Her finner du alt av informasjon om utdanning i Aurland

Det er 1 registrert skole som tilbyr studier i Aurland, og du kan velge mellom 2 ulike studier.

Følgene skoletyper er registrert i Aurland:
Videregående.

Vi har også relaterte artikler som omhandler utdanning i Aurland.

UTDANNING I Aurland
(STUDIER OG SKOLER)
Lagre til Mine favoritter
1 SKOLE 2 STUDIER 3 RELATERTE YRKER

Alt om utdanning, studier og skoler i Aurland

Aurland, kommune i Sogn og Fjordane fylke. Aurland ligger omkring Aurlandsfjorden og dens arm Nærøyfjorden. Kommunen strekker seg gjennom et meget berglendt landskap sørøstover til fylkesgrensen mot Buskerud og sør- og sørvestover til Hordaland.

Administrasjonssenteret Aurlandsvangen er eneste tettsted i kommunen. Bosetningen er ellers for en vesentlig del konsentrert til de fire hoveddalførenes nedre deler med tettbebyggelser der dalførene når fjorden. Nesten all bosetning i Aurland er i disse delene, Aurlandsdalen, Flåmsdalen, Undredal og Nærøydalen (Gudvangen).

Nesten hele jordbruksarealet er dyrket og udyrket eng, og husdyrhold er viktigste driftsform. Det holdes mest sau som utnytter fjellbeitene, men også mye geit. 

Studienavn Fagområder Nivå Lagre studie ?
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING - ØKOLOGISK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
LANDBRUK - ØKOLOGISK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-3 0
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

IDRETT
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS
Studer master i Barcelona. Ved Barcelona GSE, vil du finne dyktige folk som engasjerer seg i banebrytende forskning og høyere utdanning i økonomi. Over 88 % av studentene er fra utenfor Spania (37 % fra land utenfor Europa).
LES MER OM SKOLEN