FINANSIELL ØKONOMI (2-årig master)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FINANSIELL ØKONOMI (2-årig master). Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon. Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 461 relaterte studier, og det finnes 9 relaterte yrker til utdanningen FINANSIELL ØKONOMI (2-årig master).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 461 studier relatert til FINANSIELL ØKONOMI (2-årig master)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ADMINISTRASJON OG LEDERSKAP FOR KVINNER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ADMINISTRASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ADMINISTRERENDE BEDRIFTSYTELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
AKTUARIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
AKTUARIELL PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
AKTUARIELL VITENSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ANVENDT FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ANVENDT FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ANVENDT ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ATFERDSFINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ATFERDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ATFERDSØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BANK OG INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFT OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSETABLERING OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSINFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSLEDELSE - OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSSAMARBEID OG ORGANISASJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSSTATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSØKONOMI OG BEDRIFTSFINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSØKONOMI OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEDRIFTSØKONOMI OG RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEREDSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BEREGNINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BOLIGEIENDOMMER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
BUSINESSTRATEGI, LEDERSKAP OG ENDRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DATASENTER - LEDERSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DESIGNINNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DESIGNLEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DESIGNLEDELSE OG KULTURER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DETALJHANDELSLEDELSE INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DIGITAL INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DIGITAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
DRIFTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
E-BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
E-BUSINESS OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
E-BUSINESSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOM Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOMSINVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOMSLEDELSE OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOMSMEGLING INVESTERINGSFINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOMSMEGLING OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIERSTYRING OG SELSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EKSPERIMENTELL ADFERDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENERGI OG BÆREKRAFTIG BYGNINGSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENERGI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENERGILEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENTEPRENØRSKAP OG BEDRIFTER I VEKST Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENTREPENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EUROPEISK MASTER I HELSEØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EUROPEISK MASTER I STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
EVENTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FASILITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS / REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS- OG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG KAPITALFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG PRIVAT EGENKAPITAL Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANSIELL ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANSIELL PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANSIELLE ANALYSER OG FONDSFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FINANSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FORBRUKERATFERD Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FORRETNING - INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FORRETNINGSADMINISTRASJON (INNOVASJON OG LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FORRETNINGSADMINISTRASJON I STRATEGISK INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GJENNOMFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL FINANSIELL HANDEL Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL FINANSIELL SERVICE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL PRODUKSJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GLOBAL VIRKSOMHETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GOVERNANCE AND ENTREPRENEURSHIP IN NORTHERN AND INDIGENOUS AREAS (GENI) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GRAFISK MERKEVAREBYGGING OG IDENTITET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
GRÜNDERLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
HELSEØKONOMI, POLITIKK OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
HR OG KONSULTERING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
HR-LEDELSE - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
HR-LEDELSE OG ANSETTELSESRELASJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
IDRETTSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
IDRETTSLEDELSE / SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INDUSTRIELL FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INDUSTRIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI (BUSINESS) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INFORMASKONSTEKNOLOGI, ADMINISTRASJON- OG ORGANISASJONSENDRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNKJØP OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJON - SPESIALISERING I LEDELSE OG ORGANISERING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJON - SPESIALISERING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INNOVASJONSLEDELSE OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERKULTURELL BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON FOR BEDRIFTER OG PROFESJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERN KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BANK- OG FINANSSTUDIER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSFINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED BÆREKRAFTIG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSLEDELSE MED UTØVENDE LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSTYRESETT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BESKATNING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINES OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS OG ENTEPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS OG SAMFUNNSANSVAR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS, KULTUR OG SPRÅK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS, MARKEDSFØRING OG HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL BUSINESS, REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL DESIGNBEDRIFT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL FINANS OG BEDRIFTANSVARLIGHET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL FINANS OG MILJØØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL FINANS OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL FINANS OG ØKONOMISK UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL FORRETNINGSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL HANDEL OG KINA Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL HANDEL, FINANS OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL HANDEL, STRATEGI OG DRIFT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE MED FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE MED HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE OG BEDRIFTSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING MED TURISME Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED BÆREKRAFT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRINGSLEDELSE MED FORBRUKERPSYKOLGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I ARBEIDSPLASS OG KONFLIKTHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I ATLETISK ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I BÆREKRAFTIGHET / MILJØSAMSVAR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I HELSEINFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I HELSEOMSORGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I HR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I INTERNETTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I IT-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I KVANTITATIV ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I OPERASJONER / SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I SAMFUNNSANSVAR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I SIX SIGMA KVALITET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MBA I ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MOTEFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL REGNESKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL REGNSKAP OG MILJØØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL RISIKOSTYRING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL UTVIKLING OG ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL VIRKSOMHET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INTERNASJONAL ØKONOMISK LOV Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INVESTERING OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INVESTERING OG FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INVESTERING OG FINANSIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INVESTERINGER OG VERDIPAPIRER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INVESTERINGSANALYSER OG BANKTJENESTER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
INVESTERINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
IT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KAPITALFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KLIMAENDRENDE ØKONOMI OG POLITIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KOMMUNIKASJONSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KOMPETANSEUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KONKURRANSE OG MARKEDSREGULERINGER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KONSULENTFIRMAER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: DATABEHANDLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: DESIGN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MEDIA OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MOTE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: MUSIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV OG KULTURELL ENTREPRENØRSKAP: TEATER OG FORESTILLINGER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIV REKLAME Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KREATIVE VIRKSOMHETER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KULTURELL EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KULTURELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KVALITETSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KVANTITATIV FINANISIELL RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KVANTITATIV FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KVANTITATIV FINANS OG MATEMATIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KVANTITATIV FINANSIELL INGENIØR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
KVANTITATIV FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LANDSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEAN SIX SIGMA FOR OPERASJONELL FORTREFFELIGHET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE - MOTEDESIGN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE I FAGLIGE SAMMENHENGER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE I FAGLIGE SAMMENHENGER: INNLEMMING AV STANDAREN FOR LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE INNEN KREATIV ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE INNEN REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE MED HR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE MED PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG DIGITALE FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG FORRETNINGER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG HR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG IT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG ORGANISASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG PLANLEGGING I HELSETJENESTER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE OG STYRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSE, INNOVASJON OG MARKED Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDELSESVITENSKAP OG MARKEDSFØRINGSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDERSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LEDERSKAP OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LOGISTIKK - ERFARINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
LÆRING I KOMPLEKSE SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MAKROØKONOMISK POLITIKK OG FINANSIELLE MARKEDER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARITIM SIKKERHET (NETTBASERT) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKED OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING INNEN IDRETT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING OG FINANSIELLE TJENESTER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING OG MERKELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRINGSFORSKNING OG ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON OG REKLAME Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA - ENERGILEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA - HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I LUFTFARTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MBA I ØKOLOGISK ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MERKELEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MERKEVARER, KOMMUNIKASJON OG KULTUR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MILJØLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MILJØPARTNERSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MILJØØKONOMI OG KLIMAFORANDRINGER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MOTEKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MOTELEDELSE MED MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
NARRATIVE MILJØER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING (MPA) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
OPERASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
OPERASJONER OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
OPERASJONSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
OPPLEVELSESØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJON OG BEDRIFTSOPPRETTELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJONSINFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISASJONSUTVIKLING OG KUNNSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ORGANISATORISK ENDRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PENGER OG BANK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PENGER, BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PERSONALE OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PERSONSENTRERT RÅDGIVNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PRAKSIS I UTVIKLING OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROFESJONELL KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROFESJONELL PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROFESJONELL REGNSKAPSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROFESJONELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROFESJONELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROGRAM OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PROSJEKTLEDELSE FOR THE BYGDE MILJØ Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - BREDDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) - DYBDEMASTER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP - INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP - REVISJON/SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP - SKATT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP OG INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP OG REVISJON (MRR) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP OG SKATT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP, FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP, LEDELSE OG STRATEGI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP, LEDELSE OG ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAP, ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REGNSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REISELIVSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REKLAME OG KREATIV ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REKLAME OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REVISJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
REVISJON OG ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
RISIKO OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
RISIKOLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
RISIKOSTYRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
RÅDGIVNINGSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SAMFUNNSENDRING, ORGANISASJON OG LEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SERVICEDESIGN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SERVICELEDELSE OG DESIGN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SIVILØKONOM - MASTER OG SCIENCE IN BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SIVILØKONOM - REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SOSIALØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SPORTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STATISITSK VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STATISTIKK OG OPERASJONSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGI OG INTERNASJONAL ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGI, ENDRING OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK ANSKAFFELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK INNOVASJONSLEDELSE - MOTE OG TEKSTILER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK LEDELSE OG LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT MASTER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK MARKEDSFØRING INNEN MOTE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK MOTELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK OG DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK PR Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STRATEGISK SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
STYRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SUBSTAINABLE MANAGEMENT - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
SUPPLY CHAIN OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
TILPASNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
TRANSFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
TRANSPORT OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
TVERRKULTURELL OG BÆREKFRATIG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
UTDANNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
UTVIKLING OG INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
UTØVENDE MASTER I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
UTØVENDE MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (MOTE) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
VITENSKAP I MARKEDSUNDERSØKELSER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
VITENSKAP INNEN INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
VITENSKAPSINOVASJON OG BEDRIFTUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI AV INTERNASJONAL FINANS OG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI AV PENGER, BANK OG KAPITALMARKEDER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI INNEN HELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - ÉN PLANET Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON INNEN OLJE OG GASS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELT I KONFLIKTHÅNDTERING OG KONFLIKTLØSNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELT I KREATIVITET OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED SPESIALFELTET I STRATEGISK PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG FILOSOFI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG INFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG INTERNASJONAL FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG LEDELSE - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING MARKEDFØRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG LEDELSE - SPESIALISERING ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG OFFENTLIG POLISI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI OG ØKONOMETRI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI, BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI, FINANS OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI, REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMI, RISIKO OG SAMFUNN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMISK ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMISK OFFENTLIG POLITIKK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ØKONOMISK POLISI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master
ÅNDSVERK Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master

Du kan studere FINANSIELL ØKONOMI (2-årig master) ved 1 skole i Norge og 4 i utlandet:

Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.

Steder hvor du kan studere FINANSIELL ØKONOMI (2-årig master)

Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER
Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse