FYSIKALSK ASSISTANSE (Master)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FYSIKALSK ASSISTANSE (Master). Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 345 relaterte studier til utdanningen FYSIKALSK ASSISTANSE (Master).
     
 

Relaterte studier ved Høyskolen Kristiania

  
               
  Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring   Bachelor i osteoptati   Bachelor i akupunktur   Bachelor i ernæring

  Bachelor i livsstilsendring og folkehelse   Årsenhet i grunnmedisin   Årsenhet i personlig trening   Videreutdanning i osteopati
   
    Alle studier   I   Alle nettstudier   I   Oslo   I   Bergen   I   Bachelor   I   Master   I   Årsenhet   I   Fagskole  I   Westerdals

 

 

  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Artikler

Viser 345 studier relatert til FYSIKALSK ASSISTANSE (Master)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AKADEMISK SKRIVEUTVIKLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AKADEMISK SPRÅK OG YRKESKULTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AKUTTPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AKUTTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALDERDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALDERDOM OG NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALDRING OG ELDREOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALDRING OG GERIATRISK HELSEARBEID, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALLMENNOPTOMETRI - INDUSTRIMASTER, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALLMENNOPTOMETRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANATOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANESTESISYKEPLEIE - PÅBYGG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANVENDT ATFERDSANALYSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANVENDT FORSKNING INNEN IDRETT OG TRENING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANVENDT HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AUTISMESPEKTERLIDELSER OG ALVORLIG INTELEKTUELLE FUNKSJONSHEMNINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT GERIATISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT JORDMORPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT KLINISK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE - ALLMENNSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE - INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE I KOMMUNEHELSETJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT PRAKSIS: AMBULANSEPERSONELL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT PRE-HOSPITAL TRAUMEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT SYKEPLEIE VED KRONISK SYKDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT SYKEPLEIEPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARN OG UNGES ATFERDSELSHELSE - UTVIKLINGSHEMNINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARNEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARNEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BEVEGELSESANALYSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIODIVERSITET OG SYSTEMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BÆREKRAFTIK DYREÆRNÆRING OG FORING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIABETESBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIABETESOMSORG, UTDANNING OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIAKONI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIETETIKK / ERNÆRINGSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIETIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DISTRIKTSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DRAMATERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ENDODONTI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG BIOSTATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG GLOBALHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG GLOBALT SMITTSOMME SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG MOR OG SPEDBARNEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERGOTERAPI I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FAGLIG OG KLINISK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FAMILIEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FAMILIETERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FAMILIETERAPI OG SYSTEMATISK PRAKSIS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMAKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMAKOLOGI OG MEDISINSK FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FEDME OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FELLESSKAP- OG FAMILIEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FLYMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FLYMEDISINSK HENTING OG TRANSPORT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE - HELSEPROMOTERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE OG TROPISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEVITENSKAP - MED VEKT PÅ ENDRING AV LIVSSTILSVANER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEVITENSKAP - NATUR OG MILJØ, HELSE OG LIVSKVALITET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEVITENSKAP - NATUR OG MILJØ, HELSE OG LIVSKVALITET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FORANDRE HELSESEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOREBYGGENDE ARBEID MED BARN OG UNGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FORRETNINGSPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FORSKNINGSMETODER INNEN HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIKALSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIOTERAPI I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GENETISK RETTLEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GENOMISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GERONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL HELSE OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBALE KATASTROFER OG HUMANITÆRE LINDRINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBALT SMITTSOMME SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG EMPOWERMENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG FYSISK AKTIVITET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE- OG SOSIALFAG - KLINISKE HJELPERELASJONER OVERFOR SÅRBARE GRUPPER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG SOSIALFAG - MESTRING OG MYNDIGGJØRING, SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG SOSIALFAG - MESTRING OG MYNIDGGJØRING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG SOSIALINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG SOSIALOMSORGSINTEGRASJON OG INNOVASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE, SIKKERHET OG MILJØ Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFAG - FLERFAGLIG STUDIERETNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFAG - FYSIOTERAPIVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFAGLIG UTVIKLINGSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFORVALTNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE ARBEID OG HELSEPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE ARBEID, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEKOMMUNIKASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEOMSORG I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEORGANISASJONER OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPOLISER OG PROGRAMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPOLISI, PLANLEGGING OG FINANSIERING - SPESIALISERING I HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPOLITIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSESYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSESYKEPLEIE, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSESØSTERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSETEKNOLOGIINNOVASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEVERNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEØKONOMI OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HJELPEMIDDELTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HØREVITENSKAP OG AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IDRETTS OG BIOMEKANISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IDRETTSFYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IKKEMEDFØDTE KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IMMUNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IMPLANTAT TANNBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INDUSTRIELL HYGIENE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INFEKSJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INFEKSJONSFOREBYGGING OG KONTROLL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INFEKSJONSKONTROLL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INNOVASJON OG FORBEDRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTENSIVSYKEPLEIE - PÅBYGG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERDISIPLINÆR HELSEFORSIKRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERN OG EKSTERN MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL OFFENTLIG HELSEFORSKNING, POLISI OG PLANLEGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL OFTALMOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL SOSIALVELFERD OG HELSEPOLITIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
JORDMORFAG - PÅBYGGING TIL MASTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KATASTROFEBEREDSKAP OG GJENOPPBYGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KIROPRAKTORUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KIRURGISK HENSYN I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KJEVEORTOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSE- OG OMSORGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - DIGITALISERING OG INNOVASJON I HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - DIGITALISERING OG INNOVASJON I HELSE- OG VELFERDSTJENESTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - GERIATRISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - GERIATRISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - SAMMENSATTE HELSETILSTANDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - SAMMENSATTE HELSETILSTANDER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - STRÅLING I DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEARBEID - STRÅLING I DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MASTERSTUDIUM FOR FYSIOTERAPEUTER I MANUELL TERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MENTAL HELSERÅDGIVING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK OG TRANSLASJONSFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SJELESORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SJELESORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - DIABETESSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - HELSESYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - KARDIOLOGISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK SYKEPLEIE - OPERASJONSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOGNITIV NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOGNITIV OG KLINISK NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMMUNIKASJONSVITENSKAP OG LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMMUNIKATIVE VANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMPARATIV HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KREFTOMSORG FOR TENÅRINGER OG UNGE VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KREFTSTUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KREFTSYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KVALITETSFORBEDRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KVINNEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEDERSKAP OG FORVALTNING INNEN SOSIAL- OG HELSEVESENET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEGEASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEGEKNYTTEDE STUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MANUELLTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MAT OG ERNÆRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK BILDEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK HUMANIORA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK LEDERSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK OG HELSEFAGLIG UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK STATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MENNESKELIG ANATOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MENNESKELIG HELSE OG SYKDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MENNESKELIG KLINISK EMBRYOLOGI OG ASSISTERTE KONSEPTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MENTAL HELSE I SAMFUNNET OG MENTAL HELSE RÅDGIVNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MENTAL HELSE OG GODKJENT PROFESJONELL PRAKSIS I MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
METABOLSK- OG ERNÆRINGSMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MIKROINVASIV OG ROBOTKIRURGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MILJØ OG MENNESKERS HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MILJØRETTET HELSEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MODERNE PERSPEKTIVER INNEN UTVIKLINGSHEMMING, PSYKISKE LIDELSER OG MEDISINSK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MOLEKYLÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MOR OG SPEDBARNSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NEVROKOMMUNIKATIV VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NEVROLOGISK ERGOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NEVROLOGISK FYSIOTERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NEVROLOGISK REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NORDISK MASTER I SOSIALT ARBEID OG VELFERD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NYFØDTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OFFENTLIG HELSEFORVALTNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OPERASJONSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORALKREFT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORALMEDISIN OG PATALOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORALVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORTOPEDISK OG REHABILITERINGSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORTOPEDISK OPERASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORTOPEDISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORTOPTIKK OG PEDIATRISK OPTOMETRI - INDUSTRIMASTER, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORTOPTIKK OG PEDIATRISK OPTOMETRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PALLIATIV BEHANDLINGSFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PALLIATIV OMSORG - GLOBALE PERSPEKTIVER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PEDIATRISK TRENING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PEDIATRISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PLASTISK OG ESTETISK KIRURGIPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PRAKSIS I GLOBAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PRIMÆRHELSEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PROTETIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKISK HELSE, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI,DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOSOSIAL HELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOSOSIALT ARBEID - HELSE OG SOSIALFAGLIG YRKESPRAKSIS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOTERAPI - DANSEBEVEGELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOFORMAKA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAFI: BRYSTEVALUERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REHABILITERING OG HABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REISEMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RESTORATIV OG ESTETISK TANNPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RETTSMEDISINSK OBDUKSJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RETTSMEDISINSKE OG NEVROPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER I ANSIKTSBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RUS OG PSYKISK HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RUS OG PSYKISK HELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RÅDGIVNING INNEN KLINISK MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMFUNNSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMFUNNSSYKEPLEIE - BARN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMFUNNSSYKEPLEIE I HJEMMET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMFUNNSØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMHANDLING INNEN HELSE- OG SOSIALTJENESTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMORDNING AV HELSE- OG VELFERDSTJENESTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SIMULERBASERT UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SMERTE OG PALLIASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIAL OG TERAPEUTISK HAGEBRUK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID MED FAMILIER OG BARN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIO HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SPESIALISTUTDANNING I ODONTOLOGI 180 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SPESIALSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SPORT- OG IDRETTSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
STAMCELLER OG REGENERATIV MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
STRESS OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
STRUKTURBIOLOGI / RØNTGENKRYSTALLOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
STRÅLING - HELSEFYSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SUNNHETSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - FAMILIEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - KLINISK FORSKNING OG FAGUTVIKLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - KLINISK FORSKNING OG FAGUTVIKLING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - KREFT OG HEMATOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - KRITISK OMSORG FOR VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE (AVANSERT PRAKSIS) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE (KLINISK LEDERSKAP I PRAKSIS) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE (KLINISK LEDERSKAP) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYNSPEDAGOGIKK OG SYNSREHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TALEVANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TANNBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TANNTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TJENESTEUTVIKLING TIL ELDRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TJENESTEUTVIKLING TIL ELDRE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TOKSIKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TOKSIKOLOGI OG RISIKOVURDERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TRAUMATOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TVERRFAGLIG MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
UROLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
UTVIKLINGSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
UTVIKLINGSHEMNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
UTØVENDE PROGRAM I HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VERDIBASERT LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VETERINÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VOKSENGERONTOLOGI AKUTTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VOKSENGERONTOLOGI PRIMÆRSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
YRKESHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
YRKESSIKKERHET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master

Du kan studere FYSIKALSK ASSISTANSE (Master) ved 1 skoler i utlandet:


Steder hvor du kan studere FYSIKALSK ASSISTANSE (Master)

USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
FILM OG TV
 
DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
PROSJEKTLEDELSE
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING