Historie, religion, idéfag

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Historie, religion, idéfag. Det er 314 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 15 relaterte yrker. Du kan studere hos 406 skoler ved 66 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Historie, religion, idéfag.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Historie, religion, idéfag, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Arkeolog
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Diakon
En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. Avhengig av...
Etnolog / Kulturhistoriker
Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Etnologen er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske...
Filosof
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Idehistoriker
Idéhistorie er den grenen av generell historie som tar for seg menneskets tenkning. Man studerer de idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for de forskjellige epoker...
Institusjonsprest
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Kateket
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
Kirketjener
En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Konservator og arkivar
Konservatorer og arkivarer kartlegger, samler inn og bedømmer kulturgjenstander og innholdet i arkiver av historisk, kulturell og kunstnerlig interesse. Dessuten har de ansvaret for sikkerhet og...
Kunsthistoriker
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Palentolog
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Prest / Teolog
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.

Viser 314 studier innen Historie, religion, idéfag

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AMERIKANSK ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE - ANTIKKE SPRÅK Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE - EGYPT OG NÆR ØST Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE - HELLAS, ROMA OG SENANTIKKEN Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE OG KLASSISK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTIKK OG RENESSANSE KULTURHISTORIE OG ITALIENSK Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
ANTIKKENS KULTUR Historie, religion, idéfag årsstudium
ANTIKKENS KULTUR Historie, religion, idéfag Bachelor
ANVENDT ETIKK Historie, religion, idéfag Master
ANVENDT FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI I NORD Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI MED KRIMINALTEKNIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI OG ANTROPOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI OG KONSERVERING Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI OG KONSERVERING Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI OG LANDSKAPSHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI, ANTROPOLOGI OG KUNSTHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI, RELIGION, TEOLOGI OG BIBELEN Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGISK OG KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGISKE, ANTROPOLOGISKE OG RETTSMEDISINSKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKITEKTURHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ARV OG BEVARING Historie, religion, idéfag Master
BIBEL OG MISJON Historie, religion, idéfag årsstudium
BIBELOVERSETTELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
BIBELSK LITTERATUR OG ENGELSK Historie, religion, idéfag Bachelor
BIBELSKE FORSKNINGSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
BIBELSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
BIBELSTUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
BIOARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
BUDDHISME Historie, religion, idéfag Bachelor
BUDDHISME Historie, religion, idéfag Master
BÆREKRAFTIG KULTURARVSLEDELSE Historie, religion, idéfag Master
CREDO Historie, religion, idéfag Bachelor
DET ASIATISKE ÅRHUNDRE Historie, religion, idéfag Bachelor
DET NITTENDE ÅRHUNDRE Historie, religion, idéfag Master
DET NYE TESTAMENTETS JØDISKE BAKGRUNN - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
DISIPPELLIV Historie, religion, idéfag Folkehøgskoleutdanning
DISIPPELTRENING - MUSIKK Historie, religion, idéfag Folkehøgskoleutdanning
DISIPPELTRENING - SPORT Historie, religion, idéfag Folkehøgskoleutdanning
EKSPERIMENTELL ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
ELDRE HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
EMNER I HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag årsstudium
ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
ETIKK Historie, religion, idéfag Master
ETIKK OG SOSIALFILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
ETIKK, FILOSOFI OG LIVSSYN - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
ETIKK, FILOSOFI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
ETNISKE STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
EUROPAS RELIGIØSE RØTTER Historie, religion, idéfag Master
EUROPEISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
EXAMEN FACULTATUM - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag årsstudium
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI - 30 SP Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
FILOSOFI MED KLASSISK SIVILISASJON Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI MED MENNESKERETTIGHETER Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI MED MODERNE SPRÅK Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI MED PSYKOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG BOKSTAVER Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG ENGELSK LITTERATUR Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG IDEHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG JUS Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG KUNSTHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG LITTERATUR Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG LITTERATUR Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG MODERNE KRITISK TEORI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG MODERNE SPRÅK Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG POLITIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG SOSIOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG SOSIOLOGI I VITENSKAPEN Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG VITENSKAPSHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG ØKONOMI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, LOGIKK OG VITENSKAPELIG METODE Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, POLITIKK OG ØKONOMI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, VITENSKAP OG TEKNOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FORHISTORISK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FORHISTORISK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
FORSKNINGSETIKK Historie, religion, idéfag Master
FOTOGRAFISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
GAMMEL HISTORIE OG ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
GLOBAL HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
GLOBAL HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
GLOBAL MISJON - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
GUDDOMMELIGHET Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE - 30 SP Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
HISTORIE - RUSSLANDSTUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE (RENESSANSE / MODERNE OG MODERNE) Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE FRA MIDDELALDEREN Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE OG ANTROPOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG ENGELSK Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE OG FILOSOFI 2 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE OG GAMMEL HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG IDEHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG INTERNASJONALE RELASJONER Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG ITALIENSK Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG KREATIV SKRIVING Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG KULTUR Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE OG KUNSTHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG MEDIA Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG MODERNE SPRÅK Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG POLITIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG SAMFUNNSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG SOSIOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG TEOLOGI&RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG VISUELL KULTUR Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE PÅBYGG Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE PÅBYGG KVELD Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE PÅBYGGING VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE STUDIEFORBEREDENDE VG2, VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG2+3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, FILOSOFI OG POLITIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE, HELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, LITTERATUR OG KULTURER I AMERIKA Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE, ÅPNE EMNER - 45 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIEDIDAKTIKK Historie, religion, idéfag Master
HISTORISK BEVARING Historie, religion, idéfag Master
HISTORISK BYGNINSVERN Historie, religion, idéfag Master
HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Master
HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
IDEHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
IDEHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
IDENTITET, UTRUSTNING OG TJENESTE - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
INNFØRING I RELIGIONSVITENSKAP MED FORDYPNING - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
INTERKONTEKSTUELL TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
INTER-RELIGIØSE RELASJONER Historie, religion, idéfag Master
ISLAMSKE STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
JØDEDOMMEN Historie, religion, idéfag Bachelor
KATOLSK PRESTEUTDANNING Historie, religion, idéfag Master
KATOLSKE STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
KELTISK OG ANGELSAKSISKE STUDIER Historie, religion, idéfag Master
KIRKEHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
KIRKELIG UNDERVISNING (KATEKET) Historie, religion, idéfag Master
KLASSISK OG ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
KLASSISK OG HISTORISK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag Master
KOMMUNIKASJON, LIVSSYN OG KRISTEN APOLOGETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
KOMMUNIKASJON, LIVSSYN OG KRISTEN APOLOGETIKK Historie, religion, idéfag årsstudium
KOMPARATIV RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
KONFESJONSKUNNSKAP, APOLOGETIKK, TROSLÆRE I, ETIKK I - 15 SP Historie, religion, idéfag kurs
KONSERVERING OG RESTAURERING Historie, religion, idéfag Bachelor
KONTINENTAL FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
KRISTEN LIVSSYN I APOLOGETISK PERSPEKTIV - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
KRISTEN SPIRITUALITET, ADMINISTRASJON OG LEDELSE, PERSONLIG UTVIKLING OG PSYKOLOGI - 15 SP Historie, religion, idéfag kurs
KRISTEN SPIRITUALITET, PERSONLIG UTVIKLING OG PSYKOLOGI - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
KRISTEN TRO SOM LIVSSYN - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
KRISTEN UNGDOMSARBEID I SJELESØRGERISK PERSPEKTIV - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
KRISTENDOM Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM Historie, religion, idéfag Bachelor
KRISTENDOM MED RLE Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, KULTUR OG LÆRING Historie, religion, idéfag Bachelor
KRISTENDOM, LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING Historie, religion, idéfag Bachelor
KRISTENDOM, RELIGION OG LIVSSYN Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) TO ÅR Historie, religion, idéfag kandidat
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag Master
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
KULTURARV Historie, religion, idéfag Master
KULTUREN AV DEN EUROPEISKE RENESSANSEN Historie, religion, idéfag Master
KULTURMINNEFORVALTNING Historie, religion, idéfag Master
KULTURMINNEFORVALTNING Historie, religion, idéfag Bachelor
KULTURVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
KUNSTHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
LANDSKAPSARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
LANDSKAPSHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
LATIN AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
LATINAMERIKANSK HISTORIE - 15 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING Historie, religion, idéfag Master
LIBERAL ARTS OG VITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
LIVSSYNSPLURALISME, UNGDOMSKULTUR OG MEDIER - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
MAORI STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
MAORI STUDIER Historie, religion, idéfag Master
MARITIM ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
MARTIN LUTHERS TEOLOGI - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
MEDISINHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
MENIGHET OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium
MENIGHETS- OG MISJONSARBEID Historie, religion, idéfag fagskoleutdanning
MENIGHETSUTVIKLING III - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
MESSIAS I BIBELSK, JØDISK OG RELIGIONSHISTORISK KONTEKST - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
METODISTISK PRESTEUTDANNING Historie, religion, idéfag profesjonsutdanning
MIDDELALDER- OG RENESSANSEARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
MIDDELALDEREN OG RENESSANSEN Historie, religion, idéfag Bachelor
MIDDELALDEREN OG TIDLIG MODERNE STUDIER Historie, religion, idéfag Master
MIDDELALDEREN OG TIDLIG MODERNE TEKSTKULTURER 1381 - 1688 Historie, religion, idéfag Master
MIDDELALDERSTUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
MIDDELALDERSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
MODERNE BRITISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
MODERNE EUROPEISK FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
MODERNE EUROPEISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
MODERNE HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
MODERNE HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
MODERNE KATOLISISME Historie, religion, idéfag Master
MUSEOLOGI OG KULTURARVSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
MUSEUM OG ARV Historie, religion, idéfag Master
MUSIKK OG LOVSANG Historie, religion, idéfag Folkehøgskoleutdanning
MYTER, KOSMOLOGI OG HELLIGDOM Historie, religion, idéfag Master
Offiser i frelsesarmeen Historie, religion, idéfag fagskoleutdanning
OSTEOARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
PALEOANTROPOLOGI Historie, religion, idéfag Master
PASTORAL OMSORG, VEILEDNING OG ELEVSTØTTE Historie, religion, idéfag Master
PASTORALE STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
PASTORALE STUDIER Historie, religion, idéfag Master
PLURALISME, IDENTITET OG KRISTENT LIVSSYN - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
POLITIKK OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
PRAKTISK KOMMUNIKASJONSOPPGAVE MED VEKT PÅ APOLOGETIKK- 10 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
PRAKTISK KOMMUNIKASJONSOPPGAVE MED VEKT PÅ LIVSSYN - 10 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
PRAKTISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
PRAKTISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK-TEOLOGISK SEMINAR - 60 SP Historie, religion, idéfag profesjonsutdanning
PRAKTISK-TEOLOGISK UTDANNING Historie, religion, idéfag årsstudium
PROFESJONSETIKK OG DIAKONI Historie, religion, idéfag Master
RELGION OG LEDERSKAP Historie, religion, idéfag Master
RELIGION Historie, religion, idéfag Master
RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION OG KONFLIKT Historie, religion, idéfag Master
RELIGION OG KULTUR Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION OG LIVSSYN Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION OG MAKT - 30 SP Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
RELIGION OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Master
RELIGION OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, ETIKK OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, FILOSOFI OG ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, FILOSOFI OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Master
RELIGION, KULTUR OG GLOBALISERING Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - HELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, SAMFUNN OG GLOBALE SPØRSMÅL Historie, religion, idéfag Master
RELIGION, TEOLOGI OG BIBELEN Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGIONSHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
RELIGIONSHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGIONSHISTORIE OG KULTURHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGIONSTUDIER Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGIØSE RØTTER I EUROPA Historie, religion, idéfag Master
RETTSMEDISINSK ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
RLE/RELIGION OG ETIKK (DELTID) - ERFARINGSBASERT Historie, religion, idéfag Master
SKOTSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
SPANSK KULTURHISTORIE OG SPRÅK Historie, religion, idéfag årsstudium
SPANSK KULTURHISTORIE OG SPRÅK - 30 SP Historie, religion, idéfag andre grader/kurs
SYSTEMATISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag årsstudium
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI Historie, religion, idéfag profesjonsutdanning
TEOLOGI OG HISTORISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI OG KRISTOLOGI I OLDKIRKEN - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG MISJON Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG MISJON Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI OG MUSIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI OG RELIGION VIA FORSKNING Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI OG SOSIOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGISK ETIKK Historie, religion, idéfag Master
TEORETISK FORDYPNING I KRISTEN APOLOGETIKK - 10 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
TEORI OG METODE I KOMMUNIKASJON, LIVSSYN OG KRISTEN APOLOGETIKK - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
TIDLIG MODERNE HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
TJENESTE, MISJON OG MEDIA Historie, religion, idéfag Master
TROLLDOMSPROSESSENE I ET HISTORISK OG RELIGIONSVITENSKAPELIG PERSPEKTIV - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
TROSLÆRE 1, APOLOGETIKK, KOFESJONSKUNNSKAP - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
TROSOPPLÆRING Historie, religion, idéfag årsstudium
UNGDOM, KULTUR OG TRO Historie, religion, idéfag Bachelor
URFOLK - KUNST OG KULTUR Historie, religion, idéfag Master
URFOLKETS HELSE (RUSMIDDELBRUK) Historie, religion, idéfag Master
URFOLKETS SPRÅK Historie, religion, idéfag Master
VIKING Historie, religion, idéfag Folkehøgskoleutdanning
VIKINGTID OG MIDDELALDERSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
VIKINGTID OG NORRØNE STUDIER Historie, religion, idéfag Master
VISUELL OG MATERIELL KULTUR I ANTIKKENS HELLAS Historie, religion, idéfag Master
VISUELL OG MATERIELL KULTUR I ANTIKKENS ROMA Historie, religion, idéfag Master
VITENSKAPSHISTORIE Historie, religion, idéfag Master
ØKONOMISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ØKONOMISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
ØKONOMISK HISTORIE MED ØKONOMI Historie, religion, idéfag Bachelor

Viser 406 skoler som tilbyr studier innen Historie, religion, idéfag

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Videregående
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Kulturstudier India
Studiesenteret ligger flott til der elven møter stranden, sør for Pondicherry. Store åpne paviljonger utgjør klasserommene, behagelig luftkondisjonert av den svale havbrisen.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Høgskole
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning for grunnskolelærere og førskolelærere og flere ulike bachelor- og mastergradsstudier innen pedagogikk, kristendom/religion og interkulturell forståelse.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Bli kjent med 28 studiesteder i Norge og 38 studieland som tilbyr studier innen Historie, religion, idéfag.

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Bø er en kommune i Telemark. Den grenser i nord til Notodden, i øst til Sauherad, i sør til Nome, og i vest til Kviteseid og Seljord. Høyeste punkt er Jøronnatten (1275 moh.). Arealet er på 263,11 km² og befolkingstallet ligger på rundt 5 782.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Eid kommune i Sogn og Fjordane, kommune i Nordfjord Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 km lang arm av Nordfjorden.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Halden er en by og storkommune i Østfold. Halden har med sine mange skoler og lærere vært en viktig utdanningsplass - for Østfold, Norge og nordre Bohuslän i Sverige. Og Halden er den dag i dag hovedbasen for Høgskolen i Østfold.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Karmøy, kommune i Rogaland fylke, sør for Haugesund, består av øya Karmøy (176,8 km2) og noen småøyer utenfor denne (bl.a. Føyno (Feøy) 1,3 km2), halvøya mellom Karmsundet og Førdesfjorden på fastlandet, samt Fosen (12,2 km2) og noen andre, mindre øyer sør for halvøya.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Molde kommune dekker 362 km² og har 25 686 innbyggere. Selve byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp.
Moss, kommune i Østfold fylke, ved Oslofjorden, ca. 60 km sør for Oslo. Omfatter Jeløy, fastlandet mellom Vansjø og Mossesundet, samt den store Dillingøy i Vansjø.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Porsgrunn, kommune i Telemark fylke, omfatter byen Porsgrunn og de tidligere kommunene Eidanger og Brevik som ble innlemmet 1964. Kommunen ligger mellom Bamble i vest, Skien og Siljan i nord og Vestfold fylke i øst.
Sandnes, kommune i Rogaland fylke, ved botnen og på østsiden av Gandsfjorden; bysenteret ligger ved fjordbotnen 14 km sør for Stavanger sentrum.
Seljord, kommune i Telemark fylke. Kommunen ligger sentralt i fylket, omkring Seljordvassdraget og Seljordsvatnet.
Sogndal, kommune i Sogn og Fjordane, omkring Sogndalsfjorden, en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfatter det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen.
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Tønsberg, kommune i Vestfold fylke, ligger på vestsiden av Oslofjorden, og omfatter kyststrekningen fra Åsgårdstrand via Tønsberg sentrum til Vear i Tønsbergfjorden.
Vefsn, kommune i Nordland fylke, omkring indre del av Vefsnfjorden. Kommunens vestre og østre del er svært berglendt med en rekke fjell over 1000 moh. Høyest er Geittinden ved grensen til Hemnes og Hattfjelldal i sørøst, 1556 moh.
Vennesla, kommune i Vest-Agder fylke, nord for Kristiansand, grenser i nord og nordøst til Aust-Agder fylke.
Volda er en kommune og et tettsted på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i nord og øst til Ørsta, i sør til Hornindal og Eid og i vest til Vanylven. Vest for åpninga til Voldsfjorden er kommunene Herøy og Ulstein.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Belgia er på størrelse med Nordland, og er et av Europas minste og tettest befolkede land. Befolkningen er på 11 041 266 innbyggere (2012). Hovedstad er Brussel. I Belgia kan du velge å studere på fransk i Wallonia eller på nederlandsk i Flandern. Det finnes muligheter for engelskspråklige programmer, men de fleste er på masternivå.
Bosnia-Hercegovina er en forbundsstat i Sørøst-Europa. Landet har to delstater, kalt entiteter: Føderasjonen Bosnia-Hercegovina og Republika Srpska. Distriktet Brčko nord i Bosnia utgjør en egen administrativ enhet. Bosnia-Hercegovina har tre offisielle språk, bosnisk, serbisk og kroatisk. Hovedstaden er Sarajevo. Det er fire universiteter i landet, disse ligger i byene Sarajevo, Banja Luka, Mostar og Tuzla.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Republikken Estland er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet av de tre republikkene som utgjør Baltikum. Det grenser mot Østersjøen i nord og vest, mot Latvia i sør og Russland i øst. Høyere utdanning i Estland har samme oppbygging som vi kjenner fra resten av Europa. Etter fullført videregående skole kan du ta en tre- eller fireårig bachelorgrad, Bakalaureusekraad. Etter fullført bachelorgrad kan du ta en ett- eller toårig mastergrad, Magistrikraad. En fireårig doktorgrad, Doktorikraad, kan tas etter oppnådd magisterikraad. Profesjonsstudier som medisin, tannlege, veterinær, ingeniør og lærer varer fra fem til seks år. Utdanningen er hovedsakelig på estisk, men det finnes noen engelskspråklige muligheter.
Filippinene er en øynasjon i Stillehavet, som består av 7 107 øyer omkring 100 km sørøst for det asiatiske fastlandet. Manila er hovedstad på Filippinene og ligger på øya Luzon. Landets offisielle språk er engelsk og filippinsk. På Filippinene finnes det over 400 utdanningsinstitusjoner.
Finland, er et land i Norden, nordøst i Europa. Landet grenser til Norge, Sverige og Russland, og har også en lang kystlinje mot Østersjøen. Hvis du snakker finsk har du ubegrensede studiemuligheter blant Finlands over 16 universiteter og 25 høgskoler. Det finnes også utdanninger på svensk og engelsk, og det er nok disse utdanningene som er mest aktuelle for norske studenter. Finland har det samme utdanningssystemet som vi kjenner fra Norge, med treårige bachelorgrader og toårige mastergrader.
Frankrike i Europa strekker seg fra Middelhavet til Nordsjøen, og fra Rhinen til Atlanterhavet. Landet grenser til Andorra, Belgia, Italia, Luxembourg, Monaco, Spania, Sveits og Tyskland. Universitetene tilbyr de fleste fagretninger på alle nivåer. Videre finnes det kortere fagutdannelser, og ikke minst en rekke til dels svært spesialiserte utdannelser innen blant annet arkitektur, kunst og håndverk; musikk, teater og film; journalistikk og mediefag.
Hellas består foruten fastlandet av rundt 1400 øyer og har dermed verdens 12. lengste kystlinje. Etter videregående kan du søke på en lavere grad. Den lavere graden i Hellas kalles Proptychiakes Spoudes og varer normalt 4 år. En lavere grad gir adgang til studier på høyere nivå, Metaptychiakon Spoudes, tilsvarende masternivå i Norge. En høyere grad er som oftest 2-årig. Doktorgraden er minimum 3-årig. Har du en lavere grad, Ptychio-diploma, fra et gresk universitet, er du normalt kvalifisert for opptak på en doktorgrad.
India er det største landet i Sør-Asia. Hovedstaden i India er New Delhi. India er med sine 23 000 høyskoler og universiteter og 13 millioner studenter et av verdens største utdanningsland. Indias nasjonalspråk er hindi. Dette brukes som hovedspråk av omtrent 40 % av befolkningen og som fremmedspråk i resten av landet, men det finnes også en lang rekke andre offisielle språk på delstatsnivå. Undervisning på høyere nivå og rettspleie foregår ofte på engelsk, og indere fra ulike deler av India bruker gjerne engelsk for å kommunisere.
Irland er et land og en republikk på øya Irland, utenfor den nordvestlige kysten av Europa. Den største byen i Irland er hovedstaden Dublin med 1 045 769 innbyggere og ligger ved østkysten. Den rivende økonomisk utvikling de siste åra gjør hovedstaden Dublin til en moderne storby med gammeldags sjarm. I tillegg til de sju statlige universitetene finnes det en rekke tekniske- og private høgskoler.
Israel er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige Middelhavskysten. Jerusalem er nasjonens selvproklamerte hovedstad, men ingen land anerkjenner dette og har heller ambassadene sine i Tel Aviv. Israels to offisielle språk er hebraisk og arabisk. Hebraisk er hovedsakelig statens språk og tales av flertallet av befolkningen. De fleste israelere kan kommunisere godt på engelsk siden mange TV-program er på engelsk, og engelskundervisningen starter tidlig på mange skoler. Det er derfor mange universiteter som har studier på engelsk. Israel er kjent for å sette pris god læring, og utdanning er svært viktig for mange.
Italia, er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa. Landet er en republikk, og omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Det er 61 statlige (statali) universiteter i Italia. Tre av disse er tekniske universiteter (politecnico) og to er universiteter for utlendinger (per stranieri). I tillegg finnes det spesialiserte høyskoler som kunstakademier (accademie di belle arti), musikkonservatorier (conservatori di musica) og egne skoler innen film og dans og drama. Italia tilbyr også private universiteter som er statlige godkjente (libera). Dessuten er det et stort og økende tilbud av akkrediterte private akademier der mye av undervisningen foregår på engelsk.
Folkerepublikken Kina, vanligvis omtalt som Kina, er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land. Det er hele 1 339 724 852 innbyggere i Kina, noe som utgjør ca. 20 % av verdens befolkning. Hovedstaden er Beijing, og det offisielle språket er Kinesisk. Undervisninsspråket er også kinesisk, men det finnes en del grader på engelsk. Det er i dag over 30 millioner kinesiske studenter som går på ett av de i overkant av 3000 universitetene og høyskolene rundt om i landet. Av disse 3000 universitetene tar omkring 600 av disse imot internasjonale studenter.
Kroatia, er et land i Europa som grenser mot Adriaterhavet i sørvest, Slovenia i nordvest, Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-Hercegovina og Montenegro i øst. Hovedstaden og det økonomiske senter er Zagreb. Universitetet i Zagreb er et av Sør-Europas eldste og største universiteter. Det ble grunnlagt allerede i 1669 og har 29 fakulteter, tre kunstakademier og et senter for kroatiske studier. Det er også et senter for avanserte akademiske studier i Dubrovnik, som er tilknyttet Universitetet i Zagreb.
Øygruppen Malta består av seks øyer. De tre store øyene Malta, Gozo og Comino er alle bebodde, mens de tre små øyene Cominotto, Filfla og St.Paul er ubebodde. Malta er den størst av øyene, ca. 27 km lang og ca. 14 km på det bredeste. På Malta er det ett universitet, University of Malta (UoM). Universitetet har fagretninger innen alle vanlige universitetsfag og har en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i andre land blant annet USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Australia. Undervisingsspråket er engelsk.
Nederland er et land i Vest-Europa som ligger mellom Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Nederland har ca 20 universiteter og mer enn 50 hogescholen (høyskoler). Studieåret i Nederland er inndelt i to semestre, fra september til desember og fra januar eller februar til juni eller juli. Språktesten Staatsexamen Nederlands als tweede taal - NT2 nivå II kreves for opptak til de fleste studier på nederlandsk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Polen er et land i Sentral-Europa. Polens befolkning utgjør over 38,1 millioner mennesker, for det meste bosatt i store byer som Łódź, landets historiske hovedstad Kraków eller nåværende hovedstad Warszawa. Polen har 457 læresteder for høyere utdanning, der 131 er offentlige og 326 er private. Det finnes rundt 400 forskjellige studieprogram på engelsk. Lærestedene bestemmer selv fagkrav, karakterer og eventuelt om du trenger en språktest. Aktuelle engelskspråklige tester kan være IELTS eller TOEFL.
Romania er et land i det sørøstlige Mellom-Europa som har vært regnet for å tilhøre både Øst-Europa og Balkan. Hovedspråket i Romania er rumensk, verdens femte største romanske språk. București (eller Bukarest) er Romanias hovedstad og landets økonomiske og industrielle sentrum. Romania kan tilby en rekke universiteter, institutter, akademier, konservatorier og høyskoler. Undervisningsspråket er enten rumensk, engelsk, fransk eller tysk, men de fleste internasjonale studenter lærer rumensk første året. Det er spesielt populært for nordmenn å studere medisin i Romania.
Singapore er en republikk i Sørøst-Asia. Landet danner en kombinert øy og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya. Hovedstaden heter også Singapore og er en moderne by. Offisielle språk er engelsk, kinesisk, malayisk og tamilsk. Singapore har fire universiteter og fem høyskoler (polytechnics).
Slovenia er et land i det sørlige Sentral-Europa som grenser til Italia i vest, Adriaterhavet i sørvest, Kroatia i sør og øst, Ungarn i nordøst og Østerrike i nord. Landets hovedstad er Ljubljana. Slovenia har et innbyggertall på ca. 2 millioner og dekker et areal på ca. 20 273 km². Slovensk er offisielt språk på riksplan. Slovenia har fire universiteter, tre spesialiserte universiteter og ti øvrige høyere utdanningsinstitusjoner. For å studere på lavere grad må du kunne slovensk, mens det ikke stilles samme krav for høyere grads studier. Universitetet i Ljubljana tilbyr språkkurs for utvekslingsstudenter.
Spania er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania. Byen har over 3,2 millioner innbyggere. Madrid ligger midt i Spania på 667 meters høyde. Spania har over 50 offentlige og 27 private universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner. For å få støtte fra Lånekassen og være sikker på at utdanningen din godkjennes i Norge, må du velge læresteder og grader godkjent av spanske utdanningsmyndigheter (grado/master oficial). Undervisingen foregår på spansk. Du må kunne spansk godt for å ha utbytte av undervisningen. Noen universiteter vil kreve at du tar språktesten DELE, på nivå B2. Enkelte bachelor- og mastergrader og opplegg for utvekslingsstudenter foregår på engelsk, og tilbudet er mer utbredt på private universiteter.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Sveits er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa, som utgjør en vesentlig del av fjellkjeden Alpene. Bern er sete for den føderale regjeringen, benevnes Bundesstadt, og er dermed landets hovedstad. De viktigste økonomiske sentrene er landets to «verdensbyer», Zürich og Genève. Sveits er et av de rikeste landene i verden. Undervisningsspråket er tysk, fransk eller italiensk. Det finnes også engelskspråklige undervisningstilbud. Det finnes i alt 12 læresteder for høyere utdanning i Sveits som tilbyr forskning, 10 universiteter og to teknologiske høyskoler. Sveits har også 9 høyskoler (Fachhochschulen) hvorav to er private samt 14 lærerhøyskoler (Pedagogische Hochschulen).
Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det femte største i Europa, og det har en befolkning på om lag 9,5 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med ca 2 100 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö. Sverige er omtrent likt som Norge med tanke på skoletilbud, og du kan ta en hel bachelorgrad (kandidat), mastergrad eller ta et eller flere enkeltkurs i Sverige. Högskoleprovet er en svensk allmennkunnskapstest som består av matematikk, svensk og engelsk. Tar man prøven stiller man i HP-kvote i tillegg til karakterkvote. Prøven koster 350 SEK og resultatet er gyldig i 5 år. Cirka 1/3 av plassene fordeles på grunnlag av resultat fra högskoleprovet. Om du søker med snittet fra denne prøven må du likevel oppfylle studiets (eventuelle) fagkrav.
Taiwan er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Den mandelformede øya er på 36 000 kvadratkilometer. Det offisielle språket er taiwansk. Taipei er Republikken Kinas provisoriske hovedstad og den største byen på Taiwan.
Tsjekkia er et land i Sentral-Europa. Praha eller Prag, er hovedstaden og den største byen. Det offisielle språket er tsjekkisk og tales av omkring 12 millioner mennesker. Det finnes omtrent femti læresteder for høyere utdanning i Tsjekkia, og studietilbudet er nærmest ubegrenset. Det er særlig de engelskspråklige studiene som trekker nordmenn til Tsjekkia. På de utdanningene hvor det er obligatorisk praksis må du regne med å måtte lære noe tsjekkisk for lettere å kommunisere med lokalbefolkningen.
Tyskland er et land i Sentral-Europa. Med over 80 millioner innbyggere er Tyskland Europas mest folkerike land, dersom man ser bort fra Russland, som delvis ligger i Asia. Det offisielle språket er tysk og hovedstaden er Berlin, som også er landets største by. Tyskland har 380 statlig godkjente universiteter og høyskoler. Undervisningsspråket er stort sett tysk, men du vil også finne utdanninger som undervises på engelsk, spesielt innenfor businessfag, men også innenfor andre fag på masternivå. De fleste læresteder krever at du avlegger en språktest i forkant av studiene. På skolenes hjemmesider vil du se hvilke språktester og nivå de godkjenner.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.
Østerrike, er en forbundsstat i Sentral-Europa, og består av ni delstater, hvert med eget parlament og regjering. Wien er Østerrikes hovedstad og største by. Det offisielle språket er tysk, som snakkes i dialektiske former. Ut over det er slovensk, kroatisk og ungarsk anerkjente minoritetsspråk. Undervisningsspråket i Østerrike er tysk, men det finnes også noen engelskspråklige studiemuligheter. Østerrike har 22 offentlige universiteter og 13 private. Universitetene i Wien, Graz, Innsbruck, Linz og Salzburg tilbyr studier innen alle klassiske universitetsfag. De andre universitetene er spesialisert innenfor ulike fagområder, f.eks. skog- og jordbruk, økonomi, medisin, veterinærmedisin og pedagogikk. Det amerikanske universitetet Webster University i Wien har all undervisning på engelsk.

Annonser:

 
FILM OG MEDIER
 
DESIGN OG KOMMUNIKASJON
 
HELSE
 
MARKEDSFØRING OG INNOVASJON

LEDELSE OG HR
 
TEKNOLOGI / IT
 
REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MUSIKK OG SCENE
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MASTER LEDELSE
 
 
INTERNASJONALE STUDIER / FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER
 
 
REGNSKAP OG LØNN
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
PROSJEKTLEDELSE
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 


Se studier innen markedsføring og innovasjon

Se studier innen ledelse og HR

Se studier innen teknologi og IT

Se studier innen helse

Se studier innen design og kommunikasjon

Se studier innen film og medier

Se studier innen musikk og scene

Bestill studieveiledning

NKI NETTSTUDIER
• Fleksible studier
• Personlig oppfølging
• Yrkesrettede studier
• Smarte verktøy

VELG DITT NIVÅ:
Fagskole I Yrkesrettet utdanning I Ta opp fag I Yrkesfag VGS I Korte kurs I Høyskole I Videre- og etterutdanning I Voksenopplæring

GÅ TIL HJEMMESIDEN

TREIDER FAGSKOLER
• Praktiske og direkte jobbkvalifiserende studier
• Dagstudier over et halvt eller ett år
• Kveldsstudier over ett år
• Nettstudier

STUDIER INNEN:
IT I Reiseliv I Logistikk I Markedsføring og ledelse I Helse I Kontor og administrasjon I Økonomi og personal I Design I Mote

GÅ TIL HJEMMESIDEN


Bli personlig trener hos Active Education (les mer)


Godt fagmiljø    Komplett utdannelse    Garanterte jobbmuligheter

Nettstudier / samlinger i Oslo:

Nettstudier / opphold i Florida:

Lær mer om våre studieløp:

LES MER OM ÅRSSTUDIET
LES MER OM BASISUTDANNINGEN

LES MER OM STUDIET I FLORIDA
LES MER OM ÅRSSTUDIET

LES MER OM ÅRSSTUDIET
LES MER OM GRUNNUTDANNINGEN
LES MER OM STUDIET I FLORIDA


VINN GRATIS STUDIEPLASS!
Nå kan du bli personlig trener i Florida helt gratis! Active Education gir bort to studieplasser til en heldig vinner som får ta med seg en venn. Vi ordner flybillett, bosted og alt du trenger for et fantastisk opphold!
Les mer og delta her

   

Markedsføring og innovasjon

  

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

 

Bachelor i digitalisering og økonomi

 

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

 

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

 

Bachelor i digital markedsføring

Årsstudium i markedsføring og salg - (nettstudium)

 

Årsstudium i Bedriftsøkonomi (nettstudium)

 

 

 

   

Ledelse og HR

  

Bachelor i HR og personalledelse

 

Bachelor i ledelse og servicestrategi

 

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

 

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

 

Master i ledelse

Master i markedsføringsledelse

 

Årsstudium i HR og personalledelse (nettstudium)