Økonomi, marked og administrasjon

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Økonomi, marked og administrasjon. Det er 1110 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 67 relaterte yrker. Du kan studere hos 816 skoler ved 155 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Økonomi, marked og administrasjon.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Økonomi, marked og administrasjon, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Bankkonsulent / Kundebehandler (bank)
Kundebehandlere (banktjenester) utfører arbeidsoppgaver innen innskudd, utlån, kredittrådgivning, betalingsformidling og lignende. Arbeidsoppgaver kan være å åpne nye konti eller avslutte dem...
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Bestyrer / Styrer
Som bestyrer kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.
Bilselger
Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.
Brand manager / Produktansvarlig
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Butikkmedarbeider / Butikkselger
Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.
Butikksjef / Butikkledelse
Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Daglig leder
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Mest faktisk i denne sammenhengen er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.
Driftsleder
En driftsleder har ansvaret for driften av bedriften
Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
Eksportsjef
Som eksportsjef i for eksempel en mindre bedrift kan dine arbeidsoppgaver være å holde kontakten med kundene, innhente informasjon, inngå avtaler, sjekke kundens kredittverdighet osv.
Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Fondsmegler
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.
Forretningsutvikler
Forretningsutvikling er en bred betegnelse benyttet for å beskrive akvititeter forretningsforetak gjennomfører med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet.
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Førstekonsulent / Rådgiver
Seksjonen har ansvaret for Kredittilsynets makroøkonomiske-overvåkning, analyser av risiko, lønnsomhet og soliditet i banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser...
Gravferdskonsulent
Som gravferdskonsulent hjelper du pårørende i forbindelse med dødsfall og begravelse. Det er de etterlatte som bestemmer hvor mye hjelp de vil ha til praktiske ting i etterkant av et dødsfall.
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Innkjøpssjef / Innkjøpsansvarlig
En innkjøpssjef er ansatt i en bedrift, virksomhet eller annen organisasjon som er ansvarlig for kjøp eller godkjenne oppkjøpet av varer og tjenester som trengs av selskapet.
Innovasjonsleder
Innovasjon er et uunnværlig område for alle bedrifter, og mennesker som kan tilpasse organisasjon og tilbud for morgendagens marked er viktigere enn noensinne. Det handler om å skape nye ideer og om å sette disse ut i livet. Dette er evner som må trenes opp systematisk.
Instituttleder
En instututtleder har ansvar for hans eller hennes sektor av en organisasjon. Instituttlederne kan jobbe i et selskap, i en institusjon eller nonprofit.
International Management Assistant
Som international managment assistant jobber du både i Norge og i utlandet, i ambassader, for internasjonale banker, på Oslo Børs, for import/eksportbedrifter, hos internasjonale advokatfirmaer og internasjonale konsulentselskaper og andre administrative stillinger.
Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Konduktør
Som konduktør er du ansvarlig for å assistere, kontrollere og informere kunder. Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Kontormedarbeider
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark...
Kultursekretær
Kultursekretæren utfører enklere saksbehandling innen offentlig administrasjon etter gitte retningslinjer. Arbeidsoppgavene som utføres krever større grad av innsikt og forståelse enn arbeidsoppgavene som utføres av kontorpersonale.
Kundekonsulent / Kunderådgiver
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
Logistikkoperatør
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet...
Logistikksjef / Supply Chain Manager
En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personalsjef
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.
Prosjektdesigner
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
Prosjektleder - Generelt
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren. Betegnelsen er vanlig brukt bl.a. i bygge- og anleggsprosjekter.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Regnskapskonsulent
Utdanningen Regnskapskonsulent passer for deg som ønsker en karriere i regnskaps- eller økonomiavdelinger i mellomstore eller større bedrifter, hvor du vil kunne ta større del i arbeidsoppgavene innenfor regnskap og økonomistyring i bedriften.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reklamekonsulent
Tittel på en ansatt i et reklamebyrå som fungerer som en rådgiver for en annonsør i forbindelse med planlegging, budsjettering, overvåking og gjennomføring av reklamekampanjer
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Salgssjef / Salgsleder
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
Samfunnsøkonom
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Sjømathandler
Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder.
Speditør / befrakter
Speditører og befraktere har ansvaret for fortolling og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden. En speditør planlegger og organiserer godstransporter.
Webmarkedsfører
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisekretær
En økonomisekretær gir støtte til regnskapsavdelingen. I et mindre selskap eller sosial gruppe, for eksempel en kirke, kan økonomisekretæren tjene som den ene halvdelen av regnskapsavdelingen - sammen med en kasserer.
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 1110 studier innen Økonomi, marked og administrasjon

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ACCOUNTING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ACCOUNTING (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE - AUTORISASJON FOR REGNSKAPSFØRERE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDERSKAP FOR KVINNER Økonomi, marked og administrasjon Master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ADMINISTRASJONSKOORDINATOR - REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ADMINISTRASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ADMINISTRATIV KOORDINATOR - FREMTIDENS SEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ADMINISTRERENDE BEDRIFTSYTELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTUARIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTUARIELL PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTUARIELL VITENSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTØRENE I ARBEIDSLIVET Økonomi, marked og administrasjon kurs
ALLIANCE AND PARTNERSHIPS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ANVENDT FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT FORSKNING - EIENDOM OG VERDIVURDERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ANVENDT ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ARBEIDSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ARBEIDSMILJØOPPLÆRING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ATFERDSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ATFERDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ATFERDSØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
AVANSERT MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
BANK OG INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFT OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFT OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSDATABEHANDLING OG ENTREPRNØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSETABLERING OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSFINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSFINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSINFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSINFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSINFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE - OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE MED FORETAK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSSAMARBEID OG ORGANISASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSSTATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSSTUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSSTUDIER MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSSTUDIER MED OPERASJONER OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER (ØKONOMI/STRATEGI/FINANS) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER MED FORETAK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSTUDIER OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BEDRIFTSØKONOMI MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI OG BEDRIFTSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI OG RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID - NETT OG SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMISK ANLYSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
BEDRIFTSØKONOMSTUDIET Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEREDSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEREDSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEREGNINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
BERGHS CREATIVE / STRATEGIC CERTIFICATE Økonomi, marked og administrasjon kurs
BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon Master
BOLIGEIENDOMMER Økonomi, marked og administrasjon Master
BRANSJETEKNIKK VG2, YRKESSJÅFØR/LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
BRUK AV REGNEARK I ØKONOMIARBEIDET Økonomi, marked og administrasjon kurs
BRUKERMEDVIRKNING, INNOVASJON OG VELFERDSTEKNOLOGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
BUSINESS (PROFESJONELL UTVIKLING) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG GLOBALISERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG MILJØVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESSETTERETNING OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESSTRATEGI, LEDERSKAP OG ENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
BUSINESSØKONOMI MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
COACHING OG RELASJONSLEDELSE EMNE 1 - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
COACHING OG RELASJONSLEDELSE EMNE 3 - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
COACHING SOM LEDELSESVERKTØY - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
CO-CREATION 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
COMPETITIVE STRATEGY (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CONSUMER BEHAVIOR (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CORPORATE GOVERNANCE (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CREDIT RISK MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CULTURAL AND CREATIVE ENTREPRENEURSHIP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DATABEHANDLING FOR BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DATAPROGRAMMER OG KONTORLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DATASENTER - LEDERSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DERIVATIVES (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DESIGN THINKING - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DESIGNINNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
DESIGNLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
DESIGNLEDELSE OG KULTURER Økonomi, marked og administrasjon Master
DETALJHANDEL - MOTE OG INTERIØR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DETALJHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DETALJHANDELSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Master
DETALJHANDELSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DEVOLOPING EFFECTIVE MANAGERS & LEADERS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON START Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
DIGITALISERING OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DRIFT OG OPPFØLGING, PROGRAMFAG SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
DRIFTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DRIFTREGNSKAP OG BUDSJETTERING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
E-BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
E-BUSINESS OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
E-BUSINESSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ECONOMICS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ECONOMICS (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EIENDOM Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOM (UTVIKLING, INVESTERING OG VURDERING) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSINVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSLEDELSE OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSMEGLING INVESTERINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSMEGLING OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSØKONOMI OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIERSTYRING OG SELSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
E-KONSEPTUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EKSPERIMENTELL ADFERDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
EMPLOYEE RELATIONS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EMPLOYEE RESOURCING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENERGI OG BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
ENERGI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
ENERGILEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Master
ENHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ENTEPRENØRSKAP OG BEDRIFTER I VEKST Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTEPRENØRSKAP OG BEDRIFTER I VEKST Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
EUROPEISK MASTER I HELSEØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EUROPEISK MASTER I STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EUROPEISK VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EVENT OG SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
EVENTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
FACEBOOKREKLAME Økonomi, marked og administrasjon kurs
FASILITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANCE (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCE (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANS / REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS / REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS- OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS OG EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG KAPITALFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS OG PRIVAT EGENKAPITAL Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS, INTERNASJONAL ØKONOMI OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSIELL CONTROLLER Økonomi, marked og administrasjon kandidat
FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSIELL SERVICE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL ØKONOMI OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELLE ANALYSER OG FONDSFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSREGNSKAP - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kandidat
FORBRUKERADFERD - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORBRUKERATFERD Økonomi, marked og administrasjon Master
FORBRUKERATFERD OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLING OG PÅVIRKNING I ARBEIDSLIVET - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLINGER OG KONFLIKTFORSTÅELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORRETNING - INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSADMINISTRASJON (INNOVASJON OG LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSADMINISTRASJON I STRATEGISK INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSETIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORRETNINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE (IFP) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSSTRATEGI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORRETNINGSUTVIKLING OG ENDRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORRETNINGSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FORVALTNINGSARBEID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
FORVALTNINGSRETT Økonomi, marked og administrasjon kurs
GENERELL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
GJENNOMFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL FINANSIELL HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL FINANSIELL SERVICE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL PRODUKSJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
GOOGLE ADWORDS Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOOGLE ADWORDS OG GOOGLE ANALYTICS Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOOGLE ANALYTICS Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOVERNANCE AND ENTREPRENEURSHIP IN NORTHERN AND INDIGENOUS AREAS (GENI) Økonomi, marked og administrasjon Master
GRAFISK MERKEVAREBYGGING OG IDENTITET Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
GRAFISK MERKEVAREBYGGING OG IDENTITET Økonomi, marked og administrasjon Master
GRUNNKURS FOR GRAVFERDSKONSULENTER Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRÜNDERLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HANDEL - FINANSIELL PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HANDEL - REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSE, MIJØ OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
HELSELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSEØKONOMI, POLITIKK OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HMS FOR IK-SYSTEMANSVARLIG OG SAKSBEHANDLERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE - LAVT RISIKONIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS-KULTUR OG LEDELSE: BEREDSKAPS- OG KRISELEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HMS-KULTUR OG LEDELSE: LEDELSE OG ENDRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HMS-KULTUR OG LEDELSE: PROSJEKTOPPGAVE I HMS - 20 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HOTELLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR OG KONSULTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-LEDELSE - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE OG ANSETTELSESRELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
HRM OG PERSONALLEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
HR-STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) I DEN NORSKE MODELLEN - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HUMAN RESOURCES (HR) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
IDRETT- OG EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
IDRETTSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon Master
IDRETTSLEDELSE / SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
IK-MAT Økonomi, marked og administrasjon kurs
INDUSTRIELL FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INDUSTRIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INFLUENCE (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI (BUSINESS) Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSTEKNOLOGILEDELSE FOR BEDRIFTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INFORMASKONSTEKNOLOGI, ADMINISTRASJON- OG ORGANISASJONSENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INNFØRING I MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I REGNSKAP OG LØNN Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNKJØP OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
INNKJØPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNKJØPSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON - SPESIALISERING I LEDELSE OG ORGANISERING Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON - SPESIALISERING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG ENDRINGSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON, SOSIALE MEDIER OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJONSLEDELSE OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJONSTEKNIKK - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERKULTURELL BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON FOR BEDRIFTER OG PROFESJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON MED BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERN KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BANK- OG FINANSSTUDIER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSFINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED BÆREKRAFTIG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED UTØVENDE LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSTYRESETT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BESKATNING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINES OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS MED E-HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS MED FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS MED FRANSK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS MED SPANSK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS MED TYSK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG SAMFUNNSANSVAR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS, KULTUR OG SPRÅK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, MARKEDSFØRING OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS, REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL DESIGNBEDRIFT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG BEDRIFTANSVARLIGHET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG MILJØØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FINANS OG ØKONOMISK UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FORRETNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL FORRETNINGSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL HANDEL OG KINA Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL HANDEL, FINANS OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL HANDEL, STRATEGI OG DRIFT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL HRM - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONAL IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL LEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED FORBRUKERPSYKOLGI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ARBEIDSPLASS OG KONFLIKTHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ATLETISK ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I BÆREKRAFTIGHET / MILJØSAMSVAR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HELSEINFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HELSEOMSORGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I INTERNETTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I IT-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I KVANTITATIV ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I OPERASJONER / SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SAMFUNNSANSVAR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SIX SIGMA KVALITET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MOTEFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL PRODUKSJONSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL REGNESKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG MILJØØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL RISIKOSTYRING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL SALG OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL UTVIDET STUDIE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING OG ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL VIRKSOMHET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL ØKONOMI OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL ØKONOMISK LOV Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNATIONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNATIONAL BUSINESS OG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNATIONAL MARKETING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNETTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERING OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERING OG FINANSIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INVESTERINGER OG VERDIPAPIRER Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERINGSANALYSER OG BANKTJENESTER Økonomi, marked og administrasjon Master
INVESTERINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
IT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
IT-BASERT LØNNSARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT-BASERT REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT-ØKONOM Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
JORDBRUKSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KAPITALFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Master
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KLIMAENDRENDE ØKONOMI OG POLITIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMMUNAL ØKONOMI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
KOMMUNAL ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
KOMMUNIKASJON I LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON I PR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KOMMUNIKASJON OG MEDIESTRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KOMMUNIKASJON OG PRESENTASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJONSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMPETANSEUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
KONFLIKTER PÅ JOBBEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONKURRANSE OG MARKEDSREGULERINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
KONSULENTFIRMAER Økonomi, marked og administrasjon Master
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER - FAGBREV Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONTOR-, SALGS- OG SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KONTORARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONTORFAG MED ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KREATIV ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: DATABEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: DESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MEDIA OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MOTE Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MUSIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: TEATER OG FORESTILLINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIV REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KREATIVE VIRKSOMHETER Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIVITET, INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
KULTURELL EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KULTURELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KUNDEBEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon kurs
KUNNSKAPSLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
KUNST OG FESTIVALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KUNSTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KVALITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KVANTITATIV FINANISIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KVANTITATIV FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
KVANTITATIV FINANS OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
KVANTITATIV FINANSIELL INGENIØR Økonomi, marked og administrasjon Master
KVANTITATIV FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
LAGERADMINISTRATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LANDINGSSIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
LANDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
LEADERSHIP (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN KURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN LEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEAN SIX SIGMA - GRØNT BELTE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN SIX SIGMA - GULT BELTE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN SIX SIGMA - HVITT BELTE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEAN SIX SIGMA FOR OPERASJONELL FORTREFFELIGHET Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE - FOKUS PÅ SMÅ BEDRIFTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE - MOTEDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE AV PROFESJONER OG KUNNSKAPSARBEID - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE I FAGLIGE SAMMENHENGER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE I FAGLIGE SAMMENHENGER: INNLEMMING AV STANDAREN FOR LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE I HELSEINFORMASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSESEKTOREN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSETJENESTEN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HÅNDVERKSFAG Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LEDELSE INNEN HANDELSVARER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN KREATIV ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE INNEN REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE INNEN VERDIKJEDER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED HR Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED MARKEDSFØRING MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG DIGITALE FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG DIGITALISERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG DRIFT AV HELSE- OG VELVÆREKLINIKKER - 40 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE OG ENDRING I ORGANISASJONER (ENDRINGSLEDELSE) - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG HR Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG HR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG IT Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG ORGANISASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE- OG PERSONALARBEID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE OG PLANLEGGING I HELSETJENESTER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG SERVICESTRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG STYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG STYRING I HELSESEKTOREN Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE VAREHANDEL Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE, FORBEDRINGSKULTUR OG LEAN - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE, NETTBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE (LØM) Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSESVITENSKAP OG MARKEDSFØRINGSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDER OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP OG ENDRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDERSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDERTRENING Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERTRENING - 2.-ÅRSELEVER Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERTRENING NEW YORK Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERUTVIKLING: HELLAS Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEIARTRENING (2. ÅRS KURS) Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LINKEDIN-ANNONSER Økonomi, marked og administrasjon kurs
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
LOGISTIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LOGISTIKK - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Master
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LOGISTIKKOORDINATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
LUFTFARTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LÆRENDE ORGANISASJON, LÆRENDE SYSTEMER - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LÆRING I KOMPLEKSE SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
LØNN OG PERSONAL Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØNNS- OG PERSONALSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LØYVEKURS PERSON- OG GODSTRANSPORT Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØYVEKURS TAXI Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAESTRO - ÅRSAVSLUTNING Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKING STRATEGIES WORK (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKROØKONOMISK POLITIKK OG FINANSIELLE MARKEDER Økonomi, marked og administrasjon Master
MANAGING PEOPLE IN CHANGING CONTEXT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PEOPLE IN GLOBAL MARKETS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PERSONAL COMPETENCIES (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARIN LOGISTIKK OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARITIM SIKKERHET (NETTBASERT) Økonomi, marked og administrasjon Master
MARITIM ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARITIME FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKED OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKED OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSANALYSE - KVALITATIV METODE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSF. OG LEDELSE 1+2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
MARKEDSFØRING (OG BEDRIFT) LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING INNEN EVENT OG FRITID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING INNEN IDRETT Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING MED PSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING MED REKLAMELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG DESIGN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG FINANSIELLE TJENESTER Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING OG FORBRUKERPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG LEDELSE I BILBRANSJEN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG MERKELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG REKLAMELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSFORSKNING OG ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON OG REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON OG REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kandidat
MARKEDSFØRINGSLEDELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, SPESIALISERING I BILØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kandidat
MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKETING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING CHANNELS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING COMMUNICATIONS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING RESEARCH (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MASSEKOMMUNIKASJON - REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MATEMATISK FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MBA - ENERGILEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA - HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I LUFTFARTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I ØKOLOGISK ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDISINSK SEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERGERS AND ACQUISITIONS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKELEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKEVARER OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE INNEN MOTE OG INTERIØR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MERKEVARER, KOMMUNIKASJON OG KULTUR Økonomi, marked og administrasjon Master
MIKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LANDMAKT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LUFTMAKT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MILJØLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MILJØPARTNERSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MILJØØKONOMI OG KLIMAFORANDRINGER Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTE- OG LUKSUSVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
MOTE: MOTEDESIGN MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEINNKJØP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEINNKJØP OG SALGSFREMMING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTELEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTEMARKEDSFØRING OG DETALJHANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEMARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEMERCHENDISING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTESALGSFREMMING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MUSIKKINDUSTRI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MUSIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MUSIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
NARRATIVE MILJØER Økonomi, marked og administrasjon Master
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
NEGOTIATION (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG ANSKAFFELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA) Økonomi, marked og administrasjon Master
OFFENTLIG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OPERASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OPERASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERASJON OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OPERASJONER OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERASJONSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPPLEVELSESØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ORDRE - FAKTURA Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG BEDRIFTSOPPRETTELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJON OG INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONS- OG LEDELSESFAG Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJONSINFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONSTEORI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJONSUTVIKLING OG KUNNSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR (U) - MASTERNIV Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISATORISK ENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISATORISK KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PENGER OG BANK Økonomi, marked og administrasjon Master
PENGER, BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
PERFORMANCE MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALADMINISTRASJON / PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PERSONALE OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
PERSONALLEDELSE OG KOMPETANSEUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PERSONSENTRERT RÅDGIVNING Økonomi, marked og administrasjon Master
PETROLEUMSLOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Master
PLANLEGGING OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
POLITIKK, ØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PR MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon kurs
PR OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PR OG KOMMUNIKASJON INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PR OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PR OG REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PR OG SAMFUNNSPÅVIRKNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PR, MEDIA OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PRACTICAL HISTORY OF FINANCIAL MARKET (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKSIS I UTVIKLING OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
PRAKTISK LØNNS- OG PERSONALARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PERSONALARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRAKTISK ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PR-FAGETS SAMFUNNSROLLE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRINCIPLES OF RETAILING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRODUKTIONSLEDNING START Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROFESJONELL KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL REGNSKAPSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
PROGRAM OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
PROJECT MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROJECT MANAGEMENT (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
Prosjekt- og prosessledelse Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKT OG STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
PROSJEKTLEDELSE FOR THE BYGDE MILJØ Økonomi, marked og administrasjon Master
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTMETODIKK LEAN SIX SIGMA OG SCRUM - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTOPPGAVE I PROSJEKTLEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTPLANLEGGING, METODER OG VERKTØY - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - BREDDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon Master
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - DYBDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon Master
PUBLISERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PÅBYGGING I REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PÅBYGGING I REGNSKAP OG REVISJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
QUANTITATIVE METHODS (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
REGNSKAP - INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - INNFØRINGSKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP - LØNN Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP - REVISJON/SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - SKATT Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP MED BUSINESSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP MED FRANSK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP MED LEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP MED SPANSK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP MED TYSK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG BEDRIFT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG FINANS MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANS MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG LØNN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAP OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG REVISJON (MRR) Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG SKATT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG SKATT Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAP OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP, FINANS OG DATAVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP, FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP, FINANS OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP, LEDELSE OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP, LEDELSE OG ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP, ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAPSASSISTANSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAPSFØRERFAG Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REISELIV VG2, SALG OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
REISELIVSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
REKLAME OG KREATIV ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
REKLAME OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
REKLAME OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKLAME, PR OG MEDIA Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKREASJONSRESSURSFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELASJONSMARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
RESEARCH METHODS FOR B&M (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
RESSURSSPARING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Master
REVISJON OG ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
RISIKO OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
RISIKO, SÅRBARHET OG BEREDSKAP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
RISIKOSTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
RÅDGIVNINGSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
SAKSBEHANDLER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALES FORCE MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALG OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SALG, SERVICE OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SALG, SERVICE OG SIKKERHET MED INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2, MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2, PROGRAMFAG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALG, SERVICE OG SIKKERHET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALGSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSMEDARBEIDER - FAGBREV Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSENDRING, ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon profesjonsutdanning
SAMFUNNSØKONOMI 1+2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SAMFUNNSØKONOMI II - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSØKONOMI-7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
SEKRETÆRUTDANNING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SERVICE MARKETING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICE OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICE OG KUNDEBEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICE OG SAMFERDSEL Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICE OG SAMFERDSEL MED INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICE OG SAMFERDSEL MED REISELIV, STUDIEKOMPETANSE, 3-ÅRIG Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, KOMMUNIKASJON OG SERVICE Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, PROGRAMFAG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SERVICE OG SIKKERHET VG2, SIKKERHET FOR SALG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICEDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDELSE OG DESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
SERVICELEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SERVICELEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SERVICEØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kandidat
SHIPPING ECONOMICS - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SHIPPINGLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
SIVILØKONOM - MASTER OG SCIENCE IN BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
SIVILØKONOM - REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SKIPSFART OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SKOLEADMINISTRASJONSSEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
SOSIALØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
SOSIALØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon kurs
SPORTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STATISITSK VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
STATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STATISTIKK MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STATISTIKK OG OPERASJONSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon Master
STATISTISK MODELLERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØRER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STRATEGI- OG BEDRIFTSUTVIKLING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
STRATEGI OG INTERNASJONAL ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGI OG LEDELSE - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
STRATEGI OG PR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STRATEGI, ENDRING OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGIC NEGOTIATION (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC PLANNING (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC PLANNING (U) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC RISK MANAGEMENT (S) - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK ANSKAFFELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK INNOVASJONSLEDELSE - MOTE OG TEKSTILER Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK LEDELSE OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT MASTER Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK MARKEDSFØRING INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK OG DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK PR Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STYRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SUBSTAINABLE MANAGEMENT - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SUPPLY CHAIN OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SØKEMOTOROPTIMALISERING Økonomi, marked og administrasjon kurs
TILPASNING Økonomi, marked og administrasjon Master
TILSTANDSANALYSE AV BOLIGER 1 - 25 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
TJENESTEDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
TOTAL KVALITETSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
TRANSFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
TRANSPORT OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
TRANSPORT OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2, LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2, PROGRAMFAG Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2, YRKESSJÅFØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRANSPORTADMINISTRATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
TVERRKULTURELL OG BÆREKFRATIG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
UTDANNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
UTVIKLING OG INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
UTØVENDE MASTER I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
UTØVENDE MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (MOTE) Økonomi, marked og administrasjon Master
VAREHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VEILEDNING OG COACHING 1 OG 2 - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon andre grader/kurs
VERDIBASERT ENDRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
VERDITAKSTERING AV BOLIGER 1 - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
VIRKSOMHET OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VIRKSOMHET OG MENNESKELIG RESSURSFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VISUELL SALGSFREMMING OG MERKEVAREBYGGING INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VITENSKAP I MARKEDSUNDERSØKELSER Økonomi, marked og administrasjon Master
VITENSKAP INNEN INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
VITENSKAPSINOVASJON OG BEDRIFTUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
YRKESSJÅFØR 1/2 ÅR Økonomi, marked og administrasjon vgs-3
YRKESSJÅFØRKURS FOR VOKSNE, HALVÅRIG Økonomi, marked og administrasjon vgs-3
ØK.STYRING/ØK. OG LEDELSE VG2+3 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMETRI OG MATEMATISK ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI (MARKEDSFØRINGSLEDELSE) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI AV INTERNASJONAL FINANS OG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI AV PENGER, BANK OG KAPITALMARKEDER Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI INNEN HELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI MED ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI MED ØKONOMISK HISTORIE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - ÉN PLANET Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELT I KONFLIKTHÅNDTERING OG KONFLIKTLØSNING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELT I KREATIVITET OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I STRATEGISK PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, PROGRAMFAG SERVICE OG SAMFERDSEL VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ØKONOMI OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG FILOSOFI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG FORRETNINGSJUS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG INDUSTRIELL ORGANISASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG INFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG INFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG INTERNASJONAL FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG IT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG JUS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LANDBRUK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING MARKEDFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG LEDELSE MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ØKONOMI OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG OFFENTLIG POLISI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG POLITIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG REGNSKAP MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING I PROSJEKTER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI OG ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, LEDELSE OG BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI, MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI, POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI, REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI, RISIKO OG SAMFUNN Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMIMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ØKONOMISK ADMINISTRATIV LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMISK ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMISK OFFENTLIG POLITIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMISK POLISI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMISTATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMISTYRING OG TJENESTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMISTYRING VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
Å LEDE MEDARBEIDERE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ÅNDSVERK Økonomi, marked og administrasjon Master
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs

Viser 816 skoler som tilbyr studier innen Økonomi, marked og administrasjon

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Fagskole
AOF - Østfold
AOF Østfold har alltid vært opptatt av å bruke voksenopplæring som et virksomt verktøy, som skal bidra til å endre og bedre individets, organisasjoners og bedrifters hverdag og virke. Derfor er det å tilrettelegge læringen basert på den bakgrunn og de behov den enkelte har, avgjørende for at læring skal gi virkning og bidra til et mer meningsfullt liv.
Universitet
Ara Institute of Canterbury
Din suksess er vår prioritet, og vi tror grunnlaget for suksess er avhengig av en personlig tilnærming til læring med lett tilgang til imponerende ressurser, og vekt på praktisk anvendelse av studiene dine. Som CPIT-student vil du bli undervist av fagfolk og dra nytte av et høyt stab-student forhold. Våre forelesere og veiledere er valgt etter kompetanse på sitt felt og for å dele sine kunnskaper, ferdigheter og tilkoblinger til bransjen for å sikre at du er jobbklar fra dag én.
Universitet
Arts University Bournemouth
Ville du likt å gjøre kreativitet til en karriere? Hva med å begynne på kunstuniversitetet i Bournemouth, for øyeblikket rangert som det beste av sammenlignbare universitetet i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2014) og utnevnt til det beste kunstuniversitetet i Storbritannia av studentene (Which? University Guide 2012).
Universitet
Barcelona Graduate School of Economics
Barcelona GSE sine masterprogram kombineres med både teoretisk og praktisk perspektiv. Denne doble tilnærmingen forbereder studentene for inntreden i konkurransedyktige doktorgradsprogrammer og topp analytiske jobber. (Over 90 % av klassen i 2015 fikk en jobb eller startet en doktorgrad innen tre måneder etter eksamen)
Universitet
Business Academy Aarhus
Business Academy Aarhus utvikler og tilbyr praksisorienterte bachelorprogram Med mer enn 4200 heltidsstudenter, 3400 deltidsstudenter og ca 400 ansatte er vi en av de største businessakademiene i Danmark.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
Dania Academy, University of Applied Sciences
Dania Academy, University of Applied Sciences er en av ni regionale akademier for høyere utdanning i Danmark, og har studiesteder i åtte forskjellige danske byer - Viborg, Randers, Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Skive og Silkeborg.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
ESCP Europe - Berlin
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - London
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - Madrid
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - Paris
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Universitet
ESCP Europe - Torino
Som grunnlagt i 1819, er ESCP Europe verdens første handelshøyskole. Med urbane studiesteder i London, Berlin, Paris, Madrid, Torino og Warszawa, tilbyr ESCP Europe en ekte europeisk identitet, unik stil, tverrkulturell økonomiutdanning og et globalt perspektiv på internasjonale administrative spørsmål.
Fagskole
Fagskolen Kristiania Nettstudier
Fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.
Universitet
Falmouth University
Velger du Falmouth, velger du samtidig det beste universitetet for kunststudier i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2016), hvor fokuset fra dag én er å forberede deg til din karriere.
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Universitet
Hult International Business School - Dubai
Vår sterke rangering er et godt mål på den positive virkningen vår utdanning har hatt på våre studentens liv og karrierer. Vi er konsekvent rangert på topp 1% av handelsskoler av Financial Times.
Universitet
Hult International Business School - London og Ashridge Estate
Vår sterke possisjon i rankinger er en god måling på hvordan vår udanning positivt påvirker våre studenters liv og karriere. Vi er konsekvent rangert blant top 1 % av handelsskoler av Finacncial Times, noe som gjør at vi er på nivå med handelsskoler som har hundrevis av år med historie.
Universitet
Hult International Business School - New York, San Francisco, Miami, Boston
Vår sterke rangering er et godt mål på den positive virkningen vår utdanning har hatt på våre studentens liv og karrierer. Vi er konsekvent rangert på topp 1% av handelsskoler av Financial Times.
Universitet
Hult International Business School - Shanghai
Vår sterke rangering er et godt mål på den positive virkningen vår utdanning har hatt på våre studentens liv og karrierer. Vi er konsekvent rangert på topp 1% av handelsskoler av Financial Times.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - nettstudier
Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
HSH er ein regional høgskule med om lag 3200 studentar og 310 tilsette. Vi tilbyr grunnutdanningar på bachelor- og masternivå og eit breitt utval av etter- og vidareutdanningar.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høyskolen Kristiania Bergen
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Oslo
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Universitet
International College of Management, Sydney
International College of Management, Sydney er en av verdens fremste utdanningsinstitusjoner innenfor ledelse, hotellfag og turisme. Skolen ligger nydelig til på Manly med utsikt over havet og Sydney.
Universitet
IQS - School of Management
IQS Barcelona er et universitet med over 100 års erfaring. Universitetet engasjerer både til personlig og faglig utdanning, på grunnlag av samfunnsengasjement og ønske om overlegen innovasjon innen kunnskap.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
KEA - Copenhagen School of Design and Technology
Med en grad fra KEA får du en praksisorientert høyere utdanning på akademisk nivå, utviklet i nært samarbeid med regionens næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Danmark og utlandet. Vi er i konstant dialog med selskap- og næringslivets organisasjoner for å holde utdanningsprogrammene oppdaterte i form og innhold. Dette sikrer at utdanningen møter dagens krav og behov for et dynamisk arbeidsmarked. Du blir derfor godt forberedt ved å velge KEA.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
Nankai University
Grunnlagt i 1919, har Nankai University 93 års historie. Det anses å være en av de mest omfattende universitetene med et bredt spekter av kurs. Nankai har utviklet samarbeidsrelasjoner med 300 høyskoler og forskningsinstitutter i over 40 land.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Høgskole
Norges Handelshøyskole (NHH)
NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.
Høgskole
Norges Idrettshøgskole
På NIH studerer vi organisert idrett, kroppsøving, dans, friluftsliv, mosjon og trening i alle former.
Universitet
Southampton Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
Toulouse Business School, Barcelona
Toulouse Business School, Barcelona, tilbyr studier i hjertet av Barcelona, et dynamisk europeisk forretningssenter og en av verdens mest populære kosmopolitiske destinasjoner.
Universitet
Toulouse Business School, Toulouse
Toulouse Business School (TBS) er opptatt av å tilby sine studenter analytiske ferdigheter, faglige nettverk, og fleksibiliteten som kreves for å tilpasse seg, være kreativ og forutse endringer. Som en del av et økonomisk, kulturelt og pedagogisk senter i hjertet av Europa, vil våre studenter ha kunnskapen og nettverket for å lykkes uansett hvor karrieren bringer dem.
Fagskole
Treider Bergen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Drammen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Hamar
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Oslo
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Stavanger
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Trondheim
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Ålesund
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Universitet
Universidad Europea - Madrid, Valencia, Tenerife
Bli den beste versjonen av deg selv i et internasjonalt universitetsmiljø basert på faglig dyktighet. Å utvide dine fag- og arbeidsmuligheter er en realitet ved Universidad Europea de Madrid takket være våre internasjonale programmer og praksisplasser i mer enn 40 forskjellige land, samt studentutvekslingsavtaler og over 80 full English eller tospråklige programmer å velge mellom.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.
Universitet
VIA University College - Horsens
VIA University College er Danmarks største University College, også kjent internasjonalt som et University of Applied Sciences. Vi har i alt 18.500 studerende hvorav 2.500 er internasjonale studenter fra hele verden.