Teknologi, ingeniørfag og arkitektur

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Teknologi, ingeniørfag og arkitektur. Det er 942 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 146 relaterte yrker. Du kan studere hos 726 skoler ved 199 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Teknologi, ingeniørfag og arkitektur, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

3D-tegner
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Aluminiumskonstruktør
Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.
Anleggsleder / Byggleder
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produksere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.
Arkitekt
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Asfaltør
En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer...
Automatiseringsingeniør
En automatiseringsingeniør blir ofte kalt automasjonsingeniør, som er en direkte oversettelse fra engelsk. Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil...
Avioniker
Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service...
Banemontør
Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både...
Betongfagarbeider
En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.
Billakkerer
Billakkerere arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfeller vil dette dreie seg om biler som har fått bulker, oppskrapinger eller andre skader som må skjules.
Bilmekaniker
De viktigste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker på lette kjøretøy er å søke, finne og utbedre feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.
Bilskadeoperatør
Som bilskadereperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Blikkenslager
Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.
Blyglasshåndverker
En blyglasshåndverker lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører, og bidrar til å ivareta kulturarven.
Bokbinder
Bokbinderen innbinder trykksaker som oftest bøker. Arbeidet gjøres ved bruk av ulike maskiner og i enkelte tilfeller for hånd. Forberedelsen er en viktig del av prosessen.
Bore- og vedlikeholdsoperatør
En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnoperatør
En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning. Arbeidet foregår både til havs og på land.
Brønnoperatør hydrauliske rør
Faget omfatter hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.
Brønnoperatør kabel
Faget omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner. Metoden brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon.
Brønnoperatør komplettering
Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling og optimalisering av en brønn for produksjon.
Brønnoperatør sementering
En brønnoperatør i sementering, driver med sementering og fundamentering av oljebrønner.
By og trafikkplanlegger
Sivilarkitekter, by og trafikkplanleggere gjennomfører analyser, gir råd, planlegger og utformer bolighus, forretnings og industribygninger, byplaner og landskaps og trafikksystemer.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Bøkker
Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.
Båtbygger
En båtbygger produserer, reparerer og vedlikeholder båter. Arbeidet inkluderer alt fra skrog og overbygg til innredninger og installasjoner på båtene.
Chassispåbygger
En chassispåbygger bygger om, tilpasser og reparerer karosseri.
CNC-operatør
CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dimensjonskontrollør
Som dimensjonskontrollør jobber du i mekanisk industri med kontroll av maskiner og komponenter som brukes til produksjon i verksteder.
Elektriker
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer.
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Elektroreparatør
En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og testing av maskiner, motorer og transformatorer.
Elkraftingeniør
Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.
Energi og miljøingeniør
Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima...
Energimontør
En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.
Energioperatør
En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonanlegg.
Fagarbeider i industriell matproduksjon
Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.
Fagoperatør grafisk emballasje
Fagoperatør i grafisk emballasje, yrkesutøver som arbeider i bølgepapp- og kartonasjebedrifter, og i pose-, konvolutt- og plastemballasjebedrifter som benytter én eller flere av de grafiske trykkmetodene.
Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling
En fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling (tekstiltrykker) arbeider med framstilling og utførelse av farging, trykking og etterbehandling av ulike materialer og varer.
Fagoperatør kran- og løfteoperasjoner
Fagarbeideren må kjenne helheten i logistikkjeden, kunne betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med flere typer løfteinnretninger.
Feier
En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Finmekaniker
Finmekanikeren arbeider med mekanisk produksjon, og da gjerne med mekanisk utstyr i mindre dimensjoner.
Fjell- og bergverksarbeider
Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.
Flymotormekaniker
Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer.
Flysystemmekaniker
Som flysystemmekaniker er du en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer.
Forskalkingssnekker
Som forskalingssnekker bygger man de formene som gir betongkonstruksjonene riktige dimensjoner og ønsket overflate.
FU-operatør
En FU-operatør betjener fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannsverktøy. FU-operatøren styrer undervannsoperasjonene fra kontrollstasjoner på havoverflaten.
Fysikkingeniør
En fysikkingeniør arbeider med avanserte problemstillinger, analytisk og logisk tankegang, og har evner til å få oversikt over problemer.
Geotekniker
Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jord og bergs egenskaper i byggteknisk sammenheng, samt vurdering av stabilitet og fare for skred. Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere...
Gipsmaker
Som gipsmaker lager du figurer og ornamenter i gips. Du lager, former og modellerer, støper, trekker, monterer og pusser.
Glassfagarbeider
Som glassfagarbeider kan du lage og montere ulike typer vindusruter som støydempende ruter, brannvernruter og ruter for solskjerming.
Glasshåndverker
En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall.
Grafisk trykker
En grafisk trykker jobber i et trykkeri med trykking av blant annet aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. Trykkeren har ansvar for å stille inn trykkemaskinene og overvåke trykkeprosessen.
Graver
Som graver, eller anleggsmaskinfører utfører du ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper. Du kan også gjøre enklere vedlikehold på de ulike maskintypene.
Gullsmed
Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.
Heismontør
En heismontør er en elektrofagarbeider som monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.
Industridesigner
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Industrimaler
Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å forhinde korrosjon (rust) og forebygge brann.
Industrimekaniker
Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
Industrirørlegger
Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
Industrisnekker
ndustrisnekkeren produserer møbler og innredninger. Mesteparten av produksjonen er maskinell.
Industrisyer
En industrisyer produserer produkter av tekstil. Industrisyeren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen.
Industritapetserer
En industritapetserer produserer møbler og annet interiør ved hjelp av industrielle produksjonsmaskiner og annet teknisk utstyr. Yrket industritapetserer har mange likhetstrekk med yrket møbeltapetserer.
Ingeniør – HMS
HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er HMS-ingeniørens arbeidsområder, og jobben går ut på å sikre et best mulig miljø på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom internkontroller og...
Ingeniør – Marin teknikk
Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer.
Ingeniør i kommunikasjonsteknologi
Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn...
Ingeniør i prosess og gassteknologi
En ingeniør i prosess- og gassteknologi har alle teoretiske kvalifikasjoner som kreves for å løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer på større varmekraftverk, kjøleanlegg og andre...
Ingeniør i prosessteknologi
En ingeniør i prosessteknologi har spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg. Prosessingeniørene konstruerer slike anlegg, og det er også...
Isolatør
Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.
Jernbaneingeniør
Jernbaneingeniøren har hovedfokus på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen i samferdselssektoren.
Kjemiingeniør
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjølemaskinist / kuldetekniker
En kuldemaskinist har som hovedoppgave å utføre drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper. I tillegg vil det være behov for kuldemaskinister når produksjonsanlegg skal bygges eller bygges...
Kjøttskjærer
Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.
Kommunaltekniker
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Komposittbåtbygger
En komposittbåtbygger produserer, repararerer og vedlikeholder båter av materialer som glassfiber og plast.
Kranfører
En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene.
Kulde- og varmepumpemontør
En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.
Kybernetiker
Som kybernetiker jobber du med å observere og beskrive teknikken og dynamikken i teknologiske og/eller biologiske prosesser. Kybernetes er et gresk ord, og betyr ”den som styrer”. Du styrer altså alt som...
Kystskipper
Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt. Dette innebærer blant annet ansvaret for mannskapets miljø og sikkerhet, vedlikehold, kontroll av båten og båtens utstyr.
Landbruksmekaniker
En landbruksmekaniker utfører service, feilsøker og reparerer landbruks- og skogsmaskiner.
Landmåler / Kartograf
Arbeidsplasser for landmålere, kartkonstruktører eller kartografer finnes hos Statens kartverk, Statens vegvesen, i private kartleggingsfirmaer, kommuner og elektrisitetsverk, samt hos...
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitektens arbeidsfelt er å forme og forvalte gode, funksjonelle og miljøvennlige omgivelser. De tre hovedpilarene i faget er kunnskap om og interesse for landskap, natur, design og for...
Landskapsingeniør
Landskapsingeniøren spiller en viktig rolle i forbindelse med anlegg av boligområder, byrom, større offentlige anlegg, spesialanlegg, idrettsanlegg og parker til forvaltning av friluftsområder...
Limtrearbeider
En limtrearbeider skjøter og høvler lameller, limpåfører, presser og herder tre. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.
Låsesmed
En låsesmed installerer, reparerer og utfører service på mekaniske, elektromekaniske og elektroniske låsesystemer.
Maler
Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.
Maskiningeniør
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Maskinoffiser
Maskinistutdanningen fører til jobb som maskinoffiser. Som maskinist jobber du i skipets hjerte, maskinrommet. Tenk deg hvor mye som må fungere ombord på et skip for å få det til å gå framover. Strømforsyning, lensepumper, dieselmotorer
Materialteknolog
om materialteknolog kan du blant annet jobbe med å utvikle og optimalisere produksjon av metaller, korrosjonsproblematikk offshore, undersøke hvorfor materialer går til brudd eller godkjenne sveiser.
Matros
Som matros kan du være ansatt på både mindre ferger, hurtigbåter og på større skip som seiler innenriks og utenriks. Arbeidsoppgavene kan variere en del avhengig av på hvilken type båt du jobber.
Miljørådgiver / Miljøkonsulent
Som miljørådgiver jobber man med oppgaver innen ytre miljø. Dette kan være både i privat og offentlig sektor.
Motormann
En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.
Motormekaniker
En motormekaniker er en båtmekaniker som repararerer, vedlikeholder og endrer båtmotorer, det være seg utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.
Motorsykkelmekaniker
En motorsykkelmekaniker er en mekaniker som repararerer motorsykler, mopeder, snøscootere og firhjulinger (ATV).
Murer
Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurererer gammelt murverk.
Møbelsnekker
En møbelsnekker er en trevaresnekker som produserer møbler, trevarer og innredninger.
Møbeltapetserer
Som møbeltapetserer reparerer og restaurerer du gamle polstrede møbler og stopper om nye møbler.
Nautisk instrumentmaker
Vanlige arbeidsoppgaver er kontroll, reparasjon, justeringer og kalibrering av magnetiske kompass. Du kan også lage eller reparere prøveutstyr og måleinstrumenter til bruk under vann.
Navigatør
En navigatør er personen ombord på et skip eller fly som er ansvarlig for navigasjonen.
Optroniker
Optronikeren produserer og reparerer optiske og måleinstrumenter.
Orgelbygger
Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler.
Petroleumsingeniør
Som petroleumsingeniør jobber du i olje- og gassindustrien, hvor jobben din vil bestå av å bruke din spisskompetanse til å sørge for optimalisert boring, reservoarstyring og produksjon.
Pilot
Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygningen foregår etter sikkerhetsreglene.
Platearbeider
En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.
Produksjonselektroniker
En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter.
Produksjonstekniker
Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.
Produktutvikler
Som produktutvikler jobber du med å forbedre forskjellige industrielle produkters kvalitet eller form, samt med å utvikle nye produkter. Basert på en kunde, konstruerer, utvikler og dokumenterer man...
Prosessingeniør
En prosessingeniør har ansvar for utvikling, drift og optimalisering av prosessanlegg. Som prosessingeniør overvåker og vedlikeholder du maskiner og rørsystemer.
Prosesstekniker
Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (ingeniør / teknisk)
En prosjektleder har overordnet ansvar for planlegging og utførelse av et prosjekt. Du skal dermed sørge for at prosjekter blir ferdige, og blir også holdt ansvarlig for det spesifikke prosjektet. Hovedoppgavene...
Reservedelsekspeditør
En reservedelsekspeditør skal sørge for at mekanikere og kunder får rask tilgang til deler og utstyr til kjøretøy.
Romteknolog
Romteknolog er to forskjellige yrker basert på hvilken utdanning man har tatt: Man kan være romteknolog med høyere utdanning eller romteknolog med videregående opplæring.
Rørlegger
Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installsjoner. Du tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg.
Salmaker
En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og liknende. Salmakeryrket innebærer arbeid med blant annet skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret.
Seilmaker
Som seilmaker lager og reparerer du seil, presenninger, kalesjer og andre fasongsydde produkter.
Serigraf
En serigraf jobber med serigrafisk trykking, tidligere kalt silketrykk eller sjablongtrykk.
Sikkerhetsingeniør
En sikkerhetsingeniør sikrer at konstruerte systemer gir akseptable nivåer av sikkerhet. Det er sterkt knyttet til systemutvikling, industri og er en undergruppe av systemteknisk prosjektering. Sikkerhetsingeniøren sikrer at et livskritisk system oppfører seg som det skal, selv når komponenter svikter.
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Skipselektriker
Som skipselektriker er du elektrofagarbeider, og skipets spesialist på elektriske instrumenter.
Skipsoffiser
Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip, både handelsfartøy og krigsfartøy, som har maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertiftkat.
Skipsoperatør
Skipsoperatøren arbeider i et rederi. Arbeidsoppgaver går ut på å formidle beskjed til båtene om hvor de skal seile, og informere skipets kaptein om fraktavtaler.
Skomaker
Som skomakeren reparerer og vedlikeholder du skotøy. Noen skomakere designer og lager nye sko. Mange tilpasser og produserer ortopedisk fottøy.
Smed
Smeden har kunnskap om de ulike teknikkene og metodene i smedfaget, deriblant å skjære, smi, sveise, herde og file. Smeden må også ha høy kompetanse innen bruk av forskjellige ståltyper.
Snekker
Snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner.
Steinfagarbeider
En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper.
Stillasbygger
En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver.
Storurmaker
En storurmaker vedlikeholder, reparerer og restaurerer store urverk som tårnur og stueur.
Styrmann
Som styrmann (skipsfører) er du en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter såvel som handelsskip.
Sveiser
Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.
Systemingeniør
Systems engineering er et tverrfaglig felt, og en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustriem, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling...
Taktekker
Som taktekker tekker du tak på nybygg, og repararerer og rehabiliterer eksisterende tak.
Teknisk tegner
Som teknisk tegner lager man tekniske tegninger for bygg, industri, kart, illustrasjoner og anleggsprodukter. Ofte er dette i samarbeid med ingeniører, arkitekter og entreprenører.
Tekstilrenser
Tekstilrenseren arbeider med rengjøring av klær i renserier og vaskerier. Det stilles store krav til kunnskap om kjemikaliene som brukes og utslipp av disse.
Telekommunikasjonsmontør
Som telekommunikasjonsmontør installerer, drifter og vedlikeholder du telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett.
Togelektriker
En togelektriker er en elektrofagarbeider som jobber med vedlikehold, reparasjon og installasjon av elektriske anlegg for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner.
Trebåtbygger
En trebåtbygger er en båtbygger som jobber med fiske-, lyst- og veteranbåter. Trebåtbyggeren jobber med skrog, dekk, dekkshus, innredninger, rundholt og rigg.
Tredreier
Tredreieren lager produkter og enkeltdeler i tre ved hjelp av en dreiebenk og ulike dreiejern.
Trevaresnekker
Trevaresnekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger til kjøkken og bad.
Tømrer
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
Vaskerioperatør
Vaskerioperatører utfører renhold og vedlikehold av tekstiler til storkunder.
Vei- og anleggsarbeider
En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier.
Verktøymaker
En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt.
Vikler- og transformatormontør
En vikler- og transformatormontør er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre elektriske maskiner.

Viser 942 studier innen Teknologi, ingeniørfag og arkitektur

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AERODYNAMIKK OG BEREGNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AKUSTISK PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AKVAKULTURELL VITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANLEGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ANLEGG OG TERRENG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANLEGGS- OG BYGGTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ANNLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ANSVARLIG SØKER OG PLANKONSULENT - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
ANVENDT AKUSTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT GEOTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT GPS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT INGENIØR OG FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT MARIN- OG VANNSKILLEVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARBEIDSMASKINER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AREAL OG EIENDOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALINFORMASJONSVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AREALPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALPLANLEGGING MED BYBEVARING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALPLANLEGGING MED BÆREKRAFTIG BYDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALPLANLEGGING MED GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALPLANLEGGING MED MARINAREALPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALPLANLEGGING MED MILJØVURDERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AREALPLANLEGGING OG LANDMÅLING 4 - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AREALPLANLEGGING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AREALPLANLEGGING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
ARKITEKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTONISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTONISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK DESIGNTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTONISK PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTONISK TEKNOLOGI OG KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTONISK VITENSKAP - BELYSNINGSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK VITENSKAP - BYGNINGER AV HØY YTELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK VITENSKAP - BÆREKRAFTIG DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTONISK VITENSKAP - LYD OG AKUSTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
ARKITEKTUR OG BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR OG LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR OG TVERRFAGLIGE STUDIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR: BYER OG INNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR: ROM OG OBJEKTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTURTEKNOLOGI OG BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AUTOCAD - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOCAD VERSJON 2013 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMATISERING, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
AUTOMATISERINGSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
AUTOMATISERINGSSYSTEMER VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
AUTOMATISERINGSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kandidat
AUTOMATISERT PRODUKSJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AUTOMEKANISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AVANSERT BÆREKRAFTIG BYDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT INDUSTRI- OG PRODUKSJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT MEKANISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT METALLPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERT PRODUKSJON AV FLYMATERIALE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERTE ELEKTRONISKE TEKNIKKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVANSERTE KOMPOSITTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
AVIONIKERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
BARCELONA - BYEN AV BYER I EN GLOBAL VERDEN - 6 ECTS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BEREDSKAPSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEREDSKAPSLEDELSE - 30 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
BEREGNINGSKUNST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEREGNINGSORIENTERT MODELLERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BEREGNINGSORIENTERT MODELLERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEREGNINSTEKNIKKDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BETONGFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BETONGFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
BETONGINGENIØR OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BEVARING AV BYGNINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BIL OG MOTOR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BILTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kandidat
BOLIGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BORRING OG BRØNNTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BRANNVESENSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BRØNNTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BUILDINGSMART (INTELLIGENT MODELLERING) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
BY- OG FELLESSKAPSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BY- OG REGION REGENERERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYDESIGN OG PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM OG BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1, ANLEGG OG TERRENG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1, BETONG, MUR OG TRE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BYGNINGSVERN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING ANLEGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING ANLEGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BERGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BIM-TEKNIKER INSTALLASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGG, ANLEGG OG KEM, FORDYPNING BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BYGGEPROSJEKT OG KOSTNADSSTYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGKOORDINERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kandidat
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGLEDELSE OG PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGMILJØDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGOPPMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGTEGNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BYGGTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, BETONG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, BRANSJELÆRE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, MUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BYGNING OG LANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING (BIM) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
BYGNINSVERN (TEKNOLOGI OG LEDELSE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYPLANLEGGING OG EIENDOMSUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYPLANLEGGING OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGG, YTELSE OG DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGNING - YTELSE OG DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN OG YTELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG INGENIØRFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG URBAN LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIG URBAN OVERGANG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFTIGE BYGGEPROSESSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BØRSEMAKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BÅTBYGGERFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BÅTBYGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
CISCO-KONSULENT - NETTVERK OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
CNC-MASKINERINGSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
DATA OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DATA OG ELEKTRONIKK MED OPPLÆRING I UTLANDET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DATA OG ELEKTRONIKK, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DATA- OG NETTVERKSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATAINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATATEKNIKK, FORDYPNING DRIFT OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DATATEKNIKK, FORDYPNING DRIFT OG SIKKERHET MED PROGRAMMERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DATATEKNIKK, FORDYPNING PROGRAMMERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DATATEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
DATAVITENSKAP OG BEREGNINGSORIENTERT INTELLIGENS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DEKKSOFFISER PÅ LEDELSESNIVÅ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DESIGN - INNOVASJON OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DESIGN FOR MEDISINTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DIAMANTVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DIESELTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
DIGITAL- OG RADIOFREKVENSKOMMUNIKASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DIGITAL PROTOTYPING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DNT-KONTROLLØRFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
EIENDOM OG PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
EIENDOM OG PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ELEKTRIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRIKER - FAGBREV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRIKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
ELEKTRISISTETSLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELEKTROFAG MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELEKTROFAG VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, AUTOMATISERINGSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, ELENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELEKTROINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ELEKTROINGENIØR OG INFORMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING EKOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELKRAFT, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTRONIKK FOR EKSTREME FORHOLD - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRONIKK OG AUTOMASJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTRONISK SYSTEMDESIGN OG INNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ELEKTRONISKE SYSTEMER OG TINGENES INTERNETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
ELENERGI VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI VG2, DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI VG2, ELENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELKRAFT OG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG KONSEKVENSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG MILJØ I BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGIBRUK OG ENERGIPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGIEFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG BYGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGIINGENIØR MED MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENERGIINGENIØR MED MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGISTUDIER MED SPESIALINSERING I ENERGIPOLITIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGISTUDIER MED SPESIALINSERING I ENERGIPOLITIKKENERGISTUDIER MED SPESIALISERING I ENERGIFINANS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGISTUDIER MED SPESIALISERING I ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGISTUDIER MED SPESIALISERING I ENERGIØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGISTUDIER MED SPESIALISERING I OLJE OG GASSØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENTEPRENØRSKAP I ANVENDT TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ESST: SAMFUNN, VITENSKAP OG TEKNOLOGI I EUROPA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
EUROPEISKE SYSTEMER OG KONTROLL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FAGTEKNIKER - HYDRAULIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FELLES EUROPEISK MASTERPROGRAM I SYSTEMDYNAMIKK (EMSD) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FERMENTERINGSVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FERSKVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FLYELEKTRONIKK OG KONTROLL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FLYFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
FLYGER- OG NAVIGATØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYKUNNSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FLYTEKNISKE FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
FLYTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYTRANSPORTADMINISTRASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FLYVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORBYBAR ENERGIUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORKURS BACHELOR INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur andre grader/kurs
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
FORNYBAR ENERGI OG DISTRIBUERT GENERERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBAR ENERGI OG BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORNYBAR ENERGI OG MILJØMODELLERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBAR ENERGI OG NULLKARBON BYGNINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBAR ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBARE ENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORNYBARE ENERGISYSTEMER OG BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORNYBARE MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORNYBARHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORSKNINGSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORSYNINGSINGENIØR - VANN, AVLØP OG FJERNVARME Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORURENSNING, RISIKOVURDERING OG UTBEDRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FORVALTNING AV INFORMASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FOTONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FOTONIKK OG OPTISK UTSTYR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
GEOINFORMATIKK OG GEOSPALTISME Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
GEOMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
GEOTEKNISK JORDSKJELV OG OFFSHOREINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
GLASSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
GLOBAL BEDRIFTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
GRUNNLEGGENDE KURS I BRØNN- OG BORETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE TAKSERING - 15 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNLEGGENDE TEGNETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNLEGGENDE TEGNETEKNIKK, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
GRUVEDRIFTSGEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
GRUVEDRIFTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
GRUVEDRIFTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
GRØNN ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HELSE OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HR-LEDELSE OG INDUSTRIELLE RELASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HUMANITÆR TEKNOLOGI OG DATABEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HUSBYGNINGSTEKNIKK OG MATERIALLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HYBRID OG ELEKTRISKE KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HYDRAULISKE MASKINSYSTEMER OG OLJEHYDRAULIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INDUSTRIELL ELEKTRONISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INDUSTRIELL IT OG AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INDUSTRIELL KYBERNETIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INDUSTRIELL MØBELPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INDUSTRIINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INDUSTRIMEKANIKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
INDUSTRIMONTØRFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
INDUSTRIRØRLEGGERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
INDUSTRITEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INDUSTRITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INDUSTRITEKNOLOGI, GRUNNKOMPETANSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INDUSTRITEKNOLOGI, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INFORMASJONSLEDELSE OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INFORMASJONSSIKKERHET OG FORSIKRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSSIKKERHET OG TRYGGHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSSTUDIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSSTUDIER: INFORMASJONSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI I STORMASKINER (AVANSERT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI, AUTOMATISERING OG SIGNALBEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ANVENDT MIKRO- OG NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ARKTISKE ANLEGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - AUTOMASJON (ORDINÆR OG Y-VEI) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - AUTOMATISERING OG PRODUKSJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - AUTOMATISERINGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - AVANSERT PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - AVANSERTE MIKROELEKTRONISKE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BEDRIFTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BIOMEDISIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BIOTEKNOLOGI OG KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BRANN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BUSINESS MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG OG ANLEGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG TRES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG-, VANN- OG MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGGDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BÆREKRAFTIG SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA TRES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATAANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - DATANETTVERK OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DESIGN OG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DOBBELGRAD ALTERNATIV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DRONETEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRISITET OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRISITET OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRO, ENERGI, ELKRAFT OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO, FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO-AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTROMEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG ELEKTRISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG ELEKTRONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK OG KOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK TRES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Y-VEI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONISK PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ENERGI OG STRØM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - FORRETNINGSUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - GASS- OG ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - GEOLOGI OG GEOTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - GEOMEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - GEOTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - HAVTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - HMS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN TRES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL ELEKTRONIKK Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRITEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INFORMATIKK OG AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - JERNBANE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KALDT KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI - REN ENERGI OG PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - KJEMI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMIKALIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KONSTRUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - KONTROLLSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KRAFT OG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KYSTMILJØET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - LUFTDYKTIGHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LUFTFART OG FLYKUNNSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LUFTFART OG MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MARINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN PRODUKTUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN TRES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN; FLYTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN; MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MATERIALTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MATTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK MED FORNYBARHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MEKANIKK MED PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MEKANIKK OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK OG MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK OG MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MEKANIKK OG OFFSHORE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANISK DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MIKROBØLGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MIKROELEKTRONIKK OG NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MOTORSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - NETTVERK OG PROGRAMVARETEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - OFFSHORE OLJE OG GASS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PETROLEUM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PETROLEUMSGEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PETROLEUMSPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PLAN OG INFRASTRUKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PRODUKSJON OG MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PRODUKSJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PRODUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PRODUKT- OG SYSTEMDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROGRAMVARE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSJEKT OG SYSTEMLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ROMFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ROMFART, ASTRONAUTIKK OG ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIKKERHET OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIKKERHET OG PÅLITELIGHET FOR OLJE OG GASS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SIVIL OG INFRASTRUKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIVIL OG INFRASTRUKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SIVIL OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIVIL OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SKIPSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SMART PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - STRUKTUR OG ETTERFORSKNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SUBSEA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SYSTEMER OG OPERASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SYSTEMSUPPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - TRANSPORTTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - TRE-TERMINERS ORDNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI - DRIFT OG VEDLIKEHOLD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR FORKURS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
INGENIØR I SIVILINGENIØRSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRSKAP OG RELATERTE TEKNOLOGIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRTEKNOLOGI: ARKITEKTONISK / MED VEKT PÅ SIVILUTFORMING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRUTDANNING FOR FAGSKOLETEKNIKERE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNEBYGD MIKROELEKTRONIKK OG TRÅDLØSE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNEBYGDE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INSTRUKSJONSDESIGN, UTVIKLING OG EVALUERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INSTRUKSJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INSTRUKSJONSVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTEGRERT PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INTELLIGENTE SYSTEMER OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERAKSJONSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INTERAKSJONSDESIGN OG ELEKTRONISK KUNST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERAKSJONSDESIGN OG ELEKTRONISK KUNST - BELYSNINGSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERAKSJONSDESIGN OG ELEKTRONISK KUNST - LYD OG AKUSTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL ARKITEKTONISK REGENERERING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL BY- OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL FRAKT OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL HANDEL OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL MARITIM BUSINESS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL MOTORINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL OLJE- OG GASSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL SPORTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL SVEISETEKNIKK - IWT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
INTERNASJONAL TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONALT SVEISEINGENIØRDIPLOM (IWE) - 30 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
INTRODUKSJON TIL INTEGRERT UTVIKLINGSPLANLEGGING MED THRESHOLD 21 MODEL FRAMEWORK - 5 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
IT-ADMINISTRATOR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
KARBON OG ENERGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KARRIERE OG TEKNISK UTDANNELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KART OG OPPMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
KARTLEGGING OG KONSTRUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KIRKETJENERSKOLEN 1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KIRKETJENERSKOLEN 2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KJERNEKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KJERNEKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KLIMA, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KOLLISJONSREPARASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KOMBINERT TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KOMMERSIELL KJØRETØYSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KOMMUNIKASJON I INTERAKSJONSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KOMPOSITTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSERVERING AV BYGNINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJON OG BETONGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJON OG PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSELEMENTER, STANDARDER OG KVALITETSSTYRING - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSTRUKSJONSFORVALTNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSPROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSPROSJEKTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - OLJE OG GASS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKK MED BYGGEKUNST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONSTRUKSJONSTEKNIKK MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKKLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KONTROLLINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KREATIV AUDIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KREATIV DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
KREATIV TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KREATIV TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KRISEHÅNDTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KRISEHÅNDTERING OG BEREDSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KULTURINDUSTRIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KUNSTIG INTELLIGENS MED TALE OG MULTIMODAL INTERAKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KVANTITATIV ANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KYST- OG MARINTEKNOLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET (FAGOPPLÆRING I SKOLE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
LANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
LANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LANDMÅLING ETTER MATRIKKELLOVEN - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
LANDMÅLING OG EIENDOMSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LANDSKAP OG URBANISME Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LANDSKAPSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE AV KREVENDE MARITIME OPERASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE I ENERGIINDUSTRIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE INNEN BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE INNEN FRAKT OG HAVN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE OG ØKONOMISK STYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
LETTMETALL, SILIKON OG FERROLEGERINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKK MED GRØNN OG BÆREKRAFTIG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MED BEDRIFTYTELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MED FRAKT OG HAVNEOPERASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MED LEAN SIX SIGMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MED MARKEDSFØRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGISTIKKOPERATØR - FAGBREV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
LOKOMOTIVFØRERUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
LUFTFART OG MEKANISK INDUSTRI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFART OG ROMFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LUFTFARTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSMATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSMATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LUFTFARTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LUFTFARTSTEKNOLOGI (PRIVATPILOTINSTRUKSJON) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LYDTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LYSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARIN AREALPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARIN- OG OFFSHORETEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
MARIN RESSURSFORVALTNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINEDYKKING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINRESSURSVURDERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINTEKNISK DRIFT - MASKINIST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINTEKNOLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVIRKSOMHET OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARITIM LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARITIM PRODUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
MARITIM TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARITIME FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
MASKINOFFISER PÅ LEDELSESNIVÅ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MASKINTEKNIKK OG INDUSTRILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MASTER I ARKITEKTURVERN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
MASTER I URBANISME Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
MAT OG EMBALLASJEINNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MATERIALLÆRE BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MATERIALTEKNOLOGI MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MATERIALVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MATERIALVITENSKAP OG PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MATERIALVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MATPRODUKSJON (DRIFTSADMINISTRASJON) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MATPRODUKSJON (KVALITETSSIKRING OG TEKNISK DRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MATVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MATVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MBA HHB Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MEKANIKK OG FLUIDMEKANIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MEKANIKK OG ROMFARTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MEKANIKK, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
MEKANISK INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MEKANISK INGENIØR OG ENERGIINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MEKANISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MEKATRONIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MEKATRONIKKSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MENGDELANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MENGDELANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MENNESKELIGE FAKTORER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MENNESKELIGE FAKTORER I LUFTFARTEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG MASKINFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, ELEKTRONIKK OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, NAVIGASJON OG SJØMAKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØINGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØLEDELSE OG FORURENSNINGSBIOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØTEKNISK VITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MOBIL KOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MOBILTELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MOTOR- OG TRANSPORTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MOTORINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MURERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
MÅLING OG EVALUERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NAUTIKK (SKIPSFØRER) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NAUTIKK (SKIPSFØRER) Y-VEIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NAUTIKK, MARITIM ØKONOMI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NAUTISK DRIFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
NDT-KONTROLLØRFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
NEDSLAGSHYDROLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NETTVERK - INFRASTRUKTUR OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NETTVERK OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NETTVERK- OG SYSTEMADMINISTRASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NETTVERKSSIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NETTVERKSTADMINISTRATOR MICROSOFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
NORDISK MASTERPROGRAM I MARINE ØKOSYSTEMER OG KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NÆRINGSEIENDOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OFFSHORE - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OFFSHORE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OFFSHORE TECHNOLOGY - INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OLJE OG GASS - DESIGN OG PRODUKSJON - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
OLJE OG GASSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OLJE OG GASSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OLJE- OG GASSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
OLJE, GASS OG ENERGISTYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
OPPMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
OPPMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OPPVARMING, AC & APPARATSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
OPTISKE FIBRE OG FOTONISKE TEKNOLOGIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
OVERFLATETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
PETROLEUM GEOFAG (PATGEO) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PETROLEUM, ENERGIØKONOMI OG FINANS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PETROLEUMSLOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING BORETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING BRØNNSERVICE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING HAVBUNNSINSTALLASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING PETROLEUMSPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PLANLEGGING (TEKNOLOGISK) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PLATEARBEIDERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPENTANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
POLYMER TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PRODUKSJON OG MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PRODUKSJONSELEKTRONIKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMEPTANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
PRODUKSJONSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PRODUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PRODUKSJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kandidat
PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PRODUKTUTVIKLING OG INTEGRERT TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PRODUKTUTVIKLING OG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
PROGRAMMERBAR ELEKTRONIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
PROSESSIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSESSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
PROSESSTEKNIKK - VANN/AVLØP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTLEDELSE - KONSTRUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PROSJEKTLEDELSE I BYGNINGSMILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTSTYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTSTYRING OG BYGNINGSINFORMASJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
RACERBILTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
REDERIVIRKSOMHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
RESERVOAREVALUERING OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
RESERVOARTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
RETTSMEDISINSK DATABEHANDLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
REVIT ARCHITECTURE - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ROBOTIKK, AUTONOME OG INTERAKTIVE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ROBOTIKK, AUTONOME OG INTERAKTIVE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
SAMFUNNSANSVAR OG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SERVICE OG TEKNOLOGI I BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIKKERHETSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIVIL- OG KONSTRUKSJONSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVIL- OG KONSTRUKSJONSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BRANNSIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BYGG - ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BYGG- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BYGG- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - BYGGTEKNIKK OG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - BYUTVIKLING OG URBAN DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BÆREKRAFTIG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - CHEMICAL ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELECTRIC POWER ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELEKTRO OG DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - ENERGI, KLIMA OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - ENERGY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE NORTHERN REGIONS - MILJØOVERVÅKING I NORDOMRÅDENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY - MILJØTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - FLYTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - FYSIKK OG MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - FYSISK PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - GEOMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - GEOTECHNICS AND GEOHAZARDS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - GEOTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - HYDROPOWER DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIAL ECOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI OG INFORMASJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL ØKONOMI OG INFORMASJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INFORMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INFORMATION SYSTEMS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INGENIØRDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INGENIØRVITENSKAP OG IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - INNOVATIVE SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INTEGRERT BYGNINGSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - KONSTRUKSJONER OG MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MARIN TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MARIN TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - MARINE COASTAL DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MARINE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MASKIN, PROSESS OG PRODUKTUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MILJØFYSIKK OG FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - NATURAL GAS TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - NTNUS ENTREPRENØRSKOLE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - OPTIKK OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PETROLEUM ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PETROLEUM GEOSCIENCES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PETROLEUMSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - PETROLEUMSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PROCESS TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PRODUKT- OG SYSTEMDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PROJECT MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY AND SAFETY (RAMS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ROMFYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SECURITY AND MOBILE COMPUTING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SKIPSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - STRUKTURER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SYSTEMINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SYSTEMINGENIØR MED INDUSTRIELL ØKONOMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SYSTEMINGENIØR MED INNEBYGDE SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TEKNISK GEOFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - TEKNISK GEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TEKNISK IT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TEKNOLOGIBASERT FORRETNINGSUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TVERRFAGLIG TRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - URBAN ECOLOGICAL PLANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - VANN- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - VANNRESSURSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR (TEKNISK RUTE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR OG BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØRSKAP OG KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKIPSOFFISERUTDANNING - NAUTISK LINJE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
SKIPSOFFISERUTDANNING - SKIPSTEKNISK DRIFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
SKIPSVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SKOMAKERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
SMED Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
SOLCELLEPANEL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SOLCELLETEKNOLOGI OG VAKUUMTEKNOLOGI - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
STILLASFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
STILLASMONTERING, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
STRATEGISK PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
STRUKTURELL DESIGN OG KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
STRUKTURELL DESIGN OG KONSTRUKSJONSLEDELSE MED BÆREKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
STRUKTURELL OG STIFTELSESTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
STUDIESPESIALISERING MED TEKNOLOGIFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
STÅLKONSTRUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SVEISERFAGER, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
SVEISETEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SYSTEM OG KONTROLL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SYSTEM- OG KONTROLLINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SYSTEMDESIGN OG ANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SYSTEMDESIGN OG ANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SYSTEMINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEGNEASSISTENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEGNEKURS I ARCHICAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEGNING OG BRANSJELÆRE, BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING BILTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNISK DRIFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNISK DRIFT, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MØBEL OG INNREDNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING SERVICETEKNIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING SVEISETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING VERKSTEDLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNISK DESIGN MED DAK 2D/3D Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNISK REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNISK TEGNER - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNISKE ANLEGG, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
TEKNOLOGI - KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGI - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGI I BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kandidat
TEKNOLOGI OG SIKKERHET I NORDOMRÅDENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KUNNSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGIDESIGN OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGIDESIGN OG -LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
TEKNOLOGIINTEGRERINGSSPESIALIST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGISKE FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
TEKNOLOGISKE FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur andre grader/kurs
TEKNOLOGISKE FAG / FLYGELEDER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur andre grader/kurs
TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TELEKOMMUNIKASJON OG NETTVERKSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TELEKOMMUNIKASJONSREGLER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TELEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TELEMATIKK - KOMMUNIKASJONSNETT OG NETTBASERTE TJENESTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TRAFIKKFLYGER (HELIKOPTER) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TRAFIKKFLYGERUTDANNING (PILOT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TRAINING FOR OIL & CHEMICAL TANKER OPERATIONS - 0 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
TRANSPORT, OPERASJON OG LOGISIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRANSPORTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRANSPORTPLANLEGGING OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TREKONSTRUKSJONER, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TRETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
TROPISK URBAN- OG REGIONAL PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRÅDLØSE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TUNNELER OG UNDERGRUNNSROM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TVERRFAGLIG MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TVERRFAGLIG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TØMRER, PROGRAMFAG BYGG, ANLEGG OG KONSTRUKSJON VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
TØMRERFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
TØMRERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
UR- OG INSTRUMENTMAKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
URBAN DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN INFORMATIKK OG ANALYTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN OG REGIONAL PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN PLANLEGGING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN PLANLEGGING, UTVIKLING OG OVERGANGSREGIONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBANSTRATEGIER OG DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBANSTUDIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
VAKTMESTERSKOLEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
VANN OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNHINDRE, RISIKO OG RESILENS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNRESSURSPOLISI OG FORVATNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNRESSURSVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNSKILLEVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNTEKNOLOGI MED LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNTEKNOLOGI OG AVSALTING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VANNVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
VEG OG JERNBANE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VEI- OG VA-TEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VERKSTEDSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
VERKTØYMAKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
VINDENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VISJONBILDE OG ROBOTIKK (VIBOT) (ERASMUS MUNDUS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VISUALISERING I ARKITEKTUR- OG BYGGOMGIVELSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
YACHT OG POWERCRAFT DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
YACHTDESIGN OG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
YRKESDYKKING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
YRKESSJÅFØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
YRKESSJÅFØR - FAGBREV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - GODSTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - PERSONTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
Y-VEIEN, INGENIØRFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor

Viser 726 skoler som tilbyr studier innen Teknologi, ingeniørfag og arkitektur

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Universitet
Ara Institute of Canterbury
Din suksess er vår prioritet, og vi tror grunnlaget for suksess er avhengig av en personlig tilnærming til læring med lett tilgang til imponerende ressurser, og vekt på praktisk anvendelse av studiene dine. Som CPIT-student vil du bli undervist av fagfolk og dra nytte av et høyt stab-student forhold. Våre forelesere og veiledere er valgt etter kompetanse på sitt felt og for å dele sine kunnskaper, ferdigheter og tilkoblinger til bransjen for å sikre at du er jobbklar fra dag én.
Universitet
Arts University Bournemouth
Ville du likt å gjøre kreativitet til en karriere? Hva med å begynne på kunstuniversitetet i Bournemouth, for øyeblikket rangert som det beste av sammenlignbare universitetet i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2014) og utnevnt til det beste kunstuniversitetet i Storbritannia av studentene (Which? University Guide 2012).
Universitet
Business Academy Aarhus
Business Academy Aarhus utvikler og tilbyr praksisorienterte bachelorprogram Med mer enn 4200 heltidsstudenter, 3400 deltidsstudenter og ca 400 ansatte er vi en av de største businessakademiene i Danmark.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
Dania Academy, University of Applied Sciences
Dania Academy, University of Applied Sciences er en av ni regionale akademier for høyere utdanning i Danmark, og har studiesteder i åtte forskjellige danske byer - Viborg, Randers, Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Skive og Silkeborg.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Fagskole
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Universitet
Falmouth University
Velger du Falmouth, velger du samtidig det beste universitetet for kunststudier i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2016), hvor fokuset fra dag én er å forberede deg til din karriere.
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - nettstudier
Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Førde
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Universitet
IQS - School of Engineering
IQS Barcelona er et universitet med over 100 års erfaring. Universitetet engasjerer både til personlig og faglig utdanning, på grunnlag av samfunnsengasjement og ønske om overlegen innovasjon innen kunnskap.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
KEA - Copenhagen School of Design and Technology
Med en grad fra KEA får du en praksisorientert høyere utdanning på akademisk nivå, utviklet i nært samarbeid med regionens næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Danmark og utlandet. Vi er i konstant dialog med selskap- og næringslivets organisasjoner for å holde utdanningsprogrammene oppdaterte i form og innhold. Dette sikrer at utdanningen møter dagens krav og behov for et dynamisk arbeidsmarked. Du blir derfor godt forberedt ved å velge KEA.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Universitet
Southampton Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.
Universitet
VIA University College - Horsens
VIA University College er Danmarks største University College, også kjent internasjonalt som et University of Applied Sciences. Vi har i alt 18.500 studerende hvorav 2.500 er internasjonale studenter fra hele verden.