(Studievalg.no):

Det kan være lett å glemme frister når man er midt inne i et semester, og kanskje er travelt opptatt med en ny eksamensperiode eller jobber med bachelor- og mastergradsoppgaver. Fristene varierer fra land til land, og det kan derfor være lurt å være ute i god tid.

 

I fjor reiste nesten 16 000 norske studenter på utveksling til andre land, noe som er ny rekord. Både regjeringen og studentorganisasjonene mener imidlertid at dette tallet fortsatt er for lavt, og ønsker økt satsning på utveksling og internasjonalisering. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har blant annet tatt til orde for at ett semester i utlandet bør være regelen, heller enn unntaket, for norske studenter.

 

Fristen for å søke på studier avhenger fullstendig av hvilket land du søker deg til. Du bør også huske at å studere i utlandet krever flere forberedelser enn man kanskje er vant til når man søker seg inn på studier i Norge. Oversatt vitnemål, språktester, søknad om lån og stipend og visum er bare noen av tingene du må huske på før et opphold som student i det store utlandet.

 

Forvirrende? fortvil ikke! Nedenfor gir vi deg en liste over søkefristene i flere land over hele verden. Dersom du ikke finner ditt navn på listen, kan du gå direkte til skolen du tenker å søke deg til og finne mer informasjon der.

 

Australia:

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli

 

Canada:

De fleste lærestedene har søknadsfrist mellom desember og mars. Begynn forberedelsene et år i forveien.

 

Danmark:

15. mars klokken 12.

 

Estland:

Varierer, som regel i slutten av juni

 

Finland:

Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad

 

Frankrike:

Fra midten av januar til midt i mars.

 

Irland:

1. februar for bachelor- og profesjonsutdannelser

 

Island:

1. februar

 

Italia:

mai/august

 

Japan:

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

 

Kina:

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

 

Latin-Amerika:

Avhenger av universitetet

 

Latvia:

Varierer men rundt juli-august

 

Litauen:

Våren før studiestart

 

Malta:

Se University of Maltas nettsider

 

 

Nederland:

15. mai på lukkede studier, fram til 1. august på åpne studier.

 

Norge:

15. april

 

New Zealand:

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli.

 

 

Polen:

Varierer, på vårparten (se merknad nederst)

 

Portugal:

15. juli

 

Singapore:

Mars/april

 

Slovakia:

30. juni (medisinstudier)

 

Spania:

Juli/august

 

Storbritannia:

15. oktober for medisin, veterinær og tannlege, og Cambridge og Oxford , 30. juni for internasjonale studenter, men det lønner seg å søke tidlig på våren da det ofte er rullerende opptak. Det er anbefalt å søke innen 15. januar. For mastergrader gjelder egne frister - kontakt lærestedet.

 

Sveits:

30. april

 

Sverige:

Hovedopptak 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret.
Kan være muligheter å søke senere hvis fortsatt ledige plasser.

 

Sør-Afrika:

4-5 mnd før studiestart for masterstudier, slutten av september for bachelorstudier.

 

Tsjekkia:

Varierer, men som regel mars/april.

 

Tyskland:

15. juli til vintersemesteret og 15. januar til sommersemesteret.

Egne frister for medisin, tannlege, veterinær og farmasi: 31. mai (*15. juli om du ikke har vitnemål på dette tidspunkt) til vintersemesteret og 15 januar til sommersemesteret.

 

Ungarn:

Varierer, alt fra januar til rett før studiestart (se nederst)

 

USA:

Fem-ni måneder før studiestart, men du burde begynne forberedelsene et år i forveien.

 

Les også: Slik søker du på amerikanske universiteter.

 

Østerrike:

5. september for vintersemesteret og 5. februar for sommersemesteret. Du kan også søke senere dersom ledige plasser.

 

Obs! Det er egne søknadsfrister til engelskspråklige medisin- og tannlegutdanninger i Sentral-Europa

Det er egne søknadsfrister til engelskspråklige medisin- og tannlegeutdanninger i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Latvia. Fristene er som regel i april/mai, men det kan være muligheter for å søke senere ved enkelte læresteder.