Samfunnsfag, psykologi

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Samfunnsfag, psykologi. Det er 860 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 16 relaterte yrker. Du kan studere hos 978 skoler ved 254 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Samfunnsfag, psykologi.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Samfunnsfag, psykologi, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Statsviter
Gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, kan statsvitere utføre utrednings- og forskningsarbeid i offentlig så vel som privat sektor. En statsviter vil i tillegg ha evnen til å sette...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.

Viser 860 studier innen Samfunnsfag, psykologi

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ABNORMAL OG KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFRIKA - BISTAND / KULTUR Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AFRIKA MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AFRIKANSK UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFROAMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AKTIV AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIV BO OG FRITID Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIV FRITID - BOTRENING - SPANIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIV HVERDAG - BOTRENING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AKTIVITETSLEDER - LITT AV ALT! Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
AMERIKASTUDIER VIA FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANTROPOLOGI - HELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANTROPOLOGI OG JUS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG KULTURELL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANTROPOLOGI OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANTROPOLOGI OG UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANTROPOLOGI OG VISUELL PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT ANTROPOLOGI OG FELLESSKAPSKUNST Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT ANTROPOLOGI OG SAMFUNN OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT ANTROPOLOGI OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI INNEN MOTE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ANVENDT SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SAMMFUNNSFAG, SAMFUNNSUTVIKLING OG UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT SIKKERHETSSTRATEGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ARBEID I PRAKIS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
ARBEIDS- OG VELFERDSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARBEIDSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ASIATISKE OG AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASISASTUDIER (INDIA OG SØRASIA) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ATFERDSBESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
AUTISME OG LÆRING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
AVANSERT SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BARN OG FAMILIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG FAMILIESTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BARN OG OPPVEKST - SPANIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BARN OG UNGDOM Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BARN- OG UNGDOMSARBEIDER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG UNGES UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BARNEVELFERD Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BARNEVERNFAGLIG VEILEDNING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
BESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BEVARINGSVITENSKAP OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BIO-KULTURELL MEDISINSK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BISTAND Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND / ACTION Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND KENYA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND PERU OG BOLIVIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND, REISE, OPPDRAG - SØR-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BLÅLYS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BOTRENING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BU- OG FRITID Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BUTRENING OG AKTIVITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BY- OG REGIONPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi 5-årig master
BYDESIGN OG SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BYER OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BÆREKRAFTIG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
CELTIC OG ANGELSATISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DEMENS OG ALDERSPSYKIATRI Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
DEMOKRATI OG RETTIGHETER I INFORMASJONSSAMFUNNET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DEPARTEMENTET, LEDERSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DEPARTEMENTETSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DET FLERKULTURELLE NORGE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
DET GRUNNLEGGENDE I KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DET MODERNE HELLAS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DET MODERNE JAPAN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DET MODERNE KINA Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DIPLOMATI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DIPLOMATI OG UTENRIKSPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
DIPLOMATI OG VERDENSORDEN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EIENDOMSFAG Samfunnsfag, psykologi 5-årig master
EIENDOMSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EKTESKAP OG FAMILIETERAPI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ETISK REFLEKSJONSVEILEDNING - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ETNESITET OG MULTIKULTURALISME Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ETNOGRAFISK PROSJEKT - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ETNOLOGI OG FOLKLORE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ETTERFORSKNINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ETTERFORSKNINGSPSYKOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EU-POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPASTUDIER: IDEER, IDEOLOGIER OG IDENTITETER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPEISIKE OG AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPEISK KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPEISK OG MIDDELHAVSKULTURER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EUROPEISK POLITIKK OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
EX. PHIL MED MILJØFILOSOFI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
EX.PHIL OG EX.FAC MED KULTURFORSTÅELSE - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
EX.PHIL OG EX.FAC MED SPANSK - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
EX.PHIL OG EX.FAC OG IDEHISTORIE - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIE OG BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FAMILIE OG FORBRUKERVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIELIV OG MENNESKELIG UTVIKLING: TIDLIG BARNOMSUTVILING OG FAMILIEOMSORG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FESTIVAL OG ARRANGEMENTER Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FILOSOFI INNEN SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FILOSOFI, LITTERATUR OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FLYKTNING- OG FORTRENGNINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FN-AKADEMIET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FN-LINJEN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FOKUS: AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FOKUS: LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FORBRYTELSER OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FORSKINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FORSKNING I POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FORSKNINGSMETODE OG VITENSKAPSTEORI - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
FORSKNINGSMETODER 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
FORSKNINGSMETODER I PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FORSTÅ VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FORVALTNINGSLOVEN I KINA Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
FREDSBYGGING (NETTBASERT) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FREDSOPERASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
FREDSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FRIVILLIG ARBEID OG MENTAL STYRKE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FYSISK GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GAMMEL VISUELL OG MATERIELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GENETISK RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI MED MARINE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG MILJØVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFISK INFORMASJONSVITENSKAP OG AREALANALYSER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYTEMER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL - ASIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL BÆREKRAFT - ENTEPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG BEDRIFTSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL CUBA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL FOTO Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL LEDERSKAP OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL- OG MILJØFORANDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL REISE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL SAFARI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING OG GLOBALE ENDRINGSKREFTER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBAL VILLAGE CONNECT Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALE EMPERIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALE KONFLIKTER OG FREDSPROSESSER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE MILJØSTUDIER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALISERENDE RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALISERING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALISERING, BUSINESS OG BÆREKRAFTIV UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALISERING, RELIGION OG POLITIKK - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
GLOBALISERING, TRANSNASJONALISME OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
GLOBALL - UNITED Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT FOKUS - AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT PERSPEKTIV - INDIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT PERSPEKTIV AFRIKA OG ASIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GREEN CHALLANGE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GRUNNSTUDIUM Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GÆLISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HELSEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
HELSEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
HOT ARCTIC - GEOPOLITIKK I NORD Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
HUMANITÆR BISTAND Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
HUMANITÆRE HANDLINGER OG KONFLIKT Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
I VÅR SYKT PERFEKTE VERDEN Samfunnsfag, psykologi kurs
IBERO-AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IDENTITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IK ERFARING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IK: TEORETISK PERSPEKTIV - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ILDSJEL Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
IMPAKT EVALUERING FOR INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
IMPERIER, KOLONIALISME OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INDIANERE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INNFØRINGSÅR FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
INNOVASJON OG KUNNSKAPSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTEGRERENDE RÅDGIVNING OG PSYKOTERAPI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTEGRERTE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG GLOBALT SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERKULTURELL PSYKOLOGI OG UTDANNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERKULTURELT ARBEID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL BEREDSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL FORSTÅELSE OG SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONAL HANDEL OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL KULTURELL POLISI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL LINJE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL OFFENTLIG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL OG KOMPARATIV POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL POLITIKK OG EUROPA Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL POLITIKK OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL POLITIKK OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL POLITIKK OG ØST-ASIA Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SAMFUNNSENDRING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: EUROPEISK UNION Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: MIDTØSTEN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: NARKOTIKA OG ORGANISERT KRIMINALITET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: RUSSLAND Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: SØR-ASIA Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SIKKERHET: TERRORISME Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL SOSIALVELFERD OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING MED ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE KONFLIKTER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE MILJØ- OG UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE OG GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE RELASJONER OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG MODERNE HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER OG RELIGIØST MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE STUDIER (INTERNASJONALE RELASJONER) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE STUDIER (SIKKERHET) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
INTERNKULTUR OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IRSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
JORDEN OG MILJØFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KARRIERE: ASIA Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KARRIEREUTVIKLING OG COACHING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KINA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINA - KOREA - JAPAN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KINA - MIDTENS RIKE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KINA I KOMPARATIVT PERSPEKTIV Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KINASTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN OG KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN OG KVINNESTUDIER OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN, MEDIA OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN, POLITIKK OG ULIKHETER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KJØNN, SEKSUALITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNN, UTVIKLING OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNNSANALYSE OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KLASSIKERE OG KLASSISKE FAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISK SIVILISASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLINISK BARNEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KLINISK NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KLINISK OG UTVIKLENDE NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KLINISKE ANVENDELSER AV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KOGNITIV ATFERDSTERAPI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KOGNITIV PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KONFLIKT- OG GLOBAL FREDSBYGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KONFLIKT, SIKKERHET OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKT, STYRESETT OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKT, UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKTANALYSE OG LØSNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKTHÅNDTERING OG VEDTAK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKTLØSNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKTLØSNING OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KREATIV LIVSLÆRE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KRIG OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINALETTERFORSKNING MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALITET OG ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINALTEKNIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINALTEKNISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG PROFESJONELL PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMINOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRIMNOLOGI MED ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRISEHÅNDTERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KRISTENT UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KRISTISK OG KREATIV ANALYSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KROATIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRYSSKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KULTUR OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KULTUR OG SAMFUNN I LATIN-AMERIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR OG SAMFUNN I SPANIA, MED VEKT PÅ MUNTLIG KOMPETANSE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KULTUR, LITTERATUR OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTURELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KULTURELL POLITIKK, RELASJONER OG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KULTURELL PSYKOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
KUNST OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KVANTITATIV METODE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KVANTITATIV SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNE- OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNEFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNER OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LATIN AMERIKA / KARIBIEN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LATIN AMERIKA, KARIBIA OG LATINOSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LATIN-AMERIKA - CUBA OG MEXICO Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
LATIN-AMERIKA, KARIBIA OG LATINSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINO OG LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LIBERAL ARTS Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LIBERALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LIKESTILLING OG KJØNN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LINGVISTIKK OG PROGRAMMER FOR ET FLERSPRÅKLIG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
LIVSVITENSKAP OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LÆRINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MEDBORGERSKAP OG SAMHANDLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENNESKE OG MILJØ I AFRIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MENNESKELIG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEFORHOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENNESKER OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENNESKERETTIGHETER OG FLERKULTURALITET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENNESKERETTIGHETER, FLERKULTURELL FORSTÅELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MENNESKERETTIGHETER, KULTUR OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MENTAL TRENER Samfunnsfag, psykologi kurs
MIDTØSTEN OG ISLAMISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MIDTØSTEN- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MIDTØSTEN OG NORDAFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTENKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MIGRASJON OG POSTKOLONIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILITÆRVETERANER OG FAMILIESTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØ OG KONFLIKTANALYSE (HUMAN SECURITY) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØ, KULTUR OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØHUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØLÆRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØPOLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG REGULERINGER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØPOLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER OG BÆREKRAFT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
MILJØVITENSKAP, TEKNOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØØKONOMI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MITT NORGE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
MOTIVASJON, MESTRING OG ARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MOTIVASJONSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
NASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NASJONALISME Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURRESSURSREKREASJON OG TURISME Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NEVROVITENSKAP MED PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORDLIGE POPULASJONER OG ØKOSYSTMER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
NORDLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NORWEGIAN LANGUAGE AND CULTURE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
OFFENTLIG POLISI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
OFFENTLIG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
OFFENTLIG POLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
OFFENTLIG RETT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
OFFENTLIGE NYHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ORGANISASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PAN-AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PEACEMAKER Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PERSONALPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
POLEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLISI (OFFENTLIGE SAKER) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK MED INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG ANVENDT SOSIAL FORSKNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK OG FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER I MIDTØSTEN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG OFFENTLIG POLISI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK OG RELIGIONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, FILOSOFI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK, FILOSOFI OG RELIGION Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK, FILOSOFI OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG FRANSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG HISPANIC Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG ITALIENSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG KVANITATIVE METODER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, INTERNASJONALE STUDIER OG TYSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK, UTVIKLING OG DET GLOBALE SØR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITIKK, ØKONOMI OG FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK OG JURIDISK TEORI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK TENKING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK TEORI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK VITENSKAP, GLOBAL POLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI OG SAMFUNNSPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POPULASJON OG GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POSTKOLONIAL KULTUR OG GLOBAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PRAKTISK KUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PROFESJONELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PROSJEKTERINGSPSYKOLOGI MED ERGONOMI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSEARBEID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOANALYSER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI - MENTAL HELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI - OMSORG Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI - SPRÅK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI (HELSEPSYKOLOGI) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (IFP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (KRIMINELL ATFERD) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (PEDAGOGIKK) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI (RÅDGIVNING) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI AV REKLAME Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI AV RELIGION Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI FOR FAGFOLK INNEN MOTE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI INNEN LESEUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI MED HELSEFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KOGNITIV NEVROVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED MARKEDSFØRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI OG SOSIALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGI, PEDAGOGIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI, PEDAGOGIKK, AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETODE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (BARN, UNGDOM OG FAMILIER) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (MINDFULNESS-BASERT KOGNITIV TERAPI OG TILNÆRMINGER) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (PSYKODYNAMISK / PSYKOANALYTISK TERAPI) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISK TERAPIPRAKSIS OG FORSKNING (SYSTEMISK TERAPI) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISK VELVÆRE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOLOGISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
PSYKOSOSIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED REALFAG FORDYPNING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGG TIL SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER YRKESUTDANNELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED INNOVASJON OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
RADIKALISERING OG MOTSTAND Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
REGJERING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG HISTORIE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG INTERNASJONAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
REGJERING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGJERING OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGNSKOG AMAZONAS Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
RESSURS- OG MILJØFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
RESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RETTFERDIGHET I VERDEN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
RETTSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
RUSSLAND OG EURASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG SENTRALEUROPEISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG ØSTEUROPA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLANDSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
RÅDGIVING - FAMILIE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
RÅDGIVING - REHABILITERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
RÅDGIVNING, COACHING OG MENTORING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, KULTUR OG MEDIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNN, SPRÅK OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSANSVAR (CSR)- 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSDIDAKTIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG - ETNISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSFAG VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG1, VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG VG2, STUDIEFORBEREDENDE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFORSKNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI: SAMFUNN OG ROM Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSKOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSKULTURELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSKUNNSKAP - MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSLÆRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSPLANLEGGING OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSPLANLEGGING OG LEDELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSSIKKERHET OG KRISELEDELSE - ERFARINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSSIKKERHET OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSTJENESER, SOSIAL RETTFERDIGHET OG FRED I BYEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP - SOSIALT ARBEID, KLIMAENDRINGER OG POLITIKK, INTERNASJONAL NORDOMRÅDEUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMISKE TILPASNINGER: SOSIAL ORGANISERING, RESSURSER OG RETTIGHETER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SECURITY: USA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SENTRAL- OG SØRVEST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SEX, KJØNN, VOLD: MODERNE KRITISKE TILNÆRMINGER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SIKKERHET OVERBLIKK SELVTILLIT Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SIKKERHETSKONFLIKTER OG RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SKANDINAVISKE OMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SKJERME ETTER KATASTROFE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SKOLEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SKOTSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOCIAL JUSTICE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOLIDARITET NORD-SØR Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOLIDARITET OG ENGASJEMENT Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOSIAL ENDRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIAL FORSKNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIAL OG KULTURELL TEORI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIAL- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIAL OG POLITISK TANKE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL SKULPTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIAL VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALE FORSKNINGSMETODER (BEFOLKNING OG VELFERD) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALE OG POLITISKE TANKER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALFAG Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALFORSKNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALISERINGS- OG OPPDRAGELSESTEORI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALKUNNSKAP, VG3, PÅBYGNING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALPOLITIKK MED STYRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG KRIMNOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPOLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALSTATISTIKK OG DEMOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOSIALVITENSKAPELIGE FORSKNINGSMETODER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
SOSIOLOGI - UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI MED SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIOLOGI OG ENGELSK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KINESISK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG KVANITATIVE METODER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG MODERNE SPRÅK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOS.ANTR. VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI VG2 VG3 PÅBYGGING Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIOLOGI OG SOSIALPOLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SOSIOLOGI PÅ GATEPLAN Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
SOSIOLOGI, KRIMINOLOGI OG KRIMINAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI/POL. OG MENNESKERETT. VG2+3 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI/SOSIALKUNNSKAP VG2+3 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANIA OG LATINAMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPRÅK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FORSKERLINJE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT HEST Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STATSBORGERSKAP OG BORGERLIGE FORPLIKTELSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
STATSVITENSKAP OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
STATSVITENSKAP PÅBYGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
STIPENDIAT 2. ÅRS STUDIE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
STIPENDIATLINJE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
STUDIER I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING I VEIKOLLISJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING FOR HØRSELSHEMMEDE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORBEREDENDE INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORSKERLINJE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOTBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FOTBALL, 4-ÅRIG Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING MED HUMANISTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING MED HÅNDBALL Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED KULTURAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED LANGRENN OG SKISKYTING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED MUSIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED NATUR OG MILJØ Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED PETROLEUMSAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG OG FORSKERAKTIVITET Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG OG TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED SCIENCE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIETEKNIKK Samfunnsfag, psykologi kurs
SUPPLERENDE OG ALTERNATIV KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SVINDELETTERFORSKNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
SYDASIASTUDIER (INDIA) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TEORI OG PRAKSIS AV MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TERAPIFAG Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TERRORISME OG HJEMLANDSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TERRORISME OG POLITISK VOLD Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TERRORISME, INTERNASJONAL KRIMINALITET OG GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TRANSLASJONELL ATFERDSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
TVERRFAGLIGE KLASSISKE SIVILISASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRKULTURELL FORSTÅELSE OG INTERNASJONALT ARBEID Samfunnsfag, psykologi fagskoleutdanning
ULIKHETER OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UNGDOM OG SAMFUNNSARBEID (SAMFUNNSUTVIKLING OG LEDERSKAP) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOM OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UNGDOMSARBEID OG MILJØLÆRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOMSARBEID OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNGDOMSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
URBAN FATTIGDOM Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLK I AUSTRALIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTDANNINGSPOLITIKK FOR GLOBAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTDANNINGSPOLITIKK OG FORVALTNING - 20 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
UTENRIKSPOLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTENRIKSTJENESTER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLING OG NØDSITUASJONER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLING OG RETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLING OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLING, MILJØ OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLINGSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLINGSLEDELSE Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLINGSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
UTVIKLINGSSTUDIER 2 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
UTVIKLINGSSTUDIER OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VEILEDNING FOR STUDENTVEILEDERE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
VELFERDSTEKNOLOGI Samfunnsfag, psykologi fagskoleutdanning
VERDENSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
VERDNER I DIALOG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VG3 PÅBYGGING GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
VISUELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
VISUELL KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
VISUELL SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
VITENSKAP INNEN HJERNE OG SINN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
VOLONTØR ECUADOR - GLOBAL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
WANDERLUST - BISTAND: ØST-AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
YRKES- OG BEDRIFTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
YRKESVALG OG SELVUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
ØKONOMI, POLITIKK OG OFFENTLIG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØSTASIATISK UTVIKLING OG DEN GLOBALE ØKONOMIEN Samfunnsfag, psykologi 2-årig master
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master

Viser 978 skoler som tilbyr studier innen Samfunnsfag, psykologi

Høgskole
Active Education Nettstudier
Active Education skal være førstevalget for deg som vil studere idrett, fitness, helse og friluftsliv! Vi er den skolen i Norge som utdanner flest personlige trenere (PT) per år!
Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Høgskole
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon. Vi tilbyr høyskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Høgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Det teologiske Menighetsfakultet er en vitenskapelig høyskole og er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon med ca. 100 ansatte og ca. 1100 studenter på bachelor, master og doktorgradsprogram (PhD).
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet - Elverum
Campus Elverum har 2 018 studenter og 126 ansatte. Studiestedet har folkehelse som overordnet studie- og forskningsprofil, og disponerer flotte fasiliteter i Terningen Arena. Campus Elverum tilbyr populære utdanninger innen sykepleie, tannpleie, idrett, friluftsliv, folkehelse, mat, ernæring og helse, og sosialpedagogikk. Studentsamfunnet i Elverum (StuE) holder til i lokalene til Basement midt i sentrum av Elverum.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
Høgskolen har en studieportefølje med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil, og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning
Høgskole
Høgskolen i Innlandet- Hamar
Campus Hamar har 2 308 studenter og 180 ansatte. Studiestedet har lærerutdanninger og naturvitenskap som overordnet studie- og forskningsprofil. I tillegg finner du også studier innenfor musikk-, kultur-, spill- og designfag ved denne campusen. Avdelingen tilbyr masterutdanninger og en doktorgradsutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Hamar er den største byen i innlandet, og det bærer handel, uteliv og kulturtilbud preg av. Campusen ligger sentralt midt i byen. På kveldene treffes studentene på Sebs og Gregers som begge ligger få hundre meter fra campusen.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet- Nettstudier
Nettstudier innen: Grunnskolelærer, Praktisk pedagogisk utdanning, Økologisk landbruk og Organisasjon og ledelse
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Førde
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Stord
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Kulturstudier Argentina
Det tilbys studier i Spansk språk og latinamerikansk litteratur og Corporate Social Responsibility (CSR). Studiene tilbys i samarbeid med skandinaviske høyskoler og Universitetet i Buenos Aires.
Høgskole
Kulturstudier Ghana
I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr Kulturstudier et fullt semester med studier i internasjonal miljøforvaltning. Kurset holdes ved vårt studiesenter i Cape Coast, Ghana
Universitet
Kulturstudier India
Studiesenteret ligger flott til der elven møter stranden, sør for Pondicherry. Store åpne paviljonger utgjør klasserommene, behagelig luftkondisjonert av den svale havbrisen.
Universitet
Kulturstudier Vietnam
På vårt studiesenter i Hoi An, Vietnam tilbyr vi et semester med utviklingsstudier. Med sine smale gamle gater og sin vakre beliggenhet ved Thu Bon-elven, er Hoi An i våre øyne Vietnams perle.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
Nankai University
Grunnlagt i 1919, har Nankai University 93 års historie. Det anses å være en av de mest omfattende universitetene med et bredt spekter av kurs. Nankai har utviklet samarbeidsrelasjoner med 300 høyskoler og forskningsinstitutter i over 40 land.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Høgskole
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning for grunnskolelærere og førskolelærere og flere ulike bachelor- og mastergradsstudier innen pedagogikk, kristendom/religion og interkulturell forståelse.
Universitet
Pacific Lutheran University - Washington
Universitetet er kjent for sitt internasjonale fokus i utdanningen og er rangert som det tiende beste universitetet i USA av New York Times. Studentene blir oppfordret til å bo på campus og nordiske studenter blir gitt stipender hvis de velger dette alternativet.
Universitet
Southampton Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
Midt i hjertet av en av verdens vakreste småbyer ligger The University of Lincoln, et universitet verdt å merke seg i Storbritannia. Universitetet har ca. 16 000 studenter og ligger i byen Lincoln i Lincolnshire i England. Universitetet er av den nyere sorten i Storbritannia, og ble etablert i 1992.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton skolen med mest variasjon innen internasjonale studenter sammenlignet med konkurrentene. Universitetet ønsker hjertelig velkommen til et frisk kull av norske studenter hvert år.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.