MATEMATIKK OG ØKONOMI (Master)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MATEMATIKK OG ØKONOMI (Master). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 266 relaterte studier, og det finnes 6 relaterte yrker til utdanningen MATEMATIKK OG ØKONOMI (Master).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Fondsmegler
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...

Viser 266 studier relatert til MATEMATIKK OG ØKONOMI (Master)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
ALGEBRA Matematikk og naturfag Master
ALPINEØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANALYSE / DIFFERENSIALGEOMETRI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK- OG POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK VITENSKAP: METODER OG INSTRUMENTAL TEKNIKK Matematikk og naturfag Master
ANATOMI OG AVANSERT RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANVENDT FYSIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT KLINISK FORSKNING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATIKK OG MEKANIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED BIOLOGISK OG ØKOLOGISK MODELLERING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED KLIMAENDRENDE KONSEKVENS MODELLERING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI - INTERNASJONALT PROGRAM Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Master
ATMOSFÆREFYSIKK Matematikk og naturfag Master
ATMOSFÆREVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ATOM- OG MOLEKYLÆRFYSIKK Matematikk og naturfag Master
AVANSERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
AVANSERT ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Master
BEREGNINSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag Master
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOBUSINESS OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOETIKK Matematikk og naturfag Master
BIOFORSVAR Matematikk og naturfag Master
BIOFYSIKK OG MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKK OG ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKK OG BEREGNINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI - FYSIOLOGI OG MORFOLOFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI - ØKOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI OG AKVAKULTUR Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMATERIALER OG REGENERATIVE MEDISINER Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISIN - KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAPSFORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI OG BUSINESS Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI, BIOPROSESSING OG BUSINESSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG MILJØENDRING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG MILJØUTVIKLING MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING (KLIMAENDRING OG RISIKOLEDELSE) Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CELLEBIOLOGI, MIKROBIOLOGI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
ENDONDONTI Matematikk og naturfag Master
EVOLUSJON- OG ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KVALITET AV DESIGN Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FINANSIELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Master
FORMULERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
FORSKINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORSKNING - KJEMI, FYSIKK OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FORSKNING - MILJØ OG MARIN Matematikk og naturfag Master
FORSKNINGSFORMIDLING Matematikk og naturfag Master
FÔRTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FYSIKALSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK - ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Master
FYSISK OG ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FYSISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
GENETIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFAG Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFI OG KARTOGRAFISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Matematikk og naturfag Master
GEOINFORMASJON Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
GEOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP INNEN NEDBØR OG LITOSFÆREN Matematikk og naturfag Master
GLOBAL BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
GLOBAL BÆREKRAFT - VANN Matematikk og naturfag Master
HALVLEDERFYSIKK Matematikk og naturfag Master
HAV- OG GEOFAG Matematikk og naturfag Master
HAV, JORD OG ATMOSFÆRISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HAVFAG Matematikk og naturfag Master
HELSEUTFALL, FORSKNING OG EVALUERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HEMATOLOGI / MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - BIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - KJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
INTEGRERT PRETROLEUM GEOFAG Matematikk og naturfag Master
INTERNASJONAL UTØVENDE FORSKNING Matematikk og naturfag Master
INTERNASJONALE STUDIER (MILJØ) Matematikk og naturfag Master
KARTLEGGING OG LAND/MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Master
KARTOGRAFI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI - MEDISINANALYSE OG TOKSIKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJE OG GASS Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJEFELTKJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
KJEMI MED VITENSKAPELIG SKRIVING Matematikk og naturfag Master
KJEMISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK - BIOMEDISIN OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK - PRODUKSJON Matematikk og naturfag Master
KJERNEFYSISK VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING - LEDELSE Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: ADMINISTRERE DET MARINE MILJØ Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: KONSEKVENSER OG BEGRENSNING Matematikk og naturfag Master
KLIMAFORANDRINGER OG POLITIKK Matematikk og naturfag Master
