Bibelskolen i Grimstad

(Friskole)
Bibelskolen i Grimstad tilbyr et skoleår som er forskjellig både fra videregående skole, høgskole og folkehøgskole. Bibelskolen legger sterk vekt på kristent fellesskap, nærhet og individuell oppfølging.

Dette preger både timeplanen og undervisningsopplegget ved skolen.

Bibelskolen i Grimstad har en praktisk profil. Dette gjør at også fagundervisningen både blir livsnær og bibelnær. Og kunnskapen som formidles er så solid at de som ønsker det kan få veiledning mot 10 studiepoengs-eksamen i kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Det er også tilbud om å følge undervisning med sikte på examen philosophicum som også teller 10 studiepoeng.

Fellesfagene utgjør mer enn halvparten av undervisningen ved Bibelskolen. Disse fagene er den basisundervisningen som alle studenter ved Bibelskolen skal få tilbud om.

Bibelfagene gir en gjennomgang av bibelske bøker og Guds inngrep i historien slik både Det gamle og Det nye testamente forteller om det. For mange gir bibelundervisningen inspirasjon til bibelarbeid og bibellesning. Fagene Troslære og Etikk gir undervisning om hva kristendom er, og hvordan leve som en kristen. Kirkehistorie gir en innføring i den kristne kirkes historie fra urkirken og fram til vår tid. Gjennom misjonsinformasjon og aktuelttimer får studentene et innblikk i misjonens arbeid og inspirasjon til evangelisering og fellesskapsbygging hjemme og ute.

Alle fellesfag er lagt opp på en slik måte at de skal ha relevans for vår tid og de utfordringer en som kristen møter i dagens samfunn. Derfor hører også fagområder som Nyreligiøsitet og Apologetikk (trosforsvar) med som sentrale elementer i undervisningen på Bibelskolen i Grimstad.

Studentene drar også på teamtjeneste til ulike internatskoler, og de reiser på linjeturné. I tillegg har studentene tilbud om ulike former for praksis i nærmiljøet i løpet av et skoleår.

Sangen har alltid vært et sentralt element i den kristne kirke. Gjennom BiG-koret, som er en del av skolens undervisningstilbud, får studentene erfaring med sang og musikk som redskap i forkynnelsen. Koret betyr også mye for fellesskapet.

Fleksible løsninger med flere valgmuligheter
For å gi studentene et best mulig utbytte av skoleåret på Bibelskolen i Grimstad, legger vi til rette for individuelle tilpasninger. Dette gir et bedre og bredere tilbud for den enkelte student samtidig som den faglige kvaliteten ivaretas.

Web: www.bibelskolen.no

Les mer om Bibelskolen i Grimstad

Studiemuligheter hos Bibelskolen i Grimstad

Avansert søk

Interessert i denne skolen?

Følg skolen, og få oppdateringer om studiemuligheter!

Opprett en brukerkonto og legg til skolen i dine "skoler av interesse", og vi vil sende deg informasjon om aktuelle studiemuligheter.

  • Opprett din personlige brukerprofil
  • Legg til skolen i dine skoleønsker
  • Vi sender deg oppdateringer om studiemuligheter

Fakta om Bibelskolen i Grimstad

Annonser:

 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
 
DESIGN OG TEKNOLOGI
 
HELSE OG MEDISINSKE FAG
 
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE
 
HR OG LEDELSE
 
KREATIVITET OG INNOVASJON
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE
 
MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE
 
BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB
 
MASTER LEDELSE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING
 
MOTE
 
 
INGENIØR
 
 
IT-UTDANNINGER
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLEN