YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) (Vg3)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) (Vg3). Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur. Det er 41 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 41 studiesteder. Det er registrert 106 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) (Vg3).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Bussjåfør
En bussjåfør må være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Bussjåfør har flere ruter å velge mellom, på VGS kan du studere yrkessjåførfag, eller så kan du ta førerkort for buss (klasse D) samt et 140 timers kurs i yrkessjåførkompetanse for persontransport (YSK) ved en godkjent trafikkskole.
Distribusjonssjåfør
En distribusjonssjåfør er en yrkessjåfør som jobber med frakt av gods, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport. Det er påkrevd riktig type førerkort, og for frakt av farlig god kreves også ADR kompetansebevis.
Yrkessjåfør
En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport. Det er påkrevd riktig type førerkort, og for frakt av farlig god kreves også ADR kompetansebevis.

Viser 106 studier relatert til YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) (Vg3)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ANLEGGSGARTNERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ANLEGGSRØRLEGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ASFALTFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
AVIONIKERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BANEMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BETONGFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BILFAGET, LETTE KJØRETØY (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BILFAGET, TUNGE KJØRETØY (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BILLAKKERERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BILPLEIEFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BILSKADEFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BOREOPERATØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNN- OG BOREFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNNFAGET, ELEKTRISKE KABELOPERASJONER (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNNFAGET, HAVBUNNSINSTALLASJONER (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNNFAGET, KOMPLETTERING (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNNFAGET, KVEILERØROPERASJONER (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNNFAGET, MEKANISKE KABELOPERASJONER (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BRØNNFAGET, SEMENTERING (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BØKKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
BØRSEMAKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
CHASSISPÅBYGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
CNC-MASKINERINGSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
DIMENSJONSKONTROLLFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
DRONEOPERATØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ELEKTRIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ELEKTROREPARATØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ENERGIMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ENERGIOPERATØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
FILIGRANSSØLVSMEDFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
FINMEKANIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
FJELL- OG BERGVERKSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJONER (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
FLYTEKNISKE FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
GJENVINNINGSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
GRAFISK PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
GULLSMEDFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
HAVBRUKSTEKNIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
HEISMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
HJULUTRUSTNINGSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIELL OVERFLATEBEHANDLING (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIMALERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIMEKANIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIOPPMÅLINGSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRIRØRLEGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRISNEKKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRISØMFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRITAPETSERERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
INDUSTRITEKSTILFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ISOLATØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
KJEMIPROSESSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
KOMPOSITTBÅTBYGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
KRAN- OG LØFTEOPERASJONSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
LABORATORIEFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET (FAGOPPLÆRING I SKOLE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
LOGISTIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
LÅSESMEDFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MALER- OG OVERFLATETEKNIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MARITIM ELEKTRIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MATROSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MODELLBYGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MOTORMEKANIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MOTORSYKKELFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
MURER- OG FLISLEGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
NDT-KONTROLLØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
OPTRONIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ORGELBYGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
PLASTFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
PLATEARBEIDERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
POLYMERKOMPOSITTFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
PRODUKSJONSELEKTRONIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
RESERVEDELSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
RØRLEGGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SERIGRAFIFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SIGNALMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SKIPSMOTORMEKANIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SMEDFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SNEKKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SVEISEFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
SØLVSMEDFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TAVLEMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TEKSTILRENSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TOGELEKTRIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TRELAST- OG LIMTREPRODUKSJONSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TRUCK- OG LIFTMEKANIKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
TØMRERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VASKERIFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VEI- OG ANLEGGSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VEIDRIFT- OG VEIVEDLIKEHOLDSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VENTILASJONSTEKNIKKFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VERKTØYMAKERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
VIKLERFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3
YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Vg3

Du kan studere YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) (Vg3) ved 41 skoler i Norge:


Steder hvor du kan studere YRKESSJÅFØRFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) (Vg3)

Alta er en kommune i Finnmark fylke. Alta er Finnmarks mest folkerike kommune, og mens de fleste andre kommuner i fylket har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst.
Lindås er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Masfjorden og Modalen, og i vest mot Radøy og Austrheim.
Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Antall innbyggere i kommunen har i 2011 passert 42 600. Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i nordvest mot Froland, og i nordøst mot Tvedestrand.
Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Hadsel, kommune i Nordland fylke, i Vesterålen. Omfatter Hadseløya (102 km2), den sørligste delen av Langøya (98 km2), den nordøstre delen av Austvågøy (203 km2), og sørvestre delen av Hinnøya (150 km2).
Harstad, kommune helt sør i Troms fylke, på nordøstsiden av Hinnøya, ut mot Vågsfjorden, omfatter dessuten den sørvestlige del (69,3 km2) av Grytøya samt flere mindre øyer.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Askim er en kommune i Østfold fylke, sør for Øyeren og øst for Glomma som her gjør en bue mot vest.
Kristiansund, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger på øyer ved utløpet av de store fjordene på Nordmøre.
Larvik, kommune i Vestfold fylke, omkring Larviksfjorden og nedre del av de to vassdragene som munner ut her, Farriselva (Siljanvassdraget) og Numedalslågen. Larvik er Vestfolds største kommune, både etter areal og folketall.
Skedsmo er en kommune i Akershus fylke og avstand til Oslo sentrum er 18 km. Skedsmo er landets aller raskeste voksende kommuner med en befolkningsvekst på 3,8 % i 2007.
Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Molde kommune dekker 362 km² og har 25 686 innbyggere. Selve byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp.
Moss, kommune i Østfold fylke, ved Oslofjorden, ca. 60 km sør for Oslo. Omfatter Jeløy, fastlandet mellom Vansjø og Mossesundet, samt den store Dillingøy i Vansjø.
Notodden, kommune nordøst i Telemark fylke, strekker seg fra Blefjell (med bl.a. Tverrgrønut, 1305 moh.) på grensen mot Tinn kommune og Buskerud i nordøst til Lifjell på grensen mot Seljord i sørvest.
Orkdal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørvest for Trondheim omkring Orkdalsfjorden og de nederste 20 km av Orklas dalføre samt flere mindre sidedaler i vest.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Sandnes, kommune i Rogaland fylke, ved botnen og på østsiden av Gandsfjorden; bysenteret ligger ved fjordbotnen 14 km sør for Stavanger sentrum.
Sel, kommune i Oppland fylke, i Nord-Gudbrandsdal, omfatter hoveddalen fra Sjoa til 20 km nord for Otta, på vestsiden dessuten nedre deler av Sjoas og Ottas dalfører. På østsiden når Sel inn i den vestlige del av Rondane.
Sogndal, kommune i Sogn og Fjordane, omkring Sogndalsfjorden, en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfatter det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen.
Stjørdal er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Stjørdal ligger øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden, grenser i sør til Sør-Trøndelag fylke.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Ullensaker er en kommune i Akershus med 31 194 innbyggere og er stadig i vekst. Kommunen huser Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn på Gardermoen
Vennesla, kommune i Vest-Agder fylke, nord for Kristiansand, grenser i nord og nordøst til Aust-Agder fylke.
Østre Toten, kommune i Oppland fylke, på vestsiden av Mjøsa sør for Gjøvik.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Åsnes, kommune i Hedmark fylke, i Solør, mellom Våler i nord og Grue i sør. Åsnes har en stor del av de sysselsatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet.

Annonser:

 
KUNST OG DESIGN

TEKNOLOGI OG INNOVASJON
 
HELSE OG PSYKOLOGI
 
HR, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER
 
FORNYBAR ENERGI
 
SYKEPLEIE, SOSIONOM, VERNEPLEIE

TEORI FAGPRØVEN
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
LOGISTIKK
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


VID


Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler. Se våre studier innen:

SykepleieSosialfag Helsefag Sosial bærekraft | Familieterapi Ledelse Barnevern Teologi og religion |

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Østfold


Høgskolen i Østfold har et aktivt og spennende studentmiljø. Studentsamfundet arrangerer quiz, fester og festivaler. Samfundet organiserer også andre aktiviteter, som revy, kos, og studentidrett. Se våre studier innen:

Helse og velferd | Ingeniør | Samfunnsfag og språk | Økonomi, administrasjon og ledelse | Informasjonsteknologi | ØLærerutdanning og pedagogiske fag | Scenekunst

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Kristiania


Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Se alle våre studier innen:

Helse og psykologi | HR, markedsføring og kommunikasjon | Kunst og design | Teknologi og innovasjon

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Se alle våre studier innen:

Teknologi | Økonomi | Fornybar energi | Radioaktivitet

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Se våre studier innen:

Helse og sosialfag | IT | Logistikk | Juss- og samfunnsfag | Sport | Økonomi

GÅ TIL HJEMMESIDENMF vitenskapelig høyskole


Ønsker du deg meningsfull jobb hvor du kan gjøre en forskjell for menneskene eller samfunnet rundt deg? På MF får du spennende studier og en god studietid. Se våre studier innen:

Samfunnsvitenskap | Religionsvitenskap Lektor og skole Teologi og kirke

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Innlandet


I tillegg til studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring. Se våre studier innen: 

Bærekraft
Helse og sosialfag | Økonomi Idrett Landbruk Lærer Musikk | Spill | Film og tv Nett Deltid Bachelor | MasterÅrsstudium Videreutdanning |  Se alle studier

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen AOF


En fagskoleutdanning kan du kombinere med jobb, da alle utdanningene er på deltid.. Se våre studier innen:


Oppvekst | Helse og omsorg Ledelse Helse, miljø og sikkerhet

GÅ TIL HJEMMESIDEN

AOF teori til fagprøven


Har du jobbet lenge og har mye erfaring? Teorikurs til fagprøven eller svenneprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært. Kursene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.. Se våre studier innen: 

Teknologi og industrifag 
Salg, service og reiseliv | Restaurant og matfag Helse og omsorg Bygg og anlegg Renhold Oppvekst og skole

GÅ TIL HJEMMESIDEN