MATEMATIKK (Bachelor)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MATEMATIKK (Bachelor). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Det er 89 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 12 studiesteder. Det er registrert 259 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen MATEMATIKK (Bachelor).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.

Viser 259 studier relatert til MATEMATIKK (Bachelor)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AKTUARIELL MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AKVAKULTURELL VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AKVATISKE ØKOSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
ANALYTISK KJEMI OG RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
ANATOMISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT / BEREGNINSMATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT ANATOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT FORSKING I MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMAIKK / STATISIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI OG ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOBUSINESS ALTERNATIVER Matematikk og naturfag Bachelor
BIOFYSISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOHELSEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI MED ET MODERNE SPRÅK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI OG MEDISINFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK OG MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VETERINÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP - MENNESKELIG HELSE Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMARIN INNOVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (FARMASØYTISK VITENSKAP) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (LABORATORIEMEDISIN) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP / TEORETISK BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMOLEKYLÆR VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIORESSURSFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSIKKERHET Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP MED BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BOTANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFT OG UTENDØRSUTDANNING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
CYTOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DISKRET MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
DYRELIV OG PLANTEBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ENERGI- OG MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ETTERFORSKENDE OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
EVOLUSJONSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FARMAKOLOGI OG MEDISINOPPDAGELSE Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK OG KOSMETISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK PRODUKTUTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORRETNINGSMATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FORSIKRINGSMATEMATIKK (AKTUAR) Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKNING - KJEMI, FYSIKK OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKNING - MILJØ OG MARIN Matematikk og naturfag Bachelor
FORURENSING OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ENERGIVITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED FORNYBAR ENERGIVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PARTIKKELFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PLANET- OG ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTROFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKKINGENIØR Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
GENERELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG: GEOLOGI, GEOFYSIKK OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI, ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI - JORDVITENSKAP / PROFESJONELL GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG GEOFARE Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG PETROLEUMSGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
HESTEVITENSKAP OG VELFERDSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INTEGRERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
INTERNASJONAL FELTGEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
JORD OG ROMVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED GRØNN NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED MATERIALER Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMIKALSK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK OG BIOTEKNISK, MAT- ELLER PROSESSTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KLINISK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KONSERVASJONSBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KOSMETIKKVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KREFTSBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK- OG ANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK OG TOKSIKOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KVANTITATIV MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
LANDSKAPSPLANLEGGING MED LANDSKAPSARKITEKTUR Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINE OG BIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MARINEBIOLOGI MED BIOLOGISK MANGFOLD OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED BUSINESS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FRANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED REGNSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED SPANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED TYSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG BUSINESSØKONOMI MED MARKEDSFØRING Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATA Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FILOSOFI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG PSYKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK, INFORMATIKK OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK OG TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK, STATISTISK OG AKTUARIELL VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIETEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI OG VIROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI OG HELSEFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG EMBRYOLOGI OG UTVIKLINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - NATURVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - SAMFUNNSVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFARER OG KATASTROFEHÅNDTERING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG KLIMAENDRINGER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT (INTERNASJONAL) Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMESSIG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØPLANLEGGING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRGENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Matematikk og naturfag Bachelor
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
NATURLIGE RESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
NATURRESSURSER OG REKREASJONSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP - KOMPOSITT Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
PALENTOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
PALEONTOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Bachelor
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag Bachelor
REN MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI I BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK FORSKNING I ANVENDT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSKE UNDERSØKELSER Matematikk og naturfag Bachelor
ROMVITENSKAP OG ROBOTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
SKOGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK MED MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TVERRFAGLIG NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
UTMARKSFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
VIRIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP INNEN MAT OG DRIKKE Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGISK RESTAURERING Matematikk og naturfag Bachelor

Du kan studere MATEMATIKK (Bachelor) ved 2 skoler i Norge og 87 i utlandet:

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Steder hvor du kan studere MATEMATIKK (Bachelor)

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Nederland er et land i Vest-Europa som ligger mellom Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Nederland har ca 20 universiteter og mer enn 50 hogescholen (høyskoler). Studieåret i Nederland er inndelt i to semestre, fra september til desember og fra januar eller februar til juni eller juli. Språktesten Staatsexamen Nederlands als tweede taal - NT2 nivå II kreves for opptak til de fleste studier på nederlandsk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Russland er med sine drøye 17 000 000 km² verdens største land og dekker en åttendedel av verdens landmasse, mens landets 142 millioner innbyggere gjør det til verdens niende mest befolkede. Russlands hovedstad er Moskva, som ligger i den europeiske delen av landet. Omlag 83% av befolkningen snakker russisk, men i tillegg finnes det rundt 100 andre språk i landet. De fleste norske studentene som studerer i Russland studerer russisk da det ikke finnes så mange engelskspråklige studier i landet. Dette jobbes det derimot med, da du kan få støtte til språkkurs, dersom du planlegger en etterfølgende gradsutdanning.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Taiwan er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Den mandelformede øya er på 36 000 kvadratkilometer. Det offisielle språket er taiwansk. Taipei er Republikken Kinas provisoriske hovedstad og den største byen på Taiwan.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
 
DESIGN OG TEKNOLOGI
 
HELSE OG MEDISINSKE FAG
 
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE
 
HR OG LEDELSE
 
KREATIVITET OG INNOVASJON
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE
 
MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE
 
BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB
 
MASTER LEDELSE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING
 
MOTE
 
 
INGENIØR
 
 
IT-UTDANNINGER
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLEN