Samfunnsfag, psykologi

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Samfunnsfag, psykologi. Det er 587 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 16 relaterte yrker. Du kan studere hos 922 skoler ved 244 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Samfunnsfag, psykologi.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Samfunnsfag, psykologi, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Statsviter
Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.

Viser 587 studier innen Samfunnsfag, psykologi

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ABNORMAL PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AFRIKANSK UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AMERIKASTUDIER VIA FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI - HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG JUS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEIDS- OG HVERDAGSLIVSTRENING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
ARBEIDS- OG VELFERDSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDSINKLUDERING OG SUPPORT EMPLOYMENT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ARBEIDSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ARKTISKE SAMFUNN OG KLIMAENDRINGER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIATISKE OG AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASISASTUDIER (INDIA OG SØRASIA) Samfunnsfag, psykologi Master
ATFERDSBESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
AUTISME OG LÆRING Samfunnsfag, psykologi Master
AVANSERT SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
BARN OG UNGDOM Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BARN- OG UNGDOMSARBEIDER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BARNEVELFERD Samfunnsfag, psykologi Master
BESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGISK PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
BORDEROLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
BOTRENING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BY- OG REGIONPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi 5-årig master
BYDESIGN OG SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
BYER OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFT, ØKOLOGI, MILJØVERN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BÆREKRAFTIG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DEPARTEMENTET, LEDERSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
DEPARTEMENTETSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
DET FLERKULTURELLE NORGE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
DET GRUNNLEGGENDE I KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE HELLAS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DET MODERNE JAPAN Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE KINA Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi Master
DIPLOMATI OG VERDENSORDEN Samfunnsfag, psykologi Master
EIENDOMSFAG Samfunnsfag, psykologi 5-årig master
EIENDOMSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
ENERGI, MILJØ OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
ETNESITET OG MULTIKULTURALISME Samfunnsfag, psykologi Master
ETNOGRAFISK PROSJEKT - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ETNOLOGI OG FOLKLORE Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPASTUDIER: IDEER, IDEOLOGIER OG IDENTITETER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISIKE OG AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi Master
EX.PHIL OG EX.FAC MED TILLEGGSFAG - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FILOSOFI INNEN SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
FLERKULTURELL FORSTÅELSE - 30 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FLYKTNING- OG FORTRENGNINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FORSKINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
FORSKNINGSMETODE OG VITENSKAPSTEORI - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FORSTÅ VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Samfunnsfag, psykologi Master
FORVALTNINGSLOVEN I KINA Samfunnsfag, psykologi Master
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FRIVILLIG ARBEID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FYSISK GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GENETISK RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI MED MARINE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG MILJØVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYTEMER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE KONFLIKTER OG FREDSPROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE MILJØSTUDIER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALISERENDE RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, BUSINESS OG BÆREKRAFTIV UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, RELIGION OG POLITIKK - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
HELSE, UTVIKLING OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
HELSEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
HELSEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆR BISTAND Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆRE HANDLINGER OG KONFLIKT Samfunnsfag, psykologi Master
IDRETTSPSYKOLOGI OG MENTAL TRENING - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IK ERFARING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IK: TEORETISK PERSPEKTIV - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IMPERIER, KOLONIALISME OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
INDIA-STUDIER MED HINDI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INNFØRINGSÅR FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
INTEGRERENDE RÅDGIVNING OG PSYKOTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG GLOBALT SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL PSYKOLOGI OG UTDANNING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELT ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL BEREDSKAP, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL FORSTÅELSE OG SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL OFFENTLIG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE KONFLIKTER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE OG GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE RELASJONER OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG RELIGIØST MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (INTERNASJONALE RELASJONER) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (SIKKERHET) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
INTERNKULTUR OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IRSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JAPANSK MED JAPAN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JORDEN OG MILJØFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KARRIEREUTVIKLING OG COACHING Samfunnsfag, psykologi Master
KARRIEREVEILEDNING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
KINA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINA I KOMPARATIVT PERSPEKTIV Samfunnsfag, psykologi Master
KINASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KINESISK KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KINESISK MED KINA-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN, MEDIA OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KJØNN, UTVIKLING OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSANALYSE OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KLASSIKERE OG KLASSISKE FAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISK SIVILISASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KLINISK NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK OG UTVIKLENDE NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV ATFERDSTERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV NEVROVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
KOGNITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOGNITIV PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOGNITIV TERAPI, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KONFLIKT, STYRESETT OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTHÅNDTERING OG VEDTAK Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTTRANSFORMASJON - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
KONSULTERENDE PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KRIG OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALETTERFORSKNING MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALTEKNISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMNOLOGI MED ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRISEHÅNDTERING Samfunnsfag, psykologi Master
KRISTENT BARNE- OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KRISTENT BARNE- OG UNGDOMSARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KRISTISK OG KREATIV ANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
KRITISK PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KROATIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRYSSKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR OG SAMFUNN I LATIN-AMERIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR OG SAMFUNN I SPANIA, MED VEKT PÅ MUNTLIG KOMPETANSE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Master
KULTURSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
KUNNSKAP OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KVANTITATIV METODE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KVANTITATIV SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LIKESTILLING OG KJØNN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Master
LINGVISTIKK OG PROGRAMMER FOR ET FLERSPRÅKLIG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
LIVSVITENSKAP OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MEDBORGERSKAP OG SAMHANDLING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKE OG MILJØ I AFRIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MENNESKER OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG FLERKULTURALITET Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER, FLERKULTURELL FORSTÅELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MENNESKERETTIGHETER, KULTUR OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTENKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTENSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN-STUDIER MED ARABISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED PERSISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTEN-STUDIER MED TYRKISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJON OG POSTKOLONIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJONS- OG INTEGRASJONSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MILJØ OG KONFLIKTANALYSE (HUMAN SECURITY) Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØ, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØHUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MOTIVASJONSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MÅLING OG EVALUERING Samfunnsfag, psykologi Master
NASJONALISME Samfunnsfag, psykologi Master
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
NEVROVITENSKAP MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDLIGE POPULASJONER OG ØKOSYSTMER Samfunnsfag, psykologi Master
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
OFFENTLIG POLISI Samfunnsfag, psykologi Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION Samfunnsfag, psykologi Master
PEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PERSONALPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PERSONLIGHETSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
POLEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG PÅVIRKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK OG JURIDISK TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POPULASJON OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PRAKTISK KUNNSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
PROFESJONELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PROSJEKTERINGSPSYKOLOGI MED ERGONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOANALYSER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI - MENTAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI - SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI (HELSEPSYKOLOGI) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (IFP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI AV REKLAME Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI MED HELSEFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED MARKEDSFØRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED VEKT PÅ ATFERDSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG SOSIALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI SOM FAG OG VITENSKAP - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETODE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK VELVÆRE Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOSOSIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG FORDYPNING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESUTDANNELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED INNOVASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
RADIKALISERING OG MOTSTAND Samfunnsfag, psykologi Master
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
REGJERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
RESSURS- OG MILJØFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
RETTSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVING - REHABILITERING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING, COACHING OG MENTORING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN OG UTVIKLING, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN OG UTVIKLING, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN OG UTVIKLING, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN, KULTUR OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, SPRÅK OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSANSVAR (CSR)- 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SAMFUNNSFAG OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SAMFUNNSFAG VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG1, VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG2, STUDIEFORBEREDENDE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSFAG, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI: SAMFUNN OG ROM Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKULTURELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKUNNSKAP - MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSLÆRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 1, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 2, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTURKUNNSKAP 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMISKE TILPASNINGER: SOSIAL ORGANISERING, RESSURSER OG RETTIGHETER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SEX, KJØNN, VOLD: MODERNE KRITISKE TILNÆRMINGER Samfunnsfag, psykologi Master
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SKJERME ETTER KATASTROFE Samfunnsfag, psykologi Master
SKOLEPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SKOTSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL ENDRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL OG KULTURELL TEORI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIAL OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL SKULPTUR Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALKUNNSKAP, VG3, PÅBYGNING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALSTATISTIKK OG DEMOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALVITENSKAPELIGE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SOSIOLOGI - UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI / POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER VG2+3 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI MED KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SAMFUNNSANALYSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI VG2 VG3 PÅBYGGING Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI OG SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI/SOSIALKUNNSKAP VG2+3 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANIA OG LATINAMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPRÅK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FORSKERLINJE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
STATSVITENSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP, PÅBYGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
STUDIER I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING I VEIKOLLISJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORBEREDENDE INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORSKERLINJE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOTBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED MUSIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED NATUR OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED PETROLEUMSAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG - TOPPTILBUD REALFAG TTR Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG OG FORSKERAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG OG TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SCIENCE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI - TOPPTILBUD SAMFUNNSFAG TTS Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
SVINDELETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Master
SYDASIASTUDIER (INDIA) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
SØR/MELLOM-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SØR-ASIATISK KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEORI OG PRAKSIS AV MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
TERAPIFAG Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME OG POLITISK VOLD Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME, INTERNASJONAL KRIMINALITET OG GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
TRANSLASJONELL ATFERDSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
TRAUME, TILKNYTNING OG SAMSPILL - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
TVERRKULTURELL FORSTÅELSE OG INTERNASJONALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi fagskoleutdanning
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID (SAMFUNNSUTVIKLING OG LEDERSKAP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOM OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
UNGDOMSARBEID OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOMSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
URFOLK I AUSTRALIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTDANNINGSPOLITIKK OG FORVALTNING - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
UTVIKLING OG NØDSITUASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG RETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLING, MILJØ OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
UTVIKLINGSSTUDIER 2 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
UTVIKLINGSSTUDIER OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VEILEDNING FOR STUDENTVEILEDERE, DELTID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
VERDENSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VG3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
VISUELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
VISUELL SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
VITENSKAP INNEN HJERNE OG SINN Samfunnsfag, psykologi Master
YRKES- OG BEDRIFTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master

Viser 922 skoler som tilbyr studier innen Samfunnsfag, psykologi

Universitet
University of Exeter
The University of Exeter combines world class research with excellent student satisfaction. We are proud of beeing included on the Lånkassen list for "tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet".
Høgskole
Active Education Nettstudier
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Høgskole
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon. Vi tilbyr høyskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Videregående
Greveskogen videregående skole
Skolens visjon er "GODE OPPLEVELSER OG KUNNSKAP FOR LIVET". Hver eneste skoledag jobber vi for at alle elevene våre skal ha et trygt og godt skole- og klassemiljø.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Førde
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Stord
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Videregående
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Kulturstudier Argentina
Det tilbys studier i Spansk språk og latinamerikansk litteratur og Corporate Social Responsibility (CSR). Studiene tilbys i samarbeid med skandinaviske høyskoler og Universitetet i Buenos Aires.
Høgskole
Kulturstudier Ghana
I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr Kulturstudier et fullt semester med studier i internasjonal miljøforvaltning. Kurset holdes ved vårt studiesenter i Cape Coast, Ghana
Universitet
Kulturstudier Vietnam
På vårt studiesenter i Hoi An, Vietnam tilbyr vi et semester med utviklingsstudier. Med sine smale gamle gater og sin vakre beliggenhet ved Thu Bon-elven, er Hoi An i våre øyne Vietnams perle.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
Nankai University
Grunnlagt i 1919, har Nankai University 93 års historie. Det anses å være en av de mest omfattende universitetene med et bredt spekter av kurs. Nankai har utviklet samarbeidsrelasjoner med 300 høyskoler og forskningsinstitutter i over 40 land.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Universitet
Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Bli kjent med 199 studiesteder i Norge og 45 studieland som tilbyr studier innen Samfunnsfag, psykologi.

Alta er en kommune i Finnmark fylke. Alta er Finnmarks mest folkerike kommune, og mens de fleste andre kommuner i fylket har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst.
Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Antall innbyggere i kommunen har i 2011 passert 42 600. Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i nordvest mot Froland, og i nordøst mot Tvedestrand.
Asker er en kommune i Akershus, Akershus Vest. Den er en forstadskommune til Oslo, og en stor del av befolkningen pendler dit. Den ligger i Oslo bispedømme.
Askim er en kommune i Østfold fylke, sør for Øyeren og øst for Glomma som her gjør en bue mot vest.
Austevoll er en kommune i Hordaland fylke, sør for Bergen. Austevoll er landets største øykommune som ikke er landfast. Austevoll kommune har totalt 667 øyer, holmer og skjær.
Balsfjord, kommune i Troms fylke, omfatter landet på begge sider av Balsfjorden, herunder storparten av Malangshalvøya (mellom Malangen og Balsfjorden) og strekker seg ca. 25 km fra fjordbotnen mot sørøst inn i landet, nesten til svenskegrensen.
Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Kommunen grenser til Kristiansand og Vennesla i Vest-Agder og Iveland, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad og Lillesand i eget fylke. Birkeland ligger ved riksvei 41, 30 km fra Kristiansand og 13 km fra Lillesand.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Brønnøy, kommune i Nordland fylke, ligger på Helgelandskysten i den sørlige delen av Nordland fylke. Storparten av befolkningen bor på strandflaten i den vestlige del av kommunen og på øyene utenfor.
Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Bø er en kommune i Telemark. Den grenser i nord til Notodden, i øst til Sauherad, i sør til Nome, og i vest til Kviteseid og Seljord. Høyeste punkt er Jøronnatten (1275 moh.). Arealet er på 263,11 km² og befolkingstallet ligger på rundt 5 782.
Bømlo, kommune i ytre Hordaland, lengst sørvest i fylket, på nordsiden av Bømlafjorden, Hardangerfjordens ytterste del. Kommunen omfatter Bømlo (171 km2) , Goddo (16 km2) og Moster (12 km2) samt ca. 1000 andre øyer, holmer og skjær; ligger i sin helhet på øyer.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Eid kommune i Sogn og Fjordane, kommune i Nordfjord Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 km lang arm av Nordfjorden.
Elverum er en kommune i Hedmark. Tettstedet Elverum består av Leiret på østsiden og Vestad på vestsiden av Glomma. Tettstedet har - som sentralsted for Østerdalen og den nordre delen av Solør - hatt en raskere vekst enn kommunen som helhet.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Førde er en kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Førde omfatter landet omkring botnen av Førdefjorden, på sørsiden strekker den seg et par mil utover fjorden.
Gjemnes, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger på Nordmøre nordøst for Molde, rundt Batnfjorden og ut mot Tingvollfjorden.
Gjøvik er en by og kommune i Oppland, og den mest folkerike bykommunen i region Innlandet. Tettstedet Gjøvik har 19 261 innbyggere.
Gloppen, kommune i Nordfjord, Sogn og Fjordane fylke. Gloppen kommune ligger sør for Nordfjords midtre del, rundt dens to sørgående armer Hyenfjorden og Gloppenfjorden (Gloppefjorden).
Gol kommune ligger i Hallingdal og i Buskerud fylke. Administrasjonssenteret Gol er kommunens eneste tettsted med 2624 innbyggere. Her bor 58 % av kommunens befolkning.
Gran, kommune i Oppland fylke, nord for Jevnaker og Lunner; utgjør den nordlige delen av Hadeland, strekker seg fra fylkesgrensen mot Akershus (Hurdal) i øst over midtre del av Randsfjorden til fylkesgrensen mot Buskerud i vest (Ringerike).
Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad har 20 957 innbyggere per 1. juli 2011.
Grong er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Grong ligger i midtre del av Namdalen, omkring elvene Namsen og Sanddøla som flyter sammen ved administrasjonssenteret Grong.
Hadsel, kommune i Nordland fylke, i Vesterålen. Omfatter Hadseløya (102 km2), den sørligste delen av Langøya (98 km2), den nordøstre delen av Austvågøy (203 km2), og sørvestre delen av Hinnøya (150 km2).
Halden er en by og storkommune i Østfold. Halden har med sine mange skoler og lærere vært en viktig utdanningsplass - for Østfold, Norge og nordre Bohuslän i Sverige. Og Halden er den dag i dag hovedbasen for Høgskolen i Østfold.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Hammerfest, kommune i Finnmark fylke, som ligger på deler av øyene Kvaløya, Seiland og Sørøya. Hammerfest by ligger på vestsiden av Kvaløya ved skipsleia gjennom Sørøysundet.
Harstad, kommune helt sør i Troms fylke, på nordøstsiden av Hinnøya, ut mot Vågsfjorden, omfatter dessuten den sørvestlige del (69,3 km2) av Grytøya samt flere mindre øyer.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Hurdal er en kommune i Akershus. Den grenser i nord til Vestre Toten og Østre Toten i Oppland fylke, i øst mot Eidsvoll, i sør mot Nannestad og i vest mot Gran.
Hønefoss er en by på Østlandet og ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres.
Hå kommune ligger sørvest i Rogaland fylke og grenser i nord til Klepp og Time, i øst til Bjerkreim og i sør til Eigersund. Kommunen består av den sørlige parten av Jæren i tillegg til enkelte nordlege deler av Dalane.
Inderøy er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Inderøy ligger innerst i Trondheimsfjorden og består av tre naturgeografiske enheter: halvøya Inderøy mellom Beitstadfjorden og Borgenfjorden (Børgin), halvøya Mosvik vest for Skarnsundet og området på sørøstsiden av Borgenfjorden langs og øst for E6.
Karmøy, kommune i Rogaland fylke, sør for Haugesund, består av øya Karmøy (176,8 km2) og noen småøyer utenfor denne (bl.a. Føyno (Feøy) 1,3 km2), halvøya mellom Karmsundet og Førdesfjorden på fastlandet, samt Fosen (12,2 km2) og noen andre, mindre øyer sør for halvøya.
Kautokeino, kommune i Finnmark fylke på den vestlige del av Finnmarksvidda. Grenser i nord til Alta, i øst til Karasjok, i vest til Troms fylke, i sør til Finland.
Klepp, kommune i Rogaland fylke, ved kysten på den midtre delen av Jæren. Kommunen strekker seg østover til Frøylandsvatnet og ligger i sin helhet på Låg-Jæren med høyeste punkt 102 moh.
Kongsberg er en bykommune i Buskerud, kommunen har et areal på 792 km², og har 24 739 innbyggere.
Kongsvinger er en kommune i Hedmark fylke. Kongsvinger ligger i fylkets sørligste del og grenser i nord til Grue, i sør til Eidskog, i vest til Sør-Odal og i øst til Sverige.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Kristiansund, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger på øyer ved utløpet av de store fjordene på Nordmøre.
Kvinnherad, kommune i Sunnhordland, Hordaland fylke. Kommunen faller i tre hovedområder. Størstedelen ligger på østsiden av Hardangerfjorden, på Folgefonnhalvøyas vestre del. Til kommunen hører også Ølve og Hatlestrand på vestsiden av Hardangerfjorden, ytterst på Samnangerhalvøya.
Larvik, kommune i Vestfold fylke, omkring Larviksfjorden og nedre del av de to vassdragene som munner ut her, Farriselva (Siljanvassdraget) og Numedalslågen. Larvik er Vestfolds største kommune, både etter areal og folketall.
Levanger, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved Trondheimsfjorden ca. 80 km nordøst for Trondheim og omfatter også den 28 km2 store Ytterøy ute i fjorden. I nord og øst grenser Levanger til Verdal, i sør til Stjørdal og i vest til Frosta.
Lillehammer er en kommune sør for Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Tettstedet Lillehammer har 20 857 innbyggere.
Lindås er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Masfjorden og Modalen, og i vest mot Radøy og Austrheim.
Lund, kommune i Rogaland fylke. Kommunen ligger helt sørøst i Dalane og har grense til Vest-Agder. Den omfatter vestbredden av det store Lundevatn og dal- og heiområdene nord og vest for dette, bl.a. Drangsdalen og Storånas dalføre, samt øvre deler av Sokndalselvas og Teksånas dalfører i vest (Heskestad sogn).
Malvik, kommune i Sør-Trøndelag fylke, ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden mellom Trondheim i vest og Stjørdal med Trondheim Lufthavn Værnes i øst.
Mandal, kommune i Vest-Agder fylke, lengst sør i fylket. Grenser til Lindesnes i vest, Marnardal i nord og Søgne i øst.
Meland, kommune i Hordaland fylke, i Nor