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KLINISK FARMAKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KONSERVASJON OG BIODIVERSITET Matematikk og naturfag Master
KONSERVASJONSØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEKVALITETSANALYSE OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEMEDISIN Matematikk og naturfag Master
LASERFYSIKK Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN FARER OG KATASTROFER Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN MILJØ OG JORDENS RESSURS Matematikk og naturfag Master
LOGIKK OG FILOSOFI I MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
LOGIKK OG VITENSKAPSTEORI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIODIVERSITET OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI - AKVATISK ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINE ECOLOGY AND RESOURCE BIOLOGY Matematikk og naturfag Master
MARINGEOLOGI OG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MARINRESSURSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MARINRESSURSUTVIKLING OG BESKYTTELSE Matematikk og naturfag Master
MAT OG MILJØSIKKERHET Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKKSYSTEMER Matematikk og naturfag Master
MATEMATISK STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MATERIALFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MATSIKKERHET Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP - MAT OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP, SIKKERHET OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISIN- OG MOLEKYLÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MEDISINFORSKNING OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK BIOTEKNOLOGI OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK FAMILIETERAPI Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK GENETIKK OG GENOM Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MENNESKELIGE DIMENSJONER AV NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØ- OG ØKOLOGISK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOVITENSKAP I ET ENDRENDE KLIMA Matematikk og naturfag Master
MILJØFAG Matematikk og naturfag Master
MILJØFORANDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MILJØINTERAKSJON AV MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
MILJØKJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG FORURENSINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG KONSULTASJON Matematikk og naturfag Master
MILJØPLANLEGGING Matematikk og naturfag Master
MILJØRISIKO OG UTBEDRING Matematikk og naturfag Master
MILJØTOKSIKOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MILJØVURDERING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
MODELLERING OG DATAANALYSE Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR AVBILDNING OG TERAPI (MIT) Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR- OG CELLULÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
NATUR-, HELSE-, OG MILJØVERN Matematikk og naturfag Master
NATURFAG Matematikk og naturfag Master
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
NEVROVITENSKAP OG FUNKSJONELL NANOMATERIALER Matematikk og naturfag Master
NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
OPTISK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ORGANISMEBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
PALEOBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
PERIODONTI Matematikk og naturfag Master
PETROFYSIKK OG FORMASJONSEVALUERING Matematikk og naturfag Master
PLANTEGENETIKK OG AVLINGSFORBEDRING Matematikk og naturfag Master
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
POLYMERKJEMI Matematikk og naturfag Master
POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
PRIMAT BEVARING Matematikk og naturfag Master
PRMATOLOGI, ATFERD OG BEVARING Matematikk og naturfag Master
RADIOØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
REALFAG Matematikk og naturfag Master
REALFAGENES DIDAKTIKK Matematikk og naturfag Master
REN OG ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
REPRODUKSJON OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
REPRODUKSJONS- OG UTVIKLINGSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
RESSURSFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
SSD-FYSIKK Matematikk og naturfag Master
STAMCELLER OG REGENERASJON Matematikk og naturfag Master
STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
SYSTEMØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
TEORETISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
TROPISK BIOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
TVERRFAGLIG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
UORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
VANN OG MILJØFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
VANNSIKKERHET OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
VITENSKAP I POLYMER OG BIOPOLYMER Matematikk og naturfag Master
VULKANOLOGI Matematikk og naturfag Master
VULKANOLOGI OG GEOLOGISKE FARER Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
ØKONOMETRI OG MATEMATISK ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
ØKOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master

Du kan studere MATEMATIKK OG ØKONOMI (Master) ved 1 skoler i utlandet:


Steder hvor du kan studere MATEMATIKK OG ØKONOMI (Master)

Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.

Annonser:

 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
 
DESIGN OG TEKNOLOGI
 
HELSE OG MEDISINSKE FAG
 
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE
 
HR OG LEDELSE
 
KREATIVITET OG INNOVASJON
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE
 
MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE
 
BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB
 
MASTER LEDELSE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING
 
MOTE
 
 
INGENIØR
 
 
IT-UTDANNINGER
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLEN