MATEMATIKK OG ØKONOMI (Bachelor)

Studier, skoler og studiemuligheter

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MATEMATIKK OG ØKONOMI (Bachelor). Studiet går under: Matematikk og naturfag. Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 261 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen MATEMATIKK OG ØKONOMI (Bachelor).
  • Skoler som tilbyr studiet
  • Studiesteder
  • Populære relaterte studier
  • Relaterte yrker
  • Artikler

Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Statistiker
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...

Viser 261 studier relatert til MATEMATIKK OG ØKONOMI (Bachelor)

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AKTUARIELL MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AKVAKULTURELL VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AKVATISKE ØKOSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
ANALYTISK KJEMI OG RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
ANATOMISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT / BEREGNINSMATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT ANATOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT FORSKING I MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMAIKK / STATISIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI OG ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOBUSINESS ALTERNATIVER Matematikk og naturfag Bachelor
BIOFYSISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOHELSEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI MED MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI MED ET MODERNE SPRÅK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI OG MEDISINFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK OG MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VETERINÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP - MENNESKELIG HELSE Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMARIN INNOVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (FARMASØYTISK VITENSKAP) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (LABORATORIEMEDISIN) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP / TEORETISK BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMOLEKYLÆR VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIORESSURSFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSIKKERHET Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP MED BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BOTANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFT OG UTENDØRSUTDANNING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
CYTOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DISKRET MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
DYRELIV OG PLANTEBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ENERGI- OG MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ETTERFORSKENDE OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
EVOLUSJONSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FARMAKOLOGI OG MEDISINOPPDAGELSE Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK OG KOSMETISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK PRODUKTUTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORRETNINGSMATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FORSIKRINGSMATEMATIKK (AKTUAR) Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKNING - KJEMI, FYSIKK OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKNING - MILJØ OG MARIN Matematikk og naturfag Bachelor
FORURENSING OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ENERGIVITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED FORNYBAR ENERGIVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PARTIKKELFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PLANET- OG ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTROFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKKINGENIØR Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
GENERELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG: GEOLOGI, GEOFYSIKK OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI, ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI - JORDVITENSKAP / PROFESJONELL GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG GEOFARE Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG PETROLEUMSGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
HESTEVITENSKAP OG VELFERDSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INTEGRERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
INTERNASJONAL FELTGEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
JORD OG ROMVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED GRØNN NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED MATERIALER Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMIKALSK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK OG BIOTEKNISK, MAT- ELLER PROSESSTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KLINISK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KONSERVASJONSBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KOSMETIKKVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KREFTSBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK- OG ANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK OG TOKSIKOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KVANTITATIV MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
LANDSKAPSPLANLEGGING MED LANDSKAPSARKITEKTUR Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINE OG BIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MARINEBIOLOGI MED BIOLOGISK MANGFOLD OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED BUSINESS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FRANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED REGNSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED SPANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED TYSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG BUSINESSØKONOMI MED MARKEDSFØRING Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATA Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FILOSOFI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG PSYKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK, INFORMATIKK OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK OG TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK, STATISTISK OG AKTUARIELL VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIETEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI OG VIROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI OG HELSEFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG EMBRYOLOGI OG UTVIKLINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - NATURVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - SAMFUNNSVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFARER OG KATASTROFEHÅNDTERING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG KLIMAENDRINGER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT (INTERNASJONAL) Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMESSIG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØPLANLEGGING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRGENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Matematikk og naturfag Bachelor
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
NATURLIGE RESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
NATURRESSURSER OG REKREASJONSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP - KOMPOSITT Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
PALENTOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
PALEONTOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Bachelor
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag Bachelor
REN MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI I BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK FORSKNING I ANVENDT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSKE UNDERSØKELSER Matematikk og naturfag Bachelor
ROMVITENSKAP OG ROBOTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
SKOGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK MED MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TVERRFAGLIG NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
UTMARKSFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
VIRIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP INNEN MAT OG DRIKKE Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGISK RESTAURERING Matematikk og naturfag Bachelor

Du kan studere MATEMATIKK OG ØKONOMI (Bachelor) ved 1 skole i Norge og 4 i utlandet:

Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Steder hvor du kan studere MATEMATIKK OG ØKONOMI (Bachelor)

Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER
Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse