Nettstudier

- studer hjemmefra eller der du vil

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker
  • Relaterte Artikler

Viser relaterte yrker til hva du kan studere via nettstudier

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Akuttsykepleier
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesisykepleier
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Animatør
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Anleggsgartner
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt.
Anleggsleder / Byggleder
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produksere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.
Apotektekniker
Arbeidsoppgavene for en apotektekniker er veldig variable alt ettersom hvor engasjert man er og hvor mye ansvar man ønsker å ha. Basics skal man kunne...
Arkivar
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...
Art director
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Betongfagarbeider
En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Bussjåfør
De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Daglig leder
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Mest faktisk i denne sammenhengen er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.
Databasekonsulent / Databaseutvikler
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Driftsleder
En driftsleder har ansvaret for driften av bedriften
Elektriker
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer.
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Flyger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Fotterapeut
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...
Grafisk designer
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
Helse- og treningsterapeut
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesøster
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hjemmehjelp
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Idehistoriker
Idéhistorie er den grenen av generell historie som tar for seg menneskets tenkning. Man studerer de idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for de forskjellige epoker...
Industrimaler
Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å forhinde korrosjon (rust) og forebygge brann.
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Ingeniør i prosess og gassteknologi
En ingeniør i prosess- og gassteknologi har alle teoretiske kvalifikasjoner som kreves for å løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer på større varmekraftverk, kjøleanlegg og andre...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Kabinpersonale
Kabinbesetning er fellesbetegnelsen på flyvertinner, flyverter og pursere. Kabinbesetning er de kabinansatte om bord på et fly som har ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service konsept.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Maskiningeniør
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Medisinsk sekretær
Som medisinsk sekretær jobber du med kontorfag og pasientadministrasjon - i primærhelsetjenesten, på sykehus eller i andre helseinstitusjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Nettverks og systemadministrator
Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å...
Nevrosykepleier
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
Næringsmiddeltekniker
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.
Operasjonssykepleier
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personlige assistent
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Pilot
Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygningen foregår etter sikkerhetsreglene.
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosessingeniør
En prosessingeniør har ansvar for utvikling, drift og optimalisering av prosessanlegg. Som prosessingeniør overvåker og vedlikeholder du maskiner og rørsystemer.
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Prosjektleder IT
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reisekonsulent
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
Reiseleder
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Reiselivskoordinator
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Sikkerhetskonsulent
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammerer
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Teknisk tegner
Som teknisk tegner lager man tekniske tegninger for bygg, industri, kart, illustrasjoner og anleggsprodukter. Ofte er dette i samarbeid med ingeniører, arkitekter og entreprenører.
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Treskjærer
Som treskjærer former, restaurerer, rekonstruerer og utsmykker du treprodukter med utskjæringer.
Turistguide
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Tømrer
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
Vinkelner / Sommelier
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 850studier du kan ta via nettundervisning

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
3D DESIGN OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D SPILLDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
ACCOUNTING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ACCOUNTING (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE - AUTORISASJON FOR REGNSKAPSFØRERE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRATIV KOORDINATOR - FREMTIDENS SEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ADOBE ILLUSTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE INDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE LIGHTROOM Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE PHOTOSHOP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADVOKATASSISTENT Jus fagskoleutdanning
ADVOKATSEKRETÆR Jus fagskoleutdanning
AKADEMISK LESING OG SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
AKTIVITETSLÆRE - 10 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv kurs
AKTØRENE I ARBEIDSLIVET Økonomi, marked og administrasjon kurs
ALLIANCE AND PARTNERSHIPS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
AMBULANSEARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEARBEIDER - FAGBREV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2, GRUNNLEGGENDE HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEOPERATIVE EMNER, PROGRAMFAG AMBULANSE VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ANATOGFYSIOL1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 3 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANDRESPRÅKSDIDAKTIKK - 10 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANLEGG OG TERRENG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANLEGGS- OG BYGGTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
APPLIKASJONSUTVIKLING FOR ANDROID - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ARBEIDSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
AREALPLANLEGGING OG LANDMÅLING 4 - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ARKTISKE MOTIVER - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
ART DIRECTION Informasjonsteknologi og informatikk kurs
AUTOCAD - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOCAD VERSJON 2013 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOMATISERINGSSYSTEMER VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER - FAGBREV Lærer- og lektorutdanning kurs
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNEHAGEASSISTENT Lærer- og lektorutdanning kurs
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNERETT - 10 SP Jus videre- og etterutdanning
BARNS SPRÅKUTVIKLING OG SPRÅKLÆRING, INKLUDERT BARN MED NORSK SOM ANDRESPRÅK - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BEDRIFTSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID - NETT OG SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMSTUDIET Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BERGHS CREATIVE / STRATEGIC CERTIFICATE Økonomi, marked og administrasjon kurs
BIG DATA - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
BILTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BRANSJETEKNIKK VG2, YRKESSJÅFØR/LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
BRUK AV PC-VERKTØY Informasjonsteknologi og informatikk kurs
BRUK AV REGNEARK I ØKONOMIARBEIDET Økonomi, marked og administrasjon kurs
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM OG BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1, ANLEGG OG TERRENG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1, BETONG, MUR OG TRE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING ANLEGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING ANLEGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGGTEGNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BYGGTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, BETONG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, BRANSJELÆRE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, MUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING (BIM) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
BÆREKRAFTIGE BYGGEPROSESSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
C#.NET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
CGM JOURNAL (WINMED3) PASIENTJOURNALSYSTEM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
CISCO-KONSULENT - NETTVERK OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
CO-CREATION 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
COMPETITIVE STRATEGY (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CONSUMER BEHAVIOR (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CORPORATE GOVERNANCE (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CREDIT RISK MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DATABASER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER 2 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER OG WEBAPPLIKASJONER 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKOMMUNIKASJON - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAMASKINTEKNIKK - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATASIKKERHET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATATEKNIKK, FORDYPNING DRIFT OG SIKKERHET MED PROGRAMMERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DERIVATIVES (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, DELTID SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DEVOLOPING EFFECTIVE MANAGERS & LEADERS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL ETTERFORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL FOTOGRAFERING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DIGITAL KOMMUNIKASJON START Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL KOMPETANSE I LÆRING Pedagogiske fag årsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MEDIEDESIGN, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DIGITAL PROTOTYPING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DIGITALE RESSURSER, LÆRING OG UND. - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DIGITALE VERKTØY I MATEMATIKKUNDERVISNINGEN - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DOKUMENTARFILMHISTORIE, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
DRIFT AV LOKALNETTVERK - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DRIFT AV MS EXCHANGE OG MS SQL SERVER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DRIFT OG OPPFØLGING, PROGRAMFAG SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
DRIFT OG SIKKERHET, DELTID SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
DRIFTREGNSKAP OG BUDSJETTERING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ECONOMICS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ECONOMICS (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ELEKTRIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRIKER - FAGBREV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRISISTETSLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
ELEKTROFAG VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, AUTOMATISERINGSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, ELENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTRONIKK FOR EKSTREME FORHOLD - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRONIKK OG AUTOMASJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELENERGI VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI VG2, DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI VG2, ELENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
EMPLOYEE RELATIONS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EMPLOYEE RESOURCING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EN INTRODUKSJON TIL NORDOMRÅDENE - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGITEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ENGELSK 1 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, BYGGE- OG ANLEGGSTEKNISKE FAG VG2, BYGGTEKNIKK VG2 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, DELTID SAMLINGSBASERT Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, ELEKTROFAG VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, ELEKTROFAG VG2 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG2, HELSE- OG SOSIALFAG VG2 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, HELTID Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, SERVICE OG SAMFERDSELSFAG VG1, SERVICE OG SAMFERDSEL VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, SERVICE OG SAMFERDSELSFAG VG2, SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, STUDIEFORBEREDENDE VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ERNÆRING OG HELSE (ERN2) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG PRESTASJON (ERN3) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
EXAMEN FACULTATUM - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
FACEBOOK- ANNONSER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FACEBOOK- REMARKETING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FACEBOOKMARKEDSFØRING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FACEBOOKREKLAME Økonomi, marked og administrasjon kurs
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID SAMLINSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRIELL DIGITALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MEKATRONIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGNIØR - DATASENTER INFRASTRUKTURTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER - HYDRAULIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FELTARBEID I GEOTOP - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
FILM, POPULÆRKULTUR OG LIVSTOLKNING - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
FILOSOFI - 30 SP Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
FINANCE (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCE (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSREGNSKAP - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINSK GRAMMATIKK 1 - 10 SP Språk, litteratur kurs
FINSK OG KVENSK KULTURKUNNSKAP - 10 SP Språk, litteratur kurs
FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
FORBRUKERADFERD - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FORETAKSRETT - 10 SP Jus kurs
FORETAKSRETT 2 - 5 SP Jus kurs
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLING OG PÅVIRKNING I ARBEIDSLIVET - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORKURS BACHELOR INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
FORKURS HØST GRUNNLEGGENDE MATEMATIKK Matematikk og naturfag vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: FYSIKK Matematikk og naturfag kurs
FORKURS INGENIØR: MATEMATIKK Matematikk og naturfag kurs
FORKURS VÅR GRUNNLEGGENDE MATEMATIKK Matematikk og naturfag vgs-privatist
FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK, DELTID SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FORRETNINGSETIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORRETNINGSSTRATEGI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORSKNINGSMETODE OG VITENSKAPSTEORI - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FORSKNINGSMETODER 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
FORVALTNINGSARBEID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
FORVALTNINGSRETT - 10 SP Jus videre- og etterutdanning
FRANSK Språk, litteratur årsstudium
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN Lærer- og lektorutdanning Master
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
FUNKSJONELL ANATOMI OG FYSIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
FYSIKK / KJEMI - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIOLOGI (FYS) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FØRERPRØVEN KLASSE B Annen yrkeskategori kurs
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEORESSURSER OG MILJØ - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GOOGLE ADWORDS Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOOGLE ADWORDS OG GOOGLE ANALYTICS Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOOGLE ANALYTICS Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
GRAFISK DESIGN START Informasjonsteknologi og informatikk kurs
GRAFISK DESIGN STEG 1 Informasjonsteknologi og informatikk kurs
GROVFORBASERT HUSDYRPRODUKSJON FOR FJELLANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
GRUNNKURS FOR GRAVFERDSKONSULENTER Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING (ERN1) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE TAKSERING - 15 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNLEGGENDE TEGNETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNLEGGENDE TEGNETEKNIKK, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
GRUNNMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG SOSIALFAG VG1, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG SOSIALFAG VG1, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSEFAG FOR SOSIALARBEIDERE - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSEFAGARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFAGARBEIDER - FAGBREV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSEKOORDINATOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSELEDELSE OG KULTUR - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSEPOLITIKK OG HELSERETT - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE - 30 SP Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE PÅBYGG Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE PÅBYGGING VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE STUDIEFORBEREDENDE VG2, VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG2+3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, HELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, SAMLINGSBASERT Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, ÅPNE EMNER - 45 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HMS FOR IK-SYSTEMANSVARLIG OG SAKSBEHANDLERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE - LAVT RISIKONIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HRM OG PERSONALLEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
HR-STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
HTML5 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HUSBYGNINGSTEKNIKK OG MATERIALLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HYDRAULISKE MASKINSYSTEMER OG OLJEHYDRAULIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
IK-MAT Økonomi, marked og administrasjon kurs
IKT FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
IKT I LÆRING - 5 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
INDIVIDUELL ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
INDUSTRIELL IT OG AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFLUENCE (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSSIKKERHET OG PRODUKTFORVALTNING - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATATEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INNFØRING I KINESISK SPRÅK - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
INNFØRING I MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
INNFØRING I REGNSKAP OG LØNN Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
INSTAGRAM FOR BEDRIFTER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
INTERAKSJONSDESIGN - 30 SP Informasjonsteknologi og informatikk andre grader/kurs
INTERAKTIVE MEDIER - ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INTERAKTIVE MEDIER - SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
INTERNASJONAL FILMHISTORIE, DELTID - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag andre grader/kurs
INTERNASJONAL HRM - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALT SVEISEINGENIØRDIPLOM (IWE) - 30 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
INTERNATIONAL MARKETING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNETTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNKULTUR OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INTRODUKSJON TIL INTEGRERT UTVIKLINGSPLANLEGGING MED THRESHOLD 21 MODEL FRAMEWORK - 5 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-BASERT LØNNSARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT-BASERT REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT-DRIFT OG INFRASTRUKTUR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
ITIL V3 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-INTRODUKSJON - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-STRATEGI I ORGANISASJONER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-ØKONOM Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
JORDA I FORANDRING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
JOURNALISTIKK - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus fagskoleutdanning
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KINESISK SPRÅK 2 - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
KIRKETJENERSKOLEN 1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KIRKETJENERSKOLEN 2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI FOR PROSESS OG PROSESSRELATERT MILJØKUNNSKAP - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
KJEMI, FORDYPNING MATTEKNIKK, DELTID Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING NÆRINGSMIDDELTEKNIKK / MATTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING PROSESSTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING PROSESSTEKNIKK, DELTID Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KLINISK LEDELSE OG SAMHANDLING - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KOLLEKTIV ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
KOMMUNAL ØKONOMI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJON I LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOMMUNIKASJON OG PRESENTASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON, KREATIVITET OG LÆRING I ORGANISASJONER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KONFLIKTER PÅ JOBBEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONSTRUKSJONSELEMENTER, STANDARDER OG KVALITETSSTYRING - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER - FAGBREV Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONTORARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOST OG ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
KOSTHOLD OG COACHING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv andre grader/kurs
KOSTHOLD OG SAMFUNN (ERN4) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KREATIV SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG1 - ALLE UTDANNINGSPROGRAMMER VG1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG2 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG3 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KULTUR OG SAMFUNN I LATIN-AMERIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR OG SAMFUNN I SPANIA, MED VEKT PÅ MUNTLIG KOMPETANSE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KUNDEBEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon kurs
KUNNSKAPSLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
KUNST OG HÅNDVERK 1, FOR GRUNNSKOLETRINN 1.-7. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNST OG HÅNDVERK 2, 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNST OG HÅNDVERK 2, 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KUNSTVITENSKAP - 30 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag andre grader/kurs
KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
KVALITETSREVISOR I PRIMÆRNÆRINGENE, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
KVANTITATIV METODE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KVENSK GRAMMATIKK 1 - 10 SP Språk, litteratur kurs
KVENSK KULTUR OG LITTERATUR - 10 SP Språk, litteratur kurs
LABKURS NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABORATORIEKURS MED GRUNNLEGGENDE SKIFTESTUE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
LAND OG MILJØ I NORDOMRÅDENE - 15 SP Matematikk og naturfag kurs
LANDINGSSIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
LATINAMERIKANSK HISTORIE - 15 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
LATINAMERIKANSK LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
LEADERSHIP (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN SIX SIGMA - GRØNT BELTE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN SIX SIGMA - GULT BELTE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN SIX SIGMA - HVITT BELTE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE AV PROFESJONER OG KUNNSKAPSARBEID - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE OG ØKONOMISK STYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
LEDELSE VAREHANDEL Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE (LØM) Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDER OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LINEÆRE SYSTEMER OG REGULERINGSTEKNIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
LINKEDIN-ANNONSER Økonomi, marked og administrasjon kurs
LINUX SYSTEMDRIFT - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
LOGISTIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
LOGISTIKKOPERATØR - FAGBREV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
LÆRING, KREATIVITET OG INNOVASJON - 7,5 SP Pedagogiske fag kurs
LÆRINGSPERSPEKTIVER OG PEDAGOGISK SOSIOLOGI - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LØNN OG PERSONAL Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØNNS- OG PERSONALSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LØYVEKURS PERSON- OG GODSTRANSPORT Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØYVEKURS TAXI Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKING STRATEGIES WORK (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PEOPLE IN CHANGING CONTEXT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PEOPLE IN GLOBAL MARKETS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PERSONAL COMPETENCIES (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSANALYSE - KVALITATIV METODE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKETING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING CHANNELS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING COMMUNICATIONS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING RESEARCH (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MATEMATIKK (1-7) - 15 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 + 2 - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 1 1.-10. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1: 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2 - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10 TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y PÅBYGG VG3 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR TENKISK TEGNING Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR VG1, YRKESFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1 + FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1+R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 + FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATERIALLÆRE BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN GRUNNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEKANIKK OG FLUIDMEKANIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MEKANIKK, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
MEKANISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MENNESKE OG MILJØ I AFRIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MERGERS AND ACQUISITIONS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE OG STATISTIKK - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MIGRASJONSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MIGRASJONSHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MIKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MODERNE PROBLEMER I NORDOMRÅDENE 2: POLITIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MOOC: INNFØRING I INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MOOC: PEDAGOGISK BRUK AV IKT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MUSIKK 1.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 2 FOR 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG PÅBYGG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1, YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG, DELTID SAMLINGSBASERT Matematikk og naturfag årsstudium
NATURKATASTROFER - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURRESSURSFORVALTNING - 10 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag videre- og etterutdanning
NEGOTIATION (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKSADMINISTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKSSIKKERHET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
NETTVERKSTADMINISTRATOR MICROSOFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
NETTVERKSTEKNOLOGI - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
NORDISK: DEN ELDRE LITTERATUREN - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK: LITTERATUR ETTER 1900 - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK: MODERNE SPRÅK - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK: SPRÅKHISTORIE OG TALEMÅL - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK (BOKMÅL) SOM ANDRESPRÅK, TRINN 3 - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK (NORDISK), DELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK (NORDISK), HELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK + NYNORSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 2 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 2: LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK FOR LÆRERE SOM UNDERVISER MINORITETSSPRÅKLIGE 1 - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK PÅBYGGING Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SIDEMÅL Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SOM ANDRESPRÅK - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK VG1, YRKESFAG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK VG2, YRKESFAG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK VG3 PÅBYGGING Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK, STUDIEFORBEREDENDE VG1, VG2, VG3 Språk, litteratur vgs-privatist
NYNORSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NYNORSK I OPPLÆRINGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NYNORSK I OPPLÆRINGEN, 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
OBJEKTORIENTERT PROGRAMMERING MED SYSTEMARBEID - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
OFFENTLIG RETT 1 - 15 SP Jus videre- og etterutdanning
OFFENTLIG RETT 2 - 15 SP Jus videre- og etterutdanning
OLJE OG GASS - DESIGN OG PRODUKSJON - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPERATIVSYSTEMER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
OPERATIVSYSTEMER OG TJENESTEDRIFT - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ORDRE - FAKTURA Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSTEORI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR (U) - MASTERNIV Økonomi, marked og administrasjon kurs
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK - 30 SP Pedagogiske fag andre grader/kurs
PEDAGOGISK ASSISTENT Lærer- og lektorutdanning kurs
PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
PEDAGOGISK VERKTØY FOR ENGASJERENDE NATURFAGUNDERVISNING - Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PEDAGOGISKE GRUNNLAGSPROBLEM - 10 SP Pedagogiske fag kurs
PERFORMANCE MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv andre grader/kurs
PLANTEPRODUKSJON OG DRIFTSLEDELSE, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
POWERSHELL I PRAKTISK SCRIPTING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PR MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon kurs
PR OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRACTICAL HISTORY OF FINANCIAL MARKET (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK FINSK - 10 SP Språk, litteratur kurs
PRAKTISK KVENSK 1 - 10 SP Språk, litteratur kurs
PRAKTISK LINUX - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PRAKTISK LØNNS- OG PERSONALARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PERSONALARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PR-FAGETS SAMFUNNSROLLE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRINCIPLES OF RETAILING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRODUKTIONSLEDNING START Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROGRAMMERBAR ELEKTRONIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
PROGRAMMERING 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR LÆRERE - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING FOR MOBIL - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING I C++ - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING I JAVA - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING I VISUAL BASIC - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING, DELTID SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
PROJECT MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROJECT MANAGEMENT (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSESSTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKT OG STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTMETODIKK LEAN SIX SIGMA OG SCRUM - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTOPPGAVE I PROSJEKTLEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTPLANLEGGING, METODER OG VERKTØY - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PT-ROLLEN: COACHING, KOMMUNIKASJON OG SALG - 10 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv kurs
PYTHON FOR PROGRAMMERS - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PÅBYGGING I REGNSKAP OG REVISJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
QUANTITATIVE METHODS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
REALFAGSKURS I FYSIKK Matematikk og naturfag kurs
REALFAGSKURS I MATEMATIKK Matematikk og naturfag kurs
REGNING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
REGNSKAP - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
REGNSKAP - INNFØRINGSKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP - LØNN Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP OG LØNN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REISELIV Hotell- og reiselivsfag årsstudium
REISELIV MED SAMLINGER: HOTELL, TRANSPORT, REISEBYRÅ OG TUROPERTØR Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIV VG2, ETABLERING OG DRIFT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
REISELIV VG2, SALG OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
REISELIV VG2, VERTSKAPSROLLEN Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
REISELIV: HOTELL OG OVERNATTING Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIV: REISEBYRÅ OG TUROPERATØR Hotell- og reiselivsfag kurs
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELASJONSMARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - HELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (RLE) 2 - (1.-7. OG 5.-10.) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
RESEARCH METHODS FOR B&M (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
RESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist
RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING Jus 5-årig master
REVIT ARCHITECTURE - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
SAKSBEHANDLER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAKSBEHANDLING I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SALES FORCE MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2, MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2, PROGRAMFAG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALGSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSMEDARBEIDER - FAGBREV Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNN, INDIVID OG HELSE (MED6) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG1, VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG2, STUDIEFORBEREDENDE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG: IDENTITETER, STED OG KULTURELL VARIASJON - 15 SP Lærer- og lektorutdanning kurs
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSØKONOMI II - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSØKONOMI-7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMISKE TILPASNINGER: SOSIAL ORGANISERING, RESSURSER OG RETTIGHETER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAUEHOLD OG FOREDLING AV NATURBASERTE RÅVARER FOR PRODUKSJON AV MAT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
SERVICE MARKETING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICE OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICE OG KUNDEBEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, KOMMUNIKASJON OG SERVICE Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, PROGRAMFAG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SIKKERHET VG2, SIKKERHET FOR SALG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SHAREPOINT - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SKATTERETT 1 - 7,5 SP Jus kurs
SKATTERETT 1 + 2 - 15 SP Jus kurs
SKATTERETT 2 - 7,5 SP Jus kurs
SKOLEADMINISTRASJONSSEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SKOLEASSISTENT - KREATIVT ARBEID MED BARN Lærer- og lektorutdanning kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 1 - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 2: BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 3: INFORMASJONSKOMPETANSE OG LESEUTVIKLING - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 1 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 2 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SOLCELLETEKNOLOGI OG VAKUUMTEKNOLOGI - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIALE MEDIER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SOSIALE MEDIER I ORGANISASJONEN: ENTERPRISE 2.0- 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALKUNNSKAP, VG3, PÅBYGNING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SOSIOLOGI OG SOS.ANTR. VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI VG2 VG3 PÅBYGGING Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANSK Språk, litteratur årsstudium
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK INNFØRINGSKURS - 10 SP Språk, litteratur kurs
SPANSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur årsstudium
SPANSK SPRÅK OG OMSETNING - 15 SP Språk, litteratur kurs
SPESIALPEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPRÅKVITENSKAP - 30 SP Språk, litteratur andre grader/kurs
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
STILLASMONTERING, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
STORT IT-PROSJEKT I DRIFT AV DATASYSTEMER - 20 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STORT IT-PROSJEKT I INFORMASJONSBEHANDLING - 20 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STRATEGI OG LEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
STRATEGIC NEGOTIATION (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC PLANNING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC PLANNING (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC RISK MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
SYKDOMSLÆRE (SYK) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE 1 (MED4) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE 2 (MED5) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SYSTEM CENTER OPERATION MANAGER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SYSTEMUTVIKLING - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SØKEMOTOROPTIMALISERING Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEGNEASSISTENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEGNEKURS I ARCHICAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEGNING OG BRANSJELÆRE, BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNISK DRIFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MØBEL OG INNREDNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING SVEISETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNISK DESIGN MED DAK 2D/3D Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNISK ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
TEKNISK TEGNER - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNISKE ANLEGG, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TEKSTFORFATTING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
TILPASSET OPPLÆRING - SPESIALPEDAGOGIKK FOR ASSISTENTER Pedagogiske fag kurs
TILSTANDSANALYSE AV BOLIGER 1 - 25 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
TOPPIDRETT 1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
TRAFIKKFLYGERUTDANNING (PILOT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2, LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2, PROGRAMFAG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2, YRKESSJÅFØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TREKONSTRUKSJONER, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TRENINGSLÆRE - 10 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv kurs
TROLLDOMSPROSESSENE I ET HISTORISK OG RELIGIONSVITENSKAPELIG PERSPEKTIV - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
TWITTER - ANNONSER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
TYSK Språk, litteratur årsstudium
TYSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
TØMRER, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
UTDANNING I PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
UTDANNINGSPOLITIKK OG FORVALTNING - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
UTDANNINGSVITENSKAP, DELTID SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
VAKTMESTERSKOLEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
VEI- OG VA-TEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
VEILEDNING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
VENØS BLODPRØVETAKING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VERDITAKSTERING AV BOLIGER 1 - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
VERKSTEDSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
VFX - VISUELLE EFFEKTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
VG3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
VIDEREGÅENDE PROGRAMMERING I JAVA - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
VIDEREUTDANNING I DIGITAL KOMPETANSE I LÆRING (DKLK) - 5 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
VIN OG BRENNEVIN Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
VIRTUELLE TJENERE - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
WEBDESIGN - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBPROGRAMMERING I PHP - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBPROGRAMMERING MED PYTHON - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBUTVIKLING - 30 SP Informasjonsteknologi og informatikk andre grader/kurs
WEBUTVIKLING 1 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBUTVIKLING 2 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WINDOWS SERVER FOR SYSTEMANSVARLIGE - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS & INNHOLDSMARKEDSFØRING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS VIDEREGÅENDE Informasjonsteknologi og informatikk kurs
XML-TEKNOLOGI - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
YRKESSJÅFØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
YRKESSJÅFØR - FAGBREV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - GODSTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - PERSONTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ØKOLOGISK LANDBRUK, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag årsstudium
ØKOLOGISK LANDBRUK, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, PROGRAMFAG SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING I PROSJEKTER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI, LEDELSE OG BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMIMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
Å LEDE MEDARBEIDERE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs

47 skoler tilbyr nettstudier

Høgskole
Active Education Nettstudier
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Fagskole
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Fagskole
Fagskolen i Østfold - Nettstudier
Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Fagskole
Fagskolen Kristiania Nettstudier
Fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - nettstudier
Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Nettstudier
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Videregående
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Fagskole
Treider Nettstudier
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.

Annonser:

 
FILM OG TV
 
DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
PROSJEKTLEDELSE
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING