INTERNASJONALE STUDIER (Bachelor)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERNASJONALE STUDIER (Bachelor). Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi. Det er 17 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 277 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen INTERNASJONALE STUDIER (Bachelor).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.

Viser 277 studier relatert til INTERNASJONALE STUDIER (Bachelor)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ABNORMAL OG KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFROAMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER VIA FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG JUS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG VISUELL PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SAMMFUNNSFAG, SAMFUNNSUTVIKLING OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDS- OG VELFERDSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIATISKE OG AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG FAMILIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN- OG UNGDOMSARBEIDER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG UNGES UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DET MODERNE HELLAS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK OG MIDDELHAVSKULTURER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIE OG FORBRUKERVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIELIV OG MENNESKELIG UTVIKLING: TIDLIG BARNOMSUTVILING OG FAMILIEOMSORG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FORBRYTELSER OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FYSISK GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MARINE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG BEDRIFTSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL- OG MILJØFORANDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IBERO-AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IDENTITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INDIANERE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INDIA-STUDIER MED HINDI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTEGRERTE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL BEREDSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL OG KOMPARATIV POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL POLITIKK OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE OG GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG MODERNE HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG RELIGIØST MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IRSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSK MED JAPAN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JORDEN OG MILJØFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINESISK MED KINA-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN, SEKSUALITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSIKERE OG KLASSISKE FAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISK SIVILISASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOGNITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KONFLIKT- OG GLOBAL FREDSBYGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALETTERFORSKNING MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALITET OG ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI MED ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KROATIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, LITTERATUR OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTURELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVANTITATIV SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNE- OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNEFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATIN-AMERIKA, KARIBIA OG LATINSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINO OG LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LIBERALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LIVSVITENSKAP OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LÆRINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEFORHOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN OG NORDAFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTENKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED ARABISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED PERSISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED TYRKISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØHUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER OG BÆREKRAFT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP, TEKNOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØØKONOMI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURRESSURSREKREASJON OG TURISME Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NEVROVITENSKAP MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE NYHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLISI (OFFENTLIGE SAKER) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK MED INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG PÅVIRKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG RELIGIONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, FILOSOFI OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG FRANSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG HISPANIC Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG ITALIENSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG KVANITATIVE METODER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG TYSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK VITENSKAP, GLOBAL POLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI OG SAMFUNNSPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POPULASJON OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PROFESJONELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (HELSEPSYKOLOGI) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (IFP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (KRIMINELL ATFERD) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (PEDAGOGIKK) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (RÅDGIVNING) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED HELSEFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KOGNITIV NEVROVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED MARKEDSFØRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED VEKT PÅ ATFERDSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOSOSIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG EURASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG SENTRALEUROPEISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG ØSTEUROPA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVNING, COACHING OG MENTORING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, KULTUR OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, SPRÅK OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSTJENESER, SOSIAL RETTFERDIGHET OG FRED I BYEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SENTRAL- OG SØRVEST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE OMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKOTSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK MED STYRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG KRIMNOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI - UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ENGELSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KVANITATIVE METODER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SAMFUNNSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI, KRIMINOLOGI OG KRIMINAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPANIA OG LATINAMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPRÅK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSBORGERSKAP OG BORGERLIGE FORPLIKTELSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STUDIER I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING I VEIKOLLISJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SYDASIASTUDIER (INDIA) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TERRORISME OG HJEMLANDSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE KLASSISKE SIVILISASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ULIKHETER OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID (SAMFUNNSUTVIKLING OG LEDERSKAP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOMSARBEID OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URBAN FATTIGDOM Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLK I AUSTRALIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTENRIKSTJENESTER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VERDNER I DIALOG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØKONOMI, POLITIKK OG OFFENTLIG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor

Du kan studere INTERNASJONALE STUDIER (Bachelor) ved 2 skoler i Norge og 13 i utlandet:

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon. Vi tilbyr høyskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.

Steder hvor du kan studere INTERNASJONALE STUDIER (Bachelor)

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
FILM OG TV
 
DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
PROSJEKTLEDELSE
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING