Utdanning i Storbritannia

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i Storbritannia. Det er 219 registrerte skoler som tilbyr studier i Storbritannia, og du kan velge mellom 2217 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i Storbritannia: Universitet Vi har også 11 relaterte artikler som omhandler utdanning i Storbritannia. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker

Viser relaterte yrker til hva du kan studere i Storbritannia

3D-tegner
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Advokat
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten skal ha en uavhengig stilling slik at...
Agronom
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, stor...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Akupunktør
Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med en historie på mer enn 3000 år. Metoden, utført av en akupunktør, er å sette tynne nåler i spesifikke punkter på huden for å rette ubal...
Akustiker
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.
Akuttsykepleier
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Allmennlege
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Allmennlærer
Som lærer er det din oppgave å legge til rette for elevenes læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap...
Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesilege
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Anestesisykepleier
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Animatør
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Apoteker
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Arkeolog
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
Arkitekt
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Arkivar
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...
Art director
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Astrofysiker
Astrofysikeren bruker fysikken som et redskap for å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter (som stjerner og galakser) og på hvilke måter disse kan påvirke hverandre. Knut Jørgen Røed...
Astronom
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk. Blant disse er det en del som er akademiske forskere inn...
Automatiseringsingeniør
En automatiseringsingeniør blir ofte kalt automasjonsingeniør, som er en direkte oversettelse fra engelsk. Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Bankkonsulent / Kundebehandler (bank)
Kundebehandlere (banktjenester) utfører arbeidsoppgaver innen innskudd, utlån, kredittrådgivning, betalingsformidling og lignende. Arbeidsoppgaver kan være å åpne nye konti eller avslutte dem...
Barnelege
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Bedriftslege
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
Billedkunstner
En billedkunster jobber med formidling av kunst gjennom bilder. Kunstformen spenner vidt og innebærer en rekke ulike sjangre.
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Bioingeniør
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
Biokjemiker
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biolog
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknolog
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Bonde
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
Botaniker
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Brand manager / Produktansvarlig
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Bryst- og endokrinkirurg
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Bunadtilvirker
En bunadtilvirker syr og dekorerer bunader.
Butikksjef / Butikkledelse
Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene...
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Cellebiolog
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Compliance officer
Compliance Officer (CCO) av et selskap er primært ansvarlig for å overvåke og administrere regulatoriske viktige problemstillinger i en organisasjon.
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Daglig leder
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Mest faktisk i denne sammenhengen er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.
Dansepedagog
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...
Danser
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...
Databasekonsulent / Databaseutvikler
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Dataingeniør
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Diakon
En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. Avhengig av...
Dirigent
En dirigent leder framføringen av et kor eller et orkester. Hun eller han står også for innstudering under orkesterprøver. Dirigenten spiller også en avgjørende rolle i forhold til hvilke valg som tas rent kunstnerisk...
Dramaturg
En dramaturg har kompetanse på kunstnerisk produksjon. Slike produksjoner kan være opera, ballett, teater, radio eller fjernsyn.
Duodjar
En duodjar lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Energi og miljøingeniør
Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima...
Entomolog
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Farmasøyt
Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:  Provisorfarmasøyt  Reseptarfarmasøyt...
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Filmfotograf
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
Filolog / Litteraturviter
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Filosof
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Fiskehelsebiolog
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...
Flygeleder
En flygeleder eller flyveleder har som hovedoppgave å forhindre sammenstøt mellom luftfartøy på bakken og i luften, samt sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling, gi råd og informasjon til luftfartøy...
Flyger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...
Flyinstruktør
Flyinstruktører lærer fremtidige piloter å fly privatfly og trafikkfly. Flyinstruktøren underviser både i teori og praksis.
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Fondsmegler
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.
Forfatter
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
Forretningsutvikler
Forretningsutvikling er en bred betegnelse benyttet for å beskrive akvititeter forretningsforetak gjennomfører med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet.
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Forsker
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.
Fotograf
En fotograf jobber blant annet med å dokumentere hendelser, mennesker og omgivelser. Det er mange felt innenfor fotografiens verden, som er ganske ulike. Du kan blant annet jobbe som...
Fotojournalist
En hverdag som fotojournalist handler om å dokumentere det som skjer ved hjelp av bilder. Fotojournalisten er både journalist og fotograf, og jobber med å formidle nyheter og informasjon...
Fylkesjordsjef
En fylkesjordsjef er ansatt hos Fylkesmannen, med ansvar for jordbrukspørsmål.
Fylkesskogmester
En fylkesskogmester er ansatt av fylkesmannen og har som oppgave å gjennomføre regjeringens skogpolitikk, lage strategier for bruk av tilskuddsmidler til skognæringen og fungere som rådgiver innen skogbruk i fylkene.
Fylkesskogsjef
Fylkesskogsjefen er faglig leder for skogseksjonen og har ofte en eller flere fylkesskogmestere arbeidende under seg. En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i...
Fysiker
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Fysioterapeut
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Førstekonsulent / Rådgiver
Seksjonen har ansvaret for Kredittilsynets makroøkonomiske-overvåkning, analyser av risiko, lønnsomhet og soliditet i banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser...
Gallerist
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...
Garver
Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.
Geofysiker
Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater. Geofysikeren har også kunnskap om vulkaner og jordskjelv.
Geograf
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Geolog
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Geriater
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Geriatrisk sosionom
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Glassfagarbeider
Som glassfagarbeider kan du lage og montere ulike typer vindusruter som støydempende ruter, brannvernruter og ruter for solskjerming.
Glasshåndverker
En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall.
Grafisk designer
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
Gravferdskonsulent
Som gravferdskonsulent hjelper du pårørende i forbindelse med dødsfall og begravelse. Det er de etterlatte som bestemmer hvor mye hjelp de vil ha til praktiske ting i etterkant av et dødsfall.
Gravør
Gravøren graverer tekst, inskripsjoner eller dekor på ulike typer materialer.
Guide
En guide leder omvisninger i byer, museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.
Gynekolog
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
Helse- og treningsterapeut
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
Helsesøster
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Hematolog
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
Herreskredder
En herreskredder lager plagg som tilpasses kunder. Herreskredderen tar mål for å finne riktig størrelse, og designer klær og lager mønstre. Disse brukes når klærne skal sys.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hjemmehjelp
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Hjertespesialist / kardiolog
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hotell og resturantsadministrator
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...
Hotellsjef
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...
Hudlege
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Håndvever
En håndvever vever klær, utsmykninger og dekorasjoner.
Idrettskonsulent
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
Idrettstrener
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.
Iktyolog
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Illustratør
Illustratørens oppgave er å formidle eller forsterke et budskap for en kunde gjennom bildet. Du må ta hensyn til hvem avsenderen er, hva som skal formidles og hvem du snakker til. Med sin evne til å...
Industridesigner
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Industrimekaniker
Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Ingeniør – Marin teknikk
Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer.
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Inspisient
Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for...
Institusjonsprest
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Instrumentalpedagog / Musikkpedagog
En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
Interiørarkitekt
Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign...
Interiørkonsulent
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.
International Management Assistant
Som international managment assistant jobber du både i Norge og i utlandet, i ambassader, for internasjonale banker, på Oslo Børs, for import/eksportbedrifter, hos internasjonale advokatfirmaer og internasjonale konsulentselskaper og andre administrative stillinger.
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Jordbrukssjef
En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.
Jordmor
Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet. Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor». I dag kan både menn og kvinner være «jordmor», og benevnelsen brukes...
Journalist
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...
Jurist
En jurist jobber med juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære: - utarbeide dokumenter - forske...
Kantor / Kirkemusiker
Kirkemusikeren er kirkens kunst- og kulturarbeider. Hun eller han planlegger musikken og spiller under gudstjenester, vielser og begravelser. Kirkemusikeren har også elever i orgelspill og andre...
Karriereveileder
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...
Kateket
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
Keramiker
En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.
Kirketjener
En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Kirurg
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Kjemiingeniør
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjemiker
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Kjeveortoped
En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil. Som reguleringstannlege behandler og forebygger du problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene.
Kjole- og draktsyer
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.
Klesdesigner / Kostymedesigner
Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidig bruk...
Klinisk ernæringsfysiolog
Som klinisk ernæringsfysiolog gir du råd om kosthold og ernæring til mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kostholdet.
Klinisk sosionom
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
Kommunaltekniker
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Komponist
Komponisten lager musikk som fremføres av utøvende musikere. Komponisten er en kunstner, og komponerer musikk basert på egne opplevelser og inntrykk eller på bestilling fra andre.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Koreograf
Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser.
Kostymesyer
En kostymesyer syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.
Kreftlege / onkolog
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
Kriminolog
Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet. Det handler om forebygging av...
Kundekonsulent / Kunderådgiver
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Kunst- og kulturformidler
Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.
Kunsthistoriker
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Kunsthåndverker
Som kunsthåndverker lager du større eller mindre skulpturer, veggdekorasjoner, smykker, bilder og andre bruksgjenstander.
Kunstner
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...
Landbrukskonsulent
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitektens arbeidsfelt er å forme og forvalte gode, funksjonelle og miljøvennlige omgivelser. De tre hovedpilarene i faget er kunnskap om og interesse for landskap, natur, design og for...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Lektor
De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen. Som lektor underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre...
Limnolog
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
Logistikksjef / Supply Chain Manager
En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere...
Lydkunstner
En lydkunstner er en kunstner som arbeider med lyder som uttrykksform. Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi.
Lydtekniker
Lydteknikerens arbeidsarenaer finner du blant annet i: musikkstudioer, konsertlyd- firmaer og scener, teater - og revyscener, film og videoprodusenter, radio og TV, offentlige kulturetater, innen...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
MAC designer
En macdesigner ferdiggjør visuelle uttrykk på en måte som gjør det innbydende å sette seg inn i stoffet. En god produksjon er avgjørende for å tiltrekke oppmerksomhet og for å skape nysgjerrighet. Ikke...
Make Up Artist
Makeup Artister/Stylister arbeider blant annet innenfor motebransjen og medieproduksjoner, med reklame, film, foto, TV og teater, på konserter, med musikkvideo og i skjønnhetspleieindustrien. Et yrke...
Mammalog
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Manuellterapeut
Manuellterapeuter er helsepersonell som undersøker og behandler sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, som f.eks. vondt i rygg, nakke, bekken, armer og bein. Manuell behandling...
Manusforfatter
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Marinteknolog
Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Maskiningeniør
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Materialteknolog
om materialteknolog kan du blant annet jobbe med å utvikle og optimalisere produksjon av metaller, korrosjonsproblematikk offshore, undersøke hvorfor materialer går til brudd eller godkjenne sveiser.
Mediedesigner
Mediedesign er et eget felt innenfor fagområdet media og kommunikasjon. En mediedesigner driver med alt fra ideutvikling, design, bruk av program til markedsstrategi. En mediedesigner...
Mikrobiolog
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøarbeider
Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Miljøvernleder
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Musiker
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
Musikkprodusent
En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing.
Musikkterapeut
Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen...
Mykolog
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Møbeldesigner
Møbeldesign defineres som en kunstindustriell disiplin som omfatter design av møbler og andre romrelaterte produkter for industri- og/eller verkstedframstilling.
Naturforvalter
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Nevrolog
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Nevrosykepleier
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
Operasjonssykepleier
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Organist
En organist spiller kirkeorgel og står for de musikalske innslagene under gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Ornitolog
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
Ortopedisk kirurg
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Palentolog
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Patolog
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Pedagog
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Pedagogisk leder
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personlig trener
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Personlige assistent
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Petroleumsingeniør
Som petroleumsingeniør jobber du i olje- og gassindustrien, hvor jobben din vil bestå av å bruke din spisskompetanse til å sørge for optimalisert boring, reservoarstyring og produksjon.
Planteinspektør
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Plastikkirurg
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Prest / Teolog
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.
Produktdesigner
Produktdesigneren utvikler produkter for allmenn og profesjonell bruk, dvs. gjenstandene vi omgir oss med, og er engasjert i produkt- forbedring og innovasjon.
Produsent (Film / TV)
En TV-produsent er en leder innen produksjon og utvikling av TV-programmer.
Profesjonell idrettsutøver
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...
Programmedarbeider
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosjektdesigner
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Prosjektleder IT
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
Provisorfarmasøyt
En provisorfarmasøyt (provisor) har lederansvar på apoteker.
Psykiater
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Radiograf
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Radiolog
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
Redaksjonssekretær
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...
Redaktør
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...
Redigerer (film/tv)
Filmklipp som begrep omfatter bearbeidelsen og sammensetningen av en mengde film- og lydklipp til et ferdig produkt
Regissør
Regissør kommer fra fransk, og på film- og teaterspråk er det å regissere ensbetydende med å iscenesette dramaturgiske verk. I Danmark benyttes betegnelsen instruktør og på engelsk er...
Regnskapskonsulent
Utdanningen Regnskapskonsulent passer for deg som ønsker en karriere i regnskaps- eller økonomiavdelinger i mellomstore eller større bedrifter, hvor du vil kunne ta større del i arbeidsoppgavene innenfor regnskap og økonomistyring i bedriften.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reisekonsulent
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
Reiseleder
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Reiselivskoordinator
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Reklamekonsulent
Tittel på en ansatt i et reklamebyrå som fungerer som en rådgiver for en annonsør i forbindelse med planlegging, budsjettering, overvåking og gjennomføring av reklamekampanjer
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Reseptar
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
Reseptarfarmasøyt
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Revmatolog
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Salgssjef / Salgsleder
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Samfunnsøkonom
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
Sanger
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Scenograf
Scenografen har det overordnede ansvar for en forestillings visuelle uttrykk, og skal beherske et bredt spekter av scene- og romkunstens uttrykksformer. I studiet legges det derfor stor vekt på ferdigheter...
Seismolog
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...
Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
SFO-assistent
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Sikkerhetskonsulent
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Skogbrukssjef
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.
Skogsoperatør
Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.
Skoleassistent
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Skriftgransker
En skriftgransker jobber med skriftanalyse og undersøkelser av skriftstykker. Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev.
Skuespiller
En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosialarbeider
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Sosionom
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
Spesialpedagog
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammerer
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statistiker
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...
Statsviter
Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Stylist
Personlige stylister hjelper kunder med å oppnå sitt ønskede utseende ved å hjelpe dem i valg av personlige stilelementer
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Sølvsmed
Sølvsmeden eller korpussølvsmeden lager alt fra fat, kanner, lysestaker, sølvbestikk til smykker.
Tannlege / Odontolog
Jobbmulighetene for tannleger er svært bra. I løpet av de neste ti årene vil mange av landets 4000 tannleger gå av med pensjon, i tillegg til at det allerede er mangel på tannleger. Dette gjelder...
Tannpleier
Tannpleierne arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. De arbeider blant annet på tannklinikker, sykehjem, videregående skoler, på høgskoler/universitet, institusjoner...
Tekstforfatter
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Tekstildesigner
Som utøvende tekstilkunstner eller kunsthåndverker innen tekstilfaget utformer man gjerne bruksrelaterte tekstiler som kjoler, skjerf, slips og vesker og/eller mer skulpturelle objekter som skulpturer og utsmykkinger.
Tingrettsdommer
Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.
Toksikolog
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Turistguide
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Universitetslektor
I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor.
Urolog
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.
Utmarkskonsulent
Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.
Vernepleier
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial...
Veterinær / Dyrlege
En veterinær blir også kalt dyrlege, og ofte jobber veterinæren med å hjelpe og behandle dyr som er syke, eller drive forebyggende arbeid, hindre sykdomssmitte mellom dyr og mennesker og jobbe med...
Videokunstner
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.
Virolog
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Webmarkedsfører
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
Webredaktør
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.
Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisekretær
En økonomisekretær gir støtte til regnskapsavdelingen. I et mindre selskap eller sosial gruppe, for eksempel en kirke, kan økonomisekretæren tjene som den ene halvdelen av regnskapsavdelingen - sammen med en kasserer.
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.
Øre-Nese-Halsspesialist
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Viser 2217 studier relatert til Storbritannia

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AFRIKANSK UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKANSK, OSEANSK OG AMERIKANSK KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
AGROØKOLOGI OG MATSIKKERHET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
AKTUARIELL MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
AKTUARIELL VITENSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
AKUPUNKTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AKUTTPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
AMERIKANSK OG ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AMERIKASTUDIER VIA FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANALYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK KJEMI OG RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
ANIMASJON OG VISUELLE EFFEKTER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANIMASJON OG VISUELLE EFFEKTER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
ANIMASJON, VISUELLE EFFEKTER OG SPILLKUNST Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI - HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG JUS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT DATATEKNOLOGI: MENNESKELIG DATAINTERAKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT DATATEKNOLOGI: SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT FORSKNING INNEN IDRETT OG TRENING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANVENDT HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANVENDT IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
ANVENDT KRIMINOLOGI Jus Bachelor
ANVENDT LINGVISTIKK FOR SPRÅKUDERVISNING Språk, litteratur Master
ANVENDT MARINE OG FISKERIØKOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
ANVENDT MATEMAIKK / STATISIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
ANVENDT ØKOLOGI - INTERNASJONALT PROGRAM Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
APPUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
ARBEIDSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI I NORD Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI OG ANTROPOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI, ANTROPOLOGI OG KUNSTHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGISKE, ANTROPOLOGISKE OG RETTSMEDISINSKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR OG BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR OG LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR: BYER OG INNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTURHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERDSBESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERDSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ATFERDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AUDIOTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
AUTISME OG LÆRING Samfunnsfag, psykologi Master
AVANSERT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
AVANSERT FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT INDUSTRI- OG PRODUKSJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT METALLPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
AVANSERT PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT PRAKSIS: AMBULANSEPERSONELL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT PRODUKSJON AV FLYMATERIALE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
AVANSERT SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
AVANSERT SYKEPLEIEPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERTE INTERNETTAPPLIKASJONER Informasjonsteknologi og informatikk Master
BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
BARN- OG UNGDOMSARBEIDER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN- OG UNGDOMSSTUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARNELITTERATUR Språk, litteratur Master
BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARNEVELFERD Samfunnsfag, psykologi Master
BEDRIFT OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFT OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSDATABEHANDLING OG ENTREPRNØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSFINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSFINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSINFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSINFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE - OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSSTATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSSTUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSSTUDIER MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSSTUDIER MED OPERASJONER OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER (ØKONOMI/STRATEGI/FINANS) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER MED FORETAK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI OG BEDRIFTSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI OG RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEREDSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEREGNINGSKUNST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEREGNINSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
BEREGNINSTEKNIKKDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BETONGINGENIØR OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag Master
BEVARING AV BYGNINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BEVEGELSESANALYSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIBELSK LITTERATUR OG ENGELSK Historie, religion, idéfag Bachelor
BIBELSKE FORSKNINGSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
BIBELSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSLEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSVITENSKAP Språk, litteratur Master
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BIOARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
BIOBUSINESS ALTERNATIVER Matematikk og naturfag Bachelor
BIOBUSINESS OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOFYSIKK OG MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOGRAFI OG KREATIV FAGLITTERATUR Språk, litteratur Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI MED GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI MED ET MODERNE SPRÅK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI OG MEDISINFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VETERINÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMATERIALER OG REGENERATIVE MEDISINER Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP / TEORETISK BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAPSFORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOVITENSKAP MED BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BOKHISTORIE OG PUBLISERINGSKULTUR Språk, litteratur Master
BOLIGEIENDOMMER Økonomi, marked og administrasjon Master
BORRING OG BRØNNTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BRUKEROPPLEVELSESDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Bachelor
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Master
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
BUSINESS INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG GLOBALISERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESSPRÅK Språk, litteratur Bachelor
BUSINESSØKONOMI MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BY- OG REGION REGENERERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYDESIGN OG PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYDESIGN OG SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
BYER OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
BYGGEPROSJEKT OG KOSTNADSSTYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGLEDELSE OG PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGOPPMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGNINSVERN (TEKNOLOGI OG LEDELSE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFT OG MILJØENDRING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGG, YTELSE OG DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGNING - YTELSE OG DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN OG YTELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BÆREKRAFTIG INGENIØRFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG MILJØUTVIKLING MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG PRODUKTDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
BÆREKRAFTIG TURISME Hotell- og reiselivsfag Master
BÆREKRAFTIG URBAN LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
COACHING, IDRETT OG KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHET OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHET OG MENNESKELIGE FAKTORER Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHETSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
CYBERTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DANS - BEVEGELSESPSYKOTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DANS OG KOREOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DANSEKUNNSKAP - PRAKSIS OG ARV Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DATA OG SOFTWAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAANALYSE, VISUALISERING OG KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATABASERT KRIMINALTEKNIKK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATABEHANDLING FOR BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DATABEHANDLINGSFILOSOFI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLINGSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATAGENERERTE BILDER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAGRAFIKK OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DATAGRAFIKK, BILDEBEHANDLING OG MULTIMEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DATAGRAFIKKTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATAKOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATANETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATANETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATANETTVERK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATANETTVERK OG WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATANETTVERKSLEDELSE OG DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILL (PROGRAMVAREUTVIKLING) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILL OG UNDERHOLDNING Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATASPILLKUNST Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATASPILLKUNST OG DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATASPILLTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATASPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASYSTEMER OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVISJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAVITENSKAP (KUNSTIG INTELLIGENS) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG ANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG APPLIKASJONER Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAVITENSKAP OG BEREGNINGSORIENTERT INTELLIGENS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATAVITENSKAP OG MATEMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DENTAL KIRURGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DEPARTEMENTET, LEDERSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
DEPARTEMENTETSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - DIGITAL MEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - GRAFISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - GRAFISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - INDUSTRI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - INDUSTRI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - MOTE/TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - MOTE/TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - SMYKKE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN FOR UTSTILLINGER OG MUSEER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN FOR UTSTILLINGER OG MUSEER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN I PRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN OG INNOVASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN OG MILJØ Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN OG TRANSPORT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN: ANVENDT KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN: PRODUKT OG ROM Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGNFRAMTID OG METADESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGNINNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
DESIGNLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGNLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
DET GRUNNLEGGENDE I KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE JAPAN Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE KINA Samfunnsfag, psykologi Master
DET NITTENDE ÅRHUNDRE Historie, religion, idéfag Master
DETALJHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DETALJHANDELSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIABETESBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIAGNOSTISK RADIOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DIAMANTVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DIGITAL BEVARING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DIGITAL FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITAL INTERAKSJONSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DIGITAL JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL KUNSTDATABEHANDLING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
DIGITAL MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MEDIA - DESIGN, PRODUKSJON OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL MEDIA: TEKNOLOGI OG KULTURELL FORM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL MEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITAL MEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DIGITAL MUSIKK OG LYDPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DIGITAL PUBLISERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITALE EFFEKTER Informasjonsteknologi og informatikk Master
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITALE MEDIER OG SAMFUNN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITALE MEDIER OG SAMFUNN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITALE SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIPLOMATI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG VERDENSORDEN Samfunnsfag, psykologi Master
DISTRIKTSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DOKUMENTARFILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DRAMA OG LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMA, TEATER OG UTØVENDE STUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMATERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DRIFTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DYREATFERD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
DYREATFERD OG VELFERD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
DYRELIV OG PLANTEBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYREPLEIE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
E-BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
E-BUSINESS OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
E-BUSINESSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EF ADVANCED DIPLOMAS IN ENGLISH Språk, litteratur språkskoler
EF EKSAMENSFORBEREDENDE KURS Språk, litteratur språkskoler
EF ENGELSK SPRÅKKURS Språk, litteratur språkskoler
EF INTERNSHIP PROGRAM Språk, litteratur språkskoler
EF MULTILANGUAGE YEAR Språk, litteratur språkskoler
EF TWIN & TRIPLE CENTERS Språk, litteratur språkskoler
EF UNIVERSITY FOUNDATION YEAR Språk, litteratur språkskoler
EIENDOM Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOM OG PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
EIENDOMSINVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSLEDELSE OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSMEGLING INVESTERINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EKSPERIMENTELL FILM Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ELEKTRONIKK OG DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
ELKRAFT OG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENDODONTI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
ENERGI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGIINGENIØR MED MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENERGIINGENIØR MED MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENGELSK Språk, litteratur Master
ENGELSK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Master
ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR MED KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG HISTORIE Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR VIA FORSKNING Språk, litteratur Master
ENGELSK MED SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG AMERIKANSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG DRAMA / DRAMA OG ENGELSK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ENGELSK OG FILOSOFI Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG HISTORIE Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ENGELSK OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG LATINSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG MAGASINJOURNALISTIKK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ENGELSK OG PR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG REKLAME Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG TEATERSTUDIER Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK I MEDIER Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG ANVENDT LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG ANVENDT LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ENGELSK SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LITTERÆRE STUDIER Språk, litteratur Master
ENGELSK SPRÅKOPPLÆRING Lærer- og lektorutdanning Master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ESTETIKK OG KUNSTTEORI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ETIKK, FILOSOFI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
ETISK HACKING OG NETTVERKSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ETNESITET OG MULTIKULTURALISME Samfunnsfag, psykologi Master
ETNOLOGI OG FOLKLORE Samfunnsfag, psykologi Master
ETTERRETNINGSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPASTUDIER: IDEER, IDEOLOGIER OG IDENTITETER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EUROPEISKE RETTSSTUDIER Jus Master
EUROPEISKE SYSTEMER OG KONTROLL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EVENTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FARMAKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMAKOLOGI OG MEDISINOPPDAGELSE Matematikk og naturfag Bachelor
FARMAKOLOGI OG MEDISINSK FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KVALITET AV DESIGN Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK OG KOSMETISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM - DOKUMENTAR SKJERM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM - KINEMATOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM - LYDOPPTAK OG DESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM - PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM - REDIGERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM - REGISSERING FIKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM / FOTO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG ENGELSKSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG SKJERM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM- OG SKJERMKULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG SOSIOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV REGISSØR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV: REGI, TEKST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FILM OG VISUELL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM, RADIO OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM, TEATER OG TV Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM, TEATER OG TV Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FILM, TV OG KREATIV PRAKSIS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILMPRODUKSJON OG KINEMATOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILMREGI / FILMFOTO Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILMSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILMSTUDIER - POPULÆRKINO Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILMSTUDIER OG KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI MED MENNESKERETTIGHETER Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI MED MODERNE SPRÅK Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG JUS Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG KUNSTHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG LITTERATUR Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG LITTERATUR Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG MODERNE KRITISK TEORI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG MODERNE SPRÅK Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG SOSIOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG ØKONOMI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, LOGIKK OG VITENSKAPELIG METODE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS / REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS / REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS- OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS OG EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG KAPITALFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS OG PRIVAT EGENKAPITAL Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSIELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
FINANSIELL MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL ØKONOMI OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FINE ART (PÅ SOLIHULL COLLEGE) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART OG ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART OG KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART OG KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART: SKULPTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FITNESS OG PERSONLIG TRENING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
FLERSPRÅKLIGHET, LINGVISTIKK OG UTDANNING Lærer- og lektorutdanning Master
FLYELEKTRONIKK OG KONTROLL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FLYINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYKTNING- OG FORTRENGNINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FLYTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYTRANSPORTADMINISTRASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE - HELSEPROMOTERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FORBEREDENDE STUDIER INNEN KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
FORBRUKERATFERD Økonomi, marked og administrasjon Master
FORBRUKERATFERD OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORBYBAR ENERGIUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORESTILLING FOR VERDEN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FORESTILLINGER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FORFATTER / LÆRER Språk, litteratur Master
FORHISTORISK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FORMULERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORNYBAR ENERGI OG DISTRIBUERT GENERERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBAR ENERGI OG BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORNYBAR ENERGI OG MILJØMODELLERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBAR ENERGI OG NULLKARBON BYGNINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBAR ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBARE ENERGISYSTEMER OG BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORRETNINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE (IFP) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSMATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FORRETNINGSPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FORRETNINGSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORSIKRINGSMATEMATIKK (AKTUAR) Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
FORSKNINGSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORSKNINGSFORMIDLING Matematikk og naturfag Master
FORSKNINGSMETODER INNEN HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FORSTÅ VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Samfunnsfag, psykologi Master
FORURENSNING, RISIKOVURDERING OG UTBEDRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FOTBALL Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FOTOGRAFI OG URBANE KULTURER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FOTOGRAFI OG VIDEO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FOTOGRAFI: BILDE OG ELEKTRONISK KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FOTOGRAFISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
FOTOJOURNALISTIKK OG DOKUMENTARFOTOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FOTOJOURNALISTIKK OG DOKUMENTARFOTOGRAFI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FOTOJOURNALISTUTDANNING (FOTOJOURNALISTIKK) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FOTONIKK OG OPTISK UTSTYR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FOTTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FRANSK Språk, litteratur Master
FRANSK Språk, litteratur Bachelor
FRANSK OG FRANKOFONESTUDIER Språk, litteratur Master
FRANSKSTUDIER Språk, litteratur Bachelor
FRANSKSTUDIER OG FILM Språk, litteratur Bachelor
FRANSKSTUDIER OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FREDSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREMMENDE MEDIER: PR, REKLAME OG MARKEDSFØRING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ENERGIVITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PARTIKKELFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PLANET- OG ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTROFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKKINGENIØR Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSISK AVKTIVITET OG HELSEUTVIKLING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
FYSISK GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FYSISK TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Master
GENETIKK OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENOMISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GEOFAG Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MARINE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG MILJØVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI, ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYTEMER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG PETROLEUMSGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GERONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL DYRELIVSHELSE OG BEVARING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
GLOBAL ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL FINANSIELL HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL HELSE OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
GLOBAL HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
GLOBAL IT-ENTREPRENØRSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
GLOBAL JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
GLOBAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
GLOBAL MEDIA OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
GLOBAL SHAKESPEARE Språk, litteratur Master
GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
GLOBALE KONFLIKTER OG FREDSPROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE MEDIER OG TRANSNASJONAL KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
GLOBALISERENDE RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, BUSINESS OG BÆREKRAFTIV UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GRAFIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
GRAFIKK OG MEDIEDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
GRAFISK DESIGN FOR WEB OG MOBILENHETER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN OG MULTIMEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN OG VISUELL KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGNKOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
GRAFISK KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAVENDE JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
GRØNN ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HAV- OG GEOFAG Matematikk og naturfag Master
HAVFAG Matematikk og naturfag Master
HELSE OG HUMANIORA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HELSE OG SOSIALOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORG (ALDRING OG SENERE I LIVET) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORG (LEDELSE OG LEDERSKAP) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORG (MENTAL HELSE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORGSINTEGRASJON OG INNOVASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE, TRENING OG FYSISK AKTIVITET Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSE, VELVÆRE OG FELLESSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEOMSORG I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
HELSESØSTERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSETJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSETJENESTER: LEDELSE, POITIKK OG FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVERNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HEMATOLOGI / MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
HESTEVITENSKAP OG VELFERDSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
HISPANIC Språk, litteratur Bachelor
HISPANIC Språk, litteratur Master
HISPANICSTUDIER OG TEATERSTUDIER Språk, litteratur Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE (RENESSANSE / MODERNE OG MODERNE) Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE FRA MIDDELALDEREN Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE OG ANTROPOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG IDEHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG INTERNASJONALE RELASJONER Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG KREATIV SKRIVING Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG MEDIA Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG TEOLOGI&RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE, LITTERATUR OG KULTURER I AMERIKA Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORISK BEVARING Historie, religion, idéfag Master
HISTORISK BYGNINSVERN Historie, religion, idéfag Master
HISTORISK MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
HJELPEMIDDELTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HOTELL / REISELIV / TURISME Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL / REISELIV / TURISME Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL- OG EVENTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL OG MATSERVICELEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELLRESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HR OG KONSULTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-LEDELSE OG ANSETTELSESRELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HUMAN RESOURCES (HR) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUMANBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Master
HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
HUMANITÆR TEKNOLOGI OG DATABEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HUMANITÆRE HANDLINGER OG KONFLIKT Samfunnsfag, psykologi Master
HUSDYRVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HYBRID OG ELEKTRISKE KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HÅR OG SMINKE FOR MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
HÅR, SMINKE OG PROTETIKK FOR TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT OG BUSINESS Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT OG KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT OG TRENINGSPSYKOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETT OG UTVIKLING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTS OG BIOMEKANISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IDRETTSANALYSE OG COACHING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSFORVALTNING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon Master
IDRETTSLEDELSE (GOLF) Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSLEDERSKAP OG UTVIKLING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSPSYKOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSPSYKOLOGI OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSTERAPI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSTRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSTRENING OG UTVIKLING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSUTVIKLING OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IKKEMEDFØDTE KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ILLUSTRASJON OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
ILLUSTRASJON OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ILLUSTRASJON OG GRAFIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ILLUSTRASJON, GRAFISKE ROMANER OG BARNEBØKER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ILLUSTRASJON: NARRATIV OG SEKVENSIELL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
IMMUNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IMPERIER, KOLONIALISME OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
IMPLANTAT TANNBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INDUSTRIELL PRODUKTDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INDUSTRIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INFEKSJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INFEKSJONSFOREBYGGING OG KONTROLL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INFORMASJON- OG BIBLIOTEKSFAG Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
INFORMASJONS- OG GRENSESNITTSDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER (E-HANDEL) Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER (INTERNETTFORETAK) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER (LEDELSE) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG BEDRIFTSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG DATALEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER OG LEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMLEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI (BUSINESS) Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI (PROGRAMVARESYSTEMER) Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI I ORGANISASJONER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI INNEN BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGILEDELSE FOR BEDRIFTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INFORMASKONSTEKNOLOGI, ADMINISTRASJON- OG ORGANISASJONSENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK (KONVERTERING) Informasjonsteknologi og informatikk Master
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - AUTOMATISERINGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - AVANSERT PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - AVANSERTE MIKROELEKTRONISKE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BIOMEDISIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BUSINESS MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DESIGN OG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTROMEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG ELEKTRISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG ELEKTRONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG KOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGI OG STRØM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - GEOTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMIKALIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - KONTROLLSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KRAFT OG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KYSTMILJØET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LUFTFART OG MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MARINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK MED FORNYBARHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK MED PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MEKANIKK OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK OG OFFSHORE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MIKROELEKTRONIKK OG NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MOTORSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - OFFSHORE OLJE OG GASS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PETROLEUM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PETROLEUMSPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PRODUKSJON OG MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PRODUKSJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PROGRAMVARE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROGRAMVARE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INGENIØR - PROSJEKT OG SYSTEMLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ROMFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ROMFART, ASTRONAUTIKK OG ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIKKERHET OG PÅLITELIGHET FOR OLJE OG GASS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SUBSEA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - YACHT OG POWERCRAFT DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNEBYGD MIKROELEKTRONIKK OG TRÅDLØSE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNEBYGDE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNEBYGDE SYSTEMER (DATAVISJON) Informasjonsteknologi og informatikk Master
INNEBYGDE SYSTEMER MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INNKJØP OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG FORBEDRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJONSLEDELSE OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVATIV MØNSTERKUTTING FOR AKADEMIKERE OG FAGFOLK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTEGRERENDE RÅDGIVNING OG PSYKOTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
INTEGRERING AV SMARTE SYSTEMER (ERASMUS MUNDUS) Informasjonsteknologi og informatikk Master
INTEGRERT PRETROLEUM GEOFAG Matematikk og naturfag Master
INTEGRERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
INTELLIGENT DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTELLIGENTE SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
INTELLIGENTE SYSTEMER OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTENSIV GRUNNLEGGENDE PORTEFØLJE (KUNST OG DESIGN) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERAKSJON DESIGNKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERAKSJONSDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
INTERAKSJONSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INTERAKTIVT DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØR OG MILJØDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØR- OG ROMDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRARKITEKTUR OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRARKITEKTUR OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRDESIGN - DEKORERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERKULTURELL BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON MED BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERN KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ARKITEKTONISK REGENERERING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BANK- OG FINANSSTUDIER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSFINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED BÆREKRAFTIG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED UTØVENDE LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BESKATNING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINES OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS MED FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG SAMFUNNSANSVAR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS, KULTUR OG SPRÅK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, MARKEDSFØRING OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL DESIGNBEDRIFT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG BEDRIFTANSVARLIGHET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG MILJØØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG ØKONOMISK UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FORRETNINGSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FRAKT OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL HANDEL OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL HANDELSREGULERING Jus Master
INTERNASJONAL HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL JUS Jus Master
INTERNASJONAL KOMMERSIELL LOV Jus Master
INTERNASJONAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL LEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARITIM BUSINESS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED FORBRUKERPSYKOLGI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL OLJE- OG GASSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL PUBLISERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
INTERNASJONAL REGNESKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG MILJØØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL RISIKOSTYRING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL UTVIDET STUDIE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING OG ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL VIRKSOMHET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONALE KONFLIKTER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG RELIGIØST MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (INTERNASJONALE RELASJONER) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (MILJØ) Matematikk og naturfag Master
INTERNASJONALE STUDIER (SIKKERHET) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNATIONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNATIONAL BUSINESS OG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNETTSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTER-RELIGIØSE RELASJONER Historie, religion, idéfag Master
INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERING OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERING OG FINANSIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
IRSK OG SKOTSK LITTERATUR Språk, litteratur Master
ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
IT FOR KREATIVE INDUSTRIER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT OG STRATEGISK INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
ITALIENSK Språk, litteratur Master
ITALIENSK Språk, litteratur Bachelor
ITALIENSK OG KUNSTHISTORIE Språk, litteratur Bachelor
ITALIENSK OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
IT-SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT-SYSTEMER ADMINISTRASJON OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
JAPANSK Språk, litteratur Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JORDBRUK / SKOGBRUK / FISKERIFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
JORDBRUK / SKOGBRUK / MILJØFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
JORDEN OG MILJØFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JORDMOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
JORDVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
JORNALISTIKK / MEDIEFAG / KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK - MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK / MEDIEFAG / KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK OG KREATIV SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK OG MEDIA, KULTUR OG IDENTITET Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK OG PR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK, KRIG OG INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JUS Jus Bachelor
JUS Jus Master
JUS - STUDIE I UTLANDET Jus Master
KAPITALFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
KARBON OG ENERGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KARRIEREUTVIKLING OG COACHING Samfunnsfag, psykologi Master
KARRIEREVEILEDNING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
KARTLEGGING OG KONSTRUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KELTISK OG ANGELSAKSISKE STUDIER Historie, religion, idéfag Master
KERAMIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KERAMIKK / GLASS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KERAMISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KINA I KOMPARATIVT PERSPEKTIV Samfunnsfag, psykologi Master
KINEMATOGRAFI FOR FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KINESISK Språk, litteratur Bachelor
KINESISK-ENGELSK OVERSETTELSE Språk, litteratur Master
KINESISK-ENGELSK OVERSETTELSE OG TOLKING Språk, litteratur Master
KIRKEHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
KIROPRAKTORUTDANNING (KIROPRAKTIKK) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI - MEDISINANALYSE OG TOKSIKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJE OG GASS Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJEFELTKJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
KJEMI MED BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED GRØNN NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED MATERIALER Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED VITENSKAPELIG SKRIVING Matematikk og naturfag Master
KJEMIKALSK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJERNEFYSISK VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJERNEKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KJEVEORTOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KJØNN OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, MEDIA OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, UTVIKLING OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSANALYSE OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KLASSIKERE OG KLASSISKE FAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISK OG ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
KLASSISK OG HISTORISK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
KLASSISK SIVILISASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
KLESDESIGN OG KOSTYMEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KLIMAENDRING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: ADMINISTRERE DET MARINE MILJØ Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: KONSEKVENSER OG BEGRENSNING Matematikk og naturfag Master
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KLINISK DYREATFERD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FARMAKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KLINISK FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK JORDMOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KLINISK NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK OG UTVIKLENDE NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KOGNITIV ATFERDSTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOGNITIV OG KLINISK NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOGNITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOMBINERT TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KOMMERSIELL KJØRETØYSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON OG SPRÅKSTUDIER Språk, litteratur Master
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA - ANVENDT KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA - DIGITAL MEDIA OG KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA - FILM OG VISUELLE KUNSTSTUDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA - FOTOGRAFI OG MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA - GLOBAL MEDIA OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA - KOMMUNIKASJON, KULTUR OG MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJONSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOMMUNIKASJONSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMPARATIVE LITTERÆRE STUDIER Språk, litteratur Master
KOMPETANSEUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMPLIMENTÆRTERAPI FOR HELSEVESENET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KOMPONERING FOR FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMPOSISJON OG SONIC KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KOMPOSITTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONFLIKT, STYRESETT OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONSERVASJONSØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KONSERVERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KONSERVERING OG RESTAURERING Historie, religion, idéfag Bachelor
KONSTRUKSJON OG BETONGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSFORVALTNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSPROSJEKTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - OLJE OG GASS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK MED BYGGEKUNST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSULENT INNEN MODERNE KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KONSULENTFIRMAER Økonomi, marked og administrasjon Master
KONTROLLINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONTUR MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOREANSK Språk, litteratur Bachelor
KOREOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KOSMETIKKVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KOSTYMEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOSTYMEDESIGN FOR UTØVENDE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV AUDIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KREATIV DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
KREATIV ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV MEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: DATABEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: DESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MEDIA OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MOTE Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MUSIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: TEATER OG FORESTILLINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG LIVSSKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV OG PROFESJONELL SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - MANUS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - PROSA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING OG ENGELSK LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING OG PUBLISERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KREATIV TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KREATIVE MEDIEFORETAK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KREATIVE VIRKSOMHETER Økonomi, marked og administrasjon Master
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
KREFTSBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KREFTSTUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KRIG OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALETTERFORSKNING MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALTEKNISK- OG ANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALJUS Jus Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMNOLOGI MED ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRINGKASTENDE JOURNALISTIKK: TEORI OG PRAKSIS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KRINGKASTING, JOURNALISTIKK OG MEDIAKOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KRISEHÅNDTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KRISEHÅNDTERING Samfunnsfag, psykologi Master
KRISEHÅNDTERING OG BEREDSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KRISTISK OG KREATIV ANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KROPPSØVING OG IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KULTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KULTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Master
KULTURARV OG MUSEUMSSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KULTURELL EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KULTURELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KULTURELL RESSURSFORVALTNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KULTUREN AV DEN EUROPEISKE RENESSANSEN Historie, religion, idéfag Master
KULTURINDUSTRIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KULTURSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KULTURSTUDIER (KOMMUNIKASJON, MEDIA OG KULTUR) Språk, litteratur Bachelor
KUNNSKAPSOPPDAGELSE OG DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST I PRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST OG DESIGN FORSKNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST OG DESIGN: HISTORIE, KOMMUNIKASJON, BEVARING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST OG DESIGNHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mas