- Sammen med arbeidserfaringen, har utdannelsen gitt meg en bekreftelse på hva jeg kan gjøre for å imøtekomme elever med spesielle behov på en riktig måte. 

- Det er åpenbart viktig med kompetanse på dette området. Med større forståelse og god kommunikasjon og samhandling med barn med spesielle behov, observerer jeg ting på en annen måte enn tidligere. Nå tar jeg lettere ta tak i situasjoner og ser atferdsmønstre annerledes enn på den tiden da jeg begynte som fagarbeider for elever med spesielle behov ved skolen, forteller Tove Hamre Håkonsund. 

Nå kommer elevene til Tove dersom det er noe de lurer på eller trenger hjelp til. 

- Skaper man ikke trygghet, lykkes man ikke. Med forståelse og trygghet til grunn, er arbeidsdagen mer forutsigbar og det er lettere å legge opp til en god utvikling for alle elever, fortsetter hun. 

Mangfoldig elevmasse
Hamre Håkonsund har jobbet på Sund ungdomsskole på Sotra utenfor Bergen siden 2013. Her jobber hun med spesialelever i en 100 prosent stilling. Hun stortrives i jobben og ønsker å jobbe innenfor dette fagområdet i lang tid fremover. Med arbeidsgiveren i ryggen, begynte hun på fagskoleutdanningen i Barn med særskilte behov hos Norges Yrkesakademi i 2016. Nå er hun over halvveis i studiene. 

- Sammen med arbeidserfaringen, har utdannelsen gitt meg en bekreftelse på hva jeg kan gjøre for å imøtekomme elever med spesielle behov på en riktig måte. Nå har jeg enda bedre kunnskap om barn og unges situasjon, større forståelse for hvilke utfordringer elevene står overfor, og hvorfor de gjør som de gjør, sier Hamre Håkonsund. 

Barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging er en mangfoldig gruppe. Det er ment at utdanningen i Barn med særskilte behov skal bidra til å øke kompetansen blant fagarbeidere i hele barnehage- og skoleløpet for barn og ungdom. Kompetansehevingen skal videre bidra til god pedagogisk, sosial og fysisk utvikling for alle barn og unge i Norge. 

- Mye av den samme oppførselen og mange av de samme prinsippene hos yngre barn går igjen hos eldre barn. Det var avgjørende for meg som jobber på en ungdomsskole at utdanningen fanger opp dette. På skolen jobber jeg med elever med utfordringer som kan variere fra ordblindhet og skrivevansker til autisme, angst, asberger eller atferdsproblemer, sier hun. 

- Tryggere på oppgavene
Utdanningen på Norges Yrkesakademi går over to år på deltid, med ukentlige nettsamlinger. Studentene skal levere obligatoriske oppgaver i løpet studietiden, og skal ha en praksisperiode på 10 uker i løpet av studietiden. 

- For meg er det avgjørende at jeg kan ta utdanningen over nett og studere på egne premisser. Nå kan jeg slappe av etter jobb, lage middag og slippe å kjøre noe sted for å delta på undervisningen. Jeg er godt fornøyd med opplegget, sier Hamre Håkonsund. 

Hun er utdannet omsorgsarbeider og har tidligere jobbet på sykehjem, i hjemmesykepleie og med psykiatri. 53-åringen har vært vikar i barnehage og på skole. Hun har dessuten vært badevakt i skoletiden. Selv med lang fartstid innen helsesektoren, forteller Hamre Håkonsund at det i skolesektoren er nødvendig å kunne se ting på en litt annen måte. 

- Det er mange faktorer å ta hensyn til når man jobber med tilrettelegging for elever på en ungdomsskole som har litt ekstra behov. Nå som jeg er godt i gang med studier og godt inne i pensum, har jeg fått knagger å henge kompetansen min på og jeg har blitt tryggere på arbeidsoppgavene, avslutter hun.