Utdanning innen Biologi

Studier, skoler og studiemuligheter

  • Skoler
  • Studier
  • Yrker
  • Studiesteder
  • Artikler

Viser relaterte yrker til studieretningen Biologi

Agronom
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, stor...
Arkeolog
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
Bioingeniør
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
Biokjemiker
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biolog
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknolog
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Bonde
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
Botaniker
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Cellebiolog
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...
Dyrepleier
Dyr kalles ofte menneskets beste venn, men mange kjæledyr krever at vi hjelper dem å passe på egen helse. Som dyrepleier består din hverdag i alt fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient...
Entomolog
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Førsteamanuensis
Amanuensis og førsteamanuensis er høyere vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler i Norge. En stilling som amanuensis krever at man har hovedfag, embedseksamen eller lignende. For å...
Gartner
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.
Iktyolog
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Ingeniør i prosessteknologi
En ingeniør i prosessteknologi har spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg. Prosessingeniørene konstruerer slike anlegg, og det er også...
Kjemiingeniør
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjemiker
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Kommunaltekniker
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Landbrukskonsulent
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
Limnolog
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
Mammalog
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Marin bioteknolog
Marin bioteknologer forsker på marine mikroorganismer, plante- og dyreceller til å lage produkter som for eksempel medisiner og vitaminer.
Marinbiolog
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...
Mikrobiolog
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøvernleder
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
Mykolog
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Naturforvalter
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Næringsmiddeltekniker
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.
Ornitolog
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
Palentolog
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Planteinspektør
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Radiograf
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Reseptar
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Toksikolog
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
Virolog
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...

Viser 217 studier innen Biologi

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK VITENSKAP: METODER OG INSTRUMENTAL TEKNIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED BIOLOGISK OG ØKOLOGISK MODELLERING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI - INTERNASJONALT PROGRAM Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKTISK DYREFYSIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
ARKTISK FORURENSNINGSBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERD OG KOGNITIV NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BEREGNINGSVITENSKAP: BIOINFORMATIKK Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag Master
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
BIOBUSINESS OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIODIVERSITET OG SYSTEMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOETIKK Matematikk og naturfag Master
BIOFORSVAR Matematikk og naturfag Master
BIOFYSIKK OG MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOFYSISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOHELSEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
BIOINFORMATIKK OG ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKK OG BEREGNINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKKLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI MED BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag årsstudium
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI - FYSIOLOGI OG MORFOLOFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI - ØKOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI MED ET MODERNE SPRÅK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI MED PSYKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI OG AKVAKULTUR Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag årsstudium
BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK FYSIKK OG MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI OG MEDISINFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK LANDBRUKSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BIOLOGISK OG MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VETERINÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK VITENSKAP - MENNESKELIG HELSE Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP MED BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMATERIALER OG REGENERATIVE MEDISINER Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISIN - KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP (FARMASØYTISK VITENSKAP) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (LABORATORIEMEDISIN) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP / TEORETISK BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAPSFORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMOLEKYLÆR VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIORESSURSFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSIKKERHET Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 5-årig master
BIOTEKNOLOGI - 60 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
BIOTEKNOLOGI OG BUSINESS Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI OG KJEMIINGENIØRFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
BIOTEKNOLOGI, BIOPROSESSING OG BUSINESSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOVITENSKAP MED BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BOTANIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BOTANIKK OG PLANTEPATOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BÆREKRAFTIK DYREÆRNÆRING OG FORING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
CELLE OG MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CELLEBIOLOGI, MIKROBIOLOGI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CYTOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYRELIV OG PLANTEBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
EPIDEMIOLOGI OG BIOSTATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EVOLUSJON- OG ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
EVOLUSJONSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FISK, DYRELIV OG KONSERVERINGSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
FISKE- OG DYRELIVSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Master
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Master
GENETIKK OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HAVBRUKSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HAVRESSURSER Matematikk og naturfag Master
HEMATOLOGI / MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
HUMANBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
HUSDYRAVL OG GENETIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
IDRETTS OG BIOMEKANISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMATIKK: BIOINFORMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOTEKNOLOGI OG KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INTEGRERENDE DYREBIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KJEMI MED BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI OG BIOTEKNOLOGI, MAT ELLER PROSESSTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK - BIOMEDISIN OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING - LEDELSE Matematikk og naturfag Master
KONSERVASJON OG BIODIVERSITET Matematikk og naturfag Master
KONSERVASJONSBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KONSERVASJONSØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
KREFTSBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag Master
LABKURS BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MARIN BIODIVERSITET OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARIN BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI - AKVATISK ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINE ECOLOGY AND RESOURCE BIOLOGY Matematikk og naturfag Master
MARINE OG BIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MARINEBIOLOGI MED BIOLOGISK MANGFOLD OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP - MAT, ERNÆRING OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOTEKNOLOGI OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK GENETIKK OG GENOM Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSKE OG BIOLOGISKE FAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI OG HELSEFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG EMBRYOLOGI OG UTVIKLINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MIKROBIOLOGI/MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG NATURRESSURSER - VANN OG SANITÆR Matematikk og naturfag Master
MILJØ- OG ØKOLOGISK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOVITENSKAP I ET ENDRENDE KLIMA Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG FORURENSINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG FORURENSNINGSBIOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR- OG CELLULÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRGENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
ORGANISMEBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
PALEOBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REALFAG HONOURS Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI I BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
SIVILINGENIØR - BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - KJEMI OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
SIVILINGENIØR - KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKOGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
STAMCELLER OG REGENERASJON Matematikk og naturfag Master
STRUKTURBIOLOGI / RØNTGENKRYSTALLOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TROPISK BIOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
VETERINÆRSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VIDEREUTDANNING I BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGISK RESTAURERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master

Du kan studere Biologi ved 154 skoler

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Universitet
IQS - School of Engineering
IQS Barcelona er et universitet med over 100 års erfaring. Universitetet engasjerer både til personlig og faglig utdanning, på grunnlag av samfunnsengasjement og ønske om overlegen innovasjon innen kunnskap.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Du kan studere Biologi 30 steder

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Evenstad er en liten bygd i Stor-Elvdal kommune. Eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstad bodde på Evenstad gård. Høgskolen i Hedmark har en avdeling på gården, den tidligere Evenstad skogskole, som har over 200 studenter.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Sogndal, kommune i Sogn og Fjordane, omkring Sogndalsfjorden, en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfatter det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen.
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Steinkjer, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved nordøstsiden av Beitstadfjorden, en utløper i nordlige del av Trondheimsfjorden og ved utløpene av Steinkjerelva og Figga.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Ås er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser til Vestby, Frogn, Oppegård og Ski i Akershus og Hobøl i Østfold.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Filippinene er en øynasjon i Stillehavet, som består av 7 107 øyer omkring 100 km sørøst for det asiatiske fastlandet. Manila er hovedstad på Filippinene og ligger på øya Luzon. Landets offisielle språk er engelsk og filippinsk. På Filippinene finnes det over 400 utdanningsinstitusjoner.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Russland er med sine drøye 17 000 000 km² verdens største land og dekker en åttendedel av verdens landmasse, mens landets 142 millioner innbyggere gjør det til verdens niende mest befolkede. Russlands hovedstad er Moskva, som ligger i den europeiske delen av landet. Omlag 83% av befolkningen snakker russisk, men i tillegg finnes det rundt 100 andre språk i landet. De fleste norske studentene som studerer i Russland studerer russisk da det ikke finnes så mange engelskspråklige studier i landet. Dette jobbes det derimot med, da du kan få støtte til språkkurs, dersom du planlegger en etterfølgende gradsutdanning.
Spania er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania. Byen har over 3,2 millioner innbyggere. Madrid ligger midt i Spania på 667 meters høyde. Spania har over 50 offentlige og 27 private universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner. For å få støtte fra Lånekassen og være sikker på at utdanningen din godkjennes i Norge, må du velge læresteder og grader godkjent av spanske utdanningsmyndigheter (grado/master oficial). Undervisingen foregår på spansk. Du må kunne spansk godt for å ha utbytte av undervisningen. Noen universiteter vil kreve at du tar språktesten DELE, på nivå B2. Enkelte bachelor- og mastergrader og opplegg for utvekslingsstudenter foregår på engelsk, og tilbudet er mer utbredt på private universiteter.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Sør-Korea er et land som ligger på den sørlige delen av Koreahalvøya i Øst-Asia. Hovedstaden Seoul huser femteparten av landets innbyggere og sammen med byens forsteder halvparten. Koreansk snakkes av vel 78 millioner mennesker og er offisielt språk i Sør-Korea. Det finnes 411 universiteter i Sør-Korea, både offentlige og private. Universitetene er i stor grad selvstyrte og du søker direkte til universitetene. Om du ønsker å studere på koreansk, må du som regel bestå språktesten, Test of Proficiency in Korean, før du kan bli tatt opp på studiet. Testen kan tas to ganger i året, i april og i september. Testen kan dessverre ikke tas i Norge, men mange andre steder i Europa. Det finnes også studier på engelsk.
Taiwan er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Den mandelformede øya er på 36 000 kvadratkilometer. Det offisielle språket er taiwansk. Taipei er Republikken Kinas provisoriske hovedstad og den største byen på Taiwan.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
FILM OG TV
 
DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
PROSJEKTLEDELSE
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING