Utdanning innen Internasjonale studier

Studier, skoler og studiemuligheter

  • Skoler
  • Studier
  • Yrker
  • Studiesteder
  • Artikler

Viser relaterte yrker til studieretningen Internasjonale studier

Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Filolog / Litteraturviter
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
International Management Assistant
Som international managment assistant jobber du både i Norge og i utlandet, i ambassader, for internasjonale banker, på Oslo Børs, for import/eksportbedrifter, hos internasjonale advokatfirmaer og internasjonale konsulentselskaper og andre administrative stillinger.
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.

Viser 245 studier innen Internasjonale studier

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFROAMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AMERIKASTUDIER VIA FORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ASISASTUDIER (INDIA OG SØRASIA) Samfunnsfag, psykologi Master
BARN OG OPPVEKST - SPANIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BEDRIFTSØKONOMI MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BISTAND Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND / ACTION Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND KENYA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND PERU OG BOLIVIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BISTAND, REISE, OPPDRAG - SØR-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
BRASILIANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BUSINESS OG GLOBALISERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
CAPTURE PERU OG BOLIVIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
DET MODERNE JAPAN Samfunnsfag, psykologi Master
DET MODERNE KINA Samfunnsfag, psykologi Master
DIGITAL WORKSHOP: CALIFORNIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
DOWN UNDER: AUSTRALIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
DRONEFLYGNING OG E-SPORT - AMERIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
DYKKING - ZANSIBAR Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
DYR OG NATUR - AFRIKA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
EKSPEDISJON - EVEREST / BC / KILIMANJARO Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
EKSTREMSPORT ELV, SLOVENIA / ITALIA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
EKSTREMSPORT LUFT, SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
ENGELSK I EN GLOBAL KONTEKST Språk, litteratur Master
ETNESITET OG MULTIKULTURALISME Samfunnsfag, psykologi Master
ETNOLOGI OG FOLKLORE Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPASTUDIER: IDEER, IDEOLOGIER OG IDENTITETER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISIKE OG AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK OG GLOBAL STYRING Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
EUROPEISK POLITIKK OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
eXercise: SPANIA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FILM - FOTO, USA / EUROPA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FILM - HOLLYWOOD Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FILM - NEW YORK - HAWAII Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
FILMPRODUKSJON (NEW YORK OG BERLIN) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
FILMSKUESPILLER - HOLLYWOOD Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FITNESS, STEP OG GX: LA OG USA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FITNESS, STEP OG GX: LONDON / LANZAROTE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FITNESS, USA / AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FJELLSPORT OG KAJAKK NEW ZEALAND Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FLERKULTURELL OG INTERNASJONAL UTDANNING Lærer- og lektorutdanning Master
FLYKTNING- OG FORTRENGNINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FOKUS: AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FOKUS: LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FORSKNING I POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FOTO - NEW YORK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FOTO DIN STIL - PARIS OG USA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FOTO JAPAN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FOTO. FRILUFTSLIV - SVALBARD / SØR-AFRIKA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FotoGLOBAL: AFRIKA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FRANSK OG INTERNASJONALE RELASJONER Språk, litteratur Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDSOPERASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
FREERIDE / CANADA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FREERIDE JAPAN Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FREESTYLE USA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
FRILUFTSLIV SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL - ASIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL BÆREKRAFT - ENTEPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL CUBA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL eXtreme: AUSTRALIA-ASIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL LEDERSKAP OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL OG INTERNASJONAL UTDANNING Lærer- og lektorutdanning Master
GLOBAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL REISE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL SAFARI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL SHAKESPEARE Språk, litteratur Master
GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING OG GLOBALE ENDRINGSKREFTER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL VILLAGE CONNECT Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBAL VILLAGE FOTO PRO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
GLOBALACTIVE: AUSTRALIA-ASIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
GLOBALE EMPERIER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE KONFLIKTER OG FREDSPROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE MILJØSTUDIER - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERENDE RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, BUSINESS OG BÆREKRAFTIV UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALISERING, TRANSNASJONALISME OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALL - UNITED Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT FOKUS - AFRIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT PERSPEKTIV - INDIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GLOBALT PERSPEKTIV AFRIKA OG ASIA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
GOLF.IDRETT.SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
H2O - VANNSPORT BALI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
HELSE, OMSORG OG VELVÆRE - THAILAND OG KAMBODSJA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Folkehøgskoleutdanning
HISTORIE - RUSSLANDSTUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE OG INTERNASJONALE RELASJONER Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE, LITTERATUR OG KULTURER I AMERIKA Historie, religion, idéfag Bachelor
HOT ARCTIC - GEOPOLITIKK I NORD Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
HUMANITÆR BISTAND Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANITÆRE HANDLINGER OG KONFLIKT Samfunnsfag, psykologi Master
HÅNDBALL BRASIL Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT - PISTE - SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT / AUSTRALIA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT ADVENTURE BRASIL Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT FRILUFT ALLROUND Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT GLOBAL SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IDRETT.BALL.SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
IMPAKT EVALUERING FOR INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
IMPERIER, KOLONIALISME OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG GLOBALT SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELL PSYKOLOGI OG UTDANNING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERKULTURELT ARBEID Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL ARKITEKTONISK REGENERERING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL FORSTÅELSE OG SAMARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONAL HANDEL OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL KULTURELL POLISI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL LINJE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNASJONAL OFFENTLIG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG EUROPA Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITIKK OG ØST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSENDRING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: EUROPEISK UNION Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: MIDTØSTEN Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: NARKOTIKA OG ORGANISERT KRIMINALITET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: RUSSLAND Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: SØR-ASIA Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET: TERRORISME Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SOSIALVELFERD OG SOSIALPOLISI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE KONFLIKTER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER (GLOBAL POLITISK ØKONONOMI) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (INTERNASJONALE RELASJONER) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER (MILJØ) Matematikk og naturfag Master
INTERNASJONALE STUDIER (SIKKERHET) Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
JAPANSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KARRIERE: ASIA Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KINA - MIDTENS RIKE Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
KINA I KOMPARATIVT PERSPEKTIV Samfunnsfag, psykologi Master
KINASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, UTVIKLING OG GLOBALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSANALYSE OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKT, STYRESETT OG INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIG OG FREDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNIKK Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR, KRITIKK OG KONSERVERING Samfunnsfag, psykologi Master
KULTURELL POLITIKK, RELASJONER OG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
KUNST - NEW YORK - BERLIN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
LATIN AMERIKA / KARIBIEN Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN AMERIKA, KARIBIA OG LATINOSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN-AMERIKA - CUBA OG MEXICO Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
LATIN-AMERIKA: DOMINIKANSKE REPUBLIKK - HAITI - NEW YORK Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
LATIN-AMERIKANSK LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LEDELSE MED MARKEDSFØRING MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDERTRENING NEW YORK Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
LEDERUTVIKLING: HELLAS Økonomi, marked og administrasjon Folkehøgskoleutdanning
MEDIA OG INTERNASJONAL UTVIKLING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MENNESKERETTIGHETER OG FLERKULTURALITET Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKERETTIGHETER, KULTUR OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN OG ISLAMISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJON OG INTERKULTURELLE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
MIGRASJON OG POSTKOLONIALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØ OG KONFLIKTANALYSE (HUMAN SECURITY) Samfunnsfag, psykologi Master
MULTISPORT - SØR-AFRIKA Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
MULTISPORT BALI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehøgskoleutdanning
MUSIKKREISEN - EUROPA OG NEPAL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
MUSIKKTEATER UTVIKLING AFRIKA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
NORDLIGE POPULASJONER OG ØKOSYSTMER Samfunnsfag, psykologi Master
NORDLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORSK SPRÅK OG KULTUR FOR INTERNASJONALE STUDENTER (NOIS) Språk, litteratur årsstudium
PAN-AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER I MIDTØSTEN Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK, UTVIKLING OG DET GLOBALE SØR Samfunnsfag, psykologi Master
POLITIKK, ØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANS MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP OG FINANS MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
RUSSLANDSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur årsstudium
SPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Språk, litteratur Master
SPRÅK OG KULTURER Språk, litteratur Master
TERRORISME, INTERNASJONAL KRIMINALITET OG GLOBAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
VERDENSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ØKONOMI MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG INTERNASJONALE RELASJONER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE MED INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG REGNSKAP MED EUROPEISKE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI, POLITIKK OG INTERNASJONALE STUDIER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØSTASIATISK UTVIKLING OG DEN GLOBALE ØKONOMIEN Samfunnsfag, psykologi Master
ØSTEUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master

Du kan studere Internasjonale studier ved 115 skoler

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Høgskole
Bjørknes Høyskole
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon. Vi tilbyr høyskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Høgskole
Kulturstudier Ghana
I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr Kulturstudier et fullt semester med studier i internasjonal miljøforvaltning. Kurset holdes ved vårt studiesenter i Cape Coast, Ghana
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Høgskole
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning for grunnskolelærere og førskolelærere og flere ulike bachelor- og mastergradsstudier innen pedagogikk, kristendom/religion og interkulturell forståelse.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Du kan studere Internasjonale studier 51 steder

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Kommunen grenser til Kristiansand og Vennesla i Vest-Agder og Iveland, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad og Lillesand i eget fylke. Birkeland ligger ved riksvei 41, 30 km fra Kristiansand og 13 km fra Lillesand.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Bømlo, kommune i ytre Hordaland, lengst sørvest i fylket, på nordsiden av Bømlafjorden, Hardangerfjordens ytterste del. Kommunen omfatter Bømlo (171 km2) , Goddo (16 km2) og Moster (12 km2) samt ca. 1000 andre øyer, holmer og skjær; ligger i sin helhet på øyer.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Gjemnes, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger på Nordmøre nordøst for Molde, rundt Batnfjorden og ut mot Tingvollfjorden.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Hønefoss er en by på Østlandet og ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres.
Inderøy er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Inderøy ligger innerst i Trondheimsfjorden og består av tre naturgeografiske enheter: halvøya Inderøy mellom Beitstadfjorden og Borgenfjorden (Børgin), halvøya Mosvik vest for Skarnsundet og området på sørøstsiden av Borgenfjorden langs og øst for E6.
Karmøy, kommune i Rogaland fylke, sør for Haugesund, består av øya Karmøy (176,8 km2) og noen småøyer utenfor denne (bl.a. Føyno (Feøy) 1,3 km2), halvøya mellom Karmsundet og Førdesfjorden på fastlandet, samt Fosen (12,2 km2) og noen andre, mindre øyer sør for halvøya.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Larvik, kommune i Vestfold fylke, omkring Larviksfjorden og nedre del av de to vassdragene som munner ut her, Farriselva (Siljanvassdraget) og Numedalslågen. Larvik er Vestfolds største kommune, både etter areal og folketall.
Levanger, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved Trondheimsfjorden ca. 80 km nordøst for Trondheim og omfatter også den 28 km2 store Ytterøy ute i fjorden. I nord og øst grenser Levanger til Verdal, i sør til Stjørdal og i vest til Frosta.
Lillehammer er en kommune sør for Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Tettstedet Lillehammer har 20 857 innbyggere.
Lund, kommune i Rogaland fylke. Kommunen ligger helt sørøst i Dalane og har grense til Vest-Agder. Den omfatter vestbredden av det store Lundevatn og dal- og heiområdene nord og vest for dette, bl.a. Drangsdalen og Storånas dalføre, samt øvre deler av Sokndalselvas og Teksånas dalfører i vest (Heskestad sogn).
Meland, kommune i Hordaland fylke, i Nordhordland, omfatter Holsnøy (88,8 km2), Flatøy (2,2 km2) og noen mindre øyer mellom Radøyfjorden og Herdlafjorden nord for Byfjorden, Bergen.
Melhus, kommune i Sør-Trøndelag fylke, omfatter nederste ca. 30 km av Gaulas løp med skogtraktene på begge sider.
Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Molde kommune dekker 362 km² og har 25 686 innbyggere. Selve byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp.
Nord-Aurdal, kommune i Oppland fylke, midt i Valdres omkring Strondafjorden og øvre del av Begna, grenser i sørvest til Gol kommune og nordøst til Etnedal.
Orkdal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørvest for Trondheim omkring Orkdalsfjorden og de nederste 20 km av Orklas dalføre samt flere mindre sidedaler i vest.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Porsgrunn, kommune i Telemark fylke, omfatter byen Porsgrunn og de tidligere kommunene Eidanger og Brevik som ble innlemmet 1964. Kommunen ligger mellom Bamble i vest, Skien og Siljan i nord og Vestfold fylke i øst.
Sandefjord, kommune i Vestfold fylke, mellom Tønsbergfjorden i øst, Goksjø i nordvest og Sandefjordsfjorden i sørvest. Mot vest grenser kommunen til Larvik. Bysenteret er innerst i Sandefjordsfjorden.
Sarpsborg, kommune i Østfold fylke, på vestsiden av Glomma ved Sarpsfossen og øst for Fredrikstad.
Sauherad er en kommune i Telemark fylke, ligger mellom Notodden og Skien kommuner.
Selbu, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørøst for Trondheim, grenser i nord og nordøst mot Nord-Trøndelag.
Seljord, kommune i Telemark fylke. Kommunen ligger sentralt i fylket, omkring Seljordvassdraget og Seljordsvatnet.
Skaun, kommune i Sør-Trøndelag fylke, rett sørvest for Trondheim kommune. Skaun ligger i åslandskapet mellom Orkladalen og Gauldalen og ut mot Orkdalsfjorden og Gaulosen i nord.
Skånland, kommune i Troms fylke, sørøst for Harstad, grenser for øvrig mot Ibestad i nord, Gratangen i øst, Nordland i sør og sørvest (Evenes og Tjeldsund).
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Surnadal, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, grenser i øst til Sør-Trøndelag. Surnadal ligger øst for Halsafjordens indre armer, omkring Åsskardfjorden, Hamnesfjorden, Surnadalsfjorden og Todalsfjorden og strekker seg ca. 30 km østover fra hovedfjorden.
Sør-Varanger er en kommune i Finnmark fylke. Kommunen ligger omkring en rekke fjorder på sørsiden av Varangerfjorden og strekker seg sørover som en kile mellom Finland i sørvest og Russland i sørøst.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Ulstein, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger sørvest for Ålesund og omfatter den vestlige halvdel av øya Hareidlandet, øyene Dimnøy (Dimna) og Eika, samt noen mindre øyer.
Vefsn, kommune i Nordland fylke, omkring indre del av Vefsnfjorden. Kommunens vestre og østre del er svært berglendt med en rekke fjell over 1000 moh. Høyest er Geittinden ved grensen til Hemnes og Hattfjelldal i sørøst, 1556 moh.
Verdal, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger øst for den indre del av Trondheimsfjorden. Verdal har form som en trekant med en side langs den 50 km lange grenselinjen mot Sverige og motstående hjørne i den korte kyststripen mot fjorden.
Voss er en kommune i Hordaland fylke, lengst nordøst i fylket, med grense til Sogn og Fjordane i nord. Voss' næringsliv preges av Vossevangens rolle som handels-, administrasjons-, skole-, kommunikasjons- og turistsenter.
Ørsta er en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i øst til Sykkylven og Stranda, i sør til Hornindal, og i sørvest til Volda.
Østre Toten, kommune i Oppland fylke, på vestsiden av Mjøsa sør for Gjøvik.
Ås er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser til Vestby, Frogn, Oppegård og Ski i Akershus og Hobøl i Østfold.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Italia, er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa. Landet er en republikk, og omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Det er 61 statlige (statali) universiteter i Italia. Tre av disse er tekniske universiteter (politecnico) og to er universiteter for utlendinger (per stranieri). I tillegg finnes det spesialiserte høyskoler som kunstakademier (accademie di belle arti), musikkonservatorier (conservatori di musica) og egne skoler innen film og dans og drama. Italia tilbyr også private universiteter som er statlige godkjente (libera). Dessuten er det et stort og økende tilbud av akkrediterte private akademier der mye av undervisningen foregår på engelsk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
FILM, TV OG SPILL
 
DESIGN
 
HELSE, ERNÆRING OG TRENING
 
MARKEDSFØRING OG SALG

HR OG LEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

SKUESPILL OG SCNEKUNST
 
ØKONOMI OG INNOVASJON
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MASTER LEDELSE
 
 
INTERNASJONALE STUDIER / FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER
 
 
REGNSKAP OG LØNN
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 
 
PROSJEKTLEDELSE
 
 
ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER
 
LÆRERUTDANNINGER
 


Se studier innen markedsføring og innovasjon

Se studier innen ledelse og HR

Se studier innen teknologi og IT

Se studier innen helse

Se studier innen design og kommunikasjon

Se studier innen film og medier

Se studier innen musikk og scene

Bestill studieveiledning

NKI NETTSTUDIER
• Fleksible studier
• Personlig oppfølging
• Yrkesrettede studier
• Smarte verktøy

VELG DITT NIVÅ:
Fagskole I Yrkesrettet utdanning I Ta opp fag I Yrkesfag VGS I Korte kurs I Høyskole I Videre- og etterutdanning I Voksenopplæring

GÅ TIL HJEMMESIDEN

TREIDER FAGSKOLER
• Praktiske og direkte jobbkvalifiserende studier
• Dagstudier over et halvt eller ett år
• Kveldsstudier over ett år
• Nettstudier

STUDIER INNEN:
IT I Reiseliv I Logistikk I Markedsføring og ledelse I Helse I Kontor og administrasjon I Økonomi og personal I Design I Mote

GÅ TIL HJEMMESIDEN


Bli personlig trener hos Active Education (les mer)


Godt fagmiljø    Komplett utdannelse    Garanterte jobbmuligheter

Nettstudier / samlinger i Oslo:

Nettstudier / opphold i Florida:

Lær mer om våre studieløp:

LES MER OM ÅRSSTUDIET
LES MER OM BASISUTDANNINGEN

LES MER OM STUDIET I FLORIDA
LES MER OM ÅRSSTUDIET

LES MER OM ÅRSSTUDIET
LES MER OM GRUNNUTDANNINGEN
LES MER OM STUDIET I FLORIDA


VINN GRATIS STUDIEPLASS!
Nå kan du bli personlig trener i Florida helt gratis! Active Education gir bort to studieplasser til en heldig vinner som får ta med seg en venn. Vi ordner flybillett, bosted og alt du trenger for et fantastisk opphold!
Les mer og delta her

   

Markedsføring og innovasjon

  

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

 

Bachelor i digitalisering og økonomi

 

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

 

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

 

Bachelor i digital markedsføring

Årsstudium i markedsføring og salg - (nettstudium)

 

Årsstudium i Bedriftsøkonomi (nettstudium)

 

 

 

   

Ledelse og HR

  

Bachelor i HR og personalledelse

 

Bachelor i ledelse og servicestrategi

 

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

 

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

 

Master i ledelse

Master i markedsføringsledelse

 

Årsstudium i HR og personalledelse (nettstudium)