium 1
RELIGION, ETIKK OG KULTUR Historie, religion, idéfag Kristiansand Bachelor 1
RELIGION, ETIKK OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Kristiansand Master 0
RETTSVITENSKAP Jus Kristiansand Bachelor 0
RYTMISK MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Master 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Årsstudium 0
SAMFUNNSKOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Master 0
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Bachelor 0
SIVILØKONOM - REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Kristiansand Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Bachelor 0
SOSIOLOGI OG SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Master 0
SPANSK Språk, litteratur Kristiansand Årsstudium 1
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Kristiansand Bachelor 0
SPESIALSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Master 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Årsstudium 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Bachelor 0
STATSVITENSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Master 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kristiansand Bachelor 0
TYSK Språk, litteratur Kristiansand Årsstudium 1
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Årsstudium 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Kristiansand Bachelor 0
UTØVENDE KLASSISK MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Årsstudium 0
UTØVENDE MUSIKK - KLASSISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Bachelor 0
UTØVENDE MUSIKK - KLASSISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kristiansand Master 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Kristiansand Master 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Kristiansand Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Kristiansand 5-årig master 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER