Utdanning innen Ledelse

Studier, skoler og studiemuligheter

  • Skoler
  • Studier
  • Yrker
  • Studiesteder
  • Artikler

Viser relaterte yrker til studieretningen Ledelse

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anleggsleder / Byggleder
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produksere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Bartender
Bartendere jobber med å gjøre klar og servere drikkevarer.
Bestyrer / Styrer
Som bestyrer kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.
Brand manager / Produktansvarlig
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Butikksjef / Butikkledelse
Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene...
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Daglig leder
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Mest faktisk i denne sammenhengen er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.
Diakon
En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. Avhengig av...
Driftsleder
En driftsleder har ansvaret for driften av bedriften
Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
Eksportsjef
Som eksportsjef i for eksempel en mindre bedrift kan dine arbeidsoppgaver være å holde kontakten med kundene, innhente informasjon, inngå avtaler, sjekke kundens kredittverdighet osv.
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Førstekonsulent / Rådgiver
Seksjonen har ansvaret for Kredittilsynets makroøkonomiske-overvåkning, analyser av risiko, lønnsomhet og soliditet i banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser...
Guide
En guide leder omvisninger i byer, museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hotell og resturantsadministrator
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...
Hotellsjef
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...
Hovmester
Hovmester er en stillingsbetegnelse for en overordnet stilling innenfor serveringsbransjen og har sin arbeidsplass på restaurant, hotell eller andre serveringssteder.
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Idrettskonsulent
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Infrastruktur-arkitekt
Infrastruktur berører stort sett alle deler av IT-miljøet. Fra maskinvare og lisenser, til tynnklienter, lagring, nettverk, sikkerhet, operativsystem, databaser og e-postsystemer. En...
Infrastruktur-konsulent
Hovedoppgaver til en infrastruktur-konsulent er design og implementering av løsninger innen IT-infrastruktur. Arbeidet krever flere års erfaring fra IT-infrastruktur innenfor områder som Micr...
Ingeniør – Marin teknikk
Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer.
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Innkjøpssjef / Innkjøpsansvarlig
En innkjøpssjef er ansatt i en bedrift, virksomhet eller annen organisasjon som er ansvarlig for kjøp eller godkjenne oppkjøpet av varer og tjenester som trengs av selskapet.
Innovasjonsleder
Innovasjon er et uunnværlig område for alle bedrifter, og mennesker som kan tilpasse organisasjon og tilbud for morgendagens marked er viktigere enn noensinne. Det handler om å skape nye ideer og om å sette disse ut i livet. Dette er evner som må trenes opp systematisk.
Institusjonsprest
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Instituttleder
En instututtleder har ansvar for hans eller hennes sektor av en organisasjon. Instituttlederne kan jobbe i et selskap, i en institusjon eller nonprofit.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Kateket
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
Kjøkkensjef
I kokkefaget, spesielt på restauranter, brukes ofte titler med opphav i fransk språk, så som chef («sjef»), og suoussjef («nestleder»), spesielt på kjøkken med mange ansatte og en formell organisering. På norsk brukes vanligvis titler som kjøkkensjef, sjefskokk og overkokk om kokker i overordnede stillinger.
Kokk
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Kundekonsulent / Kunderådgiver
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Legesekretær
Legesekretærer utfører laboratorietjenester, skiftestuearbeid, ekspedisjons – poliklinikk og skrivestuetjenester samt arbeid på forkontor....
Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
Logistikkoperatør
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet...
Logistikksjef / Supply Chain Manager
En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Marinbiolog
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Musiker
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personalsjef
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.
Personlig trener
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Prest / Teolog
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.
Prosjektdesigner
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder - Generelt
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren. Betegnelsen er vanlig brukt bl.a. i bygge- og anleggsprosjekter.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reisekonsulent
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
Reiseleder
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Reiselivskoordinator
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Restaurantsjef
Restaurantsjefer arbeider vanligvis ved større hoteller, og gjerne med flere restauranter. Restaurantsjefen har hovedansvaret for den daglige driften av restauranten.
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Salgssjef / Salgsleder
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
Sanger
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Spa- terapeut
En spaterapeut har bredere kompetanse enn en massør, og har derfor muligheter i yrkeslivet. Denne utdanningen bygger også på massasjens viktigste oppgave; å løse opp spenninger i muskulaturen...
Speditør / befrakter
Speditører og befraktere har ansvaret for fortolling og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden. En speditør planlegger og organiserer godstransporter.
Statsviter
Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette...
Studieinspektør (undervisningsinspektør, inspektør)
Studieinspektører bistår rektor i arbeidet med undervisningstilbud og den daglige administrative ledelsen av videregående skole og universitet / høyskole eller har ansvaret for bedriftsintern opplæring...
Turistguide
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Universitetslektor
I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor.
Vinkelner / Sommelier
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.
Webmarkedsfører
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 707 studier innen Ledelse

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ADMINASTRIV ASSISTANSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE - 30 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag videre- og etterutdanning
ADMINISTRASJON OG LEDELSE - AUTORISASJON FOR REGNSKAPSFØRERE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDERSKAP FOR KVINNER Økonomi, marked og administrasjon Master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ADMINISTRASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ADMINISTRATOR AV KULTURELLE OG STORE EVENTER Hotell- og reiselivsfag Bachelor
ADMINISTRERENDE BEDRIFTSYTELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ADMINISTRIV MEDISINSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AKTIVITETSLEDER - LITT AV ALT! Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTUARIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTUARIELL VITENSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT SIKKERHETSSTRATEGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEIDSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ARKITEKTONISK PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK TEKNOLOGI OG KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTURTEKNOLOGI OG BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE - LEDERSKAP I BARN OG UNGES HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARNEHAGELEDELSE Lærer- og lektorutdanning Master
BEDRIFT OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSFINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSINFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE - OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE MED FORETAK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSSTUDIER MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSSTUDIER MED OPERASJONER OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI OG RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEREDSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEREDSKAPSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
BEREDSKAPSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEREDSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BETONGINGENIØR OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEVARINGSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BIBLIOTEK – STYRING OG LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
BIOINFORMATIKKLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI, BIOPROSESSING OG BUSINESSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS (PROFESJONELL UTVIKLING) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESSTRATEGI, LEDERSKAP OG ENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
BUTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGLEDELSE OG PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGNINSVERN (TEKNOLOGI OG LEDELSE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
BÆREKRAFTIG KULTURARVSLEDELSE Historie, religion, idéfag Master
BÆREKRAFTIG MILJØUTVIKLING MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG URBAN LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING (KLIMAENDRING OG RISIKOLEDELSE) Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
COACHING OG RELASJONSLEDELSE EMNE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
COACHING SOM LEDELSESVERKTØY - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
CYBERSIKKERHET OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHETSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG VITENSKAP I LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAPROGRAMMER OG KONTORLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DATASENTER - LEDERSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DEPARTEMENTET, LEDERSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
DESIGN THINKING - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DESIGNLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGNLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGNLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
DESIGNLEDELSE OG KULTURER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGNLEDELSE OG KULTURER Økonomi, marked og administrasjon Master
DETALJHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DETALJHANDELSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Master
DEVOLOPING EFFECTIVE MANAGERS & LEADERS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIABETESOMSORG, UTDANNING OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIGITAL INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DRAMA (TEATERLEDELSE) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRIFTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DRIFTSLEDELSE GARTNER OG GRØNT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
E-BUSINESSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSLEDELSE OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIERSTYRING OG SELSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE 1 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE 2 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENERGIINGENIØR MED MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENERGIINGENIØR MED MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGILEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP MED LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EUROPEISK MASTER I HELSEØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EUROPEISK MASTER I STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EVENT OG SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
EVENT OG TURISTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EVENTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
FARMASI OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASØYTISK ANALYSE MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FASILITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS- OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELLE ANALYSER OG FONDSFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Master
FORHANDLINGER OG KONFLIKTFORSTÅELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
FORRETNINGSADMINISTRASJON (INNOVASJON OG LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSADMINISTRASJON I STRATEGISK INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE (IFP) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
GERIATRI, ELDREOMSORG OG LEDELSE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GLOBAL FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL HELSE OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL PRODUKSJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GRÜNDERLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HELSE OG SOSIALOMSORG (LEDELSE OG LEDERSKAP) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSELEDELSE OG KULTUR - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSEORGANISASJONER OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPOLITIKK OG HELSERETT - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSETJENESTER: LEDELSE, POITIKK OG FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEØKONOMI OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEØKONOMI, POLITIKK OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HMS FOR LEDERE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE - LAVT RISIKONIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS-KULTUR OG LEDELSE: BEREDSKAPS- OG KRISELEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HMS-KULTUR OG LEDELSE: LEDELSE OG ENDRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HMS-KULTUR OG LEDELSE: PROSJEKTOPPGAVE I HMS - 20 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HOTELL- OG DESIGNLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL- OG DESIGNLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL- OG DESIGNLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
HOTELL- OG EVENTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL OG MATSERVICELEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL, RESTAURANT OG TURISTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL-, SPA OG RESORTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELLDRIFTSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
HOTELLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
HOTELLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELLRESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HR LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-LEDELSE - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE OG ANSETTELSESRELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE OG INDUSTRIELLE RELASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) I DEN NORSKE MODELLEN - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
IDRETT - SPESIALISERING I TRENERROLLEN Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT- OG EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
IDRETT- OG FRITIDSLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT OG UNDERHOLDNINGSLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTS- OG UNDERHOLDNINGSLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSARENAER OG EVENTLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSFORVALTNING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSLEDELSE (GOLF) Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSLEDELSE / SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
IDRETTSLEDERSKAP OG UTVIKLING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSTRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
INDIVIDUELL ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
INDUSTRIELL FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSSYSTEMER OG DATALEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG LEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMLEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGILEDELSE FOR BEDRIFTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INFORMASKONSTEKNOLOGI, ADMINISTRASJON- OG ORGANISASJONSENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INGENIØR - BEDRIFTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BUSINESSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MEKANIKK MED PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PROSJEKT OG SYSTEMLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNEBYGDE SYSTEMER MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INNKJØPSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON - SPESIALISERING I LEDELSE OG ORGANISERING Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON - SPESIALISERING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG ENDRINGSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJONSLEDELSE OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON MED BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERN KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED BÆREKRAFTIG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED UTØVENDE LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSTYRESETT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS INNEN KULINARISK KOKKELEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
INTERNASJONAL BUSINESS MED FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, MARKEDSFØRING OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BY- OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL KULTURELL POLISI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL LEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG STYRING INNEN HELSE- OG SOSIALFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED FORBRUKERPSYKOLGI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HELSEOMSORGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I IT-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I OPERASJONER / SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL OLJE- OG GASSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL PRODUKSJONSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL UTVIDET STUDIE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INVESTERING OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERING OG FINANSIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
IT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
IT-LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
IT-LEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Master
IT-SYSTEMER ADMINISTRASJON OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
JUS OG LEDELSE Jus Bachelor
KARBON OG ENERGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KARTLEGGING OG LAND/MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Master
KATASTROFEBEREDSKAP OG GJENOPPBYGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KJEMI MED LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMAENDRING - LEDELSE Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: ADMINISTRERE DET MARINE MILJØ Matematikk og naturfag Master
KLINISK LEDELSE OG SAMHANDLING - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KLUBBLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON I LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KONSTRUKSJON OG PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSPROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSPROSJEKTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKKLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONTOR-, SALGS- OG SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KORLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KORLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KORLEDELSE 1 Estetiske fag, kunst- og musikkfag andre grader/kurs
KORNPRODUKSJON OG DRIFTSLEDELSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KRISTENDOM, LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING Historie, religion, idéfag Bachelor
KULINARISK KOKKEKUNST OG HOTELLELDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
KULINARISK LEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
KULTUR OG LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KULTURELL EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KULTURELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KULTURLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KULTURLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KULTURPROSJEKTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KULTURPROSJEKTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KUNNSKAPSLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
KUNST OG FESTIVALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KUNSTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KVALITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KVANITETS KARTLEGGING OG KOMMERSIELL LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KVANTITATIV FINANISIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KVINNER OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
KYST- OG MARINTEKNOLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LABORATORIEKVALITETSANALYSE OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
LEADERSHIP (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN LEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE - FOKUS PÅ SMÅ BEDRIFTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE - MOTEDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE AV ENDRING - FAGFAG Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE AV KREVENDE MARITIME OPERASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE AV PROFESJONER OG KUNNSKAPSARBEID - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE I ENERGIINDUSTRIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE I FAGLIGE SAMMENHENGER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE I FAGLIGE SAMMENHENGER: INNLEMMING AV STANDAREN FOR LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE I HELSEINFORMASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSESEKTOREN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSETJENESTEN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HÅNDVERKSFAG Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LEDELSE INNEN BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE INNEN DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
LEDELSE INNEN FARER OG KATASTROFER Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN FRAKT OG HAVN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE INNEN HANDELSVARER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN HELSE- OG SAMFUNNSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSSYTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN KREATIV ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE INNEN MILJØ OG JORDENS RESSURS Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN MOTEHANDELSVARER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
LEDELSE INNEN NYE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
LEDELSE INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE INNEN REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE INNEN VERDIKJEDER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED HR Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED MARKEDSFØRING MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG DIGITALE FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG DIGITALISERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG DRIFT AV HELSE- OG VELVÆREKLINIKKER - 40 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE OG ENDRING I ORGANISASJONER (ENDRINGSLEDELSE) - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG HR Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG HR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE OG IT Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG LEDELSESVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING Historie, religion, idéfag Master
LEDELSE OG ORGANISASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG PLANLEGGING I HELSETJENESTER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG SERVICESTRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG STYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG STYRING I HELSESEKTOREN Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE OG ØKONOMISK STYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
LEDELSE VAREHANDEL Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE, FORBEDRINGSKULTUR OG LEAN - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE, NETTBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE (LØM) Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSESVITENSKAP OG MARKEDSFØRINGSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDER OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP I HELSEVESNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDERSKAP INNEN TURISME OG FRILUFTSLIV Hotell- og reiselivsfag Bachelor
LEDERSKAP OG ENDRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDERSKAP OG FORVALTNING INNEN SOSIAL- OG HELSEVESENET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEDERSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDERTRENING Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERTRENING NEW YORK Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERUTVIKLING: HELLAS Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEIARTRENING (2. ÅRS KURS) Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LUFTFARTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LUFTFARTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LUFTFARTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LÆRENDE ORGANISASJON, LÆRENDE SYSTEMER - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
MARINRESSURSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MARINTEKNOLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVIRKSOMHET OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARITIM LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARITIM ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKED OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKED OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
MARKEDSFØRING (OG BEDRIFT) LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING MED REKLAMELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING OG LEDELSE AV TURISTOPPLEVELSER Hotell- og reiselivsfag Bachelor
MARKEDSFØRING OG LEDELSE I BILBRANSJEN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG MERKELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG REKLAMELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
MASKINTEKNIKK OG INDUSTRILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MAT-, DRIKKE- OG RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
MAT-, DRIKKE- OG RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
MATEMATIKK MED LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MATERIALTEKNOLOGI MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MBA - ENERGILEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA - HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I LUFTFARTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIEPRODUKSJON OG MEDIELEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDISINSK BIOTEKNOLOGI OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK LEDERSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MELLOMLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MELLOMLEDER: FRA KOLLEGA TIL LEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
MENIGHET OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium
MERKELEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKEVARER OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE INNEN MOTE OG INTERIØR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MESTERBREV - ETABLERING OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MESTERBREV - LEDELSE BILFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MESTERUTDANNING - FAGLIG LEDELSE, BILFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MESTERUTDANNING - FAGLIG LEDELSE, MØBEL- OG TREFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MESTERUTDANNINGEN - BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE BYGGFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE, ESTETISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE, GRAFISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE, MATFAGENE Hotell- og reiselivsfag kurs
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE, VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LANDMAKT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LUFTMAKT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG MASKINFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, ELEKTRONIKK OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, NAVIGASJON OG SJØMAKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØ OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MILJØINGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG FORURENSINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG KONSULTASJON Matematikk og naturfag Master
MILJØPARTNERSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØVURDERING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
MOTE – MERCHANDISING OG LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE - SALGSFREMMINGSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE- OG LUKSUSVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
MOTE, HANDEL OG LUKSUSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTELEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTEMARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MUSIKK, MENIGHET OG LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKK, TEATER OG UNDERHOLDNINGSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MUSIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
NAUTIKK, MARITIM ØKONOMI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NEDSLAGSHYDROLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NETTVERK OG INFORMASJONSSIKKERHET MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
NETTVERKSSIKKERHETSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA) Økonomi, marked og administrasjon Master
OFFENTLIG POLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
Offiser i frelsesarmeen Historie, religion, idéfag fagskoleutdanning
OPERASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OPERASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERASJON OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OPERASJONER OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONS- OG LEDELSESFAG Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONSUTVIKLING OG RELASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PEDAGOGISK LEDER Pedagogiske fag Bachelor
PERSONALADMINISTRASJON / PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALLEDELSE OG KOMPETANSEUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
POLITIKK, FILOSOFI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
PRAKSISVEILEDNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PRAKTISK LEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRODUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROFESJONELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
PROGRAM OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
PROGRAMVAREINGENIØR MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
PROJECT MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROJECT MANAGEMENT (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
Prosjekt- og prosessledelse Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
PROSJEKTLEDELSE - KONSTRUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PROSJEKTLEDELSE FOR THE BYGDE MILJØ Økonomi, marked og administrasjon Master
PROSJEKTLEDELSE I BYGNINGSMILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTLEDELSE KUNST OG KREATIV NÆRING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
PROSJEKTLEDELSE MED MS PROJECT Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDERPROSESSEN - PLP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTOPPGAVE I PROSJEKTLEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTSTYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTSTYRING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
PROSJEKTSTYRING OG BYGNINGSINFORMASJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PSYKOLOGI, PEDAGOGIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - BREDDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon Master
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - DYBDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon Master
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED INNOVASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
RADIO OG TV-PRODUKSJON OG LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
REDNING, SIKKERHET OG LEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
REGNSKAP MED LEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP, FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP, LEDELSE OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP, LEDELSE OG ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
REHABILITERING, SAMHANDLING OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REISELIVSLEDELSE OG OPPLEVELSESUTVIKLING Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REKLAME OG PR-LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKTORUTDANNING - UTDANNINGSLEDELSE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
RELASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELGION OG LEDERSKAP Historie, religion, idéfag Master
RESERVOAREVALUERING OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
RESSURSFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag årsstudium
RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SALG, SERVICE OG SIKKERHET MED INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNN OG LÆRERLEDELSE Lærer- og lektorutdanning Master
SAMFUNNSENDRING, ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG LEDELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSSIKKERHET OG KRISELEDELSE - ERFARINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Master
SCENE OG PRODUKSJONSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SERVICE OG SAMFERDSEL MED INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDELSE OG DESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
SERVICELEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SERVICELEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI OG INFORMASJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI OG INFORMASJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØRSKAP OG KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
SKOLELEDELSE Lærer- og lektorutdanning Master
SPORT MANAGEMENT / IDRETT OG SAMFUNN Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STATSVITENSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
STORFEHOLD OG DRIFTSLEDELSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
STRATEGI- OG BEDRIFTSUTVIKLING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
STRATEGI OG INTERNASJONAL ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGI OG LEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
STRATEGI, ENDRING OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK INNOVASJONSLEDELSE - MOTE OG TEKSTILER Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK KOMMUNIKASJONSLEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
STRATEGISK LEDELSE OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT MASTER Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRUKTURELL DESIGN OG KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
STRUKTURELL DESIGN OG KONSTRUKSJONSLEDELSE MED BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
STYRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SUPPLY CHAIN OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SYSTEMADMINISTRASJON OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
TEKNOLOGI - KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGI - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGIDESIGN OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGIDESIGN OG -LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGISKE FAG / FLYGELEDER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur andre grader/kurs
TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
TOTAL KVALITETSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
TRANSFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
TRANSPORTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRENINGSLEDELSE OG PERSONLIG TRENING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TURISME OG LEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
TVERRKULTURELL OG BÆREKFRATIG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
TV-LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
UNDERVISNING - LEDERSKAP OG LEDELSE Lærer- og lektorutdanning Master
UNDERVISNINGSLEDERSKAP Lærer- og lektorutdanning Master
UTDANNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
UTDANNINGSLEDELSE, ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
UTØVENDE KUNST OG LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE MASTER I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
UTØVENDE MUSIKK - KORLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
VANN OG MILJØFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
VANN OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNTEKNOLOGI MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VAREHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VERDIBASERT ENDRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
VERDIBASERT LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VITENSKAP I IDRETTSLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
ØKONOMI (MARKEDSFØRINGSLEDELSE) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - ÉN PLANET Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELT I KONFLIKTHÅNDTERING OG KONFLIKTLØSNING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELT I KREATIVITET OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I STRATEGISK PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING MARKEDFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG LEDELSE MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, LEDELSE OG BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI, MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMISK ADMINISTRATIV LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
Å LEDE MEDARBEIDERE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs

Du kan studere Ledelse ved 558 skoler

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Fagskole
AOF - Østfold
AOF Østfold har alltid vært opptatt av å bruke voksenopplæring som et virksomt verktøy, som skal bidra til å endre og bedre individets, organisasjoners og bedrifters hverdag og virke. Derfor er det å tilrettelegge læringen basert på den bakgrunn og de behov den enkelte har, avgjørende for at læring skal gi virkning og bidra til et mer meningsfullt liv.
Universitet
Ara Institute of Canterbury
Din suksess er vår prioritet, og vi tror grunnlaget for suksess er avhengig av en personlig tilnærming til læring med lett tilgang til imponerende ressurser, og vekt på praktisk anvendelse av studiene dine. Som CPIT-student vil du bli undervist av fagfolk og dra nytte av et høyt stab-student forhold. Våre forelesere og veiledere er valgt etter kompetanse på sitt felt og for å dele sine kunnskaper, ferdigheter og tilkoblinger til bransjen for å sikre at du er jobbklar fra dag én.
Universitet
Arts University Bournemouth
Ville du likt å gjøre kreativitet til en karriere? Hva med å begynne på kunstuniversitetet i Bournemouth, for øyeblikket rangert som det beste av sammenlignbare universitetet i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2014) og utnevnt til det beste kunstuniversitetet i Storbritannia av studentene (Which? University Guide 2012).
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
César Ritz College
NÅ STØTTET AV LÅNEKASSEN! César Ritz Colleges utnevnes årlig til en av verdens absolutt fremste skoler innen hotelledelse. Mr. César Ritz var grunnleggeren av Ritz-Paris hotell som er kjent som ett av verdens første lukseriøse hotell.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
Culinary Arts Academy Switzerland
En internasjonal kokk- og konditorutdanning med topp moderne fasiliteter i hjertet av Europa.
Universitet
Dania Academy, University of Applied Sciences
Dania Academy, University of Applied Sciences er en av ni regionale akademier for høyere utdanning i Danmark, og har studiesteder i åtte forskjellige danske byer - Viborg, Randers, Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Skive og Silkeborg.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
ESCP Europe - Berlin
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - London
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - Madrid
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - Paris
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - Torino
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Fagskole
Fagskolen Kristiania Bergen
På våre ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen.
Fagskole
Fagskolen Kristiania Oslo
På våre ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen.
Universitet
Falmouth University
Velger du Falmouth, velger du samtidig det beste universitetet for kunststudier i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2016), hvor fokuset fra dag én er å forberede deg til din karriere.
Høgskole
Forsvarets Høgskole
En utdanning i Forsvaret gir deg et bredt spekter av kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser.
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Universitet
Hotel Institute Montreux (HIM)
NÅ STØTTET AV LÅNEKASSEN! Hotellskolen har lang tradisjon som en av Sveits ledende hotell management skoler. Her får studentene de teoretiske og praktiske ferdighetene som trengs for å starte en vellykket karriere i hotelledelse og hospitality.
Universitet
Hult International Business School - London og Ashridge Estate
Vår sterke possisjon i rankinger er en god måling på hvordan vår udanning positivt påvirker våre studenters liv og karriere. Vi er konsekvent rangert blant top 1 % av handelsskoler av Finacncial Times, noe som gjør at vi er på nivå med handelsskoler som har hundrevis av år med historie.
Universitet
Hult International Business School - New York, San Francisco, Miami, Boston
Vår sterke rangering er et godt mål på den positive virkningen vår utdanning har hatt på våre studentens liv og karrierer. Vi er konsekvent rangert på topp 1% av handelsskoler av Financial Times.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Stord
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Bergen
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Oslo
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Universitet
International College of Management, Sydney
International College of Management, Sydney er en av verdens fremste utdanningsinstitusjoner innenfor ledelse, hotellfag og turisme. Skolen ligger nydelig til på Manly med utsikt over havet og Sydney.
Universitet
IQS - School of Management
IQS Barcelona er et universitet med over 100 års erfaring. Universitetet engasjerer både til personlig og faglig utdanning, på grunnlag av samfunnsengasjement og ønske om overlegen innovasjon innen kunnskap.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
KEA - Copenhagen School of Design and Technology
Med en grad fra KEA får du en praksisorientert høyere utdanning på akademisk nivå, utviklet i nært samarbeid med regionens næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Danmark og utlandet. Vi er i konstant dialog med selskap- og næringslivets organisasjoner for å holde utdanningsprogrammene oppdaterte i form og innhold. Dette sikrer at utdanningen møter dagens krav og behov for et dynamisk arbeidsmarked. Du blir derfor godt forberedt ved å velge KEA.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
Nankai University
Grunnlagt i 1919, har Nankai University 93 års historie. Det anses å være en av de mest omfattende universitetene med et bredt spekter av kurs. Nankai har utviklet samarbeidsrelasjoner med 300 høyskoler og forskningsinstitutter i over 40 land.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Høgskole
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning for grunnskolelærere og førskolelærere og flere ulike bachelor- og mastergradsstudier innen pedagogikk, kristendom/religion og interkulturell forståelse.
Høgskole
Norges Handelshøyskole (NHH)
NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.
Høgskole
Norges Idrettshøgskole
På NIH studerer vi organisert idrett, kroppsøving, dans, friluftsliv, mosjon og trening i alle former.
Universitet
School of Hotel and Design Management (IHTTI)
NÅ STØTTET AV LÅNEKASSEN! IHTTI School of Hotel and Design Management er en av Sveits og verdens ledende skoler innen hotelledelse. Her forbereder skolen studentene for en strålende karriere i den internasjonale hotellbransjen.
Universitet
Southampton Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
Swiss Hotel Management School (SHMS)
NÅ STØTTET AV LÅNEKASSEN! Swiss Hotel Management School, verdens vakreste hotellskoler og en av Sveits mest berømte og prestisjefylte hotellskoler. Her studerer du i et miljø som puster hotelletledelse og luksus.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
Toulouse Business School, Barcelona
Toulouse Business School, Barcelona, tilbyr studier i hjertet av Barcelona, et dynamisk europeisk forretningssenter og en av verdens mest populære kosmopolitiske destinasjoner.
Universitet
Toulouse Business School, Toulouse
Toulouse Business School (TBS) er opptatt av å tilby sine studenter analytiske ferdigheter, faglige nettverk, og fleksibiliteten som kreves for å tilpasse seg, være kreativ og forutse endringer. Som en del av et økonomisk, kulturelt og pedagogisk senter i hjertet av Europa, vil våre studenter ha kunnskapen og nettverket for å lykkes uansett hvor karrieren bringer dem.
Fagskole
Treider Bergen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Oslo
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Trondheim
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.
Universitet
VIA University College - Horsens
VIA University College er Danmarks største University College, også kjent internasjonalt som et University of Applied Sciences. Vi har i alt 18.500 studerende hvorav 2.500 er internasjonale studenter fra hele verden.

Du kan studere Ledelse 82 steder

Alta er en kommune i Finnmark fylke. Alta er Finnmarks mest folkerike kommune, og mens de fleste andre kommuner i fylket har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst.
Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Bø er en kommune i Telemark. Den grenser i nord til Notodden, i øst til Sauherad, i sør til Nome, og i vest til Kviteseid og Seljord. Høyeste punkt er Jøronnatten (1275 moh.). Arealet er på 263,11 km² og befolkingstallet ligger på rundt 5 782.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Elverum er en kommune i Hedmark. Tettstedet Elverum består av Leiret på østsiden og Vestad på vestsiden av Glomma. Tettstedet har - som sentralsted for Østerdalen og den nordre delen av Solør - hatt en raskere vekst enn kommunen som helhet.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Gjøvik er en by og kommune i Oppland, og den mest folkerike bykommunen i region Innlandet. Tettstedet Gjøvik har 19 261 innbyggere.
Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad har 20 957 innbyggere per 1. juli 2011.
Halden er en by og storkommune i Østfold. Halden har med sine mange skoler og lærere vært en viktig utdanningsplass - for Østfold, Norge og nordre Bohuslän i Sverige. Og Halden er den dag i dag hovedbasen for Høgskolen i Østfold.
Harstad, kommune helt sør i Troms fylke, på nordøstsiden av Hinnøya, ut mot Vågsfjorden, omfatter dessuten den sørvestlige del (69,3 km2) av Grytøya samt flere mindre øyer.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Hønefoss er en by på Østlandet og ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres.
Hå kommune ligger sørvest i Rogaland fylke og grenser i nord til Klepp og Time, i øst til Bjerkreim og i sør til Eigersund. Kommunen består av den sørlige parten av Jæren i tillegg til enkelte nordlege deler av Dalane.
Kongsberg er en bykommune i Buskerud, kommunen har et areal på 792 km², og har 24 739 innbyggere.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Lillehammer er en kommune sør for Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Tettstedet Lillehammer har 20 857 innbyggere.
Tettsted og administrasjonssenter i Rana kommune, Nordland, innerst i Ranfjorden. Tettstedet omfatter Grubhei i øst, Selfors, Ytteren og Båsmoen i nord, og Andfiskå/Hauknes i sørvest.
Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Molde kommune dekker 362 km² og har 25 686 innbyggere. Selve byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp.
Moss, kommune i Østfold fylke, ved Oslofjorden, ca. 60 km sør for Oslo. Omfatter Jeløy, fastlandet mellom Vansjø og Mossesundet, samt den store Dillingøy i Vansjø.
Kommune i Nordland fylke, omkring innerste del av Ofotfjorden, grenser i nord til Troms fylke, i øst og sør til Sverige, og i vest og sørvest til hhv. Evenes og Ballangen kommuner.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Ringsaker, kommune i Hedmark fylke, omfatter bygdene som ligger vest og nord for Hamar. Ringsaker har størst jordbruksareal av alle landets kommuner, likeledes flest driftsenheter.
Råde, kommune i Østfold fylke, nord for Fredrikstad, mellom Vansjø og Oslofjordens armer Kurefjorden og Krokstadfjorden.
Skaun, kommune i Sør-Trøndelag fylke, rett sørvest for Trondheim kommune. Skaun ligger i åslandskapet mellom Orkladalen og Gauldalen og ut mot Orkdalsfjorden og Gaulosen i nord.
Sogndal, kommune i Sogn og Fjordane, omkring Sogndalsfjorden, en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfatter det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen.
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Steinkjer, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved nordøstsiden av Beitstadfjorden, en utløper i nordlige del av Trondheimsfjorden og ved utløpene av Steinkjerelva og Figga.
Stord, kommune i Hordaland fylke, i Sunnhordland, omfatter den sørøstlige halvparten (ca. 127 km2) av øya Stord, øyene Huglo (13,9 km2), Føyno (1,3 km2) og noen småøyer.
Surnadal, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, grenser i øst til Sør-Trøndelag. Surnadal ligger øst for Halsafjordens indre armer, omkring Åsskardfjorden, Hamnesfjorden, Surnadalsfjorden og Todalsfjorden og strekker seg ca. 30 km østover fra hovedfjorden.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Tvedestrand er en by og kommune i Aust-Agder. Kommunen ligger mellom Arendal i sør og Risør i nord. Bosetningen er spredt innover landet, med mange tettbebyggelser langs kysten. Flere øyer har ennå fast bosetning. I hele kommunen bor det rundt 6 000 innbyggere.
Ulstein, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger sørvest for Ålesund og omfatter den vestlige halvdel av øya Hareidlandet, øyene Dimnøy (Dimna) og Eika, samt noen mindre øyer.
Vesterålen er et øydistrikt lengst nord i Nordland fylke som ligger rett nord for Lofoten. Vesterålen består av de fem kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Geografisk omfatter Vesterålen øyene Andøya, Langøya, Hadseløya, den vestlige delen av Hinnøya, den nordlige delen av Austvågøya og flere andre, mindre øyer. Vesterålen hadde 30 419 innbyggere (1. januar 2015), fordelt på Andøy (4 993), Bø (2 642), Hadsel (8 112), Sortland (10 129), og Øksnes (4 562). Vesterålen er rik på fortidsminner, og funn viser at man med sikkerhet kan fastslå at det har vært bosetning her helt fra yngre steinalder. Sortland har videregående skole og Nord Universitet har en avdeling.
Volda er en kommune og et tettsted på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i nord og øst til Ørsta, i sør til Hornindal og Eid og i vest til Vanylven. Vest for åpninga til Voldsfjorden er kommunene Herøy og Ulstein.
Østre Toten, kommune i Oppland fylke, på vestsiden av Mjøsa sør for Gjøvik.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Åmot er en kommune i Hedmark fylke, i Østerdalen. På Rena ligger Høgskolen i Hedmark med avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk.
Ås er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser til Vestby, Frogn, Oppegård og Ski i Akershus og Hobøl i Østfold.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Belgia er på størrelse med Nordland, og er et av Europas minste og tettest befolkede land. Befolkningen er på 11 041 266 innbyggere (2012). Hovedstad er Brussel. I Belgia kan du velge å studere på fransk i Wallonia eller på nederlandsk i Flandern. Det finnes muligheter for engelskspråklige programmer, men de fleste er på masternivå.
Bosnia-Hercegovina er en forbundsstat i Sørøst-Europa. Landet har to delstater, kalt entiteter: Føderasjonen Bosnia-Hercegovina og Republika Srpska. Distriktet Brčko nord i Bosnia utgjør en egen administrativ enhet. Bosnia-Hercegovina har tre offisielle språk, bosnisk, serbisk og kroatisk. Hovedstaden er Sarajevo. Det er fire universiteter i landet, disse ligger i byene Sarajevo, Banja Luka, Mostar og Tuzla.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
De forente arabiske emirater er en føderal republikk i Midtøsten. Landet består av syv stater kalt emirater og grenser til Oman og Saudi-Arabia. Hovedstaden er Abu Dhabi, mens Dubai er den største byen. Offisielt språk er arabisk, men engelsk er veldig vanlig å snakke. Ved Emirates Academy of Hospitality Management i Dubai kan du studere hotell- og reiselivsbransjen. Dubai er også den hurtigst voksende turistdestinasjonen i verden og mer enn 100 hoteller er planlagt og under konstruksjon. Du er tilnærmet garantert jobb etter endt utdanning
Republikken Estland er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet av de tre republikkene som utgjør Baltikum. Det grenser mot Østersjøen i nord og vest, mot Latvia i sør og Russland i øst. Høyere utdanning i Estland har samme oppbygging som vi kjenner fra resten av Europa. Etter fullført videregående skole kan du ta en tre- eller fireårig bachelorgrad, Bakalaureusekraad. Etter fullført bachelorgrad kan du ta en ett- eller toårig mastergrad, Magistrikraad. En fireårig doktorgrad, Doktorikraad, kan tas etter oppnådd magisterikraad. Profesjonsstudier som medisin, tannlege, veterinær, ingeniør og lærer varer fra fem til seks år. Utdanningen er hovedsakelig på estisk, men det finnes noen engelskspråklige muligheter.
Filippinene er en øynasjon i Stillehavet, som består av 7 107 øyer omkring 100 km sørøst for det asiatiske fastlandet. Manila er hovedstad på Filippinene og ligger på øya Luzon. Landets offisielle språk er engelsk og filippinsk. På Filippinene finnes det over 400 utdanningsinstitusjoner.
Finland, er et land i Norden, nordøst i Europa. Landet grenser til Norge, Sverige og Russland, og har også en lang kystlinje mot Østersjøen. Hvis du snakker finsk har du ubegrensede studiemuligheter blant Finlands over 16 universiteter og 25 høgskoler. Det finnes også utdanninger på svensk og engelsk, og det er nok disse utdanningene som er mest aktuelle for norske studenter. Finland har det samme utdanningssystemet som vi kjenner fra Norge, med treårige bachelorgrader og toårige mastergrader.
Frankrike i Europa strekker seg fra Middelhavet til Nordsjøen, og fra Rhinen til Atlanterhavet. Landet grenser til Andorra, Belgia, Italia, Luxembourg, Monaco, Spania, Sveits og Tyskland. Universitetene tilbyr de fleste fagretninger på alle nivåer. Videre finnes det kortere fagutdannelser, og ikke minst en rekke til dels svært spesialiserte utdannelser innen blant annet arkitektur, kunst og håndverk; musikk, teater og film; journalistikk og mediefag.
Den indonesiske republikk er et land bestående av 17 508 øyer i Sørøst-Asia mellom Australia og det asiatiske fastlandet. Hovedstaden heter Jakarta og har ca 15 millioner innbyggere .Det eksisterer en rekke ulike språk i Indonesia. De fleste innbyggerne i landet snakker sitt lokale språk, i tillegg til dette lærer alle indonesiere språket bahasa indonesia, som er republikkens offisielle språk. Det finnes en rekke studiesteder i Indonesia og landet har mange internasjonale studenter.
Irland er et land og en republikk på øya Irland, utenfor den nordvestlige kysten av Europa. Den største byen i Irland er hovedstaden Dublin med 1 045 769 innbyggere og ligger ved østkysten. Den rivende økonomisk utvikling de siste åra gjør hovedstaden Dublin til en moderne storby med gammeldags sjarm. I tillegg til de sju statlige universitetene finnes det en rekke tekniske- og private høgskoler.
Island er verdens attende største øy og den nest største i Europa (etter Storbritannia). Island ligger like sør for polarsirkelen, om lag 1000 km vest for Norge. Øyas hovedstad og største by er Reykjavík. På Island er det 7 utdanningsinstitusjoner, både statlige og private, som tilbyr studier på universitetsnivå. Pensum er på engelsk i de fleste fag, det er imidlertid på islandsk i fag med lokalt innhold, for eksempel juss. I noen fag er deler av pensumet på nordiske språk.
Italia, er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa. Landet er en republikk, og omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Det er 61 statlige (statali) universiteter i Italia. Tre av disse er tekniske universiteter (politecnico) og to er universiteter for utlendinger (per stranieri). I tillegg finnes det spesialiserte høyskoler som kunstakademier (accademie di belle arti), musikkonservatorier (conservatori di musica) og egne skoler innen film og dans og drama. Italia tilbyr også private universiteter som er statlige godkjente (libera). Dessuten er det et stort og økende tilbud av akkrediterte private akademier der mye av undervisningen foregår på engelsk.
Japan er et land i øst-Asia som befinner seg ved Stillehavet, øst for den koreanske halvøy. Japan består av en kjede av øyer. Hovedstaden er Tokyo og her bor ti prosent av Japans innbyggere. I Japan er det offisielle språket japansk og tales av omkring 130 millioner mennesker. Undervisningen i Japan foregår hovedsakelig på japansk. Nivå 1 eller 2 på Japanese Proficiency Test, regnes for å være tilstrekkelig til å kunne følge undervisningen på et universitet. Disse nivåene krever 600–900 timer språkstudier, eller 1–2 års intensivkurs i Japan å oppnå. Japan har over 770 universiteter.
Folkerepublikken Kina, vanligvis omtalt som Kina, er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land. Det er hele 1 339 724 852 innbyggere i Kina, noe som utgjør ca. 20 % av verdens befolkning. Hovedstaden er Beijing, og det offisielle språket er Kinesisk. Undervisninsspråket er også kinesisk, men det finnes en del grader på engelsk. Det er i dag over 30 millioner kinesiske studenter som går på ett av de i overkant av 3000 universitetene og høyskolene rundt om i landet. Av disse 3000 universitetene tar omkring 600 av disse imot internasjonale studenter.
Malaysia er et land i Sørøst-Asia. Det er en føderasjon som består av tretten delstater og tre føderale territorier. Den nasjonale hovedstaden Kuala Lumpur ligger nordvest på fastlandet. Regjeringa holder til i den administrative hovedstaden Putrajaya, like sør for Kuala Lumpur. Nasjonalspråket malayisk er nokså likt indonesisk og de fleste malaysiere kan engelsk. Malaysia har 18 offentlige og over 30 private universiteter i tillegg til en rekke høyskoler. Det finnes også tre australske universiteter og ett britisk.
Nederland er et land i Vest-Europa som ligger mellom Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Nederland har ca 20 universiteter og mer enn 50 hogescholen (høyskoler). Studieåret i Nederland er inndelt i to semestre, fra september til desember og fra januar eller februar til juni eller juli. Språktesten Staatsexamen Nederlands als tweede taal - NT2 nivå II kreves for opptak til de fleste studier på nederlandsk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Polen er et land i Sentral-Europa. Polens befolkning utgjør over 38,1 millioner mennesker, for det meste bosatt i store byer som Łódź, landets historiske hovedstad Kraków eller nåværende hovedstad Warszawa. Polen har 457 læresteder for høyere utdanning, der 131 er offentlige og 326 er private. Det finnes rundt 400 forskjellige studieprogram på engelsk. Lærestedene bestemmer selv fagkrav, karakterer og eventuelt om du trenger en språktest. Aktuelle engelskspråklige tester kan være IELTS eller TOEFL.
Puerto Rico, er en øygruppe i Karibia, med 3 944 259 innbyggere. Hovedstaden er San Juan og offisielle språk er spansk og engelsk.
Singapore er en republikk i Sørøst-Asia. Landet danner en kombinert øy og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya. Hovedstaden heter også Singapore og er en moderne by. Offisielle språk er engelsk, kinesisk, malayisk og tamilsk. Singapore har fire universiteter og fem høyskoler (polytechnics).
Spania er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania. Byen har over 3,2 millioner innbyggere. Madrid ligger midt i Spania på 667 meters høyde. Spania har over 50 offentlige og 27 private universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner. For å få støtte fra Lånekassen og være sikker på at utdanningen din godkjennes i Norge, må du velge læresteder og grader godkjent av spanske utdanningsmyndigheter (grado/master oficial). Undervisingen foregår på spansk. Du må kunne spansk godt for å ha utbytte av undervisningen. Noen universiteter vil kreve at du tar språktesten DELE, på nivå B2. Enkelte bachelor- og mastergrader og opplegg for utvekslingsstudenter foregår på engelsk, og tilbudet er mer utbredt på private universiteter.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Sveits er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa, som utgjør en vesentlig del av fjellkjeden Alpene. Bern er sete for den føderale regjeringen, benevnes Bundesstadt, og er dermed landets hovedstad. De viktigste økonomiske sentrene er landets to «verdensbyer», Zürich og Genève. Sveits er et av de rikeste landene i verden. Undervisningsspråket er tysk, fransk eller italiensk. Det finnes også engelskspråklige undervisningstilbud. Det finnes i alt 12 læresteder for høyere utdanning i Sveits som tilbyr forskning, 10 universiteter og to teknologiske høyskoler. Sveits har også 9 høyskoler (Fachhochschulen) hvorav to er private samt 14 lærerhøyskoler (Pedagogische Hochschulen).
Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det femte største i Europa, og det har en befolkning på om lag 9,5 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med ca 2 100 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö. Sverige er omtrent likt som Norge med tanke på skoletilbud, og du kan ta en hel bachelorgrad (kandidat), mastergrad eller ta et eller flere enkeltkurs i Sverige. Högskoleprovet er en svensk allmennkunnskapstest som består av matematikk, svensk og engelsk. Tar man prøven stiller man i HP-kvote i tillegg til karakterkvote. Prøven koster 350 SEK og resultatet er gyldig i 5 år. Cirka 1/3 av plassene fordeles på grunnlag av resultat fra högskoleprovet. Om du søker med snittet fra denne prøven må du likevel oppfylle studiets (eventuelle) fagkrav.
Sør-Korea er et land som ligger på den sørlige delen av Koreahalvøya i Øst-Asia. Hovedstaden Seoul huser femteparten av landets innbyggere og sammen med byens forsteder halvparten. Koreansk snakkes av vel 78 millioner mennesker og er offisielt språk i Sør-Korea. Det finnes 411 universiteter i Sør-Korea, både offentlige og private. Universitetene er i stor grad selvstyrte og du søker direkte til universitetene. Om du ønsker å studere på koreansk, må du som regel bestå språktesten, Test of Proficiency in Korean, før du kan bli tatt opp på studiet. Testen kan tas to ganger i året, i april og i september. Testen kan dessverre ikke tas i Norge, men mange andre steder i Europa. Det finnes også studier på engelsk.
Taiwan er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Den mandelformede øya er på 36 000 kvadratkilometer. Det offisielle språket er taiwansk. Taipei er Republikken Kinas provisoriske hovedstad og den største byen på Taiwan.
Thailand er et land i Sørøst-Asia. Landet har om lag 70 millioner innbyggere, og har et areal på 514 000 km². Hovedstaden er Bangkok og er en av de raskest voksende byene i verden. Thai er landets offisielle språk. Thailand har over 60 universiteter. Du kan velge mellom 290 engelskspråklige bachelorprogrammer, 350 engelskspråklige masterprogrammer og 200 engelskspråklige doktogradprogrammer. De fleste lærestedene som tilbyr engelskspråklige studier ligger i området rundt Bangkok, men det finnes også noen tilbud sør og nord i landet.
Tyskland er et land i Sentral-Europa. Med over 80 millioner innbyggere er Tyskland Europas mest folkerike land, dersom man ser bort fra Russland, som delvis ligger i Asia. Det offisielle språket er tysk og hovedstaden er Berlin, som også er landets største by. Tyskland har 380 statlig godkjente universiteter og høyskoler. Undervisningsspråket er stort sett tysk, men du vil også finne utdanninger som undervises på engelsk, spesielt innenfor businessfag, men også innenfor andre fag på masternivå. De fleste læresteder krever at du avlegger en språktest i forkant av studiene. På skolenes hjemmesider vil du se hvilke språktester og nivå de godkjenner.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.
Østerrike, er en forbundsstat i Sentral-Europa, og består av ni delstater, hvert med eget parlament og regjering. Wien er Østerrikes hovedstad og største by. Det offisielle språket er tysk, som snakkes i dialektiske former. Ut over det er slovensk, kroatisk og ungarsk anerkjente minoritetsspråk. Undervisningsspråket i Østerrike er tysk, men det finnes også noen engelskspråklige studiemuligheter. Østerrike har 22 offentlige universiteter og 13 private. Universitetene i Wien, Graz, Innsbruck, Linz og Salzburg tilbyr studier innen alle klassiske universitetsfag. De andre universitetene er spesialisert innenfor ulike fagområder, f.eks. skog- og jordbruk, økonomi, medisin, veterinærmedisin og pedagogikk. Det amerikanske universitetet Webster University i Wien har all undervisning på engelsk.

Annonser:

 
FILM OG MEDIER
 
DESIGN OG KOMMUNIKASJON
 
HELSE
 
MARKEDSFØRING OG INNOVASJON

LEDELSE OG HR
 
TEKNOLOGI / IT
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MUSIKK OG SCENE
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MASTER LEDELSE
 
 
INTERNASJONALE STUDIER / FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER
 
 
REGNSKAP OG LØNN
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
PROSJEKTLEDELSE
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 


Se studier innen markedsføring og innovasjon

Se studier innen ledelse og HR

Se studier innen teknologi og IT

Se studier innen helse

Se studier innen design og kommunikasjon

Se studier innen film og medier

Se studier innen musikk og scene

Bestill studieveiledning

NKI NETTSTUDIER
• Fleksible studier
• Personlig oppfølging
• Yrkesrettede studier
• Smarte verktøy

VELG DITT NIVÅ:
Fagskole I Yrkesrettet utdanning I Ta opp fag I Yrkesfag VGS I Korte kurs I Høyskole I Videre- og etterutdanning I Voksenopplæring

GÅ TIL HJEMMESIDEN

TREIDER FAGSKOLER
• Praktiske og direkte jobbkvalifiserende studier
• Dagstudier over et halvt eller ett år
• Kveldsstudier over ett år
• Nettstudier

STUDIER INNEN:
IT I Reiseliv I Logistikk I Markedsføring og ledelse I Helse I Kontor og administrasjon I Økonomi og personal I Design I Mote

GÅ TIL HJEMMESIDEN


Bli personlig trener hos Active Education (les mer)


Godt fagmiljø    Komplett utdannelse    Garanterte jobbmuligheter

Nettstudier / samlinger i Oslo:

Nettstudier / opphold i Florida:

Lær mer om våre studieløp:

LES MER OM ÅRSSTUDIET
LES MER OM BASISUTDANNINGEN

LES MER OM STUDIET I FLORIDA
LES MER OM ÅRSSTUDIET

LES MER OM ÅRSSTUDIET
LES MER OM GRUNNUTDANNINGEN
LES MER OM STUDIET I FLORIDA


VINN GRATIS STUDIEPLASS!
Nå kan du bli personlig trener i Florida helt gratis! Active Education gir bort to studieplasser til en heldig vinner som får ta med seg en venn. Vi ordner flybillett, bosted og alt du trenger for et fantastisk opphold!
Les mer og delta her

   

Markedsføring og innovasjon

  

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

 

Bachelor i digitalisering og økonomi

 

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

 

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

 

Bachelor i digital markedsføring

Årsstudium i markedsføring og salg - (nettstudium)

 

Årsstudium i Bedriftsøkonomi (nettstudium)

 

 

 

   

Ledelse og HR

  

Bachelor i HR og personalledelse

 

Bachelor i ledelse og servicestrategi

 

Bachelor i innkjøpsledelse