Samfunnsfag, psykologi

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Samfunnsfag, psykologi. Det er 862 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 16 relaterte yrker. Du kan studere hos 926 skoler ved 243 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Samfunnsfag, psykologi.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Samfunnsfag, psykologi, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Statsviter
Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.

Viser 862 studier innen Samfunnsfag, psykologi

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ABNORMAL OG KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ABNORMAL PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFRIKA - BISTAND / KULTUR Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AFRIKANSK UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFROAMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AKTIV AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIV BO OG FRITID Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIV FRITID - BOTRENING - SPANIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIV HVERDAG - BOTRENING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AMERIKASTUDIER VIA FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI - HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG JUS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG KULTURELL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG VISUELL PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT ANTROPOLOGI OG FELLESSKAPSKUNST Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT ANTROPOLOGI OG SAMFUNN OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT ANTROPOLOGI OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI INNEN MOTE Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SAMMFUNNSFAG, SAMFUNNSUTVIKLING OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SIKKERHETSSTRATEGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEID I PRAKIS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
ARBEIDS- OG VELFERDSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDSINKLUDERING OG SUPPORT EMPLOYMENT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ARBEIDSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARKTISKE SAMFUNN OG KLIMAENDRINGER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIATISKE OG AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASISASTUDIER (INDIA OG SØRASIA) Samfunnsfag, psykologi Master
ATFERDSBESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
AUTISME OG LÆRING Samfunnsfag, psykologi Master
AVANSERT SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
BARN OG FAMILIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG FAMILIESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BARN OG OPPVEKST - SPANIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BARN OG UNGDOM Samfunnsfag, psykologi Master
BARN- OG UNGDOMSARBEIDER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG UNGES UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BARNEVELFERD Samfunnsfag, psykologi Master
BESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BEVARINGSVITENSKAP OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
BIO-KULTURELL MEDISINSK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
BISTAND / ACTION Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND KENYA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND PERU OG BOLIVIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND, REISE, OPPDRAG - SØR-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BLÅLYS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BOTRENING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BU- OG FRITID Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BUTRENING OG AKTIVITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BY- OG REGIONPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi 5-årig master
BYDESIGN OG SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
BYER OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DEPARTEMENTET, LEDERSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
DEPARTEMENTETSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
DET FLERKULTURELLE NORGE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
DET GRUNNLEGGENDE I KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE HELLAS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DET MODERNE JAPAN Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE KINA Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG UTENRIKSPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG VERDENSORDEN Samfunnsfag, psykologi Master
EIENDOMSFAG Samfunnsfag, psykologi 5-årig master
EIENDOMSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
EKTESKAP OG FAMILIETERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
ENERGI, MILJØ OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
ETNESITET OG MULTIKULTURALISME Samfunnsfag, psykologi Master
ETNOGRAFISK PROSJEKT - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ETNOLOGI OG FOLKLORE Samfunnsfag, psykologi Master
ETTERFORSKNINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ETTERFORSKNINGSPSYKOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
EU-POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPASTUDIER: IDEER, IDEOLOGIER OG IDENTITETER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISIKE OG AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK OG MIDDELHAVSKULTURER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK POLITIKK OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
EX. PHIL MED MILJØFILOSOFI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
EX.PHIL OG EX.FAC MED TILLEGGSFAG - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
EX.PHIL OG EX.FAC OG IDEHISTORIE - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
FACENORTH URFOLK GLOBAL Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIE OG FORBRUKERVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIELIV OG MENNESKELIG UTVIKLING: TIDLIG BARNOMSUTVILING OG FAMILIEOMSORG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FILOSOFI INNEN SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
FILOSOFI, LITTERATUR OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FLERKULTURELL FORSTÅELSE - 30 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FLYKTNING- OG FORTRENGNINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FN-AKADEMIET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FN-LINJEN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FOKUS: AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FOKUS: LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FORBRYTELSER OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FORSKINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
FORSKNING I POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FORSKNINGSMETODE OG VITENSKAPSTEORI - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FORSKNINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
FORSTÅ VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Samfunnsfag, psykologi Master
FORVALTNINGSLOVEN I KINA Samfunnsfag, psykologi Master
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUIDER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDSBYGGING (NETTBASERT) Samfunnsfag, psykologi Master
FREDSOPERASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
FREDSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FRIVILLIG ARBEID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FYSISK GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GAMMEL VISUELL OG MATERIELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GENETISK RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI MED MARINE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG MILJØVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFISK INFORMASJONSVITENSKAP OG AREALANALYSER Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYTEMER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL - ASIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL BÆREKRAFT - ENTEPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG BEDRIFTSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL CUBA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL FOTO Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL LEDERSKAP OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL- OG MILJØFORANDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL SAFARI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL VILLAGE CONNECT Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALE KONFLIKTER OG FREDSPROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE MILJØSTUDIER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERENDE RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, BUSINESS OG BÆREKRAFTIV UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, RELIGION OG POLITIKK - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
GLOBALL - UNITED Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT FOKUS - AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT PERSPEKTIV - INDIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT PERSPEKTIV AFRIKA OG ASIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
HELSE, UTVIKLING OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
HELSEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
HELSEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
HOT ARCTIC - GEOPOLITIKK I NORD Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆR BISTAND Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆRE HANDLINGER OG KONFLIKT Samfunnsfag, psykologi Master
IBERO-AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IDENTITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IDRETTSPSYKOLOGI OG MENTAL TRENING - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IK ERFARING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IK: TEORETISK PERSPEKTIV - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ILDSJEL Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
IMPAKT EVALUERING FOR INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
IMPERIER, KOLONIALISME OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
INDIANERE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INDIA-STUDIER MED HINDI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INNFØRINGSÅR FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
INTEGRERENDE RÅDGIVNING OG PSYKOTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
INTEGRERTE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG GLOBALT SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL PSYKOLOGI OG UTDANNING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELT ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL BEREDSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL FORSTÅELSE OG SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONAL HANDEL OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL KULTURELL POLISI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL LINJE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL OFFENTLIG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL OG KOMPARATIV POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL POLITIKK OG EUROPA Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG ØST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSENDRING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL SOSIALVELFERD OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE KONFLIKTER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE OG GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE RELASJONER OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG MODERNE HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG RELIGIØST MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (INTERNASJONALE RELASJONER) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (SIKKERHET) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
INTERNKULTUR OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IRSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JAPANSK MED JAPAN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JORDEN OG MILJØFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KARRIEREUTVIKLING OG COACHING Samfunnsfag, psykologi Master
KARRIEREVEILEDNING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
KINA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINA - KOREA - JAPAN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KINA - MIDTENS RIKE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KINA I KOMPARATIVT PERSPEKTIV Samfunnsfag, psykologi Master
KINASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KINESISK KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KINESISK MED KINA-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN, MEDIA OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, POLITIKK OG ULIKHETER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KJØNN, SEKSUALITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN, UTVIKLING OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSANALYSE OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KLASSIKERE OG KLASSISKE FAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISK SIVILISASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KLINISK BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK OG UTVIKLENDE NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISKE ANVENDELSER AV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV ATFERDSTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV NEVROVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOGNITIV PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOGNITIV TERAPI, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOMMUNIKASJON, KREATIVITET OG LÆRING I ORGANISASJONER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KONFLIKT- OG GLOBAL FREDSBYGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KONFLIKT, SIKKERHET OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, STYRESETT OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTANALYSE OG LØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTHÅNDTERING OG VEDTAK Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONSULTERENDE PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KREATIV LIVSLÆRE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KRIG OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALETTERFORSKNING MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALITET OG ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNIKK Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALTEKNISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG PROFESJONELL PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMNOLOGI MED ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRISEHÅNDTERING Samfunnsfag, psykologi Master
KRISTENT UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KRISTISK OG KREATIV ANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
KRITISK PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KROATIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRYSSKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR OG SAMFUNN I LATIN-AMERIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR OG SAMFUNN I SPANIA, MED VEKT PÅ MUNTLIG KOMPETANSE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR, LITTERATUR OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTURELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTURELL POLITIKK, RELASJONER OG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
KULTURSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
KUNNSKAP OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KUNST OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
KVANTITATIV METODE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KVANTITATIV SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNE- OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNEFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNER OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi Master
KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN AMERIKA / KARIBIEN Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN AMERIKA, KARIBIA OG LATINOSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN-AMERIKA - CUBA OG MEXICO Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
LATIN-AMERIKA, KARIBIA OG LATINSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINO OG LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LIBERAL ARTS Samfunnsfag, psykologi Master
LIBERALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LIKESTILLING OG KJØNN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Master
LINGVISTIKK OG PROGRAMMER FOR ET FLERSPRÅKLIG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
LIVSVITENSKAP OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LÆRINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MEDBORGERSKAP OG SAMHANDLING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKE OG MILJØ I AFRIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MENNESKELIG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEFORHOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKER OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG FLERKULTURALITET Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER, FLERKULTURELL FORSTÅELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MENNESKERETTIGHETER, KULTUR OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN OG ISLAMISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN OG NORDAFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTENKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTENSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN-STUDIER MED ARABISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED PERSISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED TYRKISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJON OG POSTKOLONIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJONS- OG INTEGRASJONSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MILITÆRVETERANER OG FAMILIESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØ OG KONFLIKTANALYSE (HUMAN SECURITY) Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØ, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØHUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØPOLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG REGULERINGER Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØPOLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER OG BÆREKRAFT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØVITENSKAP, TEKNOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØØKONOMI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MOTIVASJON, MESTRING OG ARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MOTIVASJONSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MÅLING OG EVALUERING Samfunnsfag, psykologi Master
NASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NASJONALISME Samfunnsfag, psykologi Master
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURRESSURSREKREASJON OG TURISME Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NEVROVITENSKAP MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDLIGE POPULASJONER OG ØKOSYSTMER Samfunnsfag, psykologi Master
NORDLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORWEGIAN LANGUAGE AND CULTURE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
OFFENTLIG POLISI Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIG POLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIGE NYHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PAN-AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION Samfunnsfag, psykologi Master
PEACEMAKER Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PERSONALPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PERSONLIGHETSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
POLEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLISI (OFFENTLIGE SAKER) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK MED INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG ANVENDT SOSIAL FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER I MIDTØSTEN Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG OFFENTLIG POLISI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG PÅVIRKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG RELIGIONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, FILOSOFI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK, FILOSOFI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK, FILOSOFI OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG FRANSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG HISPANIC Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG ITALIENSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG KVANITATIVE METODER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG TYSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, UTVIKLING OG DET GLOBALE SØR Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK OG JURIDISK TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK TENKING Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK VITENSKAP, GLOBAL POLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI OG SAMFUNNSPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POPULASJON OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POSTKOLONIAL KULTUR OG GLOBAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
PRAKTISK KUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
PROFESJONELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PROSJEKTERINGSPSYKOLOGI MED ERGONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOANALYSER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI - MENTAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI - OMSORG Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI - SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI (HELSEPSYKOLOGI) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (IFP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (KRIMINELL ATFERD) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (PEDAGOGIKK) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (RÅDGIVNING) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI AV REKLAME Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI FOR FAGFOLK INNEN MOTE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI INNEN LESEUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI MED HELSEFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KOGNITIV NEVROVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED MARKEDSFØRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED VEKT PÅ ATFERDSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG SOSIALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI SOM FAG OG VITENSKAP - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI, PEDAGOGIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI, PEDAGOGIKK, AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETODE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (BARN, UNGDOM OG FAMILIER) Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (MINDFULNESS-BASERT KOGNITIV TERAPI OG TILNÆRMINGER) Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (PSYKODYNAMISK / PSYKOANALYTISK TERAPI) Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (SYSTEMISK TERAPI) Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK VELVÆRE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOSOSIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG FORDYPNING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGG TIL SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESUTDANNELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED INNOVASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
RADIKALISERING OG MOTSTAND Samfunnsfag, psykologi Master
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
REGJERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG INTERNASJONAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
REGJERING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGNSKOG AMAZONAS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
RESSURS- OG MILJØFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
RETTSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
RUSSLAND OG EURASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG SENTRALEUROPEISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG ØSTEUROPA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVING - FAMILIE Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVING - REHABILITERING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING, COACHING OG MENTORING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, KULTUR OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, SPRÅK OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSANSVAR (CSR)- 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG - ETNISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG1, VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG2, STUDIEFORBEREDENDE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI: SAMFUNN OG ROM Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKULTURELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKUNNSKAP - MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSLÆRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSTJENESER, SOSIAL RETTFERDIGHET OG FRED I BYEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP - SOSIALT ARBEID, KLIMAENDRINGER OG POLITIKK, INTERNASJONAL NORDOMRÅDEUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMISKE TILPASNINGER: SOSIAL ORGANISERING, RESSURSER OG RETTIGHETER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SE: OSLO - SOSIALT ENGASJEMENT I PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SE:VERDEN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SECURITY: USA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SENTRAL- OG SØRVEST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SEX, KJØNN, VOLD: MODERNE KRITISKE TILNÆRMINGER Samfunnsfag, psykologi Master
SIKKERHET OVERBLIKK SELVTILLIT Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SIKKERHETSKONFLIKTER OG RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
SKANDINAVISKE OMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SKJERME ETTER KATASTROFE Samfunnsfag, psykologi Master
SKOLEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SKOLEPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SKOTSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOCIAL JUSTICE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOLIDARITET NORD-SØR Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOSIAL ENDRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL OG KULTURELL TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIAL OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIAL OG POLITISK TANKE Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL SKULPTUR Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALE OG POLITISKE TANKER Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALKUNNSKAP, VG3, PÅBYGNING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALPOLITIKK MED STYRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG KRIMNOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALSTATISTIKK OG DEMOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOSIALVITENSKAPELIGE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SOSIOLOGI - UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI OG ENGELSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KVANITATIVE METODER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SAMFUNNSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOS.ANTR. VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI VG2 VG3 PÅBYGGING Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI PÅ GATEPLAN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOSIOLOGI, KRIMINOLOGI OG KRIMINAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI/POL. OG MENNESKERETT. VG2+3 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI/SOSIALKUNNSKAP VG2+3 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANIA OG LATINAMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPRÅK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FORSKERLINJE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STATSBORGERSKAP OG BORGERLIGE FORPLIKTELSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
STATSVITENSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP, PÅBYGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
STIPENDIAT / LEDERTRENING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
STIPENDIATLINJE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
STUDIER I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING I VEIKOLLISJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORBEREDENDE INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORSKERLINJE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOTBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED MUSIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED NATUR OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED PETROLEUMSAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG OG FORSKERAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG OG TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SCIENCE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
SVINDELETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SYDASIASTUDIER (INDIA) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
SØR-ASIATISK KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEORI OG PRAKSIS AV MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
TERAPIFAG Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME OG HJEMLANDSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TERRORISME OG POLITISK VOLD Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME, INTERNASJONAL KRIMINALITET OG GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
TRANSLASJONELL ATFERDSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
TRAUME, TILKNYTNING OG SAMSPILL - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
TVERRFAGLIGE KLASSISKE SIVILISASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRKULTURELL FORSTÅELSE OG INTERNASJONALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi fagskoleutdanning
ULIKHETER OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID (SAMFUNNSUTVIKLING OG LEDERSKAP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOM OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
UNGDOMSARBEID OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOMSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
URBAN FATTIGDOM Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLK I AUSTRALIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTDANNINGSPOLITIKK OG FORVALTNING - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
UTENRIKSPOLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
UTENRIKSTJENESTER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLING OG NØDSITUASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG RETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING, MILJØ OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
UTVIKLINGSSTUDIER 2 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
UTVIKLINGSSTUDIER OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VEILEDNING FOR STUDENTVEILEDERE, DELTID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
VERDENSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VERDNER I DIALOG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VG3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
VISUELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VITENSKAP INNEN HJERNE OG SINN Samfunnsfag, psykologi Master
VOLONTØR ECUADOR - GLOBAL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
WANDERLUST - BISTAND: ØST-AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
YRKES- OG BEDRIFTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
YRKESVALG OG SELVUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
ØKONOMI, POLITIKK OG OFFENTLIG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master

Viser 926 skoler som tilbyr studier innen Samfunnsfag, psykologi

Høgskole
Active Education Nettstudier
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Høgskole
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon. Vi tilbyr høyskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Førde
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Stord
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Videregående
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Kulturstudier Argentina
Det tilbys studier i Spansk språk og latinamerikansk litteratur og Corporate Social Responsibility (CSR). Studiene tilbys i samarbeid med skandinaviske høyskoler og Universitetet i Buenos Aires.
Høgskole
Kulturstudier Ghana
I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr Kulturstudier et fullt semester med studier i internasjonal miljøforvaltning. Kurset holdes ved vårt studiesenter i Cape Coast, Ghana
Universitet
Kulturstudier India
Studiesenteret ligger flott til der elven møter stranden, sør for Pondicherry. Store åpne paviljonger utgjør klasserommene, behagelig luftkondisjonert av den svale havbrisen.
Universitet
Kulturstudier Vietnam
På vårt studiesenter i Hoi An, Vietnam tilbyr vi et semester med utviklingsstudier. Med sine smale gamle gater og sin vakre beliggenhet ved Thu Bon-elven, er Hoi An i våre øyne Vietnams perle.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
Nankai University
Grunnlagt i 1919, har Nankai University 93 års historie. Det anses å være en av de mest omfattende universitetene med et bredt spekter av kurs. Nankai har utviklet samarbeidsrelasjoner med 300 høyskoler og forskningsinstitutter i over 40 land.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Høgskole
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning for grunnskolelærere og førskolelærere og flere ulike bachelor- og mastergradsstudier innen pedagogikk, kristendom/religion og interkulturell forståelse.
Universitet
Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.