Her finner du alt av informasjon om utdanning til yrket Eurytmist.

Yrket går under:
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.

Det er 1 relatert studi til yrket. Du kan studere hos 0 skoler ved 0 studiesteder dersom du ønsker å bli Eurytmist.

Det er også registrert 1 relatert yrke.

1 STUDIE 1 RELATERTE YRKE

Eurytmist

En eurytmist er en bevegelseskunstner som forsøker å uttrykke det vesentlige ved språket eller musikken, gjennom kroppens og scenerommets mangfoldige muligheter.

En eurytmist vil  visualisere, eller synliggjøre intensjonen som lever i et dikt, drama eller prosastykke, og gjennom farge-, rytme- og lydkarakteropplevelser skape en  egen bevegelseskomposisjon. Der den akustiske musikken bruker lyd, vil eurytmisten arbeide frem det som lever av hørbart og uhørbart materiale til bevegelse.

Koreografisk arbeider eurytmistene alene eller i grupper, i geometriske eller frie komposisjoner, eller en kombinasjon av begge.

Historisk oppsto eurytmien  i Europa på 1920-tallet, som en del av datidens fornyelse på alle kulturens områder, også  innenfor dansekunsten.

En eurytmist arbeider innenfor en eller flere av følgende områder:
- Friskapende kunstner, alene eller i et ensemble.
- Kulturarbeider gjennom kursvirksomhet og foredrag.
- Bevegelseskonsulent i arbeidslivet.
- Eurytmilærer på en Steinerskole eller Steinerbarnehage
- Eurytmiterapeut i sosialterapeutiske sammenhenger, eks. sykehus og institusjoner.
- Forsker i samarbeid med universitet eller høyskole.

Les mer om yrket eurytmist på StudentTorget.no

Disse studiene gir relevant kompetanse til yrket Eurytmist

Siden du er interessert i Eurytmist, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...

Sjekk også ut disse 0 yrkene innen samme fagområde:

Bli kjent med som tilbyr studier innen Eurytmist.


MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

 


Grunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

 

Informasjonsvideoer fra Høgskolen i Østfold:


INGENIØRUTDANNINGER Y-VEIEN


INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN


INNOVASJON OG PROSJEKTLEDELSE


INGENIØR - KJEMI


INGENIØR - ELEKKTRO


INGENIØR - DATA


MASTER I APPLIED COMPUTER SCIENCE


DIGITALE MEDIER


INFORMASJONSSYSTEMER


INFORMATIKK


VIDEREUTDANNINGER HELSE


VERNEPLEIE


MASTER I TVERRFAGLIG SAMARBEID I
HELSE OG SOSIALSEKTOREN


ARBEIDS- OG VELFERDSFAG
 


BARNEHAGELÆRERUTDANNING
 


PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING
 


MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK
 


MASTER I BARNEHAGEPEDAGOGIKK
OG SMÅBARNSVITENSKAP


NETTSTUDIER I SPRÅK
 


MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE
 


MASTER I FREMMEDSPRÅK I SKOLEN


REGNSKAP OG REVISJON


INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON