Sonans Privatist avd. Oslo

Informasjon kommer!

69 STUDIETILBUD

Studienavn Grad
1T+R1+R2 Vgs-privatist
BIOLOGI 1 Vgs-privatist
BIOLOGI 1 MED LAB Vgs-privatist
BIOLOGI 2 Vgs-privatist
BIOLOGI 2 MED LAB Vgs-privatist
ENGELSK MED TESKJE VG1 Vgs-privatist
ENGELSK VG1 Vgs-privatist
FRANSK 1 Vgs-privatist
FRANSK 2 Vgs-privatist
FYSIKK 1 Vgs-privatist
Vis alle 69 studier

Studienavn Fagområder Studiested Nivå Lagre studie ?
1T+R1+R2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
ENGELSK MED TESKJE VG1 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
ENGELSK VG1 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
FRANSK 1 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
FRANSK 2 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag Oslo Vgs-privatist 0
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag Oslo Vgs-privatist 0
HISTORIE OG FILOSOFI 2 Historie, religion, idéfag Oslo Vgs-privatist 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Vgs-privatist 0
INFORMASJONSTEKNOLOGI 2 Informasjonsteknologi og informatikk Oslo Vgs-privatist 0
INNFØRING 1P/1T/2P-Y Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
KJEMI 1 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
KJEMI 2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Oslo Vgs-privatist 0
MARKEDSF. OG LEDELSE 1+2 Økonomi, marked og administrasjon Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1P MED TESKJE Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1P+2P MED TESKJE Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1T+R1 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1T+S1 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P-Y MED TESKJE Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK R1+R2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Oslo Vgs-privatist 0
NATURFAG Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag Oslo Vgs-privatist 0
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
NORSK SIDEMÅL Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
NORSK SKRIFTLIG Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag Oslo Vgs-privatist 0
RETTSLÆRE 1 Jus Oslo Vgs-privatist 0
RETTSLÆRE 2 Jus Oslo Vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
SAMFUNNSØKONOMI 1+2 Økonomi, marked og administrasjon Oslo Vgs-privatist 0
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
SOSIOLOGI/SOSIALKUNNSKAP VG2+3 Samfunnsfag, psykologi Oslo Vgs-privatist 0
SPANSK 1 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
SPANSK 2 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
TYSK 1 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
TYSK 2 Språk, litteratur Oslo Vgs-privatist 0
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Oslo Vgs-privatist 0
ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Oslo Vgs-privatist 0

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse

 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER