(Studievalg.no): 

usenvis av kommende studenter vil tilbringe helgen med å saumfare nettsider, bla i brosjyrer og fundere på fremtiden sin. Valg av utdanning er for mange det største og vanskeligste valget hittil i livet.
 
- Valg av utdanning kan oppleves som et stort og nokså endelig valg. Og selvfølgelig er det en beslutning som vil få stor innvirkning på fremtidig arbeidsliv og hverdag. Likevel, et sted må man jo starte, og de fleste utdanninger lar seg kombinere med andre utdanninger, og kan brukes på flere måter i arbeidslivet. I stedet for å få panikk håper vi søkeren kan tenke at dette er det første steget på veien mot et spennende student- og arbeidsliv, og mange muligheter, sier Ragnhild By, karriereveileder ved HiOA Karriere, Høgskolen i Oslo og Akershus i en pressemelding.
 
HiOA Karriere har utarbeidet 10 tips for å hjelpe studiesøkerne frem mot søknadsfristen: 
 
 
 
 

1. Bruk de siste dagene før fristen går ut

Vi mennesker er flinke til å utsette, og spesielt oppgaver vi synes er vanskelige. Benytt de siste dagene før fristen går ut til å tenke nøye gjennom studievalget ditt.
 
 

2. Hva interesserer du deg for?

Bruk tid på å finne ut av interessene dine, talentene dine, hvilke fag du liker best, og hva det er ved disse fagene som interesserer deg.
 
 

3. Hva motiverer deg?

Hva og hvem motiverer deg? Tenk også gjennom hvilke arbeidsoppgaver og situasjoner du motiveres av. Hva er det som gjør at disse arbeidsoppgavene og situasjonene motiverer deg?
 
 

4. Bruk familie og nettverket ditt som sparringspartnere 

Hva synes andre at du er god til? Hva er det ved deg som gjør at du er god til akkurat disse tingene? Er det f.eks. fordi du er praktisk, teoretisk, verbal, flink til å skrive, analytisk, systematisk, teknisk, omsorgsfull eller kreativ?
 
 

5. Skaff deg tilstrekkelig informasjon om studiene du vurderer

Oppsøk nettsider eller personer for å få mer informasjon. Er det noen du kjenner som allerede går på et studium du er interessert i? Les spesielt fag- og studieplaner hvor innholdet i studiene og læringsutbytte står beskrevet. Tar du et kunnskapsbasert valg, øker sjansen for å velge en utdanning du vil trives med.
 
 

6. Hva er jobbmulighetene?

Undersøk hvordan utdanningen kan brukes i arbeidslivet. Hvilke stillinger eller arbeidsoppgaver blir du kvalifisert til med denne utdanningen? Hvordan er arbeidsmarkedet i denne bransjen? Er dette kompetanse samfunnet trenger i fremtiden?
 
 

7. Stol på deg selv

Mange vil ha en mening om studievalget ditt. Det er vel og bra å lytte til innspill og råd fra venner og familie, men det er du selv som må leve med valget ditt. Still deg selv spørsmålet, er dette noe jeg har lyst til?
 
 

8. Er du motivert?

Et studium går gjerne over flere år, og vil kreve mye av deg. Det er normalt at motivasjonen vil variere underveis. Studietiden gir deg mange muligheter til å skaffe deg et nettverk og erfaring, f.eks. gjennom verv, deltidsarbeid, praksis og foreningsarbeid. Skaff deg et nettverk blant medstudenter med en gang studiet starter, så har du noen å snakke fag sammen med og du vil trives bedre.
 
 

9. Har du gjort et riktig valg?

Dette er det store spørsmålet. En enkel test er om du kan svare godt på spørsmålet om hvorfor du er interessert i akkurat dette studiet.
 
 

10. Dersom du er usikker, er det lurt å sette opp flere alternativer

Husk at det ikke er mulig å legge til nye ønsker etter fristen 15. april, men du kan omprioritere ønskene dine frem til 1. juli.