GLOBAL HELSE (Master)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GLOBAL HELSE (Master). Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi. Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 233 relaterte studier til utdanningen GLOBAL HELSE (Master).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Artikler

Viser 233 studier relatert til GLOBAL HELSE (Master)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKANSK UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI - HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEIDSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARKTISKE SAMFUNN OG KLIMAENDRINGER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ASISASTUDIER (INDIA OG SØRASIA) Samfunnsfag, psykologi Master
ATFERDSBESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
AUTISME OG LÆRING Samfunnsfag, psykologi Master
AVANSERT SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BARNEVELFERD Samfunnsfag, psykologi Master
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BORDEROLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BYDESIGN OG SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
BYER OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
DEPARTEMENTET, LEDERSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
DEPARTEMENTETSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
DET GRUNNLEGGENDE I KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE JAPAN Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE KINA Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG VERDENSORDEN Samfunnsfag, psykologi Master
EIENDOMSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ENERGI, MILJØ OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
ETNESITET OG MULTIKULTURALISME Samfunnsfag, psykologi Master
ETNOLOGI OG FOLKLORE Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER: IDEER, IDEOLOGIER OG IDENTITETER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISIKE OG AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi Master
FILOSOFI INNEN SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
FLYKTNING- OG FORTRENGNINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FORSKINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
FORSTÅ VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Samfunnsfag, psykologi Master
FORVALTNINGSLOVEN I KINA Samfunnsfag, psykologi Master
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
GENETISK RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI OG MILJØVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYTEMER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE KONFLIKTER OG FREDSPROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERENDE RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, BUSINESS OG BÆREKRAFTIV UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
HELSE, UTVIKLING OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
HELSEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
HELSEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆR BISTAND Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆRE HANDLINGER OG KONFLIKT Samfunnsfag, psykologi Master
IMPERIER, KOLONIALISME OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
INTEGRERENDE RÅDGIVNING OG PSYKOTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL PSYKOLOGI OG UTDANNING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELT ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL OFFENTLIG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE KONFLIKTER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (INTERNASJONALE RELASJONER) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (SIKKERHET) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KARRIEREUTVIKLING OG COACHING Samfunnsfag, psykologi Master
KARRIEREVEILEDNING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
KINA I KOMPARATIVT PERSPEKTIV Samfunnsfag, psykologi Master
KINASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KINESISK KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, MEDIA OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, UTVIKLING OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSANALYSE OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK OG UTVIKLENDE NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV ATFERDSTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV NEVROVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, STYRESETT OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTHÅNDTERING OG VEDTAK Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIG OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRISEHÅNDTERING Samfunnsfag, psykologi Master
KRISTISK OG KREATIV ANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
KRYSSKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Master
KULTURSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Master
LINGVISTIKK OG PROGRAMMER FOR ET FLERSPRÅKLIG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
MEDBORGERSKAP OG SAMHANDLING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKER OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG FLERKULTURALITET Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER, KULTUR OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTENSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJON OG POSTKOLONIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØ OG KONFLIKTANALYSE (HUMAN SECURITY) Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØ, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
MÅLING OG EVALUERING Samfunnsfag, psykologi Master
NASJONALISME Samfunnsfag, psykologi Master
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
NORDLIGE POPULASJONER OG ØKOSYSTMER Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIG POLISI Samfunnsfag, psykologi Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK OG JURIDISK TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
PRAKTISK KUNNSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
PROSJEKTERINGSPSYKOLOGI MED ERGONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOANALYSER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI - MENTAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI - SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI AV REKLAME Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI OG SOSIALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETODE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK VELVÆRE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
RADIKALISERING OG MOTSTAND Samfunnsfag, psykologi Master
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
RESSURS- OG MILJØFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
RETTSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVING - REHABILITERING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSGEOGRAFI: SAMFUNN OG ROM Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKULTURELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSLÆRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SEX, KJØNN, VOLD: MODERNE KRITISKE TILNÆRMINGER Samfunnsfag, psykologi Master
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SKJERME ETTER KATASTROFE Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL ENDRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL OG KULTURELL TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL SKULPTUR Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALSTATISTIKK OG DEMOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALVITENSKAPELIGE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI OG SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
SVINDELETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
SØR-ASIATISK KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEORI OG PRAKSIS AV MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
TERAPIFAG Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME OG POLITISK VOLD Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME, INTERNASJONAL KRIMINALITET OG GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
TRANSLASJONELL ATFERDSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
UNGDOM OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG NØDSITUASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG RETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING, MILJØ OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
VERDENSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VITENSKAP INNEN HJERNE OG SINN Samfunnsfag, psykologi Master
YRKES- OG BEDRIFTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master

Du kan studere GLOBAL HELSE (Master) ved 3 skoler i utlandet:

Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.

Steder hvor du kan studere GLOBAL HELSE (Master)

Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR
 
POLITIKK OG PÅVIRKNING
 
PEDAGOGIKK
 
ERNÆRING
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


Vi løfter fram de største talentene

Flere av historiens mest vellykkede reklamekampanjer er skapt av tidligere studenter fra disse bachelorstudiene.
LES MER

Slik får du et forsprang i arbeidsmarkedet.

Høyskolen Kristiania har 105 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter.
LES MERStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Hvorfor velger du det ene produktet fremfor det andre, som kanskje til og med koster mindre? Hvorfor er det noen merker som gir deg gåsehud, andre som får deg til å rynke på nesen, og noen som ikke får deg til å føle noe som helst? Svarene får du ved dette studiet!
LES MER OM STUDIET

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og strategiske salgsledere. Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en bachelor i markedsføring og salgsledelse.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i HR og personalledelse 

Dette er utdanningen for deg som vil bidra til at organisasjoner lykkes gjennom sin viktigste ressurs: Medarbeiderne. Norges første og største HR-bachelor!
LES MER OM STUDIET I LES MER OM STUDIET SOM NETTSTUDIUM

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Når vi trives på jobb, presterer vi bedre. På dette studiet lærer du hvordan mennesker utvikler seg i jobben sin, og hvordan vi trives på jobb. Du lærer hvordan organisasjonspsykologi er viktig for arbeidsplassers resultater og prestasjoner.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i akupunktur, deltid

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i ernæring og helse (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Årsstudium i PR og kommunikasjonStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i skuespill

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon