TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID (fagskoleutdanning)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID (fagskoleutdanning). Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 64 relaterte studier til utdanningen TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID (fagskoleutdanning).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Artikler

Viser 64 studier relatert til TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID (fagskoleutdanning)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AKTIV OMSORG FOR ELDRE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
AKUTT SYKE - KLINISK OBSERVASJON- OG HANDLINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
AMBULANSEOPERATIV LEDELSE OG PREHOSPITAL PASIENTBEHANDLING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ARBEID MED SÅRBARE BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ARBEID MED UNGDOM, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ARBEIDSMETODER I BARNEHAGE FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BIOPATI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DYREASSISTERTE AKTIVITETER - SAMSPILL MED DYR FOR ØKT MESTRING OG LIVSKVALITET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ELDRE OG LIVSMESTRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
ELDREHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
FYSISK AKTIVITET OG KULTURARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
GRØNN HELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON OG PASIENTRETTEDE IKT-SYSTEMER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID FOR HELSEFAGARBEIDERE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEKOORDINATOR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSETEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSETJENESTER TIL SÅRBARE ELDRE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HVERDAGSREHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HYGIENE OG SMITTEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KIRURGISK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KLINISK VIRKSOMHET OG SAMHANDLING I TANNHELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MASSASJETERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MEDISINSK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MIGRASJONSHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MILJØARBEID INNEN RUS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MÅLRETTET MILJØARBEID KNYTTET TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING/FUNKSJONSNEDSETTELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
OBSERVASJONS- OG VURDERINGSKOMPETANSE I HELSETJENSTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
OPTOTEKNIKER FOR BUTIKKANSATTE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PALLIATIV OMSORG / PALLIASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
POSITIV ATFERDSSTØTTE PAS OG UTFORDRENDE ATFERD, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PREHOSPITAL AKUTT MEDISIN OG OPERATIVT AMBULANSEARBEID, DELITD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REHABILITERING, HVERDAGSMESTRING OG VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
RELASJONELT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SAMHANDLING OG KOORDINERING I PASIENTFORLØPET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SMITTEVERN I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SOMATISK VURDERINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SONETERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SOSIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER I ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
STERILFORSYNING I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
STERILFORSYNINGSTEKNIKK OG SMITTERVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SYKDOMSLÆRE OG LEGEMIDLER FOR HELSEFAGARBEIDERE I ARBEID MED DEN ELDRE PASIENTEN I KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TRAUMEBEVISST FORSTÅELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TVERRFAGLIG MILJØARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
UTVIKLINGSHEMMING, MILJØARBEID OG ALDRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
VEILEDNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning

Du kan studere TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID (fagskoleutdanning) ved 1 skole i Norge:


Steder hvor du kan studere TVERRFAGLIG MILJØARBEID INNEN RUS OG PSYKISK HELSEARBEID, DELTID (fagskoleutdanning)

Gjøvik er en by og kommune i Oppland, og den mest folkerike bykommunen i region Innlandet. Tettstedet Gjøvik har 19 261 innbyggere.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.

Annonser:

 
FILM OG MEDIER

DESIGN OG KREATIVITET
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

HR OG LEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
NETTSTUDIER
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGFølg med på Kristiania Challenge

Vegard Harm, Ahmed Mamow og Johanne Massey utfordres innen ulike fagområder!

Kristiania har over 20 mastergrader innen:

HR, markedsføring og kommunikasjon  Ι  Helse og psykologi  I  Kunst og design  Ι  Teknologi og innovasjon.

LES MER

Se alle masterstudier


KRISTIANIA

Kristiania har over 100 års erfaring med å gi studentene, arbeidslivet og samfunnet det de trenger. Vi tilbyr over 150 studier innen HR, markedsføring og kommunikasjon, Helse og psykologi, Kunst og design, samt Teknologi og innovasjon. Hos oss kan du ta årsstudier, fagskoleutdanninger, bachelorgrader, mastergrader og ph.d. i Oslo, Bergen og på nett.

SE ALLE STUDIENE VED SKOLEN


Fagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø.

GÅ TIL HJEMMESIDEN