Høyskolen for Ledelse og Teologi

(Høgskole)
Vi lever i en ny verden. En verden som er preget av stadig spenning. I HLT skal spenningen dra oss i riktig retning. Vi skal være akademia preget av åndskraft, teologer som tenker ledelse, kunnskap som fungerer i praksis.

Hvem er vi 

Akademia - Åndskraft
Teologi - Ledelse
Kunnskap - Praksis

Akademia - Åndskraft
Vi er en høyskole og stiller høye krav til sannferdighet, vitenskaplighet og troverdighet. Samtidig vil vi være et sted hvor du kan få kraft til tjeneste.  

Teologi - Ledelse
For oss er troen den viktigste, men troen trenger ben å gå på. Ledelse er bein og klær vi trenger for å leve ut misjonsbefalingen.  

Kunnskap - Praksis
Vi tror at kunnskap ikke bare kan læres fra en bok. I stedet lærer vi av hele livet og gjennom hele livet. Det krever at kunnskapen rotfestes i praksis.  

Acta 1: 8 

"Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender."


Du har en unik sjanse til å bli med i et fellesskap som tar misjonsbefalingen på alvor. Vi ønsker å gjøre alvor av Acta 1: 8 ved å skape en plass hvor du får kraft til å gå ut. Hos oss møter du et utrustende og tjenende fellesskap. Vi ønsker å se dine gaver og hjelpe deg å utvikle dem på en god måte. Vi tror at fellesskap er grunnlaget for vekst.  

Når du kommer til oss ønsker vi å gi deg 8 verdier. Dette er verdier vi ser utruster deg til tjeneste:  

**Vi ser en misjonal skole som er grensesprengende i sitt bidrag til fullfø r elsen av misjonsbefalingen.
**Vi ser en skole preget av pentekostal spiritualitet.
**Vi ser en skole med akademisk integritet og praktisk relevans.
**Vi ser en bibeltro skole som proklamerer bibelen som fundament for liv og l ær e.
**Vi ser en skole som utdanner ledere som forplikter seg på misjonsbefalingen og ut øv er tjenende lederskap i samfunns- og menighetsliv.
**Vi ser en transformerende skole som gir studenten et helt forhold til Gud, seg selv og andre.
**Vi ser en skole med profetisk relevans som b åde er virkelighetsn ær og nyskapende.
**Vi ser en skole preget av Kristi kj ær lighet og dr øm men om Guds folks enhet.

For oss er det 1 til 8, 8 til 1. Vi tror at ved å skape et miljø på disse verdiene preges vi alle. For oss er det viktig å gi deg muligheten til å ta del i misjonsbefaling på en god måte. Blir du preget av Kristi kjærlighet tror vi du forandrer verden. Dette handler dypest sett om å gi det videre.

1 ›› 8 : 8 ›› 1 

Unikt samarbeid 
HLT representerer et unikt samarbeid i Norge. Vi er den første høyskolen som reelt eies av to ulike kirkesamfunn. Våre eiere er "Pentekostalt Senter for Ledelse og Teologi" (PLT) og "Baptistenes Teologiske Seminar" (BTS). PLT er en del av Pinsebevegelsen mens BTS eies av Det Norske Baptistsamfunn. Sammen bærer vi med oss en frikirkelig arv preget av åndskraft, misjon, frivillighet og ansvar for samfunnet. I HLT er vi ikke to ulike kirkesamfunn men en gruppe mennesker som tuftet på misjonsbefalingen ønsker å tjene Gud i verden. Vi ønsker å utruste mennesker til menighet og samfunnsliv, mennesker som på en positiv måte kan bygge opp livskraftige miljøer rundt seg. Derfor kan vi si at vi fra bunnen av er preget av Kristi kjærlighet og drømmen om Guds folks enhet.

Web: www.hoyskolen.org

Les mer om Høyskolen for Ledelse og Teologi

Studiemuligheter hos Høyskolen for Ledelse og Teologi

Avansert søk

Interessert i denne skolen?

Bildegalleri

Følg skolen, og få oppdateringer om studiemuligheter!

Opprett en brukerkonto og legg til skolen i dine "skoler av interesse", og vi vil sende deg informasjon om aktuelle studiemuligheter.

  • Opprett din personlige brukerprofil
  • Legg til skolen i dine skoleønsker
  • Vi sender deg oppdateringer om studiemuligheter

Fakta om Høyskolen for Ledelse og Teologi

Annonser:

 
MEDIER OG KOMMUNIKASJON
 
DESIGN OG TEKNOLOGI
 
HELSE OG MEDISINSKE FAG
 
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE
 
HR OG LEDELSE
 
KREATIVITET OG INNOVASJON
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE
 
MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE
 
BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB
 
MASTER LEDELSE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING
 
MOTE
 
 
INGENIØR
 
 
IT-UTDANNINGER
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 



Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LLES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLEN