Norkalotten Bibel og Misjonssenter

(Friskole)
Nbms eies og drives av Jesuskirka Tromsø. Jesuskirka er en frittstående menighet med pinse-karismatisk profil.

Nbms er en skole som henvender seg til bredden i det kristne miljøet. Det vil si at vi vil ha lærere og elever med ulik bakgrunn fra forskjellige kirkesamfunn. Troen på Jesu forsoning og Bibelen som rettesnor forener oss og danner et godt grunnlag for undervisningen på alle områder.

Praktisk informasjon:

Økonomi
Skolen koster 5000,- pr semester. Betalingsfrist er ved semesterstart. I tillegg må hver elev selv betale for nødvendig litteratur og praksisreiser. Hvis du skal kjøpe alle bøker nye vil det komme på ca. 2500,- til sammen. For praksisreiser må du regne med ca. 2000,- for høstsemesteret og ca. 3500,- for vårsemesteret. Praksiskostnadene dekker reise, kost og losji.

Stipend og lån
Som elev ved nbms har du rett til stipend og lån fra statens lånekasse for utdanning. Bibelskoleelever har rett til samme støtte som studenter, dvs ca 80 000,- pr år. 40 % av dette,dvs ca. 3200 pr måned, er stipend.
Dersom du har studielån fra før, løper det ikke renter på lånet under bibelskoleåret.

Når du har blitt tatt opp som elev kan du søke stipend og lån på lånekassens hjemmesider. Kontakt nbms hvis du vil at vi skal sende deg søknadsskjema i posten.  Les instruksjonen nøye og vær nøyaktig med utfyllingen slik at du unngår forsinkelser. Hvis du lurer på noe mer om stipend og lån, kan du se på lånekassens egen hjemmeside: www.lanekassen.no.

Bolig
Nbms har ikke internat, men Tromsø er en typisk studentby, med mange muligheter for å få leid en hybel eller leilighet. Du kan se på annonsene i lokalavisene (Nordlys eller Bladet Tromsø), eller sette inn en annonse selv. Kanskje vil flere elever gå sammen om å leie en leilighet? Mulighetene er mange!

Arbeid
Undervisningen ved bibelskolen foregår hver dag fra kl. 08.15 - 14.00. Vi oppfordrer alle elever til å finansiere skoleåret gjennom egen arbeidsinnsats. Arbeidsmarkedet i Tromsø gir mange muligheter for deg som vil jobbe på ettermiddag, kveld eller i helgene. Vær tidlig ute og oppsøk arbeidsgiverne personlig om du har mulighet til det. Det gir ofte best resultat. For noen kan det kanskje være en idé å få seg en sommerjobb i Tromsø og flytte hit litt tidligere. Mange arbeidsgivere ansetter sommervikarer med tanke på å bruke dem videre som ekstrahjelp i skoleåret. Vær også oppmerksom på at du må ha fri for å reise på praksis. Tidspunkt for dette blir klart like før semesterstart.

Web: www.nbms.no

Les mer om Norkalotten Bibel og Misjonssenter

Studiemuligheter hos Norkalotten Bibel og Misjonssenter

Avansert søk

Interessert i denne skolen?

Følg skolen, og få oppdateringer om studiemuligheter!

Opprett en brukerkonto og legg til skolen i dine "skoler av interesse", og vi vil sende deg informasjon om aktuelle studiemuligheter.

  • Opprett din personlige brukerprofil
  • Legg til skolen i dine skoleønsker
  • Vi sender deg oppdateringer om studiemuligheter

Fakta om Norkalotten Bibel og Misjonssenter

Annonser:

 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
 
DESIGN OG TEKNOLOGI
 
HELSE OG MEDISINSKE FAG
 
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE
 
HR OG LEDELSE
 
KREATIVITET OG INNOVASJON
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE
 
MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE
 
BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB
 
MASTER LEDELSE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING
 
MOTE
 
 
INGENIØR
 
 
IT-UTDANNINGER
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLEN