MARIN FORNYBAR ENERGI (Master)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MARIN FORNYBAR ENERGI (Master). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 217 relaterte studier til utdanningen MARIN FORNYBAR ENERGI (Master).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Artikler

Viser 217 studier relatert til MARIN FORNYBAR ENERGI (Master)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
ALGEBRA Matematikk og naturfag Master
ANALYSE / DIFFERENSIALGEOMETRI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI - INTERNASJONALT PROGRAM Matematikk og naturfag Master
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Master
AVANSERT ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: ANVENDT MATEMATIKK OG RISIKOANALYSE Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: BILDEANALYSE OG BIOMEDISINSK DATABEHANDLING Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: BIOINFORMATIKK Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: FYSIKK Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: GEOFAG Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: KJEMI Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: MATERIALVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSVITENSKAP: MEKANIKK Matematikk og naturfag Master
BEREGNINSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag Master
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOBUSINESS OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOETIKK Matematikk og naturfag Master
BIOFYSIKK OG MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKK OG ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK FYSIKK OG MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMATERIALER OG REGENERATIVE MEDISINER Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAPSFORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMOLEKYLER OG BIOMATERIALER Matematikk og naturfag Master
BIOORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI OG BUSINESS Matematikk og naturfag Master
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG MILJØENDRING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG MILJØUTVIKLING MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KVALITET AV DESIGN Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FINANSIELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Master
FORMULERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
FORSKINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORSKNINGSFORMIDLING Matematikk og naturfag Master
FÔRTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK - ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKKDIDAKTIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Master
GENETIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFAG Matematikk og naturfag Master
GEOFARER OG GEOMEKANIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK OG GEODYNAMIKK Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Matematikk og naturfag Master
GEOINFORMASJON Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Master
GEOMORFOLOGI OG GEOMATIKK Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HAV- OG GEOFAG Matematikk og naturfag Master
HAVFAG Matematikk og naturfag Master
HAVRESSURSER Matematikk og naturfag Master
HEMATOLOGI / MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
HYDROLOGI OG GLASIOLOGI Matematikk og naturfag Master
INTEGRERT PRETROLEUM GEOFAG Matematikk og naturfag Master
INTERNASJONALE STUDIER (MILJØ) Matematikk og naturfag Master
KARTOGRAFI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI - MEDISINANALYSE OG TOKSIKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJE OG GASS Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJEFELTKJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
KJEMI MED VITENSKAPELIG SKRIVING Matematikk og naturfag Master
KJEMIDIDAKTIKK OG FORMIDLING Matematikk og naturfag Master
KJERNE- OG PARTIKKELFYSIKK Matematikk og naturfag Master
KJERNEFYSISK VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING - LEDELSE Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: ADMINISTRERE DET MARINE MILJØ Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: KONSEKVENSER OG BEGRENSNING Matematikk og naturfag Master
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KLINISK FARMAKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KONSERVASJONSØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag Master
KYSTSONEØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEKVALITETSANALYSE OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEMEDISIN Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN FARER OG KATASTROFER Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN MILJØ OG JORDENS RESSURS Matematikk og naturfag Master
LOGIKK OG FILOSOFI I MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
LOGIKK OG VITENSKAPSTEORI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIODIVERSITET OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINE ECOLOGY AND RESOURCE BIOLOGY Matematikk og naturfag Master
MARINGEOLOGI OG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MARINRESSURSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MARINRESSURSUTVIKLING OG BESKYTTELSE Matematikk og naturfag Master
MAT OG MILJØSIKKERHET Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK FOR ANVENDELSER Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATERIALER, NANOFYSIKK OG KVANTETEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MATSIKKERHET Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP - MAT, ERNÆRING OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP, SIKKERHET OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISIN- OG MOLEKYLÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MEDISINFORSKNING OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK BIOTEKNOLOGI OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK GENETIKK OG GENOM Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG NATURRESSURSER - VANN OG SANITÆR Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØFAG Matematikk og naturfag Master
MILJØFORANDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØGEOFAG Matematikk og naturfag Master
MILJØINTERAKSJON AV MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
MILJØKJEMI OG KJERNEKJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG FORURENSINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG KONSULTASJON Matematikk og naturfag Master
MILJØPLANLEGGING Matematikk og naturfag Master
MILJØRISIKO OG UTBEDRING Matematikk og naturfag Master
MILJØTOKSIKOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MILJØVURDERING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
MINERALOGI, PETROLOGI OG GEOKJEMI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR AVBILDNING OG TERAPI (MIT) Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
NATUR-, HELSE- OG MILJØVERN, DELTID Matematikk og naturfag Master
NATUR-, HELSE-, OG MILJØVERN Matematikk og naturfag Master
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
NATURGEOGRAFI Matematikk og naturfag Master
NEVROVITENSKAP OG FUNKSJONELL NANOMATERIALER Matematikk og naturfag Master
NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
PALEOBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
PETROFYSIKK OG FORMASJONSEVALUERING Matematikk og naturfag Master
PETROLEUMSGEOFAG Matematikk og naturfag Master
PLANTEGENETIKK OG AVLINGSFORBEDRING Matematikk og naturfag Master
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
PRIMAT BEVARING Matematikk og naturfag Master
PRMATOLOGI, ATFERD OG BEVARING Matematikk og naturfag Master
RADIOØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
REALFAG Matematikk og naturfag Master
REPRODUKSJON OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
REPRODUKSJONS- OG UTVIKLINGSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
ROMFYSIKK OG -TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
SEDIMENTOLOGI, PALEONTOLOGI OG STRATIGRAFI Matematikk og naturfag Master
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
STAMCELLER OG REGENERASJON Matematikk og naturfag Master
STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
STRUKTURGEOLOGI OG TEKTONIKK Matematikk og naturfag Master
TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
TEORETISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
TEORETISK OG FYSIKALSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
TROPISK BIOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
TVERRFAGLIG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
UORGANISK KJEMI OG MATERIALKJEMI Matematikk og naturfag Master
VANN OG MILJØFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
VANNSIKKERHET OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
VULKANOLOGI Matematikk og naturfag Master
VULKANOLOGI OG GEOLOGISKE FARER Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
ØKONOMETRI OG MATEMATISK ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
ØKOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master

Du kan studere MARIN FORNYBAR ENERGI (Master) ved 1 skoler i utlandet:


Steder hvor du kan studere MARIN FORNYBAR ENERGI (Master)

Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR
 
POLITIKK OG PÅVIRKNING
 
PEDAGOGIKK
 
ERNÆRING
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


Vi løfter fram de største talentene

Flere av historiens mest vellykkede reklamekampanjer er skapt av tidligere studenter fra disse bachelorstudiene.
LES MER

Slik får du et forsprang i arbeidsmarkedet.

Høyskolen Kristiania har 105 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter.
LES MERStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Hvorfor velger du det ene produktet fremfor det andre, som kanskje til og med koster mindre? Hvorfor er det noen merker som gir deg gåsehud, andre som får deg til å rynke på nesen, og noen som ikke får deg til å føle noe som helst? Svarene får du ved dette studiet!
LES MER OM STUDIET

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og strategiske salgsledere. Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en bachelor i markedsføring og salgsledelse.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i HR og personalledelse 

Dette er utdanningen for deg som vil bidra til at organisasjoner lykkes gjennom sin viktigste ressurs: Medarbeiderne. Norges første og største HR-bachelor!
LES MER OM STUDIET I LES MER OM STUDIET SOM NETTSTUDIUM

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Når vi trives på jobb, presterer vi bedre. På dette studiet lærer du hvordan mennesker utvikler seg i jobben sin, og hvordan vi trives på jobb. Du lærer hvordan organisasjonspsykologi er viktig for arbeidsplassers resultater og prestasjoner.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i akupunktur, deltid

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i ernæring og helse (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Årsstudium i PR og kommunikasjonStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i skuespill

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon