Nettstudier

- studer hjemmefra eller der du vil

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker
  • Relaterte Artikler

Viser relaterte yrker til hva du kan studere via nettstudier

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Akuttsykepleier
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesisykepleier
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Arkivar
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Dataingeniør
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Helsesøster
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Hudpleier
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Idehistoriker
Idéhistorie er den grenen av generell historie som tar for seg menneskets tenkning. Man studerer de idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for de forskjellige epoker...
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Kokk
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Konsulent
Dette er en generell beskrivelse av yrket "Konsulent". Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Maskiningeniør
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer C++
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...
Programmerer Java
Informasjon om yrket kommer!
Programmerer PHP
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Studiekonsulent
Hovedjobben er drift av studier. Dette innebærer planlegging og koordinering av studier, oppfølging av studenter i løpet av studieåret, bistå fagansatte hvis de trenger hjelp, eksamensarbeid, evalueringer av studier og følge opp eventuelle endringer i etterkant av evaluering.
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Takstmann
En takstmann vurderer og fastsetter prisen på fast eiendom, for eksempel i forbindelse med salg. Takstinspektører og auksjonarier vurderer ulike varer og skader som dekkes av forsikringer og...
Teknisk tegner
Som teknisk tegner lager man tekniske tegninger for bygg, industri, kart, illustrasjoner og anleggsprodukter. Ofte er dette i samarbeid med ingeniører, arkitekter og entreprenører.
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Tømrer
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
Vinkelner / Sommelier
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.
Yrkesfaglærer
En yrkesfaglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 1009studier du kan ta via nettundervisning

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI - INNHOLDSUTVIKLING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI - INTERAKTIV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D MODELLERING OG TEKNISK TEGNING MED DAK (CAD), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ABORIST, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJONSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ADMINISTRATIV KOORDINATOR, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ADVOKATASSISTENT Jus årsstudium
ADVOKATASSISTENT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
ADVOKATSEKRETÆR Jus Fagskoleutdanning
AKADEMISK E-SPORT DEL 1 Informasjonsteknologi og informatikk Halvårsstudium
AKADEMISK LESING OG SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
AKADEMISKE TEKSTER OG STATISTISKE METODER - 10 SP Språk, litteratur kurs
AKTIV OMSORG FOR ELDRE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKUTT SYKE - KLINISK OBSERVASJON- OG HANDLINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKVAKULTURFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2 - PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEMEDISIN, PROGRAMFAG AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEOPERATIV LEDELSE OG PREHOSPITAL PASIENTBEHANDLING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ANATOMI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
ANDRESPRÅKPEDAGOGIKK 1, TRINN 1-13 Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANDRESPRÅKSPEDAGOGIKK 1, 1-10 TRINN (DELTID, KUNNSKAP FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANLEGGS- OG BYGGTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANLEGGSGARTNERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ANLEGGSGARTNERTEKNIKER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ANLEGGSGARTNERTEKNIKER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ANLEGGSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ANVENDT MASKINLÆRING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
APOTEKTEKNIKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ARABISK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
ARBEID MED DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED LIVSMESTRING OG HELSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED SÅRBARE BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ARBEIDSRETT Jus kurs
AREALPLANLEGGING OG LANDMÅLING 4 - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ARF-VURDERING Økonomi, marked og administrasjon kurs
ARV OG FAMILIERETT - 15 SP Jus kurs
AUTOCAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOCAD - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
BACKEND-PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BACKEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARN, MEDIER OG BIBLIOTEK, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNEHAGEASSISTENT Lærer- og lektorutdanning kurs
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSISER, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
BARNEHAGEPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARTENDER Hotell- og reiselivsfag kurs
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BETONGFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BEVERAGE DIPLOMA Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BEVERAGE DIPLOMA, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium
BILFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BILSELGER Økonomi, marked og administrasjon kurs
BILTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER INSTALLASJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 LABKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI, KOGNISJON OG MOTIVASJON I ET LÆRINGSPERSPEKTIV - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
BLOMSTERDEKORATØR VG2 PROGRAMFAG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
BLOMSTERDEKORATØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
BOLIGSTYLIST Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BUSINESS NEGOTIATION - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
BUTIKKLEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
BUTIKKØKONOMI - 2,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BYGGDRIFTERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGEPLASSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGEPLASSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING (BIM) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BÆREKRAFTIG DRIFT Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG INNOVASJON OG SAMARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
BÆREKRAFTIG REISELIV Hotell- og reiselivsfag kurs
BÆREKRAFTIG REISELIV - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
BÆREKRAFTIGE INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIGE INNKJØP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIGE MATOPPLEVELSER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTSARBEID I VIRKSOMHETER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
C#.NET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
CO-CREATION 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
CORPORATE GOVERNANCE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CREDIT RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG TEKNOLOGI TIL FORRETNINGSBRUK - 2,5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER - 7,5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER OG WEBAPPLIKASJONER 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
DERIVATIVES - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DESIGN I NYE MEDIER, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESTINASJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag kurs
DESTINASJONSLEDELSE - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL ETTERFORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE OG MARKEDSFØIRNG Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE OG MARKEDSFØIRNG, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL JOURNALISTIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE, DELTID - 30 sp Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL MEDIEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DIGITAL REGNSKAPSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL RÅDGIVER, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL TRANSFORMASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DIGITAL UNDERVISNING PÅ STED OG NETT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning kurs
DIGITALE RESSURSER, LÆRING OG UNDERVISNING - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DIGITALE VERKTØY I MATEMATIKKUNDERVISNINGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE - 2,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITALISERING OG PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DIGITALT LEDERSKAP OG SELVLEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOKUMENTARFILMHISTORIE, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
DRIFTSLEDER AKVAKULTUR LANDBASERT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
DRIFTSLEDER AKVAKULTUR SJØBASERT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
DYREADFERD OG KOMMUNIKASJON Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
DYREASSISTERTE AKTIVITETER - SAMSPILL MED DYR FOR ØKT MESTRING OG LIVSKVALITET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DYREFAGARBEIDER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
DYRLEGEASSISTEN Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
DYRLEGESEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon kurs
ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EIENDOMSRETT - 15 SP Jus kurs
EIENDOMSUTVIKLING OG -FORVALTNING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
EKSTREMISME, KONFLIKT OG VOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
EKSTREMISME, KONFLIKT OG VOLD, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ELDRE OG LIVSMESTRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ELDREHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ELDREOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ELEKTRIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRONIKK OG AUTOMASJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTROTEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ELENERGI OG EKOM VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI OG EKOM VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEVVURDERING OG LÆRING 1 Lærer- og lektorutdanning kurs
EN INTRODUKSJON TIL NORDOMRÅDENE - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
ENDRINGSLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENERGITEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ENGELSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur kurs
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK YRKESFAG Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
ENTREPRENEURIAL VENTURING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG FORRETNINGSPLAN Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
EPIDEMIOLOGI, MATVAREKUNNSKAP OG BÆREKRAFT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERFARINGSKONSULENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ERFARINGSKONSULENT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG BÆREKRAFTIG KOSTHOLD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET (DELTID) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ERNÆRING OG HELSE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG TRENING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRINGSKOMMUNIKASJON - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERSTATNINGSRETT - 10 SP Jus kurs
ET INDIVID- OG SYSTEMPERSPEKTIV PÅ ULIKE LÆREVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
EVENTPLANLEGGING Hotell- og reiselivsfag kurs
EVENTPLANLEGGING - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
EVOLUSJON OG ATFERD HOS DYR OG MENNESKER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
EXAMEN FACULTATUM, DELTID - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM, DELTID - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXPERIMENTAL EXPRESSIONS WITH PLANT MATERIALS, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
FAGARBEIDEREN I DEN DIGITALISERTE NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG OG BERGVERK DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BERGTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BRØNNSERVICE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSAUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSSAKKYNDIG FOR TILSTANDSANALYSER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELEKTRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM OG BYGG (FDV), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - HAVBUNNSINSTALLASJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRI 4.0 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRIELL TEKNOLOGILEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KONSTRUKSJON, DESIGN OG PRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK MED ISO-FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATERIALDESIGN OG PRODUKTUTVIKLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MEKATRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - OLJE- OG GASSBEHANDLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - VANN- OG AVLØPSTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER DIGITALISERING OG AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER DIGITALISERING OG AUTOMASJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER HYDRAULIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER HYDRAULIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FDV-TEKNIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FELTARBEID I GEOTOP - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
FILM, POPULÆRKULTUR OG LIVSTOLKNING - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCIAL RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSREGNSKAP - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
FLERSPRÅKLIGHET OG LÆRING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
FORBRUKERADFERD - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FORETAKSRETT - 10 SP Jus kurs
FORETAKSRETT 2 - 5 SP Jus kurs
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORKURS INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORPLEININGSLEDER I MARITIM SEKTOR Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
FORVALTNINGSARBEID, DELTID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FOTO - 7,5 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
FRANSK Språk, litteratur årsstudium
FRANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN Lærer- og lektorutdanning Master
FREMTIDSBYGG - SIRKULÆRØKONOMI, TEKNOLOGI OG ENTREPRENØRSKAP, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
FUNKSJONELL ANATOMI OG FYSIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
FUNKSJONSHEMMING OG SAMHANDLING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIOLOGI 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FYSIOLOGI 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FYSIOLOGI OG SYKDOMSLÆRE - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GARTNER VG2 PROGRAMFAG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
GARTNERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
GENERELL STUDIEKOMPETANSE, 23/5-PAKKEN Annet fagområde vgs-privatist
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEORESSURSER OG MILJØ - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
GJENVINNINGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GOOGLE - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOVERNANCE AND ENTREPRENEURSHIP IN NORTHERN AND INDIGENOUS AREAS (GENI) Økonomi, marked og administrasjon Master
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
GROVFORBASERT HUSDYRPRODUKSJON FOR FJELLANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE PRAKTISK LEDERUTDANNING FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRUNNLEGGENDE TAKSERING - 15 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRØNN HELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
GRØNN TEKNOLOGI OG PRESISJON, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSFORVALTNING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSFORVALTNING, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSLÆRE MED LOD, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HAGEPLANLEGGING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE OG SYKDOM, PROGRAMFAG HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON OG PASIENTRETTEDE IKT-SYSTEMER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFAG FOR SOSIALARBEIDERE, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEKOORDINATOR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSELEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSELOGISTIKK ERFARINGSBASERT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPSYKOLOGI OG HELSEFREMMENDE ARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
HELSEPSYKOLOGI OG HELSEFREMMENDE ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSESYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSETEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE - 30 SP Historie, religion, idéfag Halvårsstudium
HISTORIE FORDYPNING, ÅPNE EMNER - 60 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIE FORDYPNING, ÅPNE EMNER, DELTID - 60 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG2+VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HOTELL OG RESTAURANTDRIFT, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
HR OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG PERSONALUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-KONSULENT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-MEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-MEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HUNDEFRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
HUSBYGNINGSTEKNIKK OG MATERIALLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HVERDAGSREHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HYDRAULISKE MASKINSYSTEMER OG OLJEHYDRAULIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HYGIENE OG SMITTEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HYGIENE OG SMITTEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL OG MILJØGIFTER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HÅNDVERKSYSTING - VERDISKAPING I MELKEFOREDLING, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI OG PRESTASJON - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IDRETTSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
IKT FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
INDIVIDUELL ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
INDUSTRIELL DIGITALISERT AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
INDUSTRIELL IT OG AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INKLUDERENDE ORGANISASJONSKULTUR OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I BÆREKRAFTIG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I HELHETLIG LOGISTIKK - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
INNFØRING I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
INNFØRING I PSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INNFØRING I RESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag kurs
INNFØRING I RESEPSJONSLEDELSE - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
INNFØRING I SIRKULÆRØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNHOLDSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
INNHOLDSMARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
INNKJØPSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERAKSJONSDESIGN OG BRUKERVENNLIGHET, DELTID SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk Halvårsstudium
INTERAKTIVE MEDIER - ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INTERAKTIVE MEDIER - SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
INTERIØRDESIGNER Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
INTERKULTURELL KOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONAL BEREDSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
INTERNASJONAL FILMHISTORIE, DELTID - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
INTERNASJONAL HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT, DIGITALISERING OG ROBOTISERING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFT Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFT OG SIKKERHET, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFTSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
IT-UTVIKLERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
JORDA I FORANDRING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
JOURNALISTIKK 1, INNFØRING I JOURNALISTISK METODE - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
JOURNALISTIKK 2 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus Fagskoleutdanning
JURIDISK METODE - 10 SP Jus kurs
JUSKONSULENT FORRETNINGSJUS Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT FORVALTNINGSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT PRIVATRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT STRAFFERETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - KONTRAKTSRETT OG ARBEIDSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - KONTRAKTSRETT OG ARBEIDSRETT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - SELSKAPSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - SELSKAPSRETT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
KAFFE SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag kurs
KART OG OPPMÅLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KINESISK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
KINESISK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
KINESISK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
KINESISK SPRÅK OG KULTUR Språk, litteratur kurs
KIRURGISK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJØKKEN- OG RESTAURANTLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
KLINIKKLEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KLINISK VIRKSOMHET OG SAMHANDLING I TANNHELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KODING I SKOLEN (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KOGNITIV PSYKOLOGI OG HJERNEN - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
KOLLEKTIV ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
KOMMUNAL ØKONOMI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON I PROSJEKT - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOMMUNIKASJON OG PEDAGOGISK VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG AMBULANSEARBEIDER VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMPETANSEUTVIKLIKNG - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMPETANSEUTVIKLING I KUNNSKAPSORGANISASJONER - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONFLIKTER PÅ JOBB Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONFLIKTER PÅ JOBBEN - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONSTRUKSJONSELEMENTER, STANDARDER OG KVALITETSSTYRING - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONTORMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
KONTRAKTSRETT - 10 SP Jus kurs
KOSTHOLD OG COACHING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KREATIV SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
KRLE 1 FOR 1.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG1 OG VG2 YRKESFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
KULTURPSYKOLOGI OG MENTAL HELSE I DIGITALE TIDER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KUNNSKAP OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KUNST OG HÅNDVERK 1, FOR GRUNNSKOLETRINN 1.-7. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNST OG HÅNDVERK I FRAMTIDSSKOLEN FOR 1.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNSTHISTORIE - 30 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Halvårsstudium
KVALITATIV OG KVANTITATIV METODE - 15 SP Pedagogiske fag kurs
KVALITET OG INTERNKONTROLL - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KVALITETSARBEID I SFO, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
KVALITETSREVISOR I LANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LAND OG MILJØ I NORDOMRÅDENE - 15 SP Matematikk og naturfag kurs
LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE AV DIGITAL SKOLEUTVIKLING (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LEDELSE I HAVBRUKSOPERASJONER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LEDELSE I RESSURSEFFEKTIV VERDISKAPING OG SIRKULÆR NÆRINGSAKTIVITET, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LEDELSE OG PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE SJØBASERT AKVAKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE, DRIFT OG UTVIKLING AV ORTOPEDISKE VERKSTEDER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDER- OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LESE- OG SKRIVEVANSKER OG MATTEVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LINEÆRE SYSTEMER OG REGULERINGSTEKNIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
LOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOGISTIKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOGISTIKKOORDINATOR, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOKAL MATKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LÆRING OG UTVIKLING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LÆRING, KREATIVITET OG INNOVASJON - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LÆRINGSDESIGN OG KLASSEROMSLEDELSE I TEKNOLOGISKE LÆRINGSMILJØ (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LÆRINGSPERSPEKTIVER OG PEDAGOGISK SOSIOLOGI - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LØNN TRIPLETEX - 9 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØNNS- OG PERSONALSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT - TEORIKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
LÅSESMEDFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
MAKING STRATEGIES WORK - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANGFOLD OG INKLUDERING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANGFOLDLEDELSE OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRING OG SALG, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSØKONOM, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MATEMATIKK 1 FOR 1.-7. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 5.-10. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1PY+2PY Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2 - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 2 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10 TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIEPRODUKSJON OG SAMMENSATTE TEKSTER I LÆRING (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN GRUNNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN GRUNNFAG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISINPAKKE - NORGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINPAKKE - UTLAND Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK HISTORIE OG ETIKK - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK SEKRETÆR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MEKANIKK OG FLUIDMEKANIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MELKEPRODUKSJON VED BRUK AV ROBOTTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - BYGGDRIFT OG EIENDOMSSERVICE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - KANTINE OG SERVERING, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - RENHOLD, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MERGERS AND ACQUISITIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MESTERBREV BILFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
MESTERBREV BYGGFAGENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
MESTERBREV ESTETISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV GRAFISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV MATFAG Hotell- og reiselivsfag Mesterutdanning
MESTERBREV MØBEL- OG TREFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
METODE 1: STATISTIKK OG KVANTITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE 2: MARKEDSANALYSE OG KVALITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE OG STATISTIKK - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MIGRASJONSHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MIKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MILJØARBEID INNEN RUS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MILJØLEDELSE OG MILJØRAPPORTERING I BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MILJØPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MILJØTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MILJØTERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MOBILE MOVIE MAKING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
MOOC: INNFØRING I INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MOOC: PEDAGOGISK BRUK AV IKT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MURER- OG FLISLEGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
MÅLRETTET MILJØARBEID KNYTTET TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING/FUNKSJONSNEDSETTELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG, DELTID Matematikk og naturfag årsstudium
NATURKATASTROFER - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NETTVERKSADMINISTRATOR, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NEVROUTVIKLINGSFORSTYRRELSER - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORGESGUIDEN, DELTID Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK (NORDISK) FORDYPNING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK (NORDISK) FORDYPNING, DELTID - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK 2: LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK PÅBYGGING Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur kurs
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
NYNORSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur kurs
NYNORSK I OPPLÆRINGEN FOR 8.-13. TRINN, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NYNORSK I OPPLÆRINGEN, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
OBSERVASJONS- OG VURDERINGSKOMPETANSE I HELSETJENSTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
OFFENTLIG RETT 1, DELTID - 15 SP Jus kurs
OFFENTLIG RETT 2, DELTID - 15 SP Jus kurs
OPERATIV OG RESULTATBASERT LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPPLEVELESUTVIKLING Hotell- og reiselivsfag kurs
OPPLEVELESUTVIKLING - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
OPPSTART OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPPVEKST I KUNNSKAPSSAMFUNNET - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
OPTOTEKNIKER FOR BUTIKKANSATTE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ORGANISASJON OG LEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE - STUDIESENTERET, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJON, LEDELSE OG KVALITET Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PALLIATIV OMSORG / PALLIASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE Lærer- og lektorutdanning kurs
PEDAGOGISK ARBEID, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
PEOPLE WORK AND ORGANISATIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERMITTERINGER OG AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALADMINISTRASJON (LEDERE) - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALFORVALTNING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALLEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
PERSONVERN OG DATASIKKERHET - 2,5 SP Jus kurs
PLANLEGGING OG SKJØTSEL AV GRØNTANLEGG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PLANTEINSTALLASJONER I INNEROM, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
PLANTEPRODUKSJON OG DRIFTSLEDELSE, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PLEIEASSISTENT (HELSEASSISTENT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
POLSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
PORTØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
POSITIV ATFERDSSTØTTE PAS OG UTFORDRENDE ATFERD, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
POSITIV PSYKOLOGI OG LIVSKVALITET - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
POTETSKOLEN, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PR I PRAKSIS - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PR OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRAKTISK HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PRAKTISK LØNNSARBEID - TRIPLETEX Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PEDAGOGIKK OG DIGITAL KOMPETANSEUTVIKLING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK REGNSKAP - INNFØRINGSKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I MUSIKK OG SCENEKUNST, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, DELTID SAMLINGSBASERT - 60 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
PREHOSPITAL AKUTT MEDISIN OG OPERATIVT AMBULANSEARBEID, DELITD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PRODUKSJONSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE OG LÆRINGSNETTVERK (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERBAR ELEKTRONIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
PROGRAMMERING 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR MATEMATIKKLÆRERE, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING FOR MOBIL - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR REALFAGLÆRERE I VGS, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, 1. - 7. TRINN (DELTID, KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, 5.-10. TRINN (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
PROGRAMMERINGSKURS FOR LÆRERE Lærer- og lektorutdanning kurs
PROSESSINDUSTRI+, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSESSTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE I MASKINENTREPRENØRFAGET, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS - STYRING, VERKTØY OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTSTYRING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTØKONOMI - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PSYKISK HELSE I SKOLEN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISKE LIDELSER OG PSYKISK HELEARBEID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI: FORDYPNING I ANVENDT HELSEPSYKOLOGI OG FOREBYGGING Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI: FORDYPNING I ANVENDT HELSEPSYKOLOGI OG FOREBYGGING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HISTORIE OG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PUBLISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PÅBYGGING I REGNSKAP OG ØKONOMIRÅDGIVNING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED FAGBREV Annet fagområde vgs-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE UTEN FAGBREV Annet fagområde vgs-privatist
QUANTITATIVE METHODS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
REALFAG I BARNEHAGEN (DELTID, KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
REGNSKAP OG LOVVERK - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSCONTROLLER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSKONSULENT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REHABILITERING AV VERNA KONSTRUKSJONER I BETONG, MUR OG PUSS, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
REHABILITERING AV VERNA MEKANISKE KONSTRUKSJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG ENTREPRENØRSKAP, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG OPPLEVELSER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG OPPLEVELSESUTVIKLING, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
REISELIVSGEOGRAFI Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSGEOGRAFI - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSKOORDINATOR Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSKOORDINATOR, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSMARKEDSFØRING Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSMARKEDSFØRING - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSPRODUKTET Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSPRODUKTET - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING FOR MANGFOLD - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS FRA I A TIL Å (DNV-GL GODKJENT) Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELASJONELT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
RELASJONSLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELASJONSLEDELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION OG KULTUR Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN, ÅPNE EMNER Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN, ÅPNE EMNER (DELTID) Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, FORDYPNING - 30 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, FORDYPNING, DELTID - 30 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
RENHOLDSOPERATØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
RESEARCH METHODS FOR BUSINESS AND MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
RESEPSJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
RESEPSJONSLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist
RETTSLÆRE 2 Jus vgs-privatist
RETTSVITENSKAP Jus årsstudium
RETTSVITENSKAP, DELTID Jus årsstudium
REVIT ARCHITECTURE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
REVIT ARCHITECTURE - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
RUSSISK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
RØRLEGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
SAKSBEHANDLER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLING I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SALG, LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SALGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALGSTEKNIKK OG SALGSPSYKOLOGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSØKONOMI 2 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMHANDLING OG KOORDINERING I PASIENTFORLØPET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 1, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 2, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTURKUNNSKAP 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
SAMTIDSLITTERATUR FOR BARN OG UNGE, DELTID - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SCENETEKNISK PRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
SEKSUELL HELSE OG SEKSUALITETSUNDERVISNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SERTIFISERINGSORDNINGER FOR BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
SERVICE- OG ADMINISTRASJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG VERTSKAP Hotell- og reiselivsfag kurs
SERVICE OG VERTSKAP - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
SERVICELEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDERSKOLEN, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SERVITØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
SIKKERHETSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SIKKERHETSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SIKKERHETSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SIRKULÆR DISPONERING AV VANN - VANN SOM RESSURS, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SIRKULÆRØKONOMI OG KLIMAREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SIVILINGENIØR - ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKATTERETT 1 - 7,5 SP Jus kurs
SKATTERETT 1 + 2 - 15 SP Jus kurs
SKATTERETT 2 - 7,5 SP Jus kurs
SKJØTSEL OG DRIFT AV UTEOMRÅDER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 1 - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 2: BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 3: INFORMASJONSKOMPETANSE OG LESEUTVIKLING - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 1, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 2, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SKY-ADMINISTRASJON MED MS AZURE OG MICROSOFT 365 Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
SKY-ADMINISTRASJON MED MS AZURE OG MICROSOFT 365, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
SMARTBYGGTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
SMITTEVERN I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SOMALI 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SOMATISK VURDERINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SOME - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SOMMELIER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANSK Språk, litteratur årsstudium
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SPEKEVAREPRODUKSJON, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
SPESIALPEDAGOGISKE GRUNNLAGSPROBLEMER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
START IT - INTRODUKSJON TIL PROGRAMMERING OG IT-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
START-IT ORDINÆR Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
STATSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STERILFORSYNING I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
STERILFORSYNINGSTEKNIKK OG SMITTERVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
STRATEGIC MARKETING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 1 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SVEISETEKNOLOGI / SVEISETEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
SYKDOMSFOREBYGGING - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKEPLEIER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYSTEMUTVIKLING - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
TEAMARBEID - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEAMUTVIKLING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEGNEKURS I ARCHICAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNISK DESIGN MED DAK 2D/3D Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK MEDIEPRODUKSJON, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
TEKNISK TEGNER - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNOLOGI OG DIGITALKOMPETANSE - LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEKNOLOGI, MENNESKE OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEKSTFORFATTING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
TENKE FORT OG LANGSOMT - BESLUTNINGSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
TEOLOGI OG SJELESORG Historie, religion, idéfag årsstudium
TEOLOGI OG SJELESORG, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
TEOLOGI, DELTID Historie, religion, idéfag Bachelor
TILLEGGSUTDANNING I BARNEHAGEPEDAGOGIKK - DEL 1, SMÅBARNSPEDAGOGIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING MED DIGITALE RESSURSER (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING OG TIDLIG INNSATS I BARNEHAGE OG SKOLE Lærer- og lektorutdanning kurs
TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR, DELTID Språk, litteratur Bachelor
TOPPIDRETT 1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
TRADISJONELL KUNNSKAP, DELTID - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TRANSPORT-, TERMINAL OG LAGERLOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
TRAUMEBEVISST FORSTÅELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TROSOPPLÆRING, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
TVERRFAGLIG MILJØARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TYSK Språk, litteratur årsstudium
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
TØMRERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
UI-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
UNDERVISNING AV VOKSNE I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
URDU 2 Språk, litteratur vgs-privatist
UTDANNINGSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Pedagogiske fag kurs
UTVIKLINGSHEMMING, MILJØARBEID OG ALDRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG EMOSJONER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSPSYKOLOGI, TRAUME OG PSYKISK HELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UTVIKLINGSPSYKOLOGI, TRAUME OG PSYKISK HELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UX-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
VAKTMESTERSKOLEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
VANNKJEMI, MIKROBIOLOGI OG FISKEHELSE INNEN AKVAKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
VAREHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
VEI- OG ANLEGGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
VEI- OG VA-TEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
VEILEDNING AV LÆRLINGER, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
VEILEDNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VEILEDNINGSMETODIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
VEKTERUTDANNING Annet fagområde kurs
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VERDISKAPNING I LOKALMAT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
VERDITAKSERING AV BOLIGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VERDITAKSTERING AV BOLIGER 1 - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
VERKSTEDSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
VIDEO 1 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
VIDEOMARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
VIDEREUTDANNINGSEMNER I SPESIALPEDAGOGIKK - 100 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
WEBUTVIKLING - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I NATURBRUK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I SALG, SERVICE OG REISELIV Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESLIV, PROGRAMFAG AMBULANSEARBEIDER VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
YRKESSJÅFØRBEVIS - GODSTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - PERSONTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ØKONOMI (LEDERE) - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
ØKT KONKURRANSEEVNE GJENNOM GRØNN OMSTILLING - DELTID 30 SP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØL-, MJØD- OG SIDERPRODUKSJON, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
ØLKELNER Hotell- og reiselivsfag kurs
ØSTLIG PSYKOLOGI, MEDITASJON OG MINDFULNESS - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs

74 skoler tilbyr nettstudier

Høgskole
Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Fagskole
Fagskolen i Viken
Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller relevant praksis.
Fagskole
Fagskolen Diakonova
Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter til kvalifisering og utvikling til flere.
Fagskole
Gokstad Akademiet
Gokstad Akademiet tilbyr studier for deg som ønsker en praktisk utdanning med kort vei til jobb.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - nettstudier
Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng.
Høgskole
MF vitenskapelig høyskole
MF er en privat, uavhengig utdanningsinstitusjon som driver forskning og utdanning innenfor områdene teologi, religion og samfunnsfag, og arbeider særlig i skjæringsfeltet religion og samfunn.
Høgskole
NKI Nettstudier
NKI bidrar til å bygge din kompetanse, og hjelper deg slik at du kommer dit du vil, på din måte.
Høgskole
Oslo Nye Høyskole
Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner.
Høgskole
VID
VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I dag er VID en verdibasert og privat vitenskapelig høgskole.
Høgskole
Active Education
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Kurstilbyder
Avarn Security-skolen
Vil du være med å bidra til en tryggere hverdag?
Fagskole
GET Academy
Vi tilbyr 1,5 års yrkesutdanning i IT-utvikling, for deg med hode og lidenskap for teknologi.
Fagskole
MedLearn
Vi tilbyr kurs og utdanninger knyttet til helse og oppvekst. Utdanningene henvender seg til de som ønsker å bygge på tidligere utdanning og til de som trenger å ta relevante fag på videregående skole for å komme i gang med studier innenfor helse, oppvekst og omsorg.
Fagskole
Norges grønne fagskole – Vea
Norges grønne fagskole -Vea tilbyr fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag.
Videregående
Vestfold Hudakademi
Vestfold Hudakademi AS er nå det største og mest vellykkede estetiske hudpleieakademiet i Norge med et søsterakademi Scandinavian Skincare Academy i England.

Annonser:

 
FILM OG MEDIER

DESIGN OG KREATIVITET
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

HR OG LEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
NETTSTUDIER
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGFølg med på Kristiania Challenge

Vegard Harm, Ahmed Mamow og Johanne Massey utfordres innen ulike fagområder!

Kristiania har over 20 mastergrader innen:

HR, markedsføring og kommunikasjon  Ι  Helse og psykologi  I  Kunst og design  Ι  Teknologi og innovasjon.

LES MER

Se alle masterstudier


KRISTIANIA

Kristiania har over 100 års erfaring med å gi studentene, arbeidslivet og samfunnet det de trenger. Vi tilbyr over 150 studier innen HR, markedsføring og kommunikasjon, Helse og psykologi, Kunst og design, samt Teknologi og innovasjon. Hos oss kan du ta årsstudier, fagskoleutdanninger, bachelorgrader, mastergrader og ph.d. i Oslo, Bergen og på nett.

SE ALLE STUDIENE VED SKOLEN


Fagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø.

GÅ TIL HJEMMESIDEN