Utdanning i Molde

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i Molde Det er 7 registrerte skoler som tilbyr studier i Molde, og du kan velge mellom 119 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i Molde: Høgskole , Folkehøgskole , Videregående Vi har også 10 relaterte artikler som omhandler utdanning i Molde. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Artikler

Viser 119 studier i Molde

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AUSTRALIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE I KOMMUNE- OG SPESIALHELSETJENESTEN, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
BEDRIFTSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BETONGFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
BÆREKRAFTIG LOGISTIKK OG SIRKULÆR ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
CNC-MASKINERINGSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
DATA OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DESIGN OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
EKSTREMSPORT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
FOTBALL Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FRILUFTSLIV Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
HABILITERING OG MILJØARBEID, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSE- OG OPPVEKSTFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG SOSIALFAG - KLINISKE HJELPERELASJONER OVERFOR SÅRBARE GRUPPER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT OG ADVENTURE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3
IKT-SERVICEFAG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2
INDUSTRIMEKANIKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
INDUSTRIRØRLEGGERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
INDUSTRITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
IT OG DIGITALISERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
JUS Jus årsstudium
JUS OG ADMINISTRASJON Jus Bachelor
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDERTRENING Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
LOGISTIKK - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Master
MARIN LOGISTIKK OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-1
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STUDIEFORBEREDENDE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-3
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
MUSIKK, DANS OG DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
NATURFAG VG3 PÅBYGGING MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
OFFENTLIG ANSKAFFELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PETROLEUMSLOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PETROLEUMSLOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PLATEARBEIDERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPENTANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
PRAKSISVEILEDNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED INNOVASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-3
REISELIV Hotell- og reiselivsfag vgs-2
SALG, SERVICE OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SALG, SERVICE OG SIKKERHET MED INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SAMFUNNSENDRING, ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICE OG SAMFERDSEL MED INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SKI, BRETT, SNOWBOARD Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORTS MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
SURFING, VANNSPORT, SEILING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
SVEISERFAGER, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TRENING OG KOSTHOLD Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
TRYGG LEGEMIDDELHÅNDTERING - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
TØMRERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VOLDSRISIKOVURDERING AV MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER, DELTID - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR
 
POLITIKK OG PÅVIRKNING
 
PEDAGOGIKK
 
ERNÆRING
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:


Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i akupunktur, deltid

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i ernæring og helse (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Årsstudium i PR og kommunikasjonStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i skuespill

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon