Konsulent

Studier og skoler

Her finner du alt av informasjon om utdanning til yrket Konsulent. Yrket går under: Annet fagområde. Det er 41 relaterte studier dersom du ønsker å bli Konsulent. Det er også registrert 22 relaterte yrker. Les mer
  • Relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Skoler som utdanner til yrket
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Konsulent, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Astronaut
For å bli kvalifisert til astronaut-trening stilles det strenge krav til både fysisk og psykisk skikkethet. Drømmen om å reise ut i rommet kan virke uoppnåelig. Det er den ikke, men...
Avisbud
Avisbud leverer aviser til abonnentene. Arbeidet foregår utendørs i hovedsak.
Befal i forsvaret
Denne jobben egner seg for personer med godt utviklede lederegenskaper. Lederegenskaper er vanskelige å trene, du vil bli målt utifra evne til å ta initiativ, håndtere usikkerhet, skape tillit...
Brannkonstabel
Brannkonstabler forebygger, bekjemper og slukker branner, redder personer og berger eiendom og eiendeler under og etter brann og større ulykker. Arbeidsoppgavene kan være å forebygge, bekjempe...
Bussjåfør
De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.
Dekksoffiser
Både styrmann og kaptein går under betegnelsen ”dekksoffiser”. Styrmannen har ansvar for navigasjon, lasting og lossing. Han/hun planlegger reisene og er vaktsjef på broen og har kontakt med...
Flygeleder
En flygeleder eller flyveleder har som hovedoppgave å forhindre sammenstøt mellom luftfartøy på bakken og i luften, samt sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling, gi råd og informasjon til luftfartøy...
Flyger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...
Forsker
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.
Instruktør
Instruktør, en som gir instruksjon. Instruktør kan være yrkesbetegnelse, f.eks. i Forsvaret, i industrien, ved skoler (f.eks. landbruksskoler) og i annen opplæring (idrettsinstruktør, musikkinstruktør).
Konsulent
Dette er en generell beskrivelse av yrket "Konsulent". Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.
Modell
Modell er en generell yrkesbetegnelse på en person som har som jobb å fremvise forskjellige bedrifters varer.
Nattevakt
Nattevakt er en fellesbetegnelse som brukes om arbeidstid eller et yrke som innebærer arbeid på nattestid.
Ombordansvarlig
Ombordansvarlig er den ansvarlige konduktør ombord på toget. Ombordansvarlig gir klarsignal til lokomotivføreren, som kjører toget.
Postbud
Som postbud består arbeidet av å sortere og utlevere post til private husstander og til bedrifter. Postbud arbeider med å distribuere all type post - alt av brev, pakker, blader, aviser, reklame og annet.
Pølsemaker
Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.
Renholdsoperatør
Renholdsoperatører utfører renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver.
Sjøoffiser
Som sjøoffiser er du en leder med et stort ansvar for mennesker, økonomiske verdier og ofte miljøfarlige laster. Avanserte skip trenger mannskap som har nautisk kunnskap, er sosialt dyktig og har...
Sjåfør
En sjåfør transporter mennesker eller varer.
Trainee
Som trainee blir du tatt opp i en bedrift for å tilegne deg spesialopplæring.
Vaktmester / Driftstekniker
Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at tekniske installasjoner...
Vekter
I et samfunn som blir stadig mer komplisert og sårbart, har vaktbransjen en nøkkelrolle. Videre har det vært en endring i trusselbildet som resulterer i stadig større krav til vekterens...

Disse studiene gir relevant kompetanse til yrket Konsulent

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
AGRONOMI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag årsstudium
AKTIVITET OG BEVEGELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
AKUTTSYKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETJENESTEN - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ARKTISK OPPLEVELSESBASERT REISELIV Hotell- og reiselivsfag Bachelor
ARKTISK OPPLEVELSESBASERT REISELIV Hotell- og reiselivsfag årsstudium
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AUTOMATISERING, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMATISERINGSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
BETONGFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BYGGTEKNIKK, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BÆREKRAFTIG LANDBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BÆREKRAFTIG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
CNC-MASKINERINGSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
DATA OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DATALINGVISTIKK OG SPRÅKTEKNOLOGI Språk, litteratur Master
DESIGN OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
DESIGN OG TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DESIGN OG TREARBEID Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DIGITAL MEDIEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DIGITAL MEDIEDESIGN, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DIPLOM BOTOX INJEKTOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DIPLOM DERMAL FILLER INJEKTOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DIPLOM PRP HUD, SMERTE, HÅRTAP, LEDDSMERTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DIPLOM SKINBOOSTER / MESOLIFT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DIPLOM TVR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
ELEKTRIKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
EVENTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM- OG FJERNSYNSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
FRILUFTSLIV, DELTID SAMLINGSBASERT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
FRILUFTSLIV, KULTUR OG NATURVEILEDNING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
FYSIOTERAPI - MENSENDIECK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FØRSKOLEPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
GARTNERNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-3
GENETISK RETTLEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GEOFYSIKK OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
HELSE- OG OPPVEKSTFAG - STUDIEKOMPETANSE, 3-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG - YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG MED HELSEARBEIDERFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSEARBEIDERFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEARBEIDERFAG, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEARBEIDERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSESERVICEFAG - STUDIEFORBEREDENDE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSESØSTERUTDANNING - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HEST I NÆRING, SAMLINGSBASERT - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
HESTE- OG HOVSLAGERFAGET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2
HISTORIE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, HELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HOTELL- OG DESIGNLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELLDRIFTSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
HOTELLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
IDRETTSFAG MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1
IDRETTSFAG MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2
IDRETTSFAG MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3
IDRETTSFAG MED UTHOLDENHET Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3
IKT-SERVICEFAG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2
INDUSTRIELL MØBELPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INDUSTRIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - PRODUKT- OG SYSTEMDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SMART PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
INTERNASJONAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ITEC DIPLOM DERMABRATION LEVEL 3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM FACIAL TREATMENTS LEVEL 2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
IT-ØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JORDMORUTDANNING - 120 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
JUS - STUDIE I UTLANDET Jus Master
KJEMIPROSESS Matematikk og naturfag vgs-2
KJEMIPROSESS, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Matematikk og naturfag vgs-2
KJEMIPROSESSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Matematikk og naturfag vgs-3
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET (FAGOPPLÆRING I SKOLE) Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
KLIMA, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KLINISK SJELESORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KRISEHÅNDTERING, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
KRISTENDOM Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
KRISTENT BARNE- OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KULINARISK MATKUNST Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LABORATORIEFAG Matematikk og naturfag vgs-2
LANDBRUK - ØKOLOGISK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-3
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING - ØKOLOGISK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2
LANDBRUKSFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET (FAGOPPLÆRING I SKOLE) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
LANDBRUKSTEKNIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUKSTEKNIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag årsstudium
LANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEKTORUTDANNING FOR 8. - 13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I MATEMATIKK OG FYSIKK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LESEVITENSKAP Språk, litteratur Master
LITTERATURHISTORIE Språk, litteratur Master
LIVETS SKOLE Annet fagområde Halvårsstudium
LYDPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LÆRING OG UNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
MAKEUP, MASKE OG HÅR Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
MAT-, DRIKKE- OG RESTAURANTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKKDIDAKTIKK 1-7 Lærer- og lektorutdanning Master
MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2
MBA I LUFTFARTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIA / MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIEDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STEINERPEDAGOGIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-1
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STEINERPEDAGOGIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STUDIEFORBEREDENDE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-3
MEDIER OG KOMMUNIKASJON MED OPPLÆRING I UTLANDET Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2
MEDISIN, 1. ÅRET I OSLO OG FEM ÅR I SLOVAKIA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN, 1. ÅRET I OSLO OG FEM ÅR I UNGARN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN, START VÅR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MIDDELALDER- OG RENESSANSEARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG KONFLIKTANALYSE (HUMAN SECURITY) Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØFAG Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
MULTIMEDIETEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MUSIKK - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
MUSIKK - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
MUSIKK - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
NATURBRUK MED HEST Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1
NORDISK Språk, litteratur Bachelor
NORDSAMISK SOM MORSMÅL Språk, litteratur årsstudium
NORSK (NORDISK), DELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK (NORDISK), HELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur Master
NOVELLESKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
NYNORSK SKRIFTKULTUR, SAMLINGSBASERT Språk, litteratur Master
NYRESYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
OPPLEVELSESØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORALVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PLATEARBEIDERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPENTANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PR (PUBLIC RELATIONS) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
PR OG SAMFUNNSPÅVIRKNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
PRODUKSJONSELEKTRONIKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMEPTANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REGNSKAP OG LØNN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REINDRIFT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
REISELIV Hotell- og reiselivsfag vgs-2
RESTAURANT- OG MATFAG, GRUNNKOMPETANSE Hotell- og reiselivsfag vgs-1
RESTAURANT- OG MATFAG, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG Hotell- og reiselivsfag vgs-1
RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING Jus 5-årig master
SALG, SERVICE OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SAMFUNN, SPRÅK OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
SERVICE OG SAMFERDSEL Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICE OG SAMFERDSEL MED REISELIV, STUDIEKOMPETANSE, 3-ÅRIG Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SIVILINGENIØR - ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK, ANVENDT MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - CHEMICAL ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INFORMATION SYSTEMS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MARIN TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MARINE COASTAL DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - OPTIKK OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TEKNISK GEOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TEKNISK IT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TEKNOLOGIBASERT FORRETNINGSUTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SLETTES - GLASSFAGET (OPPLÆRING I BEDRIFT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
SOSIALØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
SVEISERFAGER, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
SVEITSISK BAKE- OG SJOKOLADEKUNST Hotell- og reiselivsfag årsstudium
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYSTEMINGENIØR, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TOLK / TRANSLANTØR Språk, litteratur Master
TOLK / TRANSLATØR Språk, litteratur Bachelor
TØMRERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
UNDERVISNINGSVITENSKAP Lærer- og lektorutdanning Master
UNGDOMSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UTSTILLINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
VERDIBASERT ENDRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
VERKTØYMAKERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
VOKSNES LÆRING Pedagogiske fag Master
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG OG ANNLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
ØKOLOGI OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor

Viser 40 skoler som har studier relatert til Konsulent


Bli kjent med 34 studiesteder i Norge og 0 studieland som tilbyr studier innen Konsulent.

Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Gjøvik er en by og kommune i Oppland, og den mest folkerike bykommunen i region Innlandet. Tettstedet Gjøvik har 19 261 innbyggere.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Kautokeino, kommune i Finnmark fylke på den vestlige del av Finnmarksvidda. Grenser i nord til Alta, i øst til Karasjok, i vest til Troms fylke, i sør til Finland.
Notodden, kommune nordøst i Telemark fylke, strekker seg fra Blefjell (med bl.a. Tverrgrønut, 1305 moh.) på grensen mot Tinn kommune og Buskerud i nordøst til Lifjell på grensen mot Seljord i sørvest.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Stord, kommune i Hordaland fylke, i Sunnhordland, omfatter den sørøstlige halvparten (ca. 127 km2) av øya Stord, øyene Huglo (13,9 km2), Føyno (1,3 km2) og noen småøyer.
Åsnes, kommune i Hedmark fylke, i Solør, mellom Våler i nord og Grue i sør. Åsnes har en stor del av de sysselsatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet.

Annonser:

 
FILM OG MEDIER

DESIGN OG KREATIVITET
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

HR OG LEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
NETTSTUDIER
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGFølg med på Kristiania Challenge

Vegard Harm, Ahmed Mamow og Johanne Massey utfordres innen ulike fagområder!

Kristiania har over 20 mastergrader innen:

HR, markedsføring og kommunikasjon  Ι  Helse og psykologi  I  Kunst og design  Ι  Teknologi og innovasjon.

LES MER

Se alle masterstudier


KRISTIANIA

Kristiania har over 100 års erfaring med å gi studentene, arbeidslivet og samfunnet det de trenger. Vi tilbyr over 150 studier innen HR, markedsføring og kommunikasjon, Helse og psykologi, Kunst og design, samt Teknologi og innovasjon. Hos oss kan du ta årsstudier, fagskoleutdanninger, bachelorgrader, mastergrader og ph.d. i Oslo, Bergen og på nett.

SE ALLE STUDIENE VED SKOLEN


Fagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø.

GÅ TIL HJEMMESIDEN