Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Medisin, odontologi, helse- og sosialfag. Det er 684 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 87 relaterte yrker. Du kan studere hos 709 skoler ved 211 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Akupunktør
Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med en historie på mer enn 3000 år. Metoden, utført av en akupunktør, er å sette tynne nåler i spesifikke punkter på huden for å rette ubal...
Akuttsykepleier
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Allmennlege
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Anestesilege
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Anestesisykepleier
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Apoteker
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Apotektekniker
Arbeidsoppgavene for en apotektekniker er veldig variable alt ettersom hvor engasjert man er og hvor mye ansvar man ønsker å ha. Basics skal man kunne...
Audiograf
Å høre dårlig er et stort problem for den det gjelder, og kan gjøre det vanskelig å takle livets ulike situasjoner. Det er flere forhold som kan gi nedsatt hørsel. I mange tilfeller kan...
Barnelege
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Barnevernspedagog
Hvert eneste år er det 45.000 barn og unge som mottar hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp til å fortsette å bo sammen med sine foreldre, men en del får også hjelp ved å flytte...
Bedriftslege
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
Billedterapeut
Billedskapende virksomhet anvendes i stadig større utstrekning innenfor terapeutiske rammer i Norge. En sentral tanke i billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til...
Bioingeniør
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
Bryst- og endokrinkirurg
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Dyrepleier
Dyr kalles ofte menneskets beste venn, men mange kjæledyr krever at vi hjelper dem å passe på egen helse. Som dyrepleier består din hverdag i alt fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient...
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Farmasøyt
Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:  Provisorfarmasøyt  Reseptarfarmasøyt...
Fotterapeut
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...
Fysioterapeut
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Geriater
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Geriatrisk sosionom
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Gestaltterapeut
En gestaltterapeut er en behandler som bruker samtaleterapi i behandlingen.
Gynekolog
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
Helse- og treningsterapeut
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesekretær
Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, sosialkontorer og i trygdekontorer.
Helsesøster
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Hematolog
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
Hjemmehjelp
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Hjertespesialist / kardiolog
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hudlege
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Hudpleier
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...
Jordmor
Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet. Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor». I dag kan både menn og kvinner være «jordmor», og benevnelsen brukes...
Kiropraktor
Kiropraktorer er spesielt utdannet i å behandle kroppens muskler og ledd med hendene. Kiropraktorene forebygger, diagnostiserer og behandler feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd...
Kirurg
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Kjeveortoped
En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil. Som reguleringstannlege behandler og forebygger du problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene.
Klinisk ernæringsfysiolog
Som klinisk ernæringsfysiolog gir du råd om kosthold og ernæring til mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kostholdet.
Klinisk sosionom
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
Kostholdsveileder
En kostveileder har fordypet seg i grunnleggende ernæringslære og kostprinsipper for å oppnå god helse, regulere vekt og forebygge sykdom...
Kreftlege / onkolog
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
Kreftsykepleier
Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie og arbeider med mennesker som er rammet av kreft.
Laborant
Laboratoriefaget er utformet for alle typer kjemiske, fysiske og biologiske laboratorier i industri, ved universiteter og høgskoler og i offentlige og halvoffentlige bedrifter med tilknytning til...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Legesekretær
Legesekretærer utfører laboratorietjenester, skiftestuearbeid, ekspedisjons – poliklinikk og skrivestuetjenester samt arbeid på forkontor....
Logoped
En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler...
Manuellterapeut
Manuellterapeuter er helsepersonell som undersøker og behandler sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, som f.eks. vondt i rygg, nakke, bekken, armer og bein. Manuell behandling...
Massasjeterapeut
En massasjeterapeut løser opp spenninger i muskulaturen. Spenninger i muskulaturen kan gi smerte og nedsatt funksjon, og massøren kan lindre smerte og bedre funksjon.
Medisinsk sekretær
Som medisinsk sekretær jobber du med kontorfag og pasientadministrasjon - i primærhelsetjenesten, på sykehus eller i andre helseinstitusjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta...
Miljøarbeider
Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Naprapat
Naprapaten diagnostiserer, behandler og rehabiliterer smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler hos mennesker. Hensikten er å få en mer funksjonell og bevegelig kropp. Naprapaten...
Nevrolog
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Nevrosykepleier
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
Operasjonssykepleier
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Optiker
Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og tittelen er beskyttet. Som andre helsepersonell kreves det autorisasjon for å jobbe som optiker. En hovedarbeidsoppgave for optikere er å foreta...
Ortopedisk kirurg
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Ortopeditekniker
Som ortopeditekniker produserer, justerer og reparerer du proteser og andre ortopediske hjelpemidler til mennesker som mangler en kroppsdel, eller for å gjenopprette tapt funksjon i en kroppsdel.
Osteopat
Rent teoretisk handler osteopati om å se sammenhenger mellom de forskjellige kroppssystemene – muskler og skjelett, organsystemet og kraniet. I Norge må man først utdanne seg til fysioterapeut før...
Patolog
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Personlige assistent
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Plastikkirurg
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
Portør
En portør transporterer pasienter og utstyr innenfor et sykehus, et sykehjem eller andre institusjoner.
Provisorfarmasøyt
En provisorfarmasøyt (provisor) har lederansvar på apoteker.
Psykiater
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
Radiograf
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Radiolog
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
Reseptar
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
Reseptarfarmasøyt
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.
Revmatolog
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Soneterapeut
Ifølge soneterapien er det sammenheng mellom soner under føttene og resten av kroppen: dermed påvirker og behandler stimulansen andre kroppsdeler.
Sosialarbeider
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosionom
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
Spa- terapeut
En spaterapeut har bredere kompetanse enn en massør, og har derfor muligheter i yrkeslivet. Denne utdanningen bygger også på massasjens viktigste oppgave; å løse opp spenninger i muskulaturen...
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Tannhelsesekretær
Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske...
Tannlege / Odontolog
Jobbmulighetene for tannleger er svært bra. I løpet av de neste ti årene vil mange av landets 4000 tannleger gå av med pensjon, i tillegg til at det allerede er mangel på tannleger. Dette gjelder...
Tannpleier
Tannpleierne arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. De arbeider blant annet på tannklinikker, sykehjem, videregående skoler, på høgskoler/universitet, institusjoner...
Tanntekniker
Tannteknikk er et håndverk hvor du konstruerer og former med hendene. Tannteknikeren samarbeider tett med tannlegen og får et avtrykk av pasientens tenner fra tannlegen som grunnlag for...
Urolog
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
Vernepleier
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial...
Veterinær / Dyrlege
En veterinær blir også kalt dyrlege, og ofte jobber veterinæren med å hjelpe og behandle dyr som er syke, eller drive forebyggende arbeid, hindre sykdomssmitte mellom dyr og mennesker og jobbe med...
Øre-Nese-Halsspesialist
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Viser 684 studier innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ADDIKTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ADMINISTRIV MEDISINSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AKADEMISK SKRIVEUTVIKLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AKADEMISK SPRÅK OG YRKESKULTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AKTIV OMSORG - BEVEGELSE, NATUROPPLEVELSER OG DELTAKING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AKUPUNKTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AKUTTMEDISINSK SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AKUTTPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AKUTTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AKUTTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AKUTTSYKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AKVAMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
ALDERDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ALDERDOM OG NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ALDRING OG ELDREOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ALDRING OG ELDREOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ALLERGIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ALLIERT HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AMBULANSEARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEARBEIDER - FAGBREV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
AMBULANSEFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2, GRUNNLEGGENDE HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEOPERATIVE EMNER, PROGRAMFAG AMBULANSE VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ANATOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ANATOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 3 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ANESTESISYKEPLEIE - PÅBYGG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ANESTESISYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ANVENDT ATFERDSANALYSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ANVENDT FORSKNING INNEN IDRETT OG TRENING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ANVENDT HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
APOTEKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
APOTEKTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
ATFERD OG KOGNITIV NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ATFERDSHELSETJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AUDIOGRAFUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AUTISMESPEKTERLIDELSER OG ALVORLIG INTELEKTUELLE FUNKSJONSHEMNINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT GERIATISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT GERONTOLOGI - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AVANSERT JORDMORPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT KLINISK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE - ALLMENNSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE - INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE I KOMMUNE- OG SPESIALHELSETJENESTEN, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE I KOMMUNEHELSETJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT PRAKSIS: AMBULANSEPERSONELL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT PRE-HOSPITAL TRAUMEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT SYKEPLEIE VED KRONISK SYKDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVANSERT SYKEPLEIEPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
AVHENGIGHETSLIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARN- OG UNGDOMSSTUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARN- OG UNGDOMSSYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARN OG UNGES ATFERDSELSHELSE - UTVIKLINGSHEMNINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE - LEDERSKAP I BARN OG UNGES HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE - TRANSLASJONELL FORSKNING OG EVAULERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE - UNGDOM OG ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARNE- OG UNGDOMSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - STUDIEKOMPETANSE, 3-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARNEVERN I ET FLERKLUTURELT SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARNEVERNSPEDAGOG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARNEVERNSPEDAGOG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BARSEL OG BARNEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BEVEGELSESANALYSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BIODIVERSITET OG SYSTEMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
BIOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BRUKERMEDVIRKNING, INNOVASJON OG VELFERDSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
BÆREKRAFTIK DYREÆRNÆRING OG FORING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
CELLE OG MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
CGM JOURNAL (WINMED3) PASIENTJOURNALSYSTEM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
DEMENSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DEMENSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DENTAL KIRURGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DIABETESBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DIABETESOMSORG, UTDANNING OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DIAGNOSTISK RADIOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DIAKONI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DIAKONI OG KRISTENT SOSIALT ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DIETETIKK / ERNÆRINGSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DIETETIKK / ERNÆRINGSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DIETIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DIETTMAT - INTERNSHIP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DISTRIKTSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
DOKUMENTASJON AV HELSEHJELP - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DRAMATERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ELDREOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ELDREOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ELDREOMSORG MED VEKT PÅ PSYKISK HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ELDREOMSORG OG HELSEINFORMASJONSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ELDREOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ENDODONTI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
EPIDEMIOLOGI OG BIOSTATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
EPIDEMIOLOGI OG GLOBALHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
EPIDEMIOLOGI OG GLOBALT SMITTSOMME SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
EPIDEMIOLOGI OG MOR OG SPEDBARNEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERGOTERAPI I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ERGOVITENSKAP OG ERGOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆING I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ERNÆRING OG HELSE (ERN2) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG PRESTASJON (ERN3) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ERNÆRING, MAT OG KULTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ERNÆRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
EVALUERING I OG AV VELFERDS- OG UTDANNINGSVIRKSOMHET - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
FAGLIG OG KLINISK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FAMILIEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FAMILIETERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FAMILIETERAPI OG SYSTEMATISK PRAKSIS - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
FAMILIETERAPI OG SYSTEMATISK PRAKSIS 1 - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
FAMILIETERAPI OG SYSTEMATISK PRAKSIS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FARMAKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMAKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FARMAKOLOGI OG MEDISINSK FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FARMASI OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FEDME OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FELLESSKAP- OG FAMILIEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FILOSOFI INNEN HELSEFREMMENDE STUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FLYMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FLYMEDISINSK HENTING OG TRANSPORT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOLKEHELSE - HELSEPROMOTERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSE OG TROPISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOLKEHELSE: POLITIKK OG FORFREMMELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSEERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOLKEHELSEVITENSKAP - MED VEKT PÅ ENDRING AV LIVSSTILSVANER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FORANDRE HELSESEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FORBEREDENDE KURS TIL MEDISINUTDANNING (PREMED - PRE-MED) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FOREBYGGENDE ARBEID MED BARN OG UNGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV UTFORDRENDE ATFERD HOS PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
FORRETNINGSPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FORSKNINGSMETODER INNEN HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FOTTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
FOTTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOTTERAPI- OG ORTOPEDITEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
FUNKSJONELL ANATOMI OG FYSIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
FUNKSJONSHEMMING OG DELTAKELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FYSIKALSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FYSIOLOGI (FYS) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSIOTERAPI - MENSENDIECK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSIOTERAPI I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FYSIOTERAPIVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GENETISK RETTLEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GENOMISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GERIATRI, ELDREOMSORG OG LEDELSE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GERONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GERONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
GESTALTTERAPEUTUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
GESTALTTERAPEUTUTDANNING, ETTERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GESTALTTERAPEUTUTDANNING, VEILEDERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
GLOBAL HELSE OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GLOBAL HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GLOBALE KATASTROFER OG HUMANITÆRE LINDRINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GLOBALT SMITTSOMME SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING (ERN1) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
HELHETLIG OPPFØLGING - FRA KRISER TIL MESTRING OG MULIGHETER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSE OG EMPOWERMENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE OG FYSISK AKTIVITET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE OG HELHET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
HELSE OG HUMANIORA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE- OG OPPVEKSTFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG - STUDIEKOMPETANSE, 3-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG - YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG MED AMBULANSEFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG MED BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG MED HELSEARBEIDERFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG MED TOPPIDRETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG SOSIALFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE- OG SOSIALFAG - MESTRING OG MYNDIGGJØRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE- OG SOSIALFAG - MESTRING OG MYNDIGGJØRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE- OG SOSIALFAG VG1, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG SOSIALFAG VG1, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG SOSIALFAG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE OG SOSIALINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE OG SOSIALOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORG (ALDRING OG SENERE I LIVET) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORG (LEDELSE OG LEDERSKAP) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORG (MENTAL HELSE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG SOSIALOMSORGSINTEGRASJON OG INNOVASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSE, OMSORG OG VELVÆRE - THAILAND OG KAMBODSJA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
HELSE, PSYKOLOGI OG SOSIALFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
HELSE, SIKKERHET OG MILJØ Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSE, VELVÆRE OG FELLESSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEADMINISTRASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEARBEIDERFAG - STUDIEKOMPETANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEARBEIDERFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HELSEASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEFAGARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFAGARBEIDER - FAGBREV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HELSEFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEFORVALTNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEFREMMENDE ARBEID OG HELSEPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC), deltid Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEINFORMASJONSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEINFORMASJONSTEKNOLOGI OG KREFTINFORMASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEKOMMUNIKASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEKOORDINATOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEOMSORG I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEORGANISASJONER OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEPEDAGOGIKK - 7,5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSEPOLISER OG PROGRAMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEPOLISI, PLANLEGGING OG FINANSIERING - SPESIALISERING I HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEPOLITIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSESERVICEFAG - STUDIEFORBEREDENDE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESØSTERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSESØSTERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSETEKNOLOGIINNOVASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSETJENESTEETIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSETJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSETJENESTER: LEDELSE, POITIKK OG FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVERNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEVERNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - ANVENDT MILJØHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - EPIDEMIOLOGI OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - HELSEKOMMUNIKASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP (FYSISK ASSISTANSE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP I TRADISJONELL KINESISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HELSEØKONOMI OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HJELPEMIDDELTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HJEMMESYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
HUDPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
HUMAN ERNÆRING (ALLIERT HELSE, PRE-DIETTMAT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HVERDAGSREHABILITERING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HVERDAGSREHABILITERING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HØREVITENSKAP OG AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
IDRETT OG TRENING - MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
IDRETTS OG BIOMEKANISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
IDRETTSFYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
IDRETTSMEDISIN OG FITNESSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
IKKEMEDFØDTE KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
IMMUNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
IMPLANTAT TANNBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INDUSTRIELL HYGIENE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INFEKSJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INFEKSJONSFOREBYGGING OG KONTROLL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INFEKSJONSKONTROLL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INNOVASJON OG FORBEDRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTEGRERENDE DYREBIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTENSIVSYKEPLEIE - PÅBYGG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTENSIVSYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
INTERDISIPLINÆR HELSEFORSIKRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERN OG EKSTERN MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL HELSEFELLESSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE OG STYRING INNEN HELSE- OG SOSIALFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
INTERNASJONAL OFFENTLIG HELSEFORSKNING, POLISI OG PLANLEGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL OFTALMOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL SOSIALVELFERD OG HELSEPOLITIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
INTERNASJONAL SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
JORDMOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
JORDMOR / MORS- OG SPEDBARNSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
JORDMORUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KATASTROFEBEREDSKAP OG GJENOPPBYGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KIROPRAKTORUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KIROPRAKTORUTDANNING (KIROPRAKTIKK) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KIROPRAKTORUTDANNING (KIROPRAKTIKK) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
KIRURGISK HENSYN I PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KJEVEORTOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
KLINISK FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK FORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK HELSE- OG OMSORGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK JORDMOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KLINISK MASTERSTUDIUM FOR FYSIOTERAPEUTER I MANUELL TERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK MENTAL HELSERÅDGIVING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK NEVROLOGISK FYSIOTERAPI - FORDYPNING BARN OG VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK OG TRANSLASJONSFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK SJELESORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK SJELESORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KLINISK VEILEDNING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KLINISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KLINISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOGNITIV NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOGNITIV OG KLINISK NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOGNITIV RÅDGIVNING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOMMUNIKASJONSVITENSKAP OG LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOMMUNIKATIV VITENSKAP OG LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KOMMUNIKATIVE VANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KOMMUNIKATIVE VANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOMPARATIV HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KOMPLIMENTÆRTERAPI FOR HELSEVESENET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KOST OG ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
KOSTHOLD OG SAMFUNN (ERN4) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KOSTHOLDSVEILEDER - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
KOSTMETISK DERMATOLOGISK SYKEPLEIER - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KREFTOMSORG FOR TENÅRINGER OG UNGE VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KREFTSTUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KREFTSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KRISTEN SJELESORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
KRONISKE SYKDOMMER MED FOKUS PÅ DIABETES, HJERTESVIKT OG KOLS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KURS I NASJONALE FAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KVALITETSFORBEDRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
KVINNEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
LABORATORIEKURS MED GRUNNLEGGENDE SKIFTESTUE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
LANGSIKTIG OMSORGSADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
LEDELSE INNEN HELSE- OG SAMFUNNSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDERSKAP I HELSEVESNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDERSKAP OG FORVALTNING INNEN SOSIAL- OG HELSEVESENET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
LEGEASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEGEASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
LEGEKNYTTEDE STUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
LEGEVAKTSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
LIVSSTIL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
LIVSSTILS- OG KRONISKE SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LIVSSTYRKETRENING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MANUELLTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
Massasjeterapi Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MAT OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MAT OG ERNÆRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MAT OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MAT, ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MATKULTUR OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MATSIKKERHET OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MATTEKNOLOGI OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN - INTERKALERTE STUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN 4 ÅR - FORUTSETTER BACHELOR INNEN BIOLOGI, KJEMI OG FYSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN GRUNNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISINSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK ASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK BILDEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK BILDEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag andre grader/kurs
MEDISINSK HUMANIORA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK KODING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK KUNST Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK LEDERSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK OG FARMAKOLOGISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK OG HELSEFAGLIG UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK SEKRETÆR / HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MEDISINSK STATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK STRÅLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MEDISINSKE FAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSKE OG BIOLOGISKE FAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MENNESKELIG ANATOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MENNESKELIG HELSE OG SYKDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MENNESKELIG KLINISK EMBRYOLOGI OG ASSISTERTE KONSEPTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MENNESKELIGE TJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MENTAL HELSE I SAMFUNNET OG MENTAL HELSE RÅDGIVNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MENTAL HELSE OG GODKJENT PROFESJONELL PRAKSIS I MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
METABOLSK- OG ERNÆRINGSMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MIGRASJONSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MIKROINVASIV OG ROBOTKIRURGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MILJØ OG MENNESKERS HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MILJØARBEID I TJENESTER FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MILJØARBEID INNEN RUS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MILJØARBEID INNEN RUS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MILJØARBEID OG TVERRPROFESJONALITET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG UTVIKLINGSHEMMING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MILJØRETTET HELSEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MILJØRETTET HELSEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MINDFULNESS - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
MODERNE PERSPEKTIVER INNEN UTVIKLINGSHEMMING, PSYKISKE LIDELSER OG MEDISINSK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MOLEKYLÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MOR OG SPEDBARNSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
MR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MUNNHYGIENE OG KJEVETERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NAPRAPATUTDANNING FIREÅRIG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NEVROKOMMUNIKATIV VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
NEVROLOGISK ERGOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
NEVROLOGISK REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
NUKLEÆRMEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NYFØDTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
NYFØDTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
NYRESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ODONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
OFFENTLIG HELSEFORVALTNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
OFFENTLIG TANNHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
OMSORG FOR MENNESKER MED NEVROLOGISKE LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
OPERASJONSAVDELING PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
OPERASJONSSYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ORAL HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ORALKREFT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ORALMEDISIN OG PATALOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ORALVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ORTOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ORTOPEDISK OG REHABILITERINGSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ORTOPEDISK OPERASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ORTOPEDISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PALLATIV SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PALLIATIV BEHANDLINGSFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PALLIATIV OMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PALLIATIV OMSORG - GLOBALE PERSPEKTIVER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PARAMEDIC - LEGEVAKT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PARAMEDIC - NASJONAL PARAMEDICUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
PASIENTSIKKERHET - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PEDIATRISK TRENING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PEDIATRISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PLASTISK OG ESTETISK KIRURGIPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PODIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRAKSIS I GLOBAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRE-MED/HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRIMÆRHELSEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRIMÆRHELSEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PROTETIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKIATRISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PSYKISKE LIDELSER OG ALDRING HOS PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKOLOGISK TERAPI I PRIMÆRBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKOSOSIALT ARBEID - HELSE OG SOSIALFAGLIG YRKESPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKOSOSIALT ARBEID - SELVMORD, RUS, VOLD OG TRAUMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PSYKOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
PSYKOTERAPI - DANSEBEVEGELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RADIOFORMAKA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RADIOGRAFI: BRYSTEVALUERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
REHABILITERING OG HABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
REHABILITERING OG SKADELEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REHABILITERING, SAMHANDLING OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
REHABILITERINGSTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REISEMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RESPIRATOROMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
RESTORATIV OG ESTETISK TANNPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RETTSMEDISINSK OBDUKSJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RETTSMEDISINSKE OG NEVROPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER I ANSIKTSBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
RUS- OG AVHENGIGHET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
RUS, AVHENGIGHET OG PSYKISKE LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
RUSPROBLEMATIKK - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
RUSPROBLEMATIKK OG RUSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
RÅDGIVNING INNEN KLINISK MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAKSBEHANDLING I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SAMARBEIDENDE PRAKSIS I TERAPI - 20 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SAMFUNN, INDIVID OG HELSE (MED6) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SAMFUNNSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMFUNNSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMFUNNSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SAMFUNNSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SAMFUNNSHELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SAMFUNNSSYKEPLEIE - BARN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMFUNNSSYKEPLEIE I HJEMMET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMFUNNSØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMHANDLING INNEN HELSE- OG SOSIALTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMMARBEIDSHELSE OG MENNESKELIGE TJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SAMORDNING AV HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SAMSPILL OG KOMMUNIKASJON MED PERSONER SOM HAR OMFATTENDE FUNKSJONSNEDSETTELSER - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SIMULERBASERT UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SKALLE OG POSTSKALLE UNGDOMSOSTEOLOGI FOR MEDISINSK, KRIMINALTEKNISK OG AREKEOLOGISKE UTØVERE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SMERTE OG PALLIASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
Soneterapi Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SOSIAL KOMPETANSE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SOSIAL- OG ATFERDSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIAL OG TERAPEUTISK HAGEBRUK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SOSIALE- OG EMOSJONELLE VANSKER 1 - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIALTFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE - BESLUTNINGER OG TILTAK I BARNEVERNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SOSIALTFAGLIG ARBEID MED BARN OG UNGE - MILJØARBEID OG MILJØTERAPEUTISK ARBEID MED BARN, UNGE OG UNGE-VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SOSIO HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SPESIALSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SPORT- OG IDRETTSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SPORT- OG IDRETTSERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
STAMCELLER OG REGENERATIV MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
STRESS OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
STRUKTURBIOLOGI / RØNTGENKRYSTALLOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
STRÅLING - HELSEFYSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
STRÅLING - HELSEFYSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SUNNHETSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKDOMSLÆRE (SYK) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE 1 (MED4) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE 2 (MED5) - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SYKEPLEIE - BARN OG MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIE - BARN OG UNGDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIE - FAMILIEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE - KLINISK FORSKNING OG FAGUTVIKLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE - KREFT OG HEMATOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE - KRITISK OMSORG FOR VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE - MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIE - MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE - VOKSNE OG MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIE (AVANSERT PRAKSIS) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE (KLINISK LEDERSKAP I PRAKSIS) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE (KLINISK LEDERSKAP) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIE FOR MENNESKER MED LÆREVANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIE FOR VOKSNE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIE TIL SYKE GAMLE MENNESKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SYKEPLEIE, DESENTRALISERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYNSPEDAGOGIKK OG SYNSREHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TALEVANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TANNBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TANNBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TANNTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TANNTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TELEMEDISIN OG E-HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TERAPEUTISK BARNEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TERAPEUTISK RADIOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TERAPIFAG - KUNST/MUSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TILTAK MOT SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
TOKSIKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TOKSIKOLOGI OG RISIKOVURDERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TRANSFUSJON OG TRANSPLANTASJONSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TRANSLASJONELL KARDIOVASKULÆR MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TRAUMATOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TRAUME OG HELBREDING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TROPEMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TVERRFAGLIG ATFERDSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TVERRFAGLIG MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
TVERRFAGLIG MILJØARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TVERRFAGLIG PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
UROLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
UTVIKLINGSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
UTVIKLINGSHEMNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
UTØVENDE PROGRAM I HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
VAKSINOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VEILEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
VEILEDNING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VEILEDNING - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE- OG SOSIALTJENESTENE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VENØS BLODPRØVETAKING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VERDIBASERT LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VETERINÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
VETERINÆRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
VIVO III - KLINISK BRUK AV HCR-20-VERSJON3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
VOKSENGERONTOLOGI AKUTTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
VOKSENGERONTOLOGI PRIMÆRSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
VOLD I NÆRE RELASJONER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
YRKESFAGLIG VEILEDNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
YRKESHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
YRKESSIKKERHET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master
ØYEDISPENSING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor

Viser 709 skoler som tilbyr studier innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag

Høgskole
Active Education Oslo
Active Education skal være førstevalget for deg som vil studere idrett, fitness, helse og friluftsliv! Vi har det største utvalget av norske idrettsstudier i utlandet, og er den skolen i Norge som utdanner flest personlige trenere (PT) per år!
Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Fagskole
AOF - Østfold
AOF Østfold har alltid vært opptatt av å bruke voksenopplæring som et virksomt verktøy, som skal bidra til å endre og bedre individets, organisasjoners og bedrifters hverdag og virke. Derfor er det å tilrettelegge læringen basert på den bakgrunn og de behov den enkelte har, avgjørende for at læring skal gi virkning og bidra til et mer meningsfullt liv.
Universitet
Ara Institute of Canterbury
Din suksess er vår prioritet, og vi tror grunnlaget for suksess er avhengig av en personlig tilnærming til læring med lett tilgang til imponerende ressurser, og vekt på praktisk anvendelse av studiene dine. Som CPIT-student vil du bli undervist av fagfolk og dra nytte av et høyt stab-student forhold. Våre forelesere og veiledere er valgt etter kompetanse på sitt felt og for å dele sine kunnskaper, ferdigheter og tilkoblinger til bransjen for å sikre at du er jobbklar fra dag én.
Høgskole
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon. Vi tilbyr høyskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Collegium Medicum i Bydgoszcz
Det engelskspråklige medisinprogrammet ved Collegium Medicum er blitt et populært alternativ for skandinaviske studenter som ønsker en legeutdanning av høy kvalitet i et godt og sammensveiset studentmiljø.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
Dania Academy, University of Applied Sciences
Dania Academy, University of Applied Sciences er en av ni regionale akademier for høyere utdanning i Danmark, og har studiesteder i åtte forskjellige danske byer - Viborg, Randers, Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Skive og Silkeborg.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Høgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Det teologiske Menighetsfakultet er en vitenskapelig høyskole og er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon med ca. 100 ansatte og ca. 1100 studenter på bachelor, master og doktorgradsprogram (PhD).
Fagskole
eCademy - Nettstudier og kurs
Vi er de eneste i Norge som tilbyr nettstudier i kombinasjon med ukentlige nettsamlinger i virtuelt klasserom. Fagskoleutdanninger innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og digital markedsføring.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Frisør og hudpleie
Hudpleieakademiet
Ved Hudpleieakademiet får du en omfattende utdannelse som hud- og kroppsterapeut. Etter endt studie vil du inneha dyptgående kunnskaper om hud, kropp og ulike behandlinger som gir deg svært gode yrkesmessige forutsetninger. Våre elever får også en innføring i grunnleggende spabehandlinger. Dette betyr at når du tar din utdannelse ved Hudpleieakademiet vil du få et enda bredere faglig fundament som vil gi deg flere muligheter på arbeidsmarkedet.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet - Elverum
Campus Elverum har 2 018 studenter og 126 ansatte. Studiestedet har folkehelse som overordnet studie- og forskningsprofil, og disponerer flotte fasiliteter i Terningen Arena. Campus Elverum tilbyr populære utdanninger innen sykepleie, tannpleie, idrett, friluftsliv, folkehelse, mat, ernæring og helse, og sosialpedagogikk. Studentsamfunnet i Elverum (StuE) holder til i lokalene til Basement midt i sentrum av Elverum.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
Høgskolen har en studieportefølje med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil, og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning
Høgskole
Høgskolen i Innlandet - Rena
Campus Rena har 2995 studenter og ca 80 ansatte. Studiestedet har økonomi- og ledelsesfag som overordnet studie- og forskningsprofil, og tilbyr alt fra halvårsstudier til mastergrads- og videreutdanninger. Avdelingen tilbyr også studier relatert til produksjon av musikk og den forretningsmessige siden av musikkbransjen. Studiene på avdelingen utvikles og tilbys i nært samarbeid med aktuelle næringer og bransjer, og skaper mulighet for nettverksbygging som studentene nyter godt av.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet- Nettstudier
Nettstudier innen: Grunnskolelærer, Praktisk pedagogisk utdanning, Økologisk landbruk og Organisasjon og ledelse
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - nettstudier
Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Førde
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Stord
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Oslo
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Universitet
IQS - School of Engineering
IQS Barcelona er et universitet med over 100 års erfaring. Universitetet engasjerer både til personlig og faglig utdanning, på grunnlag av samfunnsengasjement og ønske om overlegen innovasjon innen kunnskap.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
KEA - Copenhagen School of Design and Technology
Med en grad fra KEA får du en praksisorientert høyere utdanning på akademisk nivå, utviklet i nært samarbeid med regionens næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Danmark og utlandet. Vi er i konstant dialog med selskap- og næringslivets organisasjoner for å holde utdanningsprogrammene oppdaterte i form og innhold. Dette sikrer at utdanningen møter dagens krav og behov for et dynamisk arbeidsmarked. Du blir derfor godt forberedt ved å velge KEA.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
Masaryk University
Opplev den vennlige atmosfæren til Sør-Morava, et veiskille mellom Øst og Vest, en universitetsby med pulserende studentlivet dag og natt. Du vil bli imponert over det brede utvalg av teatre, gallerier, kinoer, musikklubber, festivaler og sportssentre.
Universitet
Medical University of Gdansk
Medical University of Gdansk – MUG er ny samarbeidspartner for Agder Vitenskapsakademi fra studieåret 2016-17. Medical University of Gdansk har lang erfaring med utdanning innen medisinske fag og er en av de mest anerkjente medisinske institusjonene i Polen.
Universitet
New Zealand College of Chiropractic
Etter å ha fullført fire års fulltids studium, som innledes med ett års helsevitenskap ved universitetet, vil du bli uteksaminert med en Bachelor of Chiropractic grad slik at du kan praktisere som en Doctor of Chiropractic. Det er muligheter for videreutdanning for videre læring i pediatri, kiropraktisk filosofi, diagnostikk og kiropraktisk forskning.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Høgskole
Norges Idrettshøgskole
På NIH studerer vi organisert idrett, kroppsøving, dans, friluftsliv, mosjon og trening i alle former.
Universitet
Pacific Lutheran University - Washington
Universitetet er kjent for sitt internasjonale fokus i utdanningen og er rangert som det tiende beste universitetet i USA av New York Times. Studentene blir oppfordret til å bo på campus og nordiske studenter blir gitt stipender hvis de velger dette alternativet.
Universitet
Poznan University of Medical Sciences
Dette tradisjonsrike og høyt respekterte universitetet tilbyr førsteklasses engelskspråklige programmer i farmasi, odontologi (tannlege) og medisin
Universitet
Southampton Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Fagskole
Treider Fagskoler Bergen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Drammen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Fredrikstad
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Hamar
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Kristiansand
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Nettstudier
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Oslo
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Skien
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Stavanger
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Tromsø
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Trondheim
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
Midt i hjertet av en av verdens vakreste småbyer ligger The University of Lincoln, et universitet verdt å merke seg i Storbritannia. Universitetet har ca. 16 000 studenter og ligger i byen Lincoln i Lincolnshire i England. Universitetet er av den nyere sorten i Storbritannia, og ble etablert i 1992.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton skolen med mest variasjon innen internasjonale studenter sammenlignet med konkurrentene. Universitetet ønsker hjertelig velkommen til et frisk kull av norske studenter hvert år.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.
Universitet
VIA University College - Horsens
VIA University College er Danmarks største University College, også kjent internasjonalt som et University of Applied Sciences. Vi har i alt 18.500 studerende hvorav 2.500 er internasjonale studenter fra hele verden.

Bli kjent med 173 studiesteder i Norge og 38 studieland som tilbyr studier innen Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

Alta er en kommune i Finnmark fylke. Alta er Finnmarks mest folkerike kommune, og mens de fleste andre kommuner i fylket har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst.