KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 (Videre- og etterutdanning)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 (Videre- og etterutdanning). Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 102 relaterte studier til utdanningen KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 (Videre- og etterutdanning).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Artikler

Viser 102 studier relatert til KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 (Videre- og etterutdanning)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AKUTTMEDISINSK SYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
AKUTTSYKEPLEIE - 90 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
BARNEPALLIASJON, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
BOLIGSOSIALT ARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DEMENS OG PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DIABETES, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DIPLOM KJEMISKE PEELINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DIPLOM KOSMETISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DIPLOM MIKRODERMABRATION Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DIPLOM MIKRO-NEEDELING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
DIPLOM MUSKELAVSLAPPENDE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
E-HELSE 30SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
E-HELSE FOR HO OG EL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ELDREOMSORG MED VEKT PÅ PSYKISK HELSE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
EMPATISK OG OPPMERKSOM KOMMUNIKASJON, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ERGOTERAPI INNENFOR ALLMENNHELSE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
FAMILIETERAPI OG SYSTEMISK PRAKSIS, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
FILLER KURS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
FLERKULTURELL FAGKOMPETANSE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV ATFERD SOM UTFORDRER HOS PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
FYSISK AKTIVITET I PSYKISK HELSEARBEID, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
GERONTOLOGISK SYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
GESTALTTERAPI, DELTID - 120 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
GOTTMAN PARTERAPIMETODE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
HABILITERING OG MILJØARBEID, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
HELSESYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
HELSESYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
HOLISTISK HUD OG KROPP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
IDRETTSMEDISIN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
INFEKSJONSSYKEPLEIE OG SMITTEVERN - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM ANATOMI OG FYSIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM AVANSERT HUDPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM ELEKTRISKE ANSIKTSAPPARATER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM IPL / LASER SPESIALIST LEVEL 4 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM LASER / IPL OG LYSBEHANDLING HÅRFJERNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOM LASER / IPL OG LYSBEHANDLING SKIN-REJUVENERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOMA FOR BEAUTY SPESIALIST Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ITEC DIPLOMA IN SPA AND SALON MANAGEMENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
JORDMORFAG - PÅBYGG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
JUSS I BARNEVERNFAGLIG ARBEID, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KARDIOLOGISK SYKEPLEIE, DELTID 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KLINISK ESTETISK LEGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KOMPLETTERENDE UTDANNING FOR SYKEPLEIERE MED FLUKTBAKGRUNN - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KONFLIKTARBEID OG MEKLING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KOSMETISK HUDPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KOSTMETISK DERMATOLOGISK SYKEPLEIER - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KREFTSYKEPLEIE - 90 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN, DELTID - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
LIVSSTYRKETRENING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
LUNGESYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
LYSBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
MAGNETISK RESONANS - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
MANGFOLDSKOMPETANSE I HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
MEDISINSKE LABORATORIEANALYSER - 20 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
MILJØTERAPEUTISKE TILNÆRMINGSMÅTER - DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
MINORITETSKOMPETANSE I BARNEVERNET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
MOTIVERENDE INTERVJU - TRINN 1, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
NASJONAL PARAMEDIC-UTDANNING FOR AMBULANSEPERSONELL - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
NEVROSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PALLIATIV OMSORG - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PALLIATIV SYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PARAMEDIC - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PRAKSISVEILEDNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PRAKSISVEILEDNING, DELTID - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING I BARNEHAGE OG SKOLE, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PSYKISK HELSEARBEID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PSYKOSOSIAL HELSE OG RUSRELATERT ARBEID - DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE, SAMLINGSBASERT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
REHABILITERING, SAMHANDLING OG LEDELSE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
RELASJONSKOMPETANSE I BARNEVERNET, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
RUS OG AVHENGIGHET, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
RUS- OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
RUS, AVHENGIGHET OG PSYKISKE LIDELSER, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SAMFUNNSPLANLEGGING OG BORGERINVOLVERING, DELTID 30SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SEKSUELL HELSE OG SEKSUALITETSUNDERVISNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER (SRHR) - UNG SEKSUALITET, SELVBESTEMMELSE OG MANGFOLD, DELTID - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER OG SELVBESTEMT PREVENSJON, DELTID - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SEXOLOGI - DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SEXOLOGI OG FUNKSJONSHEMMING, DELTID - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SMERTE OG PALLIASJON - 37.5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SORGSTØTTEARBEID, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
STOMISYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
STRÅLETERAPI - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
SYSTEMISK FAMILIETERAPI OG NETTVERKSARBEID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
TEKNOLOGI I HELSE OG OMSORG - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
TRAUMER - FORSTÅELSE OG HJELP, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
TRYGG LEGEMIDDELHÅNDTERING, DELTID - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID SAMLINGSBASERT - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ULTRALYD AV HJERTE OG KAR - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
ULTRALYDDIAGNOSTIKK FOR JORDMØDRE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
UROLOGISK SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
VEILEDNING AV STUDENTER I PRAKSISSTUDIER, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
VEILEDNINGSPEDAGOGIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
VIDEREUTDANNING I LUNGESYKDOMMER, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
VOLD I NÆRE RELASJONER - RETTSVERN FOR VOLDSUTSATTE, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
VOLDSRISIKOVURDERING AV MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning
VURDERING AV BARNETS BESTE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Videre- og etterutdanning

Du kan studere KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 (Videre- og etterutdanning) ved 1 skole i Norge:

Videregående
Vestfold Hudakademi
Vestfold Hudakademi AS er nå det største og mest vellykkede estetiske hudpleieakademiet i Norge med et søsterakademi Scandinavian Skincare Academy i England.

Steder hvor du kan studere KOSMETISK HUDSPESIALIST - ITEC LEVEL 4 (Videre- og etterutdanning)

Sandefjord, kommune i Vestfold fylke, mellom Tønsbergfjorden i øst, Goksjø i nordvest og Sandefjordsfjorden i sørvest. Mot vest grenser kommunen til Larvik. Bysenteret er innerst i Sandefjordsfjorden.

Annonser:

 
KUNST OG DESIGN

TEKNOLOGI OG INNOVASJON
 
HELSE OG PSYKOLOGI
 
HR, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER
 
FORNYBAR ENERGI
 
SYKEPLEIE, SOSIONOM, VERNEPLEIE

TEORI FAGPRØVEN
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
LOGISTIKK
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


VID


Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler. Se våre studier innen:

SykepleieSosialfag Helsefag Sosial bærekraft | Familieterapi Ledelse Barnevern Teologi og religion |

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Østfold


Høgskolen i Østfold har et aktivt og spennende studentmiljø. Studentsamfundet arrangerer quiz, fester og festivaler. Samfundet organiserer også andre aktiviteter, som revy, kos, og studentidrett. Se våre studier innen:

Helse og velferd | Ingeniør | Samfunnsfag og språk | Økonomi, administrasjon og ledelse | Informasjonsteknologi | ØLærerutdanning og pedagogiske fag | Scenekunst

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Kristiania


Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Se alle våre studier innen:

Helse og psykologi | HR, markedsføring og kommunikasjon | Kunst og design | Teknologi og innovasjon

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Se alle våre studier innen:

Teknologi | Økonomi | Fornybar energi | Radioaktivitet

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Se våre studier innen:

Helse og sosialfag | IT | Logistikk | Juss- og samfunnsfag | Sport | Økonomi

GÅ TIL HJEMMESIDENMF vitenskapelig høyskole


Ønsker du deg meningsfull jobb hvor du kan gjøre en forskjell for menneskene eller samfunnet rundt deg? På MF får du spennende studier og en god studietid. Se våre studier innen:

Samfunnsvitenskap | Religionsvitenskap Lektor og skole Teologi og kirke

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Innlandet


I tillegg til studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring. Se våre studier innen: 

Bærekraft
Helse og sosialfag | Økonomi Idrett Landbruk Lærer Musikk | Spill | Film og tv Nett Deltid Bachelor | MasterÅrsstudium Videreutdanning |  Se alle studier

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen AOF


En fagskoleutdanning kan du kombinere med jobb, da alle utdanningene er på deltid.. Se våre studier innen:


Oppvekst | Helse og omsorg Ledelse Helse, miljø og sikkerhet

GÅ TIL HJEMMESIDEN

AOF teori til fagprøven


Har du jobbet lenge og har mye erfaring? Teorikurs til fagprøven eller svenneprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært. Kursene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.. Se våre studier innen: 

Teknologi og industrifag 
Salg, service og reiseliv | Restaurant og matfag Helse og omsorg Bygg og anlegg Renhold Oppvekst og skole

GÅ TIL HJEMMESIDEN