Oslo Kristne Senter - Bibelskolen

(Friskole)
Trenger du ny input? Dette er den Bibelskolen der du får høre budskapet fra Den Nye Reformasjonen! Guds Ord er blitt åpenbart, Nåden hersker, og vi har fått forsoningens tjeneste.

Hvem er du?
For å få fullt utbytte av Bibelskolen er det en forutsetning at du er kristen. Du tilhører eksempelvis statskirken eller en frikirke. Du er godt kjent med Bibelen, men sitter kanskje med en følelse at du ikke har realisert deg fullt og helt som menneske i forhold til Gud. Kanskje synes du Guds Budskap er blitt formidlet til deg i form av påbud, istedenfor å være et tilbud som skal gi deg trygghet, frihet og indre ro. Du søker kunnskap og bevissthet gjennom fordypning for å finne svar. Du ønsker å prioritere dette ved å sette av et år til Gud. Hvor gammel du er, spiller ingen rolle. Vår yngste elev i år er 17 år gammel, den eldste 60.

Hvem er vi?
Vi på Bibelskolen Oslo Kristne Senter ser år etter år resultatene av vår gjerning. Våre elever på Bibelskolen opplever forandring og fornyelse av seg selv, gjennom at usikkerhet og følelse av utilstrekkelighet erstattes med trygghet og frihet. Til og med angst er det mange som blir kvitt. Du som fullt ut blir bevisst hva Jesus har gjort for alle mennesker, ser ikke bare en ny mening i tilværelsen. men opplever også at denne erkjennelsen produserer resultater i ditt eget liv. Det er fascinerende for oss år etter år å oppleve hvordan våre elever på ulike måter vokser gjennom å ta inn over seg Guds Ord.

Hvordan er det å være elev på vår Bibelskole
Det å være elev på Bibelskolen Oslo Kristne Senter betyr at du blir undervist i Guds Ord samtidig som du deler livet ditt med medelever og skolens stab. Staben omfatter blant andre lærerne, som kommer til å få en helt bestemt påvirkning på deg og livet ditt. De formidler Guds kraft og praktiserer nåde når det behøves. Vi er ydmyke for det faktum at Gud har gitt oss deg som elev. Tro oss når vi sier at vi tar deg på alvor. Det er ikke dermed sagt at alvoret preger hverdagen. Her er det morsomt å være, og her ler vi mye.

Vi håper at du ønsker å bli bedre kjent med oss. Bibelskolen har vist seg å være en viktig ”byggekloss” for mange av dem som har søkt seg hit tidligere. Vi har ennå tilgode å oppleve at noen har angret. Du kan få mye igjen for å sette av et år til Gud og egen utvikling. Kontakt oss dersom du vil vite mer, eller ønsker å få tilsendt våre nye brosjyre. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Lederlinjen
Vårt mål er å skape ledere av Guds nåde. OKS Lederlinjen har som målsetting å utvikle de gavene du har fått av Gud, slik at du kan realisere deg selv med størst mulig utbytte.

Hvem er du?
Du er klar for å bruke deg selv i kristen tjeneste. Du vet kanskje ikke helt hvordan, men du ser mulighetene og styrken i deg selv og Guds Ord. Kanskje du er bevisst viktigheten av å bygge nye menigheter og vil være med i et slikt arbeid? Kanskje du ser deg selv som forkynner eller pastor i fremtiden?  Fra tidligere år vet vi at utgangspunktet for å begynne på Lederlinjen kan være forskjellig fra person til person. Noen av våre elever er allerede i aktiv tjeneste, og bruker skoleåret for å få trening, bli sikrere på seg selv og på den måten bli bedre rustet for en fremtid i Guds tjeneste. Det er viktig at du har drivkraft og ønsker å hente ut maksimalt av det potensiale som Gud har lagt ned i deg. Du må ville noe med deg selv.

Hvem er vi?
Lederlinjen har som målsetting å utvikle de gavene du har fått av Gud, slik at du kan realisere deg selv med størst mulig utbytte. Lederskolens undervisning består derfor av en kombinasjon av ledelsesteori, praksis og bibelkunnskap. Du vil få omfattende undervisning innen ledelse, organisasjon, teamutvikling, tros- og vekkelseshistorie og troslære. Dette vil skje i kombinasjon med klasseromsundervisning, praksis, prosjektarbeid, workshops, gruppearbeide, selvstudium og oppgaver. Vi tilbyr et praktisk tilrettelagt studiemiljø med tilgang til bibliotek og PC’er. Din egenutvikling blir prioritert gjennom oppbyggende individuelle samtaler tilrettelagt nettopp for deg.

Hvordan er det å være elev på vår Lederlinje
Det aller viktigste gjelder for oss, som for alle andre skoler: Nemlig at du får tilgang til andre menneskers erfaring. Du blir en naturlig del av et elev- og lærermiljø som både oppmuntrer deg og utfordrer deg. Det som kanskje er spesielt for Lederlinjen, er at du ikke bare får innsikt i Guds Ord, du blir også bevisstgjort din rolle i en større sammenheng. Ikke bare fordi du skal samarbeide med andre og produsere resultater, men også fordi alle lederoppgaver i bunn og grunn handler om å formidle Guds sannheter.

Lederlinjen har hjulpet mange av våre elever til å hente ut krefter i seg selv, som de ikke visste at de hadde. Med et elevmiljø som både er oppmuntrende og utfordrende, bør alt ligge til rette for at også du skal vokse på et år hos oss. Kontakt oss dersom du vil vite mer, eller ønsker å bestille vår nye brosjyre. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Web: www.oks.no

Les mer om Oslo Kristne Senter - Bibelskolen

Studiemuligheter hos Oslo Kristne Senter - Bibelskolen

Avansert søk

Interessert i denne skolen?

Følg skolen, og få oppdateringer om studiemuligheter!

Opprett en brukerkonto og legg til skolen i dine "skoler av interesse", og vi vil sende deg informasjon om aktuelle studiemuligheter.

  • Opprett din personlige brukerprofil
  • Legg til skolen i dine skoleønsker
  • Vi sender deg oppdateringer om studiemuligheter

Fakta om Oslo Kristne Senter - Bibelskolen

Annonser:

 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
 
DESIGN OG TEKNOLOGI
 
HELSE OG MEDISINSKE FAG
 
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE
 
HR OG LEDELSE
 
KREATIVITET OG INNOVASJON
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE
 
MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE
 
BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB
 
MASTER LEDELSE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING
 
MOTE
 
 
INGENIØR
 
 
IT-UTDANNINGER
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLEN