Utdanning i Bergen

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i Bergen Det er 45 registrerte skoler som tilbyr studier i Bergen, og du kan velge mellom 616 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i Bergen: Høgskole , Fagskole , Videregående , Folkehøgskole , Frisør og hudpleie , Kurstilbyder , Universitet Vi har også 11 relaterte artikler som omhandler utdanning i Bergen. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker
  • Relaterte Artikler

Viser relaterte yrker til hva du kan studere i Bergen

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Geriatrisk sosionom
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Grunnskolelærer
Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv. Da må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs...
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Klinisk sosionom
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Sosialarbeider
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosionom
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 616 studier i Bergen

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
23/5-PAKKEN Annet fagområde vgs-privatist
3D DESIGN OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D SPILLDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ADMINISTRASJONSKOORDINATOR - REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
AKTUARFAGET Matematikk og naturfag profesjonsutdanning
AKUTTSYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Master
ANDRESPRÅKPEDAGOGIKK - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
ANLEGGSGARTNER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
APOTEKTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
ARABISK Språk, litteratur Bachelor
ARBEID MED DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning fagskoleutdanning
ARBEID MED UNGDOM, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AREAL OG EIENDOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
ASIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
AVANSERT GERONTOLOGI, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
BAKER OG KONDITOR Hotell- og reiselivsfag vgs-2
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEID: SPESIALPEDAGOGISKE TILNÆRMINGSMÅTER FOR BARN OG UNGE Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR Språk, litteratur Master
BARNEHAGEKUNNSKAP, DELTID Lærer- og lektorutdanning Master
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARNS SPRÅKUTVIKLING OG SPRÅKLÆRING - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
BEGYNNEROPPLÆRING 1, 1-7 (KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
BETONG OG MUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BLOMSTERDEKORATØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
BRØNNTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BÆREKRAFT, ØKOLOGI, MILJØVERN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
COACHING SOM LEDELSESVERKTØY - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
DATA, E-SPORT, SPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
DATAELEKTRONIKERFAGET Informasjonsteknologi og informatikk vgs-3
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DEKKSOFFISER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN THINKING, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DIDAKTISKE PRAKSISER Lærer- og lektorutdanning Master
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DIGITAL INNHOLDSPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMAPEDAGOGIKK OG ANVENDT TEATER Lærer- og lektorutdanning Master
E-BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
EFFEKTIVISERINGS- OG FORBEDRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
E-HELSE 30SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
E-HELSE FOR HO OG EL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELENERGI OG EKOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ENGELSK Språk, litteratur Master
ENGELSK Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
FAGLÆRERUTDANNING I MUSIKK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - CNC OG ROBOTTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - HAVBUNNSINSTALLASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag årsstudium
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FISKEHELSE Matematikk og naturfag profesjonsutdanning
FOLKEHELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Matematikk og naturfag kurs
FOTO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FOTTERAPEUT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
FOTTERAPEUT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
FRANSK Språk, litteratur Master
FRANSK Språk, litteratur Bachelor
FRANSK Språk, litteratur årsstudium
FRANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
FREMTIDENS SKOLE, KOMPETANSER I DET 21. ÅRHUNDRE - DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag frisør og hudpleie
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
FRONTEND- OG MOBILUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD I ET SKOLEMILJØ Lærer- og lektorutdanning Master
GASTROSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GLOBAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
GOTTMAN PARTERAPIMETODE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
GRESK Språk, litteratur Master
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
HAVBRUK OG SJØMAT - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
HAVTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HAVTEKNOLOGI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
HELSE- OG OPPVEKSTFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSEARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEFREMMENDE ARBEID OG HELSEPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE KOSTHOLD FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HELSESERVICEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HEST OG DYREHOLD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Folkehøgskoleutdanning
HESTE- OG DYREFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2
HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE PÅBYGG Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HMS-KULTUR OG LEDELSE: LEDELSE OG ENDRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR, ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR, TEKNOLOGI- OG DIGITALISERINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER), DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
HUDPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) I DEN NORSKE MODELLEN - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3
INDUSTRITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INFEKSJONSSYKEPLEIE OG SMITTEVERN - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2
INFORMASJONSTEKNOLOGI - KUNSTIG INTELLIGENS Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
INFORMASJONSTEKNOLOGI 2 Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON Informasjonsteknologi og informatikk vgs-1
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ØKONOMI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - AUTOMATISERING MED ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - CYBER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - GEOVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - HAVTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MARINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INNOVASJON OG ENDRINGSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP - DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL PEDAGOGIKK OG FARGESPILLMETODIKK - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
ITALIENSK Språk, litteratur Master
ITALIENSK Språk, litteratur Bachelor
JAPANSK Språk, litteratur Bachelor
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
JORDMORFAG - PÅBYGG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KARDIOLOGISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KARRIEREVEILEDNING - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KINESISK Språk, litteratur Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KLASSISK BYGNINGSHÅNDVERK OG RESTAURERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
KLASSISK FILOLOGI Språk, litteratur Bachelor
KLIMA, ATMOSFÆRE- OG HAVFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMA, ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MASTERSTUDIUM FOR FYSIOTERAPEUTER I MANUELL TERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOGNITIV VITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
KOKK- OG SERVITØRFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2
KONTOR, SALG OG SERVICELEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KREFTSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KREFTSYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP MED SPESIALISERING I TEOLOGISKE EMNER Historie, religion, idéfag Master
KRONISKE SYKDOMMER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING 1 1.-7. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KULTURVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
KULTURVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
KUNST, TEGNING, MALING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KURATORPRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KVALIFISERINGSPROGRAMMET FOR TANNLEGER MED UTD UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET 90 P Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2
LANDMÅLING OG EIENDOMSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LATIN Språk, litteratur Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE AV LÆRINGS- OG LÆREPLANARBEID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE AV UTVIKLINGS- OG ENDRINGSARBEID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEKTORUTDANNING I ENGELSK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I FRANSK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I HISTORIE, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I NORDISK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I RELIGIONSVITENSKAP, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I SPANSK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I TYSK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
LIVSSTYRKETRENING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LOGISTIKKOORDINATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGOPEDI Pedagogiske fag Master
LUNGESYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
LÆREPLANFORSTÅELSE OG VURDERING FOR LÆRING (2) Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
LÆRINGSLEDELSE, RELASJONSKOMPETANSE OG ELEVMEDVIRKNING Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
MAKEUP-ARTIST - STYLIST, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
MANUSUTVIKLING FOR SERIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MARITIM ELEKTRIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
MARITIME FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSØKONOM, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MASKINOFFISER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MASSASJETERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MAT OG HELSE 1 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T+R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1+R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MBA - EXECUTIVE Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIE- OG INTERAKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIE- OG INTERAKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-1
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-3
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISINPAKKE - NORGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINPAKKE - UTLAND Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINSK TEKNOLOGI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
MEDISINSKE LABORATORIEANALYSER - 20 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG MASKINFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, ELEKTRONIKK OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, NAVIGASJON OG SJØMAKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MUSIC BUSINESS Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
MUSIKK 1, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MUSIKK, DANS OG DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
MUSIKKTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag 5-årig master
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
NATURBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1
NATURFAG Matematikk og naturfag årsstudium
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG PÅBYGG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURVITENSKAPELIGE FAG Matematikk og naturfag årsstudium
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NEVROSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
NORDISK Språk, litteratur årsstudium
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Master
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Master
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Bachelor
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK MUNTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur årsstudium
NORSK SOM ANDRESPRÅK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
NORSK TEGNSPRÅK 1, 1.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
OPERASJONSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, HR OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PALLIATIV SYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK OG INTERKULTURELL PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK, IKT-BASERT Pedagogiske fag Master
PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PHYSICAL GEOGRAPHY Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POSITIV ATFERDSTØTTE – PAS – I MØTE MED ATFERD SOM UTFORDRER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
POSTSTUDIERETT 90 SP Jus videre- og etterutdanning
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK UTDANNINGSVITENSKAP - DELTID Pedagogiske fag Master
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR KUNSTNERE OG DESIGNERE Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I MUSIKK Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PROFESJONSRETTET VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGE OG SKOLE (EMNE 1 OG 2) - DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED FAGBREV Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE UTEN FAGBREV Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PÅBYGGINGSKURS I SKAPENDE SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAGSKURS Matematikk og naturfag kurs
REALFAGSKURS TIL INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
REGNSKAP OG REVISJON (MRR) Økonomi, marked og administrasjon Master
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REISELIV Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
REISELIVSLEDELSE OG OPPLEVELSESUTVIKLING Hotell- og reiselivsfag Bachelor
RELIGION Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
RESTAURANT- OG MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-1
RETORIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist
RETTSLÆRE 2 Jus vgs-privatist
RETTSVITENSKAP (JUS) Jus 5-årig master
ROBOTTEKNOLOGI OG DIGITAL PRODUKSJON I INDUSTRIEN, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
RUSSISK Språk, litteratur Master
RUSSISK Språk, litteratur Bachelor
RØRLEGGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
SALG OG REISELIV Hotell- og reiselivsfag vgs-2
SALG, SERVICE OG REISELIV Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SAMFUNNSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon profesjonsutdanning
SAMFUNNSØKONOMI 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SAMFUNNSØKONOMI 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SAMHANDLING OG FOLKEHELSE - DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SERVICE, SIKKERHET OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SIVILINGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SKAPENDE SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium
SKRIVEVERKSTED - FORFATTER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
SONETERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur årsstudium
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur Master
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIUM Språk, litteratur Bachelor
SPESIALISTUTDANNING I ODONTOLOGI 180 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGIKK 1 1.-7. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET) Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
SPESIALRENHOLD OG STERILFORSYNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SPILLGRAFIKK OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅKVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
STATISTIKK OG DATA SCIENCE Matematikk og naturfag Bachelor
STOMISYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
STRATEGI- OG BEDRIFTSUTVIKLING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
SUNN ALDRING OG REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE, DESENTRALISERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYSTEMDYNAMIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
SYSTEMISK FAMILIETERAPI OG NETTVERKSARBEID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SØM OG TEKSTILHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
SØR/MELLOM-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TEATER, DRAMA, REVY, MUSIKAL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
TEATERVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATERVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
TEGNSPRÅK OG TOLKING Språk, litteratur Bachelor
TEKNOLOGI I HELSE OG OMSORG - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG MISJON Historie, religion, idéfag Master
TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALPEDAGOGIKK FOR UNGDOM - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
TOTAL KVALITETSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
TRANSPORT OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
TV-PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
TYSK Språk, litteratur Master
TYSK Språk, litteratur årsstudium
TYSK Språk, litteratur Bachelor
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
TØMRER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
UNDERVISNING MED FORDYPNING I ENGELSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UNDERVISNING MED FORDYPNING I MATEMATIKK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UNDERVISNING MED FORDYPNING I NORSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UROLOGISK SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
UTDANNINGSVALG - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
UTVIKLINGSHEMMING OG ALDRING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVING ELLER KOMPOSISJON FOR UTENLANDSKE STUDENTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
VEILEDNING AV LÆRLINGER, DELTID Pedagogiske fag fagskoleutdanning
VEILEDNING, DELTID - 60 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
VEILEDNINGSPEDAGOGIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VIDEREUTDANNING I VEILEDNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
VISUELLE KUNSTFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
VOKAL, KOR, OPERA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
VURDERING FOR LÆRING I YRKESFAG 1 - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
YRKESDYKKING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG FORRETNINGSJUS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
Å UNDERVISE VOKSNE INNVANDRERE I NORSK -30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning

Du kan studere ved 45 skoler i Bergen

Høgskole
Høyskolen Kristiania Bergen
Lyst på et utdanningsløp arbeidslivet etterspør? Da bør du velge Høyskolen Kristiania. Velg blant hudrevis av studier innen markedsføring, teknologi, ledelse, helse og design.
Fagskole
Fagskolen Kristiania Bergen
På våre ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen.
Høgskole
Norges Handelshøyskole (NHH)
NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.
Høgskole
VID Bergen
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER
 
PSYKOLOGI
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
MASTERSTUDIER
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
INTERIØR
 
MOTE
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO

LOGISTIKK
 
FRILUFTSGUIDE AKTIVITET
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT
 
SPILL
 
SKUESPILL OG DANS
 
FYSISK AKTIVITET
 
PEDAGOGIKK
 
BÆREKRAFT
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Velg en utdanning som utfordrer! Men hva skal du velge? Ta Høyskolen Kristiania sin interessestest og finn ut hvilken utfordring som passer for deg.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGFagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø.

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen Kristiania


Stedbaserte studier på heltid innen design, kommunikasjon og teknologi i Oslo og Bergen. Nettstudier på deltid innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring.

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høyskolen Kristiania


Ta en bachelor, master eller årsstudium i Oslo, Bergen eller på nett. Vi har studier innen markedsføring, økonomi, ledelse, HR, hotell/reiseliv, kommunikasjon/PR, teknologi/IT, design, film/TV, lyd, musikk, dans, skuespill, helse psykologi og pedagogikk.

GÅ TIL HJEMMESIDENBilder Nordic


VI TILBYR I DAG SYV PRAKTISKE OG YRKESRETTEDE UTDANNINGER:

Toårig Fotografutdanning, Grunnutdanning i Fotografi, Foto2, Visuell innholdsprodusent for nye medier og Grunnutdanning i film.

SoFI - School of Fashion Idustry


VÅRE UTDANNINGER:

Motedesign, Moteindustri, Motekonsulent, Motekommunikasjon, Interiør og Retail design.

Gå til hjemmesiden

Gå til hjemmesidenNorsk Friluftsfagskole


Gjør friluftsinteressen til ditt yrke - Bli friluftsguide!
Dette er studiet for deg som er en aktiv utøver av friluftsliv på fritiden, og som brenner for skikjøring, sykling, padling eller andre aktiviteter i naturen.

SoFI - School of Fashion Idustry


VÅRE UTDANNINGER:

Motedesign, Moteindustri, Motekonsulent, Motekommunikasjon, Interiør og Retail design.

Gå til hjemmesiden

Gå til hjemmesiden