MATEMATIKK (2-årig master)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MATEMATIKK (2-årig master). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Det er 23 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 8 studiesteder. Det er registrert 266 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen MATEMATIKK (2-årig master).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.

Viser 266 studier relatert til MATEMATIKK (2-årig master)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
ALGEBRA Matematikk og naturfag 2-årig master
ALPINEØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
ANALYSE / DIFFERENSIALGEOMETRI Matematikk og naturfag 2-årig master
ANALYTISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
ANALYTISK- OG POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
ANALYTISK VITENSKAP: METODER OG INSTRUMENTAL TEKNIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANATOMI OG AVANSERT RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT KLINISK FORSKNING Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT MATEMATIKK OG MEKANIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED BIOLOGISK OG ØKOLOGISK MODELLERING Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED KLIMAENDRENDE KONSEKVENS MODELLERING Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT ØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT ØKOLOGI - INTERNASJONALT PROGRAM Matematikk og naturfag 2-årig master
ANVENDT ØKOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag 2-årig master
ASTRONOMI Matematikk og naturfag 2-årig master
ATMOSFÆREFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ATMOSFÆREVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
ATOM- OG MOLEKYLÆRFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
AVANSERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
AVANSERT ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
BEREGNINSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag 2-årig master
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOBUSINESS OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOETIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOFORSVAR Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOFYSIKK OG MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOINFORMATIKK OG ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOINFORMATIKK OG BEREGNINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOKJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGI - FYSIOLOGI OG MORFOLOFI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGI - ØKOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGI OG AKVAKULTUR Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMATERIALER OG REGENERATIVE MEDISINER Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMEDISIN - KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOMEDISINSK VITENSKAPSFORSKNING Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOTEKNOLOGI OG BUSINESS Matematikk og naturfag 2-årig master
BIOTEKNOLOGI, BIOPROSESSING OG BUSINESSLEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFT Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFT OG MILJØENDRING Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFT OG MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFTIG MILJØUTVIKLING MED LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING (KLIMAENDRING OG RISIKOLEDELSE) Matematikk og naturfag 2-årig master
BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING Matematikk og naturfag 2-årig master
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
CELLEBIOLOGI, MIKROBIOLOGI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
ENDONDONTI Matematikk og naturfag 2-årig master
EVOLUSJON- OG ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK ANALYSE Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK ANALYSE MED LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK KVALITET AV DESIGN Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
FARMASØYTISK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
FINANSIELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag 2-årig master
FORMULERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FORSKINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
FORSKNING - KJEMI, FYSIKK OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FORSKNING - MILJØ OG MARIN Matematikk og naturfag 2-årig master
FORSKNINGSFORMIDLING Matematikk og naturfag 2-årig master
FÔRTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FYSIKALSK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
FYSIKK - ROMFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
FYSISK OG ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
FYSISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
GENETIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOGRAFI OG KARTOGRAFISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOINFORMASJON Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOLOGI OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
GEOVITENSKAP INNEN NEDBØR OG LITOSFÆREN Matematikk og naturfag 2-årig master
GLOBAL BÆREKRAFT Matematikk og naturfag 2-årig master
GLOBAL BÆREKRAFT - VANN Matematikk og naturfag 2-årig master
HALVLEDERFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
HAV- OG GEOFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
HAV, JORD OG ATMOSFÆRISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
HAVFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
HELSEUTFALL, FORSKNING OG EVALUERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
HEMATOLOGI / MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
INGENIØR - BIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
INGENIØR - KJEMIKALIER Matematikk og naturfag 2-årig master
INTEGRERT PRETROLEUM GEOFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
INTERNASJONAL UTØVENDE FORSKNING Matematikk og naturfag 2-årig master
INTERNASJONALE STUDIER (MILJØ) Matematikk og naturfag 2-årig master
KARTLEGGING OG LAND/MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
KARTOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMI - MEDISINANALYSE OG TOKSIKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMI - OLJE OG GASS Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMI - OLJEFELTKJEMIKALIER Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMI MED VITENSKAPELIG SKRIVING Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMITEKNIKK - BIOMEDISIN OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
KJEMITEKNIKK - PRODUKSJON Matematikk og naturfag 2-årig master
KJERNEFYSISK VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAENDRING Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAENDRING - LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAENDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAENDRING: ADMINISTRERE DET MARINE MILJØ Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAENDRING: KONSEKVENSER OG BEGRENSNING Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAFORANDRINGER OG POLITIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
KLINISK FARMAKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
KONSERVASJON OG BIODIVERSITET Matematikk og naturfag 2-årig master
KONSERVASJONSØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
KRIMINALTEKNISK ANALYSE Matematikk og naturfag 2-årig master
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag 2-årig master
LABORATORIEKVALITETSANALYSE OG LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
LABORATORIEMEDISIN Matematikk og naturfag 2-årig master
LASERFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
LEDELSE INNEN FARER OG KATASTROFER Matematikk og naturfag 2-årig master
LEDELSE INNEN MILJØ OG JORDENS RESSURS Matematikk og naturfag 2-årig master
LOGIKK OG FILOSOFI I MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
LOGIKK OG VITENSKAPSTEORI Matematikk og naturfag 2-årig master
MARIN BIODIVERSITET OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MARIN BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MARINBIOLOGI - AKVATISK ØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MARINBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MARINE ECOLOGY AND RESOURCE BIOLOGY Matematikk og naturfag 2-årig master
MARINGEOLOGI OG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MARINRESSURSLEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MARINRESSURSUTVIKLING OG BESKYTTELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MAT OG MILJØSIKKERHET Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATIKKSYSTEMER Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATISK STATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MATERIALFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MATSIKKERHET Matematikk og naturfag 2-årig master
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MATVITENSKAP - MAT OG HELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag 2-årig master
MATVITENSKAP, SIKKERHET OG HELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISIN- OG MOLEKYLÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINFORSKNING OG UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINSK BIOTEKNOLOGI OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINSK FAMILIETERAPI Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINSK GENETIKK OG GENOM Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MENNESKELIGE DIMENSJONER AV NATURRESSURSER Matematikk og naturfag 2-årig master
METEOROLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag 2-årig master
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØ OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØ OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØ- OG ØKOLOGISK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØBIOVITENSKAP I ET ENDRENDE KLIMA Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØFORANDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØINTERAKSJON AV MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØKJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØLEDELSE OG FORURENSINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØLEDELSE OG KONSULTASJON Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØPLANLEGGING Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØRISIKO OG UTBEDRING Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØTOKSIKOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MILJØVURDERING OG LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MODELLERING OG DATAANALYSE Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆR AVBILDNING OG TERAPI (MIT) Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆR MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆR- OG CELLULÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆRANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
NATUR-, HELSE-, OG MILJØVERN Matematikk og naturfag 2-årig master
NATURFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag 2-årig master
NATURRESSURSER Matematikk og naturfag 2-årig master
NEVROVITENSKAP OG FUNKSJONELL NANOMATERIALER Matematikk og naturfag 2-årig master
NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
OPTISK FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
ORGANISMEBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master
PALEOBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
PERIODONTI Matematikk og naturfag 2-årig master
PETROFYSIKK OG FORMASJONSEVALUERING Matematikk og naturfag 2-årig master
PLANTEGENETIKK OG AVLINGSFORBEDRING Matematikk og naturfag 2-årig master
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
POLYMERKJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master
PRIMAT BEVARING Matematikk og naturfag 2-årig master
PRMATOLOGI, ATFERD OG BEVARING Matematikk og naturfag 2-årig master
RADIOØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
REALFAG Matematikk og naturfag 2-årig master
REALFAGENES DIDAKTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
REN OG ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
REPRODUKSJON OG UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
REPRODUKSJONS- OG UTVIKLINGSMEDISIN Matematikk og naturfag 2-årig master
RESSURSFORVALTNING Matematikk og naturfag 2-årig master
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag 2-årig master
SSD-FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
STAMCELLER OG REGENERASJON Matematikk og naturfag 2-årig master
STATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
SYSTEMØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
TEORETISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
TROPISK BIOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag 2-årig master
TVERRFAGLIG MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master
UORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master
VANN OG MILJØFORVALTNING Matematikk og naturfag 2-årig master
VANNSIKKERHET OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag 2-årig master
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag 2-årig master
VITENSKAP I POLYMER OG BIOPOLYMER Matematikk og naturfag 2-årig master
VULKANOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
VULKANOLOGI OG GEOLOGISKE FARER Matematikk og naturfag 2-årig master
ØKOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag 2-årig master
ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag 2-årig master
ØKOLOGI OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag 2-årig master
ØKONOMETRI OG MATEMATISK ØKONOMI Matematikk og naturfag 2-årig master
ØKOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master

Du kan studere MATEMATIKK (2-årig master) ved 3 skoler i Norge og 20 i utlandet:

Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Steder hvor du kan studere MATEMATIKK (2-årig master)

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.
Viser 23 skoler
Vis all 23 skoler

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER
Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse