Nettstudier

- studer hjemmefra eller der du vil

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker
  • Relaterte Artikler

Viser relaterte yrker til hva du kan studere via nettstudier

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anleggsleder / Byggleder / BAS
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produsere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.
Barnehagelærer
Barnehagelærere jobber i barnehage og er utdannede pedagoger. Som barnehagelærer jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter.
Barnehagestyrer / Barnehageleder
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Byantikvar
En byantikvar er ofte den øverste lederen ved instansen i kommunen og har antikvarer ansatt under seg. Begge jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser. Det vil si at antikvaren har mye kunnskap om disse temaene, og styrer arbeidet med å bevare og verne bygg, landskap og annet miljø.
Byggdrifter / Vaktmester
Som byggdrifter, tidligere kjent som vaktmester, har du ansvar for at bygninger og anlegg holdes vedlike på bærekraftig vis slik at systemene fungerer for de som skal benytte dem.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Elkraftingeniør
Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Fotterapeut
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...
Grunnskolelærer
Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv. Da må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elev.
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesykepleier
En helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hudpleier
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et konsulentfirma eller en større virksomhet.
IT-sjef / IT-leder
Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap. Du vil ha en bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi.
Kokk
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Kontormedarbeider
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark...
Korrekturleser
Korrekturleser var yrkestittelen til den som skulle påse at der ikke var feil i det som sto i bøker og aviser. I disse dager er den mest brukt i forlagsbransjen, hvor mange benytter frilansere for å korrekturlese...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Miljøterapeut
Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for klienter og pasienter som har behov for behandling, oppfølgning eller tilsyn.
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer C++
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...
Programmerer Java
Informasjon om yrket kommer!
Programmerer PHP
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Psykolog
Psykologer utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, forskning, og gir rådgivning og undervisning om menneskers atferd og mentale prosesser. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Radiograf
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Revisor/Revisormedarbeider
Som en revisormedarbeider bidrar du med å kontrollere at bedrifters årsregnskap er riktig. En revisors hovedoppgave er å sikre at informasjon selskaper og organisasjoner gir er til å stole på.
Sekretær / Management assistant
En Sekretær er en ”Management Support Professional” dvs at han eller hun yter støtten som lederne og mellomlederne i bedriften eller organisasjonen trenger for å kunne fungere best mulig i jobbene...
SFO-leder
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statsautorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Takstmann
En takstmann vurderer og fastsetter prisen på fast eiendom, for eksempel i forbindelse med salg. Takstinspektører og auksjonarier vurderer ulike varer og skader som dekkes av forsikringer og...
Tømrer
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
Vekter
I et samfunn som blir stadig mer komplisert og sårbart, har vaktbransjen en nøkkelrolle. Videre har det vært en endring i trusselbildet som resulterer i stadig større krav til vekterens...
Ventilasjonstekniker
En ventilasjonstekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner, slik at de fungerer som de skal og gir ønsket inneklima.
Vinkelner / Sommelier
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Yrkesfaglærer
En yrkesfaglærer er en lærer med spisskompetanse innenfor et fagfelt, som for eksempel bygg- og anleggsteknikk eller helse- og oppvekstfag. De fleste yrkesfaglærerne arbeider på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående skole.
Økonom
Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 1049studier du kan ta via nettundervisning

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI - INNHOLDSUTVIKLING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI - INTERAKTIV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D MODELLERING OG TEKNISK TEGNING MED DAK (CAD), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ABORIST, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJONSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ADMINISTRATIV KOORDINATOR, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ADVOKATASSISTENT Jus Årsstudium
ADVOKATASSISTENT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
ADVOKATSEKRETÆR Jus Fagskoleutdanning
AKADEMISK E-SPORT DEL 1 Informasjonsteknologi og informatikk Halvårsstudium
AKADEMISK LESING OG SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur Kurs og emner
AKADEMISKE TEKSTER OG STATISTISKE METODER - 10 SP Språk, litteratur Kurs og emner
AKTIV OMSORG FOR ELDRE MED HELSEUTFORDRINGER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKTIV OMSORG FOR PERSONER MED DEMENS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKTIVITØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
AKUTT SYKE - KLINISK OBSERVASJON- OG HANDLINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKVAKULTURFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Vg-privatist
AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
AMBULANSEFAG VG2 - PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
AMBULANSEFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
AMBULANSEMEDISIN, PROGRAMFAG AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
ANATOMI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
ANLEGGS- OG BYGGTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
ANLEGGSGARTNERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ANLEGGSGARTNERTEKNIKER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ANLEGGSGARTNERTEKNIKER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ANLEGGSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
ANVENDT MASKINLÆRING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
ANVENDT MASKINLÆRING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
APOTEKTEKNIKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
APPLIKASJONSUTVIKLING FOR MOBILE ENHETER Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
ARABISK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
ARBEID MED DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED LIVSMESTRING OG HELSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED SÅRBARE BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
ARBEIDSRETT Jus Kurs og emner
AREALPLANLEGGING OG LANDMÅLING 4 - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
ARF-VURDERING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ARV OG FAMILIERETT - 15 SP Jus Kurs og emner
AUTOCAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
AUTOMATISERINGSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg4
AVANSERT PREHOSPITAL KOMPENTANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
BACKEND-PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BACKEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BACKEND-UTVIKLING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BAR MANAGER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BARBERFAGET, DELTID 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARN, MEDIER OG BIBLIOTEK, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
BARNE OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARNEHAGEASSISTENT Lærer- og lektorutdanning Kurs og emner
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING - ARBEIDSPLASSBASERT, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSISER, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
BARNEHAGEPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Videre- og etterutdanning
BARNEPALLIASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BATTERIPRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BETONGFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
BEVERAGE DIPLOMA Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
BEVERAGE DIPLOMA, DELTID Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
BIBELEN Historie, religion, idéfag Årsstudium
BILFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
BILSELGER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BILTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER INSTALLASJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
BIOLOGI 1 LABKURS Matematikk og naturfag Vg-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
BIOLOGI, KOGNISJON OG MOTIVASJON I ET LÆRINGSPERSPEKTIV - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
BLOMSTERDEKORATØR VG2 PROGRAMFAG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Vg-privatist
BLOMSTERDEKORATØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Vg-privatist
BOLIGSTYLIST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
BRENNEVIN SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
BUSINESS NEGOTIATION - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BUTIKKLEDER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BUTIKKØKONOMI - 2,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BYGGDRIFTERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
BYGGEPLASSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGEPLASSLEDELSE - INNFASING FRA FAGSKOLE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGEPLASSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
BYGGMONTASJEFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
BÆREKRAFT I FRISØR- OG HUDPLEIEFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
BÆREKRAFTIG DRIFT Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BÆREKRAFTIG INNOVASJON OG SAMARBEID Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
BÆREKRAFTIG REISELIV Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
BÆREKRAFTIG REISELIV - 10 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BÆREKRAFTIGE INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BÆREKRAFTIGE INNKJØP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
BÆREKRAFTIGE MATOPPLEVELSER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTSARBEID I VIRKSOMHETER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
C#.NET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
CO-CREATION 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
CORPORATE GOVERNANCE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
CREDIT RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
DATA OG TEKNOLOGI TIL FORRETNINGSBRUK - 2,5 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
DATAANALYTIKER Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
DATAANALYTIKER, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
DATABASER - 7,5 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
DATABASER OG WEBAPPLIKASJONER 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DERIVATIVES - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DESIGN I NYE MEDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Årsstudium
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESTINASJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
DESTINASJONSLEDELSE - 10 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DIGITAL ENDRING OG SERVICE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL ETTERFORSKNING OG HENDELSESHÅNDTERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE OG MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
DIGITAL INFORMASJONSSIKKERHETSSTYRING- OG TILSYN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL JOURNALISTIKK, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG KULTUR, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE, DELTID - 30 sp Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
DIGITAL KUNDEREISE I FRISØR- OG HUDPLEIEFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DIGITAL MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
DIGITAL MEDIEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Årsstudium
DIGITAL PRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DIGITAL REGNSKAPSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DIGITAL RÅDGIVER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL TRANSFORMASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Videre- og etterutdanning
DIGITAL UNDERVISNING PÅ STED OG NETT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning Kurs og emner
DIGITALE RESSURSER, LÆRING OG UNDERVISNING - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE - 2,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DIGITALISERING OG PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DIGITALT LEDERSKAP OG SELVLEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
DOKUMENTARFILMHISTORIE, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
DRIFTSLEDER AKVAKULTUR LANDBASERT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
DRIFTSLEDER AKVAKULTUR SJØBASERT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
DRIFTTEKNIKER - BYGG OG EIENDOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DRIFTTEKNIKER - BYGG OG EIENDOM, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DYREADFERD OG KOMMUNIKASJON Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Kurs og emner
DYREASSISTERTE AKTIVITETER - SAMSPILL MED DYR FOR ØKT MESTRING OG LIVSKVALITET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DYREFAGARBEIDER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Kurs og emner
DYRLEGEASSISTEN Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Kurs og emner
DYRLEGESEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
EIENDOMSRETT - 15 SP Jus Kurs og emner
EKSTREMISME, KONFLIKT OG VOLD Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
EKSTREMISME, KONFLIKT OG VOLD, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
ELDRE OG LIVSMESTRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ELDREHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ELDREOMSORG MED VEKT PÅ PSYKISK HELSE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ELEKTRIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ELEKTRONIKK OG AUTOMASJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
ELEKTROTEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ELENERGI OG EKOM VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ELENERGI OG EKOM VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
ELEVVURDERING OG LÆRING 1 Lærer- og lektorutdanning Kurs og emner
EN INTRODUKSJON TIL NORDOMRÅDENE - 10 SP Matematikk og naturfag Kurs og emner
ENDRINGSLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ENERGITEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ENGELSK Språk, litteratur Årsstudium
ENGELSK 1 Språk, litteratur Vg-privatist
ENGELSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur Kurs og emner
ENGELSK VG1 Språk, litteratur Vg-privatist
ENGELSK YRKESFAG Språk, litteratur Vg-privatist
ENGELSK, DELTID Språk, litteratur Årsstudium
ENTREPRENEURIAL VENTURING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG FORRETNINGSPLAN Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
EPIDEMIOLOGI, MATVAREKUNNSKAP OG BÆREKRAFT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
ERFARINGSKONSULENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ERFARINGSKONSULENT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG BÆREKRAFTIG KOSTHOLD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
ERNÆRING OG HELSE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
ERNÆRING OG TRENING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
ERNÆRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRINGSKOKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
ERNÆRINGSKOMMUNIKASJON - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
ERSTATNINGSRETT - 10 SP Jus Kurs og emner
ET INDIVID- OG SYSTEMPERSPEKTIV PÅ ULIKE LÆREVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
ETTERRETNING OG INTERNASJONASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
ETTERRETNING OG INTERNASJONASJONAL SIKKERHET, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
EVENTPLANLEGGING Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
EVENTPLANLEGGING - 5 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
EVOLUSJON OG ATFERD HOS DYR OG MENNESKER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
EXPERIMENTAL EXPRESSIONS WITH PLANT MATERIALS, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
FAGARBEIDEREN I DEN DIGITALISERTE NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG OG BERGVERK DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BERGTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BRØNNSERVICE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSAUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSSAKKYNDIG FOR TILSTANDSANALYSER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELEKTRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM OG BYGG (FDV), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - HAVBUNNSINSTALLASJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRI 4.0 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRIELL TEKNOLOGILEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KONSTRUKSJON, DESIGN OG PRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK MED ISO-FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATERIALDESIGN OG PRODUKTUTVIKLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MEKATRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - OLJE- OG GASSBEHANDLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - VANN- OG AVLØPSTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - VVS OG KLIMATEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER DIGITALISERING OG AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER DIGITALISERING OG AUTOMASJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER HYDRAULIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER HYDRAULIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FDV-TEKNIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FELTARBEID I GEOTOP - 15 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
FILM, POPULÆRKULTUR OG LIVSTOLKNING - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Videre- og etterutdanning
FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FINANCIAL RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSREGNSKAP - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
FLERSPRÅKLIGHET OG LÆRING - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
FORBRUKERADFERD - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur Videre- og etterutdanning
FORETAKSRETT - 10 SP Jus Kurs og emner
FORETAKSRETT 2 - 5 SP Jus Kurs og emner
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
FORKURS INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
FORKURS INGENIØR: FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
FORKURS INGENIØR: MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
FORKURS INGENIØR: REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
FORPLEININGSLEDER I MARITIM SEKTOR Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
FOTO - 7,5 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
FOTTERAPEUT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
FOTTERAPEUT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
FRANSK Språk, litteratur Årsstudium
FRANSK 1 Språk, litteratur Vg-privatist
FRANSK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
FRANSK 3 Språk, litteratur Vg-privatist
FRANSK, DELTID Språk, litteratur Årsstudium
FRED, DEMOKRATI OG HUMANITÆRT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
FRED, DEMOKRATI OG HUMANITÆRT ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN Lærer- og lektorutdanning Master
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Master
FREMTIDSBYGG - SIRKULÆRØKONOMI, TEKNOLOGI OG ENTREPRENØRSKAP, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
FYSIOLOGI 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
FYSIOLOGI 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
FYSIOLOGI OG SYKDOMSLÆRE - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
GARTNER VG2 PROGRAMFAG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Vg-privatist
GARTNERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Vg-privatist
GENERELL STUDIEKOMPETANSE, 23/5-PAKKEN Annet fagområde Vg-privatist
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
GEORESSURSER OG MILJØ - 15 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
GJENVINNINGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GOOGLE - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
GOVERNANCE AND ENTREPRENEURSHIP IN NORTHERN AND INDIGENOUS AREAS (GENI) Økonomi, marked og administrasjon Master
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
GRAFISK DESIGN, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
GROVFORBASERT HUSDYRPRODUKSJON FOR FJELLANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
GRUNNLEGGENDE OM SKY-BASERTE TJENESTER Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE PRAKTISK LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE PRAKTISK LEDERUTDANNING FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
GRUNNMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRØNN HELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
GRØNN TEKNOLOGI OG PRESISJON, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSFORVALTNING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSFORVALTNING, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSLÆRE MED LOD, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HAGEPLANLEGGING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HELHETLIG MILJØARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSE OG SYKDOM, PROGRAMFAG HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON OG PASIENTRETTEDE IKT-SYSTEMER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEARBEIDERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSEKOORDINATOR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSELOGISTIKK ERFARINGSBASERT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPSYKOLOGI OG HELSEFREMMENDE ARBEID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
HELSEPSYKOLOGI OG HELSEFREMMENDE ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HELSESYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSETEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSETJENESTER TIL SÅRBARE ELDRE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HEST I NÆRING - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE - 30 SP Historie, religion, idéfag Halvårsstudium
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag Vg-privatist
HISTORIE VG2+VG3 Historie, religion, idéfag Vg-privatist
HISTORIE VG3 Historie, religion, idéfag Vg-privatist
HISTORIE, DELTID Historie, religion, idéfag Årsstudium
HR OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
HR OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
HR OG PERSONALUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR OG PERSONALUTVIKLING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR, ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR, ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-KONSULENT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-MEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-MEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HUDPLEIER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
HUNDEFRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
HUSBYGNINGSTEKNIKK OG MATERIALLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
HVERDAGSREHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HYDRAULISKE MASKINSYSTEMER OG OLJEHYDRAULIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
HYGIENE OG SMITTEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL OG MILJØGIFTER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HÅNDVERKSYSTING - VERDISKAPING I MELKEFOREDLING, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag Årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI OG PRESTASJON - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
IDRETTSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
INDIVIDUELL ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus Kurs og emner
INDUSTRIELL DIGITALISERT AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
INDUSTRIELL ØKONOMI OG KUNSTIG INTELLIGENS Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
INDUSTRIELL ØKONOMI OG KUNSTIG INTELLIGENS, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INKLUDERENDE ORGANISASJONSKULTUR OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INNFØRING I BÆREKRAFTIG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INNFØRING I HELHETLIG LOGISTIKK - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INNFØRING I KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
INNFØRING I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
INNFØRING I PSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
INNFØRING I RESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
INNFØRING I RESEPSJONSLEDELSE - 10 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
INNFØRING I SIRKULÆRØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INNFØRING I TAKSERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
INNHOLDSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
INNHOLDSMARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
INNKJØPSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INNOVASJON OG INTRAPRENØRSKAP FOR BYGG OG INDUSTRI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
INTENSIVPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
INTERAKSJONSDESIGN OG BRUKERVENNLIGHET, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Halvårsstudium
INTERAKTIVE MEDIER - ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INTERAKTIVE MEDIER - SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
INTERIØRDESIGNER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
INTERKULTURELL KOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
INTERNASJONAL BEREDSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur Vg-privatist
INTERNASJONAL FILMHISTORIE, DELTID - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
INTERNASJONAL HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
IPL / LASER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
IT, DIGITALISERING OG ROBOTISERING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFT Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFT OG SIKKERHET, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFTSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Informasjonsteknologi og informatikk Vg-privatist
IT-UTVIKLERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Informasjonsteknologi og informatikk Vg-privatist
JORDA I FORANDRING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
JORDBRUK, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Årsstudium
JOURNALISTIKK 1, INNFØRING I JOURNALISTISK METODE - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
JOURNALISTIKK 2 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus Fagskoleutdanning
JURIDISK METODE - 10 SP Jus Kurs og emner
JUSKONSULENT FORRETNINGSJUS Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT FORVALTNINGSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT PRIVATRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT STRAFFERETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - KONTRAKTSRETT OG ARBEIDSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - KONTRAKTSRETT OG ARBEIDSRETT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - SELSKAPSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - SELSKAPSRETT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
KAFFE SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
KARDIOLOGISK SYKEPLEIE, DELTID 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KART OG OPPMÅLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KINESISK 1 Språk, litteratur Vg-privatist
KINESISK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
KINESISK 3 Språk, litteratur Vg-privatist
KINESISK SPRÅK OG KULTUR Språk, litteratur Kurs og emner
KIRURGISK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KJEMI 1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
KJEMI I FRISØRFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
KJØKKEN- OG RESTAURANTLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
KLINIKKLEDER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KLINISK VIRKSOMHET OG SAMHANDLING I TANNHELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KLINISK VURDERINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KOGNITIV PSYKOLOGI OG HJERNEN - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
KOKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag Vg-privatist
KOLLEKTIV ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus Kurs og emner
KOMMUNIKASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KOMMUNIKASJON I FRISØR- OG HUDPLEIEFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
KOMMUNIKASJON I PROSJEKT - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
KOMMUNIKASJON OG PEDAGOGISK VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG AMBULANSEARBEIDER VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
KOMPETANSEUTVIKLIKNG - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KOMPETANSEUTVIKLING I KUNNSKAPSORGANISASJONER - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KONFLIKTER PÅ JOBB Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KONFLIKTER PÅ JOBBEN - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KONSTRUKSJONSELEMENTER, STANDARDER OG KVALITETSSTYRING - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
KONTOR, SALG OG SERVICELEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KONTORMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
KONTRAKTSRETT - 10 SP Jus Kurs og emner
KOSMETISK DERMATOLOGISK SYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
KOSMETISK INJEKSJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KREATIV SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur Kurs og emner
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KRISEHÅNDTERING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag Årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag Årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag Årsstudium
KRLE 1 FOR 1.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Vg-privatist
KROPPSØVING VG1 OG VG2 YRKESFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Vg-privatist
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
KULTURBYGGING I FRISØR- OG HUDPLEIERFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
KULTURELT OG SPRÅKLIG MANGFOLD I BARNEHAGE OG SFO, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
KULTURPSYKOLOGI OG MENTAL HELSE I DIGITALE TIDER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
KUNNSKAP OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Videre- og etterutdanning
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTHISTORIE - 30 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Halvårsstudium
KVALITATIV OG KVANTITATIV METODE - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
KVALITET OG INTERNKONTROLL - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
KVALITETSARBEID I SFO, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
KVALITETSREVISOR I LANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LAND OG MILJØ I NORDOMRÅDENE - 15 SP Matematikk og naturfag Kurs og emner
LANDSKAP OG UTVIKLING - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
LEDELSE AV TEKNISKE OG BÆREKRAFTIGE BYGNINGSINSTALLASJONER - INNFASINGSLØP FRA FAGSKOLE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE AV TEKNISKE OG BÆREKRAFTIGE BYGNINGSINSTALLASJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE I HAVBRUKSOPERASJONER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LEDELSE I RESSURSEFFEKTIV VERDISKAPING OG SIRKULÆR NÆRINGSAKTIVITET, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LEDELSE OG PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
LEDELSE SJØBASERT AKVAKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LEDELSE, DRIFT OG UTVIKLING AV ORTOPEDISKE VERKSTEDER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
LEDER- OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
LESE- OG SKRIVEVANSKER OG MATTEVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
LINEÆRE SYSTEMER OG REGULERINGSTEKNIKK - 10 SP Matematikk og naturfag Kurs og emner
LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
LOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOGISTIKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOGISTIKKOORDINATOR, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOKAL MATKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LÆRING OG UTVIKLING - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
LÆRING, KREATIVITET OG INNOVASJON - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
LÆRINGSPERSPEKTIVER OG PEDAGOGISK SOSIOLOGI - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
LØNN TRIPLETEX - 9 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
LØNNS- OG PERSONALSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT - TEORIKURS Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
LÅSESMEDFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
MAKING STRATEGIES WORK - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MAKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MANGFOLD OG INKLUDERING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MANGFOLDLEDELSE OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
MARKEDSFØRING OG SALG, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MARKEDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
MARKEDSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
MAT, ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
MAT, ERNÆRING OG MÅLTIDER I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK 1P-Y Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK 1PY+2PY Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK 2 - 10 SP Matematikk og naturfag Kurs og emner
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10 TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Matematikk og naturfag Kurs og emner
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP Matematikk og naturfag Kurs og emner
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag Vg-privatist
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Vg-privatist
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Vg-privatist
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN GRUNNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
MEDISIN GRUNNFAG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
MEDISINPAKKE - NORGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
MEDISINPAKKE - UTLAND Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK HISTORIE OG ETIKK - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
MEDISINSK SEKRETÆR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
MEDISINSK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MEKANIKK OG FLUIDMEKANIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
MELKEPRODUKSJON VED BRUK AV ROBOTTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - BYGGDRIFT OG EIENDOMSSERVICE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - KANTINE OG SERVERING, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - RENHOLD, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
MERGERS AND ACQUISITIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MESTERBREV BILFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
MESTERBREV BYGGFAGENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
MESTERBREV ESTETISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV GRAFISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV MATFAG Hotell- og reiselivsfag Mesterutdanning
MESTERBREV MØBEL- OG TREFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
METODE 1: STATISTIKK OG KVANTITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
METODE 2: MARKEDSANALYSE OG KVALITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
METODE OG STATISTIKK - 10 SP Matematikk og naturfag Videre- og etterutdanning
MIGRASJONSHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MIKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
MILJØARBEID INNEN RUS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MILJØLEDELSE OG MILJØRAPPORTERING I BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
MILJØPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
MILJØTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
MILJØTERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Årsstudium
MOBILE MOVIE MAKING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
MURER- OG FLISLEGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
MÅLRETTET MILJØARBEID KNYTTET TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING/FUNKSJONSNEDSETTELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
NATURFAG Matematikk og naturfag Vg-privatist
NATURFAG OG MATEMATIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag Videre- og etterutdanning
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag Vg-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag Vg-privatist
NATURFAG, DELTID Matematikk og naturfag Årsstudium
NATURKATASTROFER - 15 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NETTVERKSADMINISTRATOR, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NEVROUTVIKLINGSFORSTYRRELSER - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR - 7,5 SP Språk, litteratur Kurs og emner
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
NORSK Språk, litteratur Årsstudium
NORSK Språk, litteratur Vg-privatist
NORSK (NORDISK) Språk, litteratur Årsstudium
NORSK (NORDISK), DELTID Språk, litteratur Årsstudium
NORSK PÅBYGGING Språk, litteratur Vg-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur Vg-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur Kurs og emner
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur Vg-privatist
NORSK, DELTID Språk, litteratur Årsstudium
NYNORSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur Kurs og emner
NYSKAPING OG REGENERATIV UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NYSKAPING OG UTVIKLINGSARBEID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
OBSERVASJONS- OG VURDERINGSKOMPETANSE I HELSETJENSTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
OFFENTLIG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
OFFENTLIG STYRING, LEDELSE OG ØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
OPERATIV OG RESULTATBASERT LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
OPPLEVELESUTVIKLING Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
OPPLEVELESUTVIKLING - 10 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
OPPSTART OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
OPPVEKST I KUNNSKAPSSAMFUNNET - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
OPTOTEKNIKK - FOR BUTIKKANSATTE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ORGANISASJON OG LEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
ORGANISASJON, LEDELSE OG KVALITET Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PALLIATIV OMSORG / PALLIASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE Lærer- og lektorutdanning Kurs og emner
PEDAGOGISK ARBEID, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
PEOPLE WORK AND ORGANISATIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PERMITTERINGER OG AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PERSONALADMINISTRASJON (LEDERE) - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PERSONALFORVALTNING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PERSONALLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PERSONALLEDER Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Årsstudium
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
PERSONVERN OG DATASIKKERHET - 2,5 SP Jus Kurs og emner
PLANLEGGING OG SKJØTSEL AV GRØNTANLEGG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PLANTEINSTALLASJONER I INNEROM, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
PLANTEPRODUKSJON OG DRIFTSLEDELSE, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PLEIEASSISTENT (HELSEASSISTENT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
POLITIKK OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Historie, religion, idéfag Kurs og emner
POLSK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
PORTØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
POSITIV ATFERDSSTØTTE (PAS) OG UTFORDRENDE ATFERD, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
POSITIV ATFERDSSTØTTE (PAS) SOM ET RAMMEVERK FOR Å SKAPE MENINGSFULLE LIV GJENNOM ØKT LIVSKVALITET , DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
POSITIV PSYKOLOGI OG LIVSKVALITET - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
POTETSKOLEN, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PR I PRAKSIS - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PR OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PRAKTISK HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PRAKTISK LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PRAKTISK LØNNSARBEID - TRIPLETEX Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PRAKTISK PEDAGOGIKK OG DIGITAL KOMPETANSEUTVIKLING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PRAKTISK REGNSKAP - INNFØRINGSKURS Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PRAKTISK REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning Årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I MUSIKK OG SCENEKUNST, DELTID Lærer- og lektorutdanning Årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Lærer- og lektorutdanning Årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, DELTID SAMLINGSBASERT - 60 SP Pedagogiske fag Videre- og etterutdanning
PREHOSPITAL AKUTT MEDISIN OG OPERATIVT AMBULANSEARBEID, DELITD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PRODUKSJONSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
PROGRAMMERBAR ELEKTRONIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
PROGRAMMERING 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
PROGRAMMERING FOR MOBIL - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
PROGRAMMERING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
PROGRAMMERINGSKURS FOR LÆRERE Lærer- og lektorutdanning Kurs og emner
PROSESSINDUSTRI+, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PROSJEKTLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PROSJEKTLEDELSE FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE I MASKINENTREPRENØRFAGET, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS - STYRING, VERKTØY OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE OG DIGITALISERING Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PROSJEKTLEDELSE OG DIGITALISERING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTSTYRING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PROSJEKTØKONOMI - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PSYKISK HELSE I SKOLEN Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISKE LIDELSER OG PSYKISK HELEARBEID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PSYKOLOGI: FORDYPNING I ANVENDT HELSEPSYKOLOGI OG FOREBYGGING Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI: FORDYPNING I ANVENDT HELSEPSYKOLOGI OG FOREBYGGING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HELSEARBEID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PSYKOLOGISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HELSEARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
PSYKOLOGISK HISTORIE OG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
PUBLISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
PYTHON FOR FINANS Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED FAGBREV Annet fagområde Vg-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE UTEN FAGBREV Annet fagområde Vg-privatist
QUANTITATIVE METHODS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
REGENERATIV SAMFUNNSUTVIKLING: MED NATUREN SOM PARTNER Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
REGENERATIVT LANDBRUK - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
REGNSKAP OG LOVVERK - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
REGNSKAP OG ØKONOMIRÅDGIVNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSCONTROLLER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSKONSULENT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGODKJENNING AV VEKTERUTDANNING Annet fagområde Kurs og emner
REHABILITERING AV VERNA KONSTRUKSJONER I BETONG, MUR OG PUSS, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
REHABILITERING AV VERNA MEKANISKE KONSTRUKSJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG ENTREPRENØRSKAP, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG OPPLEVELSER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag Vg-privatist
REISELIVSGEOGRAFI Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
REISELIVSGEOGRAFI - 5 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
REISELIVSKOORDINATOR Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSKOORDINATOR, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSMARKEDSFØRING Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
REISELIVSMARKEDSFØRING - 10 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
REISELIVSPRODUKTET Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
REISELIVSPRODUKTET - 5 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
REKRUTTERING FOR MANGFOLD - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS FRA I A TIL Å (DNV-GL GODKJENT) Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
RELASJONELT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
RELASJONSLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
RELASJONSLEDELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag Vg-privatist
RELIGION OG KULTUR Historie, religion, idéfag Bachelor
RENHOLDSOPERATØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
RESEARCH METHODS FOR BUSINESS AND MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
RESEPSJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag Vg-privatist
RESEPSJONSLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
RETTSLÆRE 1 Jus Vg-privatist
RETTSLÆRE 2 Jus Vg-privatist
RETTSVITENSKAP Jus Årsstudium
RETTSVITENSKAP, DELTID Jus Årsstudium
REVIT ARCHITECTURE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
RUSSISK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
RØRLEGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
SAKSBEHANDLER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLING I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
SALG, LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SALGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SALGSTEKNIKK OG SALGSPSYKOLOGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
SAMFUNNSFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning Videre- og etterutdanning
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur Vg-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
SAMFUNNSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SAMFUNNSØKONOMI 2 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SAMHANDLING OG KOORDINERING I PASIENTFORLØPET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SAMISK KULTURKUNNSKAP 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
SCENETEKNISK PRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
SEKSUELL HELSE OG SEKSUALITETSUNDERVISNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SERTIFISERINGSORDNINGER FOR BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
SERVICE- OG ADMINISTRASJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
SERVICE OG VERTSKAP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
SERVICE OG VERTSKAP - 5 SP Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
SERVICELEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SERVICELEDERSKOLEN, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SERVITØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag Vg-privatist
SIKKERHETSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
SIKKERHETSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
SIKKERHETSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SIRKULÆR DISPONERING AV VANN - VANN SOM RESSURS, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SIRKULÆR ØKONOMI OG VERDISKAPING - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
SIRKULÆRØKONOMI OG KLIMAREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SIVILINGENIØR - ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - IT OG AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKATTERETT 1 - 7,5 SP Jus Kurs og emner
SKATTERETT 1 + 2 - 15 SP Jus Kurs og emner
SKATTERETT 2 - 7,5 SP Jus Kurs og emner
SKJØTSEL OG DRIFT AV UTEOMRÅDER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 1 - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 2: BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 3: INFORMASJONSKOMPETANSE OG LESEUTVIKLING - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
SKY-ADMINISTRASJON MED MS AZURE OG MICROSOFT 365 Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
SKY-ADMINISTRASJON MED MS AZURE OG MICROSOFT 365, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
SMARTBYGGTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
SMITTEVERN I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SOMALI 2 Språk, litteratur Vg-privatist
SOMATISK VURDERINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SOME - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SOMMELIER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SOSIOLOGI - UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Vg-privatist
SPA TERAPEUT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
SPANSK Språk, litteratur Årsstudium
SPANSK 1 Språk, litteratur Vg-privatist
SPANSK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
SPANSK 3 Språk, litteratur Vg-privatist
SPANSK, DELTID Språk, litteratur Årsstudium
SPEKEVAREPRODUKSJON, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SPESIALISERING BAKER- OG KONDITORFAGET Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Årsstudium
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
SPESIALPEDAGOGISKE GRUNNLAGSPROBLEMER - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
SPILLPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Årsstudium
SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD I OPPVEKSTSEKTOREN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
START IT - INTRODUKSJON TIL PROGRAMMERING OG IT-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
START-IT ORDINÆR Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
STATSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
STATSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STEIN, GRUS OG VANN I HISTORISKE GRØNTANLEGG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Kurs og emner
STERILFORSYNING I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
STERILFORSYNINGSTEKNIKK OG SMITTERVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
STILLASBYGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
STRATEGIC MARKETING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
STRATEGIC RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
STRATEGISK HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
STRATEGISK LEDELSE OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 1 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
SUNN ALDRING OG REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SVEISETEKNOLOGI / SVEISETEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
SYKDOMSFOREBYGGING - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
SYKDOMSLÆRE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Kurs og emner
SYKEPLEIER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYSTEMUTVIKLING - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk Kurs og emner
SØKEMOTOROPTIMALISERING OG DIGITAL SYNLIGHET Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
TEAMARBEID - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
TEAMUTVIKLING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
TEGNEKURS I ARCHICAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
TEKNISK DESIGN - ARKITEKTONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK DESIGN - BIM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK DESIGN - MEKANISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK MEDIEPRODUKSJON, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
TEKNISK TEGNER - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
TEKNOLOGI OG DIGITALKOMPETANSE - LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
TEKNOLOGI, MENNESKE OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEKSTFORFATTING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
TELEKOMMUNIKASKJONSMONTØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
TENKE FORT OG LANGSOMT - BESLUTNINGSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Årsstudium
TEOLOGI OG MISJON Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG SJELESORG Historie, religion, idéfag Årsstudium
TEOLOGI OG SJELESORG, DELTID Historie, religion, idéfag Årsstudium
TEOLOGI, DELTID Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI, DELTID Historie, religion, idéfag Årsstudium
TILLEGGSUTDANNING I BARNEHAGEPEDAGOGIKK - DEL 1, SMÅBARNSPEDAGOGIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag Videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING OG TIDLIG INNSATS I BARNEHAGE OG SKOLE Lærer- og lektorutdanning Kurs og emner
TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR, DELTID Språk, litteratur Bachelor
TOPPIDRETT 1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Vg-privatist
TRANSPORT-, TERMINAL OG LAGERLOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
TRAUMEBEVISST FORSTÅELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TRAUMEFORSTÅELSE OG KOMMUNIKASJON I YRKESUTØVELSEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TRAUMER OG TRAUMEHÅNDTERING I HELSESEKTOREN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TROSOPPLÆRING, DELTID Historie, religion, idéfag Årsstudium
TVERRFAGLIG MILJØARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TYSK Språk, litteratur Årsstudium
TYSK 1 Språk, litteratur Vg-privatist
TYSK 2 Språk, litteratur Vg-privatist
TYSK 3 Språk, litteratur Vg-privatist
TYSK, DELTID Språk, litteratur Årsstudium
TØMRERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
UI-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
UNDERVISNING AV VOKSNE I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, DELTID Pedagogiske fag Videre- og etterutdanning
URDU 2 Språk, litteratur Vg-privatist
UTDANNINGSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
UTVIKLINGSHEMMING, MILJØARBEID OG ALDRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG EMOSJONER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
UTVIKLINGSPSYKOLOGI, TRAUME OG PSYKISK HELSE Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
UTVIKLINGSPSYKOLOGI, TRAUME OG PSYKISK HELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi Årsstudium
UX-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
VANNKJEMI, MIKROBIOLOGI OG FISKEHELSE INNEN AKVAKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
VAREHANDELSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
VEI- OG ANLEGGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
VEI- OG VA-TEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
VEILEDNING AV LÆRLINGER, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
VEILEDNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VEILEDNINGSMETODIKK - 15 SP Pedagogiske fag Kurs og emner
VEKTERUTDANNING Annet fagområde Kurs og emner
VELFERDSTEKNOLOGI OG DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VENTILASJONSTEKNIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg-privatist
VERDISKAPNING I LOKALMAT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
VERDITAKSERING AV BOLIGER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
VERKSTEDSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
VIDEO 1 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Kurs og emner
VIDEOMARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
VIDEREUTDANNINGSEMNER I SPESIALPEDAGOGIKK - 100 SP Pedagogiske fag Videre- og etterutdanning
VURDERING AV BARNETS BESTE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
WEBDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
WEBUTVIKLING - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I NATURBRUK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I SALG, SERVICE OG REISELIV Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESLIV, PROGRAMFAG AMBULANSEARBEIDER VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
YRKESSJÅFØRBEVIS - GODSTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
YRKESSJÅFØRBEVIS - PERSONTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Kurs og emner
YRKESSJÅFØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon Vg-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Vg-privatist
ØKONOMI (LEDERE) - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ØKONOMI OG SAMFUNN - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Årsstudium
ØKONOMI, LEDELSE OG MARKEDSFØRING FOR FRISØRER - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kurs og emner
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP, DELTID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner
ØL-, MJØD- OG SIDERPRODUKSJON, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
ØLKELNER Hotell- og reiselivsfag Kurs og emner
ØSTLIG PSYKOLOGI, MEDITASJON OG MINDFULNESS - 15 SP Samfunnsfag, psykologi Kurs og emner
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon Kurs og emner

80 skoler tilbyr nettstudier

Høgskole
Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
VID
Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler.
Fagskole
Fagskolen i Viken
Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller relevant praksis.
Høgskole
Høgskolen i Østfold
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Universitet
Norges miljø og biovitenskapelige universitet - NMBU
NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.
Høgskole
Oslo Nye Høyskole
Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner.
Videregående
AOF
Hos oss kan du ta opp fag, få generell studiekompetanse, ta teori til fagprøven eller melde deg opp til kurs.
Fagskole
Fagskolen AOF Norge
Ta gratis deltidsutdanning på fagskole! Fagskolestudier skal være relevante og dekke arbeidslivets behov.
Fagskole
Fagskolen Diakonova
Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter til kvalifisering og utvikling til flere.
Fagskole
Gokstad Akademiet
Gokstad Akademiet tilbyr studier for deg som ønsker en praktisk utdanning med kort vei til jobb.
Videregående
Hud og kroppsterapi skolen / Pivot Point Academy
En privat hudpleieskole for alle som har en drøm om å bli hudpleier /hudterapeut.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet
Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanningar ved seks ulike studiestader.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Fagskole
KBT Fagskole
Vil du lære om hvordan du kan bruke livserfaringene dine til å være en samfunnressurs? Ved KBT Fagskole kan du ta utdanning i sosialt entreprenørskap og utdanning for erfaringskonsulenter.
Høgskole
MF vitenskapelig høyskole
MF er en privat, uavhengig utdanningsinstitusjon som driver forskning og utdanning innenfor områdene teologi, religion og samfunnsfag, og arbeider særlig i skjæringsfeltet religion og samfunn.
Fagskole
Norges grønne fagskole – Vea
Norges grønne fagskole -Vea tilbyr fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag.
Videregående
OTDE
OTDE-eller stiftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro tilbyr utdanning og kurs. I tillegg er vi godkjent opplæringskontor.
Videregående
Sandefjord Akademi
Drømmer du om en jobb innen Kosmetisk Hudpleie, Hud og kroppsterapi, Kosmetisk dermatologisk injektør/ sykepleier, Fotterapi, Makeup eller Spa?
Høgskole
Active Education
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Kurstilbyder
Avarn Security-skolen
Vil du være med å bidra til en tryggere hverdag?
Kurstilbyder
Complete Vekterskole
Vi er stolte av å kunne tilby enestående opplæringsprogrammer for sikkerhetspersonell.
Fagskole
GET Academy
Vi tilbyr 1,5 års yrkesutdanning i IT-utvikling, for deg med hode og lidenskap for teknologi.
Videregående
Vestfold Hudakademi
Vestfold Hudakademi AS er nå det største og mest vellykkede estetiske hudpleieakademiet i Norge med et søsterakademi Scandinavian Skincare Academy i England.

Annonser:

 
KUNST OG DESIGN

TEKNOLOGI OG INNOVASJON
 
HELSE OG PSYKOLOGI
 
HR, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER
 
FORNYBAR ENERGI
 
SYKEPLEIE, SOSIONOM, VERNEPLEIE

TEORI FAGPRØVEN
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
LOGISTIKK
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


VID


Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler. Se våre studier innen:

SykepleieSosialfag Helsefag Sosial bærekraft | Familieterapi Ledelse Barnevern Teologi og religion |

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Østfold


Høgskolen i Østfold har et aktivt og spennende studentmiljø. Studentsamfundet arrangerer quiz, fester og festivaler. Samfundet organiserer også andre aktiviteter, som revy, kos, og studentidrett. Se våre studier innen:

Helse og velferd | Ingeniør | Samfunnsfag og språk | Økonomi, administrasjon og ledelse | Informasjonsteknologi | ØLærerutdanning og pedagogiske fag | Scenekunst

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Kristiania


Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Se alle våre studier innen:

Helse og psykologi | HR, markedsføring og kommunikasjon | Kunst og design | Teknologi og innovasjon

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Se alle våre studier innen:

Teknologi | Økonomi | Fornybar energi | Radioaktivitet

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Se våre studier innen:

Helse og sosialfag | IT | Logistikk | Juss- og samfunnsfag | Sport | Økonomi

GÅ TIL HJEMMESIDENMF vitenskapelig høyskole


Ønsker du deg meningsfull jobb hvor du kan gjøre en forskjell for menneskene eller samfunnet rundt deg? På MF får du spennende studier og en god studietid. Se våre studier innen:

Samfunnsvitenskap | Religionsvitenskap Lektor og skole Teologi og kirke

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Innlandet


I tillegg til studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring. Se våre studier innen: 

Bærekraft
Helse og sosialfag | Økonomi Idrett Landbruk Lærer Musikk | Spill | Film og tv Nett Deltid Bachelor | MasterÅrsstudium Videreutdanning |  Se alle studier

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen AOF


En fagskoleutdanning kan du kombinere med jobb, da alle utdanningene er på deltid.. Se våre studier innen:


Oppvekst | Helse og omsorg Ledelse Helse, miljø og sikkerhet

GÅ TIL HJEMMESIDEN

AOF teori til fagprøven


Har du jobbet lenge og har mye erfaring? Teorikurs til fagprøven eller svenneprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært. Kursene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.. Se våre studier innen: 

Teknologi og industrifag 
Salg, service og reiseliv | Restaurant og matfag Helse og omsorg Bygg og anlegg Renhold Oppvekst og skole

GÅ TIL HJEMMESIDEN