ZOOLOGI (Bachelor)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ZOOLOGI (Bachelor). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Det er 9 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 193 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen ZOOLOGI (Bachelor).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...

Viser 193 studier relatert til ZOOLOGI (Bachelor)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AKTUARIELL MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AKVATISKE ØKOSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
ANALYTISK KJEMI OG RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT FORSKING I MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMAIKK / STATISIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI OG ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOBUSINESS ALTERNATIVER Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI MED ET MODERNE SPRÅK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI OG MEDISINFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VETERINÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMARIN INNOVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (FARMASØYTISK VITENSKAP) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (LABORATORIEMEDISIN) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP / TEORETISK BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMOLEKYLÆR VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP MED BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BOTANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFT OG UTENDØRSUTDANNING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYRELIV OG PLANTEBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ENERGI- OG MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FARMAKOLOGI OG MEDISINOPPDAGELSE Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK OG KOSMETISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORRETNINGSMATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FORSIKRINGSMATEMATIKK (AKTUAR) Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ENERGIVITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PARTIKKELFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PLANET- OG ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTROFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKKINGENIØR Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG: GEOLOGI, GEOFYSIKK OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI, ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG GEOFARE Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG PETROLEUMSGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
HESTEVITENSKAP OG VELFERDSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Matematikk og naturfag Bachelor
INTEGRERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED GRØNN NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED MATERIALER Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI OG BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMIKALSK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK OG BIOTEKNISK, MAT- ELLER PROSESSTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMA, ATMOSFÆRE- OG HAVFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KOSMETIKKVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KREFTSBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK- OG ANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
LANDSKAPSPLANLEGGING MED LANDSKAPSARKITEKTUR Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FRANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED INFORMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED TYSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATA Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG PSYKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK OG TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK, STATISTISK OG AKTUARIELL VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI OG VIROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG EMBRYOLOGI OG UTVIKLINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - NATURVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFARER OG KATASTROFEHÅNDTERING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG KLIMAENDRINGER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMESSIG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRGENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Matematikk og naturfag Bachelor
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
PALENTOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
PALEONTOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Bachelor
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag Bachelor
REALFAG HONOURS Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI I BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK FORSKNING I ANVENDT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
ROMVITENSKAP OG ROBOTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK MED MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
UTMARKSFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
VIRIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
ZOOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor

Du kan studere ZOOLOGI (Bachelor) ved 9 skoler i utlandet:

Universitet
University of Exeter
The University of Exeter combines world class research with excellent student satisfaction. We are proud of beeing included on the Lånkassen list for "tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet".
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.

Steder hvor du kan studere ZOOLOGI (Bachelor)

New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR
 
POLITIKK OG PÅVIRKNING
 
PEDAGOGIKK
 
ERNÆRING
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


Vi løfter fram de største talentene

Flere av historiens mest vellykkede reklamekampanjer er skapt av tidligere studenter fra disse bachelorstudiene.
LES MER

Slik får du et forsprang i arbeidsmarkedet.

Høyskolen Kristiania har 105 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter.
LES MERStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Hvorfor velger du det ene produktet fremfor det andre, som kanskje til og med koster mindre? Hvorfor er det noen merker som gir deg gåsehud, andre som får deg til å rynke på nesen, og noen som ikke får deg til å føle noe som helst? Svarene får du ved dette studiet!
LES MER OM STUDIET

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og strategiske salgsledere. Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en bachelor i markedsføring og salgsledelse.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i HR og personalledelse 

Dette er utdanningen for deg som vil bidra til at organisasjoner lykkes gjennom sin viktigste ressurs: Medarbeiderne. Norges første og største HR-bachelor!
LES MER OM STUDIET I LES MER OM STUDIET SOM NETTSTUDIUM

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Når vi trives på jobb, presterer vi bedre. På dette studiet lærer du hvordan mennesker utvikler seg i jobben sin, og hvordan vi trives på jobb. Du lærer hvordan organisasjonspsykologi er viktig for arbeidsplassers resultater og prestasjoner.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i akupunktur, deltid

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i ernæring og helse (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Årsstudium i PR og kommunikasjonStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i skuespill

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon