BOURNEMOUTH UNIVERSITY

Bournemouth University (BU) er en av Storbritannias ledende moderne institusjoner med et svært godt omdømme når det gjelder kreativitet, innovasjon, kvalitet og profesjonelle partnere. BU består av 17.000 studenter, herav 2.000 studenter av rundt 100 nasjonaliteter.

En misunnelsesverdig beliggenhet
Bournemouth er den mest populære badebyen i Storbritannia, omgitt av ei spektakulær kystlinje og vakkert omland.  Her finner du en av de mest attråverdige beliggenhetene i hele Storbritannia. Vannsport og en avslappet livsstil ved strandlinja sammen med et stort utvalg butikker, restauranter og annet som hører til i en stor kosmopolitisk by, er innen rekkevidde. Alt med London bare to timer unna!

En kreativ institusjon
Bus studieprogram og lærere er tett knyttet til næringslivet og profesjonene; derfor er programmene våre up-to-date og profesjonelt anerkjente. Studentene får dermed optimal karriereorientert undervisning.
BU har flere betalte yrkespraksisplasser enn noe annet britisk universitet, noe som igjen fører til at vi har en av de høyeste andelene studenter som går rett ut i arbeid etter endte studier.

Fagområder
• Business og ledelse
• Computer-animasjon og digitale effekter
• Databehandling og IT
• Kreativ teknologi og spill
• Design og ingeniørfag
• Miljø- og geografivitenskap
• Studier i analyse av tekniske bevis og arkeologi
• Finans og økonomi
• Helsevitenskap og ernæring
• Journalisme og kommunikasjon
• Jus
• Markedsføring, reklame og PR
• Medie-produksjon
• Psykologi
• Sosiologi og sosialpolitikk
• Idrettsledelse
• Turisme, vertskap og arrangement

Hvorfor velge BU?
• Storbritannias eneste institusjon tittulert Centre of Excellence in Media Practice
• Tittulert  Centre fo Excellence in Tourism
• Vinnere av Queen’s Anniversary –prisen (2011-12)
• Oppstart av mastergradsstudier i business og turisme  tilgjengelig I januar
• Lønnede praksisplasser I arbeidslivet for studenter på ulike nivå
• Framstående anerkjennelse fra næringslivet og forberedelse til raskt å komme ut i arbeid

Hvordan søke?
Søknad til Bu kan gjøres online via UCAS for nybegynnere, eller direkte til universitetet online via vebsida vår: www.bournemouth.ac.uk/apply. Du kan også søke via en av representantene våre i landet; detaljene vil du finne i www.bournemouth.ac.uk/norway

Ny ved BU?
Alle nye internasjonale studenter vil bli invitert til det internasjonale student-programmet vårt slik at vi kan hjelpe deg til å bli kjent med andre, bli kjent i området og universitetet spesielt så vel som å møte de tilsatte som er mest sentrale mht studiene du har valgt. Dette er en del av vår Arrivals Fortnight – en fjorten dagers innføringsperiode for alle nye BU-studenter, da du også vil ha mulighet til å orientere deg i det sosiale studentlivet, klubber, sportsaktiviteter etc. og finne en plass i grupper som måtte interessere deg.

Ei hjelpende hånd.
Alle Bu-studier som er tilgjengelige for studenter fra land utenfor EU, har mulighet til å få finansiering fra Lånekassen, men vi tilbyr også stipend som vil redusere utgiftene for utenlandske studenter; disse er basert på tidligere karakterer. To av disse stipendene er automatiske: The Academic Excellence Scholarship på 1.500GBP for verdige nyere studenter og et annet stipend for uteksaminerte på 3.000GBP. Andre stipend må man søke på – www.bournemouth.ac.uk/scholarships

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
3D ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
ANIMASJON OG VISUELLE EFFEKTER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
ANVENDT DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Master 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Master 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Bachelor 0
ARKEOLOGI OG ANTROPOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Bachelor 0
ARKEOLOGISKE, ANTROPOLOGISKE OG RETTSMEDISINSKE FAG Historie, religion, idéfag Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFT OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
BEDRIFTSINFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
BEDRIFTSSTUDIER Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSSTUDIER MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSSTUDIER MED OPERASJONER OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSTUDIER MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSTUDIER MED FORETAK Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSTUDIER MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEDRIFTSTUDIER OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag Storbritannia Master 0
BIOARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Master 0
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Master 0
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Storbritannia Bachelor 0
BYGGMILJØDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Bachelor 0
BÆREKRAFTIG TURISME Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Master 0
CYBERSIKKERHET OG MENNESKELIGE FAKTORER Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Master 0
CYBERSIKKERHETSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
DATABASERT KRIMINALTEKNIKK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
DATANETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
DATASPILLKUNST Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Master 0
DATASPILLTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Master 0
DATAVITENSKAP OG ANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
DESIGN - DIGITAL MEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Storbritannia Bachelor 0
DET GRUNNLEGGENDE I KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Master 0
DETALJHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
DIGITAL MUSIKK OG LYDPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Storbritannia Master 0
DIGITALE EFFEKTER Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Master 0
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
ENGELSK Språk, litteratur Storbritannia Bachelor 0
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
EVENTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
FILM OG TV REGISSØR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
FILMPRODUKSJON OG KINEMATOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Storbritannia Bachelor 0
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
FINANS OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
FORBRUKERATFERD Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Storbritannia Bachelor 0
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
GRØNN ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Storbritannia Bachelor 0
HOTELL OG MATSERVICELEDELSE Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Master 0
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Master 0
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Bachelor 0
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Bachelor 0
IDRETTSLEDELSE (GOLF) Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Storbritannia Bachelor 0
IDRETTSPSYKOLOGI OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Storbritannia Bachelor 0
IDRETTSUTVIKLING OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Storbritannia Bachelor 0
INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Master 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Master 0
INGENIØR - DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Bachelor 0
INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Bachelor 0
INGENIØR - MEKANISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Master 0
INGENIØR - MEKANISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Bachelor 0
INGENIØR - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Master 0
INNOVASJONSLEDELSE OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL BESKATNING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL RISIKOSTYRING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
INTERNASJONAL ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
JORDMOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
JOURNALISTIKK - MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
KINEMATOGRAFI FOR FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
KLINISK OG UTVIKLENDE NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Master 0
KLINISK TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Storbritannia Bachelor 0
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Storbritannia Bachelor 0
KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
LEDELSE INNEN INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
LEDELSE MED HR Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
LEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
LITTERÆR MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
MARITIM ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Master 0
MARKEDSFØRING INNEN EVENT OG FRITID Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
MEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Storbritannia Bachelor 0
MULTIMEDIAJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
MUSIKK OG LYDTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Storbritannia Bachelor 0
MUSIKK- OG LYDPRODUKSJONSTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Storbritannia Bachelor 0
OSTEOARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Master 0
POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
POLITISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Master 0
POST-PRODUKSJONSREDIGERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
PR (PUBLIC RELATIONS) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Bachelor 0
PRODUSERING AV FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
PROGRAMVAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
PROGRAMVAREUTVIKLING FOR ANIMASJON, SPILL OG EFFEKTER Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
RADIO Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Bachelor 0
RADIOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Storbritannia Master 0
REGNSKAP OG BEDRIFT Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
REGNSKAP OG SKATT Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Master 0
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
RETTSMEDISINSK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Storbritannia Master 0
RETTSMEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Storbritannia Bachelor 0
RETTSMEDISINSKE OG NEVROPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER I ANSIKTSBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Master 0
SIVILINGENIØR - PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Storbritannia Master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
SOSIOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Storbritannia Bachelor 0
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
SPILLTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Storbritannia Bachelor 0
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
SYKEPLEIE - BARN OG UNGDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
SYKEPLEIE - MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
SYKEPLEIE FOR VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Storbritannia Bachelor 0
TILPASNING Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
TURISTVIRKSOMHET OG MARKEDSFØRING Hotell- og reiselivsfag Storbritannia Master 0
ÅNDSVERK Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0
ØKOLOGI OG VILTSTELL Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Storbritannia Bachelor 0
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Storbritannia Master 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